Skolas projektu nedēļas

Daudzu gadu garumā mūsu skolā notiek tradicionālās Projektu nedēļas.

         Projektu nedēļa - notikums, kuram skola sāk gatavoties no mācību gada pirmajām dienām.  Sākumā (parasti tas ir oktobrī) no pieredzējušākajiem pedagogiem izviedo organizējošo komiteju, kura no skolas skolotāju piedāvātajām tēmām, apspriež, izvēlas un apstiprina skolas Projektu nedēļas tēmu. Oktobrī un novembrī skolotāji izvēlas tēmas atsevišķiem projektiem, izveido skolēnu darba grupas, nosprauž mērķus. Un februāra vidū Projektu nedēļai tiek dots starts. Šajā laikā stundas nenotiek, viss mācību laiks tiek veltīts projektu veikšanai. Panākumi ir atkarīgi no pareizas pienākumu sadalīšanas darba grupas iekšienē: vieni vāc un analizē informāciju, otri raksta tekstu, trešie veic noformēšanu. Šajās dienās skola ir kā iztraucēts bišu strops, īpaši apmeklētas ir abas datorklases, jo projects taču ir skaisti jānoformē, jāizveido ilustrācijas un diagrammas un pēc tam jāizprintē. Daudzi noformē savus darbus kā prezentācijas un parāda tās ar mediaprojektora palīdzību.

Pēdējā Projektu nedēļas diena tiek veltīta projektu prezentācijai, kuras notiek skolas aktu zālē vai klasēs.

2010./2011.m.g. projektu nedēļa notiks no 14. līdz 18.februārim un būs veltīta tēmai "Cilvēks un daba".  


 Mūsu skolā, pedējo desmit gadu laikā, ļoti populāras sacensības, kurās tiek spēlētas pārējošie skolas kausi futbolā, volejbolā, handbola, basketbolā un florbolā 9.-12.kl. zēnu un meiteņu vidū.

Sacensības notiek projektu nedēļas laikā un skolēni rāda izcilus rezultātus, pateicoties pozitīvām mijattiecībām savās grupas komandās, ko nozīme, ka pateicoties sportam viņi vienmēr viegli varēs saskarties ar citiem cilvēkiem savā dzīvē.

Šīs sacensības izraisa lielu interesi lielāku skaitu fanu vidū. Un palielinājās skolēnu skaits, kas nodarbojās volejbola, florbola, basketbola un futbola pulciņos.

Un 2009./2010.m.g. grupas komandas vietas tika sadalītas šādi:

1.vieta - 11.kl. skolēniem;

2.vieta - 9.kl. skolēniem;

3.vieta - 12.kl. skolēniem;

4.vieta - 10.kl. skolēniem.

Sacensību laikā tika atzīmētas ar diplomiem un medaļām ne tikai komandas-uzvarētājas, ka arī labākie spēlētāji katrā sporta veidā.

Skolas adrese: Hipokrāta iela 27., Rīga, Latvija, LV-1079

Tālruni: 67536800 - Skolas direktors,

  • 67536653 - Direktora vietnieki izglītības jomā,
  • 67304688 - Direktora vietnieks audzināšanas jomā,
  • 67536777 - Saimniecības pārzinis,
  • 67536577 - Sporta kompleksa pārzinis,
  • 67536589 - Skolas dežurants

Fakss: 67536800

e-pasts: r89vs@riga.lv

Atbalsta komisija:

  • Sociālais pedagogs - 322.kab., t.67536336
  • Skolas psihologs - 212.kab.
  • Speciālais pedagogs - 236.kab.
  • Logopēds - 331.kab.
  • Skolas medmāsa - 141.kab., t.67536589 

MK Noteikumi № 775 от 2016.13.12.

"Noteikumi par 2018./2019.mācību gada

un mācību semestru sākuma un beigu laiku"

Par grozījumiem
Rīgas 89. vidusskolas mācību stundu laikos


Stundu laiki: 

 1.- 4.klašu skolēniem:

1. stunda – 08.40. – 09.20.

2. stunda – 09.30. – 10.10.

3. stunda – 10.20. – 11.00.

4. stunda – 11.30. – 12.10.

5. stunda – 12.20. – 13.00.

6. stunda – 13.10. – 13.50.

  5.-12. klašu skolēniem:

1. stunda – 08.40. – 09.20.

2. stunda – 09.30. – 10.10.

3. stunda – 10.20. – 11.00.

4. stunda – 11.10. – 11.50.

5. stunda – 12.20. – 13.00.

6. stunda – 13.10. – 13.50.

7. stunda - 14.00. - 14.40.

8. stunda - 14.50. - 15.30.

9. stunda - 15.40 - 16.20. 


Visi mājas lapas dokumenti saglabāti .pdf, .doc vai .rar formātā.