Mācību process

      Mācības pamatskolā notiek bilingvāli – latviešu un krievu valodā. Jau no 1. klases bērni bilingvāli apgūst dabaszinības un sociālās zinības, sportu – latviešu valodā. 9. klašu skolēni bilingvāli vai latviešu valodā apgūst jau 10 no 15 priekšmetiem (tostarp arī matemātiku, bioloģiju, ģeogrāfiju, Latvijas un pasaules vēsturi, sociālās zinības, mājturību un tehnoloģijas, mūziku un vizuālo mākslu).

       Vidusskolā mācības notiek latviešu un krievu valodā. Skolēnu centralizēto eksāmenu rezultāti liecina par skolēnu prasmi brīvi izmantot latviešu valodu un spējām labi orientēties valsts politiskajā situācijā un sabiedrības procesos, tāpēc absolventu zināšanu kvalitāte nodrošina tiem lielas iespējas karjeras izglītības izvēlē.  

       Mācību process skolā notiek saskaņā ar normatīviem dokumentiem: 

               Ar Stundas sarakstu ir iespējams iepazīties elektroniskajā žurnālā, kas atrodas mājaslapā SIA "Mykoob Latvia".


2017./2018. m.g.

Klases audzināšanas stundu grafiks 2017./2018. m.g.

Pārbaudes darbu grafiku 2018.g. maijam var apskatīt:  1.-4.kl.5.-12.kl.

Pārbaudes darbu grafiku 2018.g. aprīlim var apskatīt:  1.-4.kl.5.-12.kl.

Pārbaudes darbu grafiku 2018.g. mārtam var apskatīt:  1.-4.kl.5.-12.kl.

Pārbaudes darbu grafiku 2018.g. februārim var apskatīt:  1.-4.kl.5.-12.kl.

Pārbaudes darbu grafiku 2018.g. janvārim var apskatīt:  1.-4.kl.5.-12.kl.

Pārbaudes darbu grafiku  2017.g.  decembrim var apskatīt :   1.-4.kl.5.-12.kl.

 Parbaudes darbu grafiku  2017.g.  novembrim var apskatīt :  1.-4.kl.5.-12.kl.

 Pārbaudes darbu grafiku  2017.g.  oktobrim var apskatīt 1.-4.kl.5.-12.kl.

 Pārbaudes darbu grafiku  2017.g.  septembrim var apskatīt : 1.-4.kl., 5.-12.kl.


2016./2017. m.g.

Klases audzināšanas stundu grafiks 2016./2017. m.g.

Pārbaudes darbu grafiku 2017.g. maijam var apskatīt:  1.-4.kl.5.-12.kl.

Pārbaudes darbu grafiku 2017.g. aprīlim var apskatīt:  1.-4.kl.5.-12.kl.

Pārbaudes darbu grafiku 2017.g. mārtam var apskatīt:  1.-4.kl.5.-12.kl.

Pārbaudes darbu grafiku 2017.g. februārim var apskatīt:  1.-4.kl.5.-12.kl.

Pārbaudes darbu grafiku 2017.g. janvārim var apskatīt:  1.-4.kl.5.-12.kl.

Pārbaudes darbu grafiku  2016.g.  decembrim var apskatīt :   1.-4.kl.5.-12.kl.

 Parbaudes darbu grafiku  2016.g.  novembrim var apskatīt :  1.-4.kl.5.-12.kl.

 Pārbaudes darbu grafiku  2016.g.  oktobrim var apskatīt 1.-4.kl.5.-12.kl.

 Pārbaudes darbu grafiku  2016.g.  septembrim var apskatīt : 1.-4.kl.5.-12.kl.

 


2015./2016. m.g.

Klases audzināšanas stundu grafiks 2015./2016. m.g.

Pārbaudes darbu grafiku 2016.g. maijam var apskatīt:  1.-4.kl.5.-12.kl.

Pārbaudes darbu grafiku 2016.g. aprīlim var apskatīt:  1.-4.kl.5.-12.kl.

Pārbaudes darbu grafiku 2016.g. mārtam var apskatīt:  1.-4.kl.5.-12.kl.

Pārbaudes darbu grafiku 2016.g. februārim var apskatīt:  1.-4.kl.5.-12.kl.

Pārbaudes darbu grafiku 2016.g. janvārim var apskatīt:  1.-4.kl.5.-12.kl.

Pārbaudes darbu grafiku 2015.g. decembrim var apskatīt :   1.-4.kl.5.-12.kl.

