Keramikas pulciņš

     Keramikas pulciņš skolotājas  vadībā Rīgas 89.vidusskolā strādā kopš 1999.gada oktobrā.

     Pulciņa nodarbības notiek 2 reizes nedēļā. Pārsvarā pulciņa audzēkņi ir jaunāko klašu skolnieki.

     Nodarbībās bērni darbojas ar prieku un lielu interesi. Šeit viņi gūst iemaņas darbā ar materiālu, iemācas pakļaut mālu savu ideju realizēšanai, izkopj savu estētisko gaumi, apgūst kompozīcijas pamatprincipus, krāsu mācību, apgleznojot pašu veidotos darbiņus.

     Audzēkņu darbiņi regulāri tiek izlikti skolas rīkotajās izstādēs, kā arī ņem dalību Rīgas pilsētas un Latvijas republikas rīkotajos lietišķās mākslas konkursos - izstādēs, arī starptautiskā vizuālas un lietišķās mākslas konkursā "Baltijas ceļš", kur tika sasniegti augsti rezultāti.

     Kopumā pulciņā darbojas 39 audzēkņi (2 grupas), no kuriem īpaši atzīmējami 4 skolēni.

Skolas adrese: Hipokrāta iela 27., Rīga, Latvija, LV-1079

Tālruni: 67536800 - Skolas direktors,

  • 67536653 - Direktora vietnieki izglītības jomā,
  • 67304688 - Direktora vietnieks audzināšanas jomā,
  • 67536777 - Saimniecības pārzinis,
  • 67536577 - Sporta kompleksa pārzinis,
  • 67536589 - Skolas dežurants

Fakss: 67536800

e-pasts: r89vs@riga.lv

Atbalsta komisija:

  • Sociālais pedagogs - 322.kab., t.67536336
  • Skolas psihologs - 212.kab.
  • Speciālais pedagogs - 236.kab.
  • Logopēds - 331.kab.
  • Skolas medmāsa - 141.kab., t.67536589 

MK Noteikumi № 775 от 2016.13.12.

"Noteikumi par 2018./2019.mācību gada

un mācību semestru sākuma un beigu laiku"

Par grozījumiem
Rīgas 89. vidusskolas mācību stundu laikos


Stundu laiki: 

 1.- 4.klašu skolēniem:

1. stunda – 08.40. – 09.20.

2. stunda – 09.30. – 10.10.

3. stunda – 10.20. – 11.00.

4. stunda – 11.30. – 12.10.

5. stunda – 12.20. – 13.00.

6. stunda – 13.10. – 13.50.

  5.-12. klašu skolēniem:

1. stunda – 08.40. – 09.20.

2. stunda – 09.30. – 10.10.

3. stunda – 10.20. – 11.00.

4. stunda – 11.10. – 11.50.

5. stunda – 12.20. – 13.00.

6. stunda – 13.10. – 13.50.

7. stunda - 14.00. - 14.40.

8. stunda - 14.50. - 15.30.

9. stunda - 15.40 - 16.20. 


Visi mājas lapas dokumenti saglabāti .pdf, .doc vai .rar formātā.