Sporta komplekss "Mežciems"

Sporta komplekss „Mežciems” atrodas Rīgas 89. vidusskolas, Hipokrāta ielā 27, Rīgā, un Mežciema pamatskolas Hipokrāta ielā 31, Rīgā, teritorijā ir Skolām lietošanā un apsaimniekošanā nodots Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošs un piekrītošs īpašums.

Kompleksa darbības pamatmērķis ir Rīgas pašvaldības izglītības un sporta iestāžu izglītojamo mācību un treniņu procesa nodrošināšana.

Kompleksa darbības pamatvirzieni ir:

 • Skolas sporta stundu, sporta pulciņu, pagarinātās dienas grupu nodarbību un Skolas sporta un veselību veicinošu pasākumu nodrošināšana;
 • Rīgas pašvaldības iestāžu interešu izglītības sporta pulciņu, profesionālās ievirzes sporta treniņu, nometņu un sacensību nodrošināšana;
 • Trešo personu sporta treniņu nodarbību, sacensību un citu sporta aktivitāšu nodrošināšana;
 • Rīgas pilsētas iedzīvotāju individuālo sporta aktivitāšu nodrošināšana.

Kompleksā ietilpst:

 • futbola laukums;
 • skrejceļu sektors (3 celiņi);
 • tāllēkšanas sektors;
 • velo trase;
 • ielu vingrošanas laukums;
 • interaktīvās spēles un tenisa galdi;
 • tribīnes;
 • multifunkcionālie laukumi;
 • laukums ar rotaļu iekārtām jaunākā skolas vecuma bērniem;
 • basketbola grozi ārpus multifunkcionālajiem laukumiem;
 • spēļu laukumi;
 • amfiteātris;
 • automašīnu stāvlaukumi.

Sporta kompleksa “Mežciems” darba laiki:

darba dienās: 17.00-20.00 līdz 31.05.2019.

brīvdienās: 8.00-20.00

Aizliegts izmantot Sporta kompleksa “Mežciems” teritoriju (velotreka laukumu) līdz 09.09.2018.!

 • Aizliegts staigāt pa zālieni!
 • Aizliegts braukt pa skrejceliņiem!
 • Gan Rīgas 89. vidusskolas, gan Sporta kompleksa “Mežciems” teritorijā aizliegts braukt ar velosipēdiem, skrejriteņiem, skrituļslidām un citiem transporta līdzekļiem! To drīkst darīt tikai velotreka laukumā, ievērojot drošības noteikumus, izmantojot ķiveri un aizsargus!

Rīgas 89. vidusskolas administrācija

Sporta kompleksa "Mežciems"Iekšējie kārtības noteikumi

Skolas adrese: Hipokrāta iela 27., Rīga, Latvija, LV-1079

Tālruni: 67536800 - Skolas direktors,

 • 67536653 - Direktora vietnieki izglītības jomā,
 • 67304688 - Direktora vietnieks audzināšanas jomā,
 • 67536777 - Saimniecības pārzinis,
 • 67536577 - Sporta kompleksa pārzinis,
 • 67536589 - Skolas dežurants

Fakss: 67536800

e-pasts: r89vs@riga.lv

Atbalsta komisija:

 • Sociālais pedagogs - 322.kab., t.67536336
 • Skolas psihologs - 212.kab.
 • Speciālais pedagogs - 236.kab.
 • Logopēds - 331.kab.
 • Skolas medmāsa - 141.kab., t.67536589 

MK Noteikumi № 775 от 2016.13.12.

"Noteikumi par 2018./2019.mācību gada

un mācību semestru sākuma un beigu laiku"

Par grozījumiem
Rīgas 89. vidusskolas mācību stundu laikos


Stundu laiki: 

 1.- 4.klašu skolēniem:

1. stunda – 08.40. – 09.20.

2. stunda – 09.30. – 10.10.

3. stunda – 10.20. – 11.00.

4. stunda – 11.30. – 12.10.

5. stunda – 12.20. – 13.00.

6. stunda – 13.10. – 13.50.

  5.-12. klašu skolēniem:

1. stunda – 08.40. – 09.20.

2. stunda – 09.30. – 10.10.

3. stunda – 10.20. – 11.00.

4. stunda – 11.10. – 11.50.

5. stunda – 12.20. – 13.00.

6. stunda – 13.10. – 13.50.

7. stunda - 14.00. - 14.40.

8. stunda - 14.50. - 15.30.

9. stunda - 15.40 - 16.20. 


Visi mājas lapas dokumenti saglabāti .pdf, .doc vai .rar formātā.