 Parbaudes darbu grafiku 2015.g. novembrim var apskatīt :  1.-4.kl.5.-12.kl.

 Pārbaudes darbu grafiku 2015.g. oktobrim var apskatīt 1.-4.kl.5.-12.kl.

 Pārbaudes darbu grafiku 2015.g. septembrim var apskatīt : 1.-4.kl.5.-12.kl.

 


2014./2015. m.g.

Klases audzināšanas stundu grafiks 2014./2015. m.g.

Pārbaudes darbu grafiku 2014.g. decembrim var apskatīt :   1.-4.kl.5.-12.kl.

 Parbaudes darbu grafiku 2014.g. novembrim var apskatīt :  1.-4.kl.5.-12.kl.

 Pārbaudes darbu grafiku 2014.g. oktobrim var apskatīt 1.-4.kl.5.-12.kl.

 Pārbaudes darbu grafiku 2014.g. septembrim var apskatīt : 1.-4.kl.5.-12.kl.


 2013./2014. m.g.

Skolas darba kārtības noteikumi.


2012./2013. m.g.

Pārbaudes darbu grafiku 2013.g. maijam var apskatīt : 1-4kl. , 5-12kl.

Pārbaudes darbu grafiku 2013.g. aprīlim var apskatīt : 1-4kl. , 5-12kl.

Pārbaudes darbu grafiku 2013.g. martam var apskatīt : 1-4kl. , 5-12kl.

Pārbaudes darbu grafiku 2013.g. februārim var apskatīt : 1-4kl. , 5-12kl.

Pārbaudes darbu grafiku 2013.g. janvārim var apskatīt : 1-4kl. , 5-12kl.

Pārbaudes darbu grafiku 2012.g. decembrim var apskatīt :   1-4kl. 5-12kl.

Parbaudes darbu grafiku 2012.g. novembrim var apskatīt :  1-4kl.  , 5-12kl.

Pārbaudes darbu grafiku 2012.g. oktobrim var apskatīt 1-4. 5-12kl.

Pārbaudes darbu grafiku 2012.g. septembrim var apskatīt1-4kl 5-12kl.  


2011./2012. m.g.

Pārbaudes darbu grafiku 2012.g. maijam var apskatīt: 1.-4.klases,   5.-12.klases

Pārbaudes darbu grafiku 2012.g. aprīlim var apskatīt: 1.-4.klases,   5.-12.klases
Pārbaudes darbu grafiku 2012.g. martam var apskatīt: 1.-4.klases,   5.-12.klases
Pārbaudes darbu grafiku 2012.g. februārim var apskatīt: 1.-4.klases,   5.-12.klases
Pārbaudes darbu grafiku 2012.g. janvārim var apskatīt: 1.-4.klases,   5.-12.klases
Pārbaudes darbu grafiku 2011.g. decembrim var apskatīt: 1.-4.klases,   5.-12.klases

Pārbaudes darbu grafiku 2011.g. novembrim var apskatīt: 1.-4.klases,   5.-12.klases

Pārbaudes darbu grafiku 2011.g. oktobrim var apskatīt: 1.-4.klases,   5.-12.klases

Pārbaudes darbu grafiku 2011.g. septembrim var apskatīt: 1.-4.klases,   5.-12.klases


 Klases audzinātāju stundu grafiks 2011./2012. m. g. 

 Klase

Nedēļas diena

Stunda 

Telpas Nr.

 Kl. audz.

1.a  otrdiena 5 (11.50-12.30)  305 R.Saltikova
1.b otrdiena 5 (11.50-12.30)  319 S.Šavele

2.a

trešdiena

6 (12.40-13.20)

307

M.Baranova

2.b

trešdiena

6 (12.40-13.20)

316

M.Rižova

2.c

trešdiena

6 (12.40-13.20)

320

J.Dičmane

3.a

pirmdiena

6 (12.40-13.20)

304

L.Žavoronoka

3.b

trešdiena

6 (12.40-13.20)

309

N.Aļijeva

4.a

trešdiena

6 (12.40-13.20)

318

J.Labalaika

4.b

pirmdiena

5 (11.50-12.30)

306

J.Ņegina

5.a

piektdiena

7 (13.30-14.10)

335

R.Ambarova

5.b

piektdiena

7 (13.30-14.10)

237

V.Serkovs

6.a

pirmdiena

7 (13.30-14.10)

169

I.Miroļubova

6.b

trešdiena

7 (13.30-14.10)

169

I.Miroļubova

7.a

pirmdiena

7 (13.30-14.10)

254

N.Ņekrasova

8.a

ceturtdiena

8 (14.20-15.00)

236

I.Seļaha

8.b

otrdiena

8 (14.20-15.00)

166

T.Beņina

9.a

pirmdiena

8 (14.20-15.00)

328

J.Čebajevska

10.a

piektdiena

8 (14.20-15.00)

161

T.Plotņikova

11.a

pirmdiena

8 (14.20-15.00)

322

O.Novikova

12.a

trešdiena

8 (14.20-15.00)

335

Ņ.Volkova

 


 2010./2011. m.g.

