Projekts "Drošība internetā"

Klubs "Drošs internets"

Mērķis:

 • Drošas un labvēlīgas skolas vides nodrošināšana;
 • Apzināt izglītojamo pienākumus un tiesības pozitīvas un drošas sadarbības vides veicināšanai;
 • Pilnveidot saskarsmes prasmes un prasmi izprast citus.

Novērtēšanas kritēriji:

 • Izstrādāts vienots reglaments par izglītojamo pienākumiem un tiesībām pozitīvas un drošas sadarbības vides veicināšanai skolā.
 • Skolā tiek sniegts atbalsts un drošības sajūta ikvienam skolēnam.

Uzdevumi:

 • Analizēt skolēnu vērtību sistēmu un izstrādāt turpmākās darbības plānu, papildinājumus audzināšanas programmai.
 • Kluba radošo gupu izveide. darba plāna sastādīšana.
 • Organizēt tematiskus pasākumus par drošu darbu internetā.

Kluba darbs:

Ir izpētīti materiāli par tēmu "Drošs internets" tīmeklī. Veidoti uzskatāmi līdzekļi programmās: OneNote un Sway. Novadītas skolēnu un vecāku aptaujas par tēmu "Drošība internetā".

 • materiālu sagatavošana klases audzinātājam:

https://sway.com/tIhoamxteEoPoTt2

http://www.drossinternets.lv/spele/

2015.-2017.g.g.

 1. Stunda "Internets. Apdraudējumi."
 2. Bukleta vaks konkursam "Tava drošība internetā"
 3. Lekcija "Drošs internets"  (Policija)
 4. Izglītošanas kampaņa "Esi reindžers!"
 5. Materiāli klases audzināšanas stundām
 6. Vecāku anketēšana
 7. Spēle "Drošs insternets" - personīgas informācijas analīze.
 8. Spēle "Krustiņi-nullītes"
 9. "Vardarbība Internetā" - bīstamo situāciju analīze un risinājumu apraksts.


Ziņu izdevums "Drošs internets"!

Skolas klubs saņēma ziņu izdevuma "Drošs internets" Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7Nr.8.

MK Noteikumi№ 775 от 2016.13.12.

"Noteikumi par 2017./2018.mācību gada

un mācību semestru sākuma un beigu laiku"

Par grozījumiem
Rīgas 89. vidusskolas mācību stundu laikos


Stundu laiki: 

 1.- 4.klašu skolēniem:

1. stunda – 08.40. – 09.20.

2. stunda – 09.30. – 10.10.

3. stunda – 10.20. – 11.00.

4. stunda – 11.30. – 12.10.

5. stunda – 12.20. – 13.00.

6. stunda – 13.10. – 13.50.

  5.-12. klašu skolēniem:

1. stunda – 08.40. – 09.20.

2. stunda – 09.30. – 10.10.

3. stunda – 10.20. – 11.00.

4. stunda – 11.10. – 11.50.

5. stunda – 12.20. – 13.00.

6. stunda – 13.10. – 13.50.

7. stunda - 14.00. - 14.40.

8. stunda - 14.50. - 15.30.

9. stunda - 15.40 - 16.20. 


  

Ja Jums ir attēli un videoieraksti no skolas pasākumiem,

tad, lūdzām, sūtīt  uz e-mail adresi: r89vs@inbox.lv

 Lai apskatīt foto-šovu, spiediet uz šo attēlu zem fotogrāfijas
Visi mājas lapas dokumenti saglabāti .pdf, .doc vai .rar formātā.