Inovāciju klubs

Inovāciju kluba vizija:

Dalīties ar to, kas man vislabāk sanāk

Inovāciju kluba misija:

Iespēja pedagogiem padalīties ar inovatoriskām idejām, uzzināt, ko dara citu priekšmetu skolotāji un pielāgot labākās idejas savam mācību priekšmetam


Radošie darbi latviešu literatūrā- "Jāņa Poruka dzejas krāsu palete" un "Friča Bārdas dzejas krāsu palete"


Matemātikas uzdevumi angļu valodā: 

Rebusi matemātikā


Metodiskie materiāli vidusskolai (matemātika un fizika)

Matemātika un Fizika -2009.; 2010.; 2011.; 2012.; 2013.; 2013-annex; 2014.; 2014-annex; 2015.

Statistikas uzdevumi


RĪGAS 89. VIDUSSKOLAS

PIEREDZES APMAIŅAS SEMINĀRS
,,INOVĀCIJU DIENA

2012. GADA 1. MARTĀ
plkst. 13.30 – 16.00

 

SEMINĀRA MĒRĶIS:

Veicināt inovācijas tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā mūsdienīgā skolā un popularizēt labās pedagoģiskās prakses piemērus.

DARBA KĀRTĪBA:

13.15 - 13.30 - dalībnieku reģistrācija

13.30-14.15- Inovācijas stundas:

Nr.

Pedagoga vārds,

uzvārds

Mācību

priekšmets

Stundas tēma Klase

Mācību 

kabinets

1. Marina Baranova Matemātika “Reizinām skaitli 4” 2.a 309.
2. Marina Katkova Krievu valoda "Viena diena no lietvārda dzīves" 2.b 316.
3. Nataļja Alijeva Krievu valoda "Liela apjoma tekstu rakstīšana pēc atmiņas, izmantojot IT" 3.b 310.
4. Karina Ovčinko Angļu valoda "Individuāla pieeja, veidojot jautājumus pagātnes formā" 4.a 332.
5. Nellija Zagorska

Logopēda

nodarbiba

"Fonemātiskā runas komponēta korekcija" 1.a, 1.b 318.
6.

Gaļina Škirenkova,

Tatjana Plotņikova

Krievu valoda "Slovesnoje risovaņije" 6.a, 6.b 161.
7. Marita Junceviča Latviešu valoda "Laiks rit, viss mainās, bet pulksteņi?" 8.a 338.
8. Marina Tjaževa Ķīmija "Dabīgie skābju un bāzu indikatori" 10.a 254.
9. Natālija Sergejeva Matemātika "Funkciju grafiku pārveidojumi" 12.a 157.

14.15-15.00 - Inovāciju tehnoloģiju izmantošana mācību procesā mūsdienīgā skolā. Metodiskais darbs skolā. Pieredzes apmaiņa.

Riorita Bondarenko - direktores vietniece izglītības jomā;
Nataļja Alijeva - sākumskolas skolotāja;
Natālija Sergejeva - matemātikas skolotāja;
Tatjana Benina - krievu valodas un literatūras skolotāja.

15.00-16.00 - Inovācijas stunda.
                         Starpkultūru komunikācija latviešu, krievu, vācu un angļu valodās par tēmu ,,Vārda maģija”.

Laura Šūpulniece - latviešu valodas un literatūras skolotāja;
Tajana Beņina - krievu valodas un literatūras skolotāja;
Ņina Volkova - vācu valodas skolotāja;
Raisa Ambarova - angļu valodas skolotāja.

2012.14.02.

MK Noteikumi№ 775 от 2016.13.12.

"Noteikumi par 2017./2018.mācību gada

un mācību semestru sākuma un beigu laiku"

Par grozījumiem
Rīgas 89. vidusskolas mācību stundu laikos


Stundu laiki: 

 1.- 4.klašu skolēniem:

1. stunda – 08.40. – 09.20.

2. stunda – 09.30. – 10.10.

3. stunda – 10.20. – 11.00.

4. stunda – 11.30. – 12.10.

5. stunda – 12.20. – 13.00.

6. stunda – 13.10. – 13.50.

  5.-12. klašu skolēniem:

1. stunda – 08.40. – 09.20.

2. stunda – 09.30. – 10.10.

3. stunda – 10.20. – 11.00.

4. stunda – 11.10. – 11.50.

5. stunda – 12.20. – 13.00.

6. stunda – 13.10. – 13.50.

7. stunda - 14.00. - 14.40.

8. stunda - 14.50. - 15.30.

9. stunda - 15.40 - 16.20. 


  

Ja Jums ir attēli un videoieraksti no skolas pasākumiem,

tad, lūdzām, sūtīt  uz e-mail adresi: r89vs@inbox.lv

 Lai apskatīt foto-šovu, spiediet uz šo attēlu zem fotogrāfijas
Visi mājas lapas dokumenti saglabāti .pdf, .doc vai .rar formātā.