Krievu valoda

Aicinām piedalīties!

2018.gada 06.aprīlī, plkst. 14.00  Rīgas 89.vidusskolas aicina 3.-7.klašu skolēnus piedalīties pilsētas krievu valodas konkursā "Krievu valoda - ir mana dzimta valoda".

Konkursa nolikums.(.docx)

Konkursa rezultāti3.-7.klases.

Konkursa organizātori


Rīgas 89.vidusskola rīko atklāto konkursu mazākumtautību skolām 3.-4. klašu

"Krievu valoda - ir mana dzimtā valoda".

Konkursa mērķi un uzdevumi: 

 1.  Dot iespēju izglītojamajiem vispusīgi parādīt savas zināšanas, prasmes un iemaņas krievu valodā;
 2. Rosināt izglītojamos radošai un patstāvīgai darbībai;
 3. Paplašināt redzesloku, kontaktējoties ar citu skolu vienaudžiem;
 4. Palielināt skolēnu interesi risināt nestandarta uzdevumus krievu valodā;
 5. Veicināt Rīgas sākumskolas izglītojamo un skolotāju sadarbību. Konkursa dalībnieki:
 6. Rīgas pašvaldības un privāto mazākumtautību vispārizglītojošo skolu 3.-4. klašu skolēni (no katras klašu grupas 2 skolēni).

Konkursa Nolikums 

Konkursa norises laiks, vieta: Rīgas 89.vidusskola (Rīgā, Hipokrāta ielā 27) 2017.gada 07.aprīlī plkst. 13.00. Dalībnieku reģistrācija no 12.00.-12.50.

Nokļūšana: no centra ar 14.,18. trolejbusu, 21.autobusu līdz pieturai "Mežciema pamatskola".

Rīgas 89. vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā

Hipokrāta ielā 27, Rīgā, LV-1079

Tālrunis 67536653


Aicinām piedalīties!

2018.gada 06.aprīlī , plkst. 14.00  Rīgas 89.vidusskolas aicina 3.-4.klašu skolēnus piedalīties pilsētas krievu valodas konkursā "Krievu valoda - ir mana dzimta valoda".

Konkursa nolikums.(.docx)

Konkursa rezultāti: 3.klases, 4.klases.

Konkursa organizātori


Aicinām piedalīties!

2016.08.04. plkst. 14.00 Rīgas 89.vidusskolas aicina 3.-4.klašu skolēnus piedalīties pilsētas krievu valodas konkursā "Krievu valoda - ir mana dzimta valoda".

Konkursa nolikums.(.docx)

Konkursa rezultāti: 3.klases, 4.klases.

Konkursa organizātori


Aicinām piedalīties!

2015.17.04. plkst. 14.00 Rīgas 89.vidusskolas aicina 3.-4.klašu skolēnus piedalīties pilsētas krievu valodas konkursā "Krievu valoda - ir mana dzimta valoda". Konkursa nolikums.

Konkursa rezultāti: 3.klases, 4.klases.

Konkursa uzdevumi: 3.klases, 4.klases.

Konkursa organizātori


Apsveicam!

2014.12.04. mūsū skolā notika pilsētas Krievu valodas konkurss "Krievu valoda - ir mana dzimta valoda" 3.-4.klašu skolēnu vidū.

Ar konkursa rezultātiem Jūs varāt iepazīties šeit: 3.klasēs, 4.klasēs.

Konkursa uzdevumi 3.klasēm, 4.klasēm.

Konkursa organizātori 


Uzmanību!

2014 g.12.04. Rīgas 89.vidusskolā
notiks pilsētas olimpiāde krievu valodā

"Krievu valoda - ir mana dzimta valoda"

Dalibnieku reģistrācija
no 9.30 līdz 10.30

Olimpiādes sākums 10.30

Pieteikums pieņemts līdz 2014.g.01.04.
pēc adreses: r89vs@riga.lv

Olimpiādes nolikums

Gaidam Jūs!


Uzmanību Uzmanību!

2013. gada 20. aprīlī mūsu skolā notiks pilsētas
olimpiāde krievu valodā 3. - 4. klasēm.
Līdz 16. aprīlim pieteikumus atsūtījušas 32 Rīgas skolas.
Dalibnieku skaits strauji tuvojas 150
Būsiet mīļi gaidīti!

Olimpiādes nolikums ir šeit

Skolas adrese: Hipokrāta iela 27., Rīga, Latvija, LV-1079

Tālruni: 67536800 - Skolas direktors,

 • 67536653 - Direktora vietnieki izglītības jomā,
 • 67304688 - Direktora vietnieks audzināšanas jomā,
 • 67536777 - Saimniecības pārzinis,
 • 67536577 - Sporta kompleksa pārzinis,
 • 67536589 - Skolas dežurants

Fakss: 67536800

e-pasts: r89vs@riga.lv

Atbalsta komisija:

 • Sociālais pedagogs - 322.kab., t.67536336
 • Skolas psihologs - 212.kab.
 • Speciālais pedagogs - 236.kab.
 • Logopēds - 331.kab.
 • Skolas medmāsa - 141.kab., t.67536589 

MK Noteikumi № 775 от 2016.13.12.

"Noteikumi par 2018./2019.mācību gada

un mācību semestru sākuma un beigu laiku"

Par grozījumiem
Rīgas 89. vidusskolas mācību stundu laikos


Stundu laiki: 

 1.- 4.klašu skolēniem:

1. stunda – 08.40. – 09.20.

2. stunda – 09.30. – 10.10.

3. stunda – 10.20. – 11.00.

4. stunda – 11.30. – 12.10.

5. stunda – 12.20. – 13.00.

6. stunda – 13.10. – 13.50.

  5.-12. klašu skolēniem:

1. stunda – 08.40. – 09.20.

2. stunda – 09.30. – 10.10.

3. stunda – 10.20. – 11.00.

4. stunda – 11.10. – 11.50.

5. stunda – 12.20. – 13.00.

6. stunda – 13.10. – 13.50.

7. stunda - 14.00. - 14.40.

8. stunda - 14.50. - 15.30.

9. stunda - 15.40 - 16.20. 


Visi mājas lapas dokumenti saglabāti .pdf, .doc vai .rar formātā.