Par mums

Skolas vēsture

Rīgas 89. vidusskola tika dibināta 1978. gadā. Tā paša gada 1. septembrī skolā tika uzņemti pirmie skolēni, kuri mācījās divās plūsmās: latviešu un krievu. Līdz 1985. gadam šī bija Rīgas pagarinātās dienas astoņgadīgā skola Nr. 2 un tikai 1985. gadā kļuva par Rīgas 89. vidusskolu.

Mūsu skolā mācās 597 skolēnu. Mūsu skolotāji – visi ir sava priekšmeta meistari, kas jebkurā laikā gatavi dalīties ar savām zināšanām, iemaņām, pieredzi. Skolotājs – tā nav tikai profesija, tā ir misija! 

Par pirmo  Rīgas 89.vidusskolas direktori kļuvusi  Ņina Fjodorova. Viņu nomainīja Līvija Semjanņikova. Pašreizējā mūsu skolas direktore – Marina Serkova. Viņa ir talantīgs, atsaucīgs un ļoti enerģisks cilvēks. 

 Skolas normatīvie dokumenti:

 

Oficiālā informācija

Skolas adrese: Hipokrāta iela 27., Rīga, Latvija, LV-1079

Reģistrācijas numurs: 3713900752

Tālruni: 67536800,

67536653,

67536589

Fakss: 67536800

e-pasts: r89vs@riga.lv

Skolas administrācija: darba laiki publicēti Skolas darba kārtības noteikumos 8.lpp.

Direktore - M.Serkova

Direktora vietnieki izglītības darbā:

R.Bondarenko 

I.Miroļubova

Direktora vietnieki audzināšanas darbā:

T.Kozireva

S.Novikova

Atbalsta komisija: darba laiki publicēti Skolas darba kārtības noteikumos 8.lpp.

  Sociālais pedagogs - Tatjana Kozireva - 322.kab., t.67536336

  Skolas psihologs - Alla Andrejeva - 212.kab.

  Speciālais pedagogs - Irina Seļaha - 236.kab.

  Logopēds - Nellija Zagorska - 331.kab.

  Skolas māsa - Gaļina Cvetkova - 141.kab., t.67536589

  Skola savā darbā realizē daudzveidīgas sadarbības formas ar citām institūcijām:

  • Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu- dokumentu aprite skolas darba plānošanas, attīstības organizācijas un kontroles nodrošināšanai, finansu dokumentu aprite, skolas budžeta izpildes nodrošināšana u.c.;
  • Rīgas domes īpašuma departamentu- skolas ēkas apsaimniekošana un remonti;
  • RIIMC- skolotāju tālākizglītības kursu nodrošināšana;
  • Valsts un pašvaldības policiju- skolas teritorijā dežurē pašvaldības policists, ir video novērošana;
  • Zobārstniecības firmu “Menta”- visiem skolēniem līdz 18 gadiem ir bezmaksas zobu higiēna un ārstēšana;
  • Privātskolas “ABC”, Biznesa un vadības vidusskola, 241. un 242.pirmsskolas izglītības iestādes, attīstības studija  “ABC Aistjonok” – saviesīgie pasākumi;
  • Augstskolas- LU, LTU, RSU, TSI, BSA, ISMA  u.c. – karjeras izglītības jautājumos;
  • Latvijas zinātņu akadēmiju- UNECSO Ziemas universitāte- “Jauno dabas pētnieku zinātniskās konferencēs”
  • Sadarbība ar SIA Mykoob Latvia - e-žurnāla darbības nodrošināšana;
  • Sadarbība ar firmu VV “Kolibri”-ēdināšanas pakalpojumi;
  • Futbola komandu “Ranto”- sporta pasākumi;
  • RD IKSD Sporta un jaunatnes pārvaldi- interešu izglītības programmu realizēšanai un brīvā laika centra “Mežciems”darbībai.

 

MK Noteikumi№ 775 от 2016.13.12.

"Noteikumi par 2017./2018.mācību gada

un mācību semestru sākuma un beigu laiku"

Par grozījumiem
Rīgas 89. vidusskolas mācību stundu laikos


Stundu laiki: 

 1.- 4.klašu skolēniem:

1. stunda – 08.40. – 09.20.

2. stunda – 09.30. – 10.10.

3. stunda – 10.20. – 11.00.

4. stunda – 11.30. – 12.10.

5. stunda – 12.20. – 13.00.

6. stunda – 13.10. – 13.50.

  5.-12. klašu skolēniem:

1. stunda – 08.40. – 09.20.

2. stunda – 09.30. – 10.10.

3. stunda – 10.20. – 11.00.

4. stunda – 11.10. – 11.50.

5. stunda – 12.20. – 13.00.

6. stunda – 13.10. – 13.50.

7. stunda - 14.00. - 14.40.

8. stunda - 14.50. - 15.30.

9. stunda - 15.40 - 16.20. 


  

Ja Jums ir attēli un videoieraksti no skolas pasākumiem,

tad, lūdzām, sūtīt  uz e-mail adresi: r89vs@inbox.lv

 Lai apskatīt foto-šovu, spiediet uz šo attēlu zem fotogrāfijas
Visi mājas lapas dokumenti saglabāti .pdf, .doc vai .rar formātā.