Pārbaudes darbu grafiku 2011.g. maijam var apskatīt  šeit.

Pārbaudes darbu grafiku 2011.g. aprīlim var apskatīt  šeit.

Pārbaudes darbu grafiku 2011.g. martam var apskatīt  sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā. 

Pārbaudes darbu grafiku 2011.g. februārim var apskatīt  šeit.

Pārbaudes darbu grafiku 2011.g. janvārim var apskatīt  šeit.

Pārbaudes darbu grafiku 2010.g. decembrim var apskatīt  šeit. 

Pārbaudes darbu grafiku 2010.g. novembrim var apskatīt  šeit.

 

Klases audzinātāju stundu grafiks 2010./2011. m. g.  

 Klase

Nedēļas diena 

Stunda

 Telpas Nr.

 Kl. audz.

1.a

piektdiena

5 (11.50-12.30)

307

M.Baranova

1.b

piektdiena

5 (11.50-12.30)

319

M.Rižova

1.c

piektdiena

5 (11.50-12.30)

320

J.Dičmane

2.a

trešdiena

5 (11.50-12.30)

304

L.Žavoronoka

2.b

trešdiena

5 (11.50-12.30)

309

N.Alijeva

3.a

otrdiena

5 (11.50-12.30)

318

S.Šavele

3.b

piektdiena

5 (11.50-12.30)

306

J.Ņegina

4.a

trešdiena

6 (12.40-13.20)

305

R.Saltikova

4.b

ceturtdiena

1 (08.15-08.55)

316

J.Labalaika

5.a

piektdiena

1 (08.15-08.55)

169

I. Miroļubova

5.b

otrdiena

7 (13.30-14.10)

169

I. Miroļubova

6.a

otrdiena

7 (13.30-14.10)

254

N. Jefimova

7.a

piektdiena

1 (08.15-08.55)

236

I. Seļaha

7.b

pirmdiena

7 (13.30-14.10)

166

T. Beņina

8.a

trešdiena

8 (14.20-15.00)

328

J. Čebajevska

9.a

otrdiena

8 (14.20-15.00)

161

T. Plotņikova

9.b

ceturtdiena

7 (13.30-14.10)

145

A. Reutova

10.a

pirmdiena

8 (14.20-15.00)

142

O. Novikova

11.a

otrdiena

8 (14.20-15.00)

322

Ņ. Volkova

12.a

otrdiena

8 (14.20-15.00)

335

R. Ambarova

12.b

trešdiena

8 (14.20-15.00)

237

V. Serkovs

MK Noteikumi№ 775 от 2016.13.12.

"Noteikumi par 2017./2018.mācību gada

un mācību semestru sākuma un beigu laiku"

Par grozījumiem
Rīgas 89. vidusskolas mācību stundu laikos


Stundu laiki: 

 1.- 4.klašu skolēniem:

1. stunda – 08.40. – 09.20.

2. stunda – 09.30. – 10.10.

3. stunda – 10.20. – 11.00.

4. stunda – 11.30. – 12.10.

5. stunda – 12.20. – 13.00.

6. stunda – 13.10. – 13.50.

  5.-12. klašu skolēniem:

1. stunda – 08.40. – 09.20.

2. stunda – 09.30. – 10.10.

3. stunda – 10.20. – 11.00.

4. stunda – 11.10. – 11.50.

5. stunda – 12.20. – 13.00.

6. stunda – 13.10. – 13.50.

7. stunda - 14.00. - 14.40.

8. stunda - 14.50. - 15.30.

9. stunda - 15.40 - 16.20. 


  

Ja Jums ir attēli un videoieraksti no skolas pasākumiem,

tad, lūdzām, sūtīt  uz e-mail adresi: r89vs@inbox.lv

 Lai apskatīt foto-šovu, spiediet uz šo attēlu zem fotogrāfijas
Visi mājas lapas dokumenti saglabāti .pdf, .doc vai .rar formātā.