Sadarbība

Skola savā darbā ar citām institūcijām realizē daudzveidīgas sadarbības formas:

 • RD IKSD - dokumentu aprite skolas darba plānošanas, attīstības organizācijas un kontroles nodrošināšana, finanšu dokumentu aprite, skolas budžeta izpildes nodrošināšana u.c.;
 • Rīgas domes Īpašuma departamentu - skolas ēkas apsaimniekošana un remonti;
 • Rīgas serviss- skolas ēkas uzturēšana un apsaimniekošana;
 • RIIMC- skolotāju tālākizglītības kursu nodrošināšana;
 • Valsts un pašvaldības policiju- skolas teritorijā dežurē pašvaldības policists, ir videonovērošana;
 • Zobārstniecības firmu “Menta”- visiem skolēniem līdz 18 gadiem ir bezmaksas zobu higiēna un ārstēšana;
 • Rīgas 241. un Rīgas 242.pirmsskolas izglītības iestādes, attīstības studija “ABC Aistjonok” – savstarpēji apmācību pasākumi;
 • Augstskolas- LU, LTU, RSU, TSI, BSA, ISMA, LSPA, LTFA u.c. – karjeras izglītības jautājumos;
 • Sadarbība ar “Mykoob”- e-žurnāla darbības nodrošināšana;
 • Sadarbība ar firmu “Baltic Restaurants”- ēdināšanas pakalpojumi;
 • Futbola komandu “Ranto”- sporta pasākumi;
 • RD IKSD Sporta un jaunatnes pārvaldi- interešu izglītības programmu realizēšanai un brīvā laika centra “Mežciems”darbībai.
 • Rīgas šaha skolu;
 • Krišjāņa Kundziņa Brīvās Cīņas Sporta skolu;
 • LR Slimību profilakses un kontroles centru - Skola darbojas Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā un 13.10.2016. skolai tika piešķirts statuss „Veselību veicinoša izglītības iestāde” VIAA - 2012.-2014.g.
 • Skola piedalījās Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas daudzpusējās partnerības projektā „Gastronomy Life and ArtsEuropean Union”. VIAA -2014. – 2015.
 • „Fragile Thread: Baltic Story for Peaceful Future (FRAT);
 • 2015.g. sadarbībā ar „Vītola fondu” skola īstenoja Monreālas Latviešu sabiedriskā centra atbalstīto skolas ekskursiju projekta konkursu „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi”;
 • 2014.- 2016. Sadarbības pasākumi „Art and Science in the European Union” starp Rīgas 89.vidusskolu un Secondary Scool Balears of Valensija ( Spānija). 
 • Mācību procesā tiek izmantotas portāli uzdevumi.lv, skolas soma, mācīšanās platformu skolo.lv, skola2030.lv

Par bērnu  uzņemšanu Rīgas 89.vidusskolas  

1.klasēs.

 

Dokumenti lejupielādēšanai:

1. Iesniegums Rīgas 89.vidusskolas 1.klasē (.docx).

2. Mācību piederumu saraksts (.pdf). 

3. Pretendenta iesniegums 1.klasē (.docx)


Par vienoto iestājpārbaudījumu skolēnu uzņemšanai

10.klasē

2022./2023.mācību gadā.

Infografika un informācija. Šī informācija ir publicēta arī RD IKSD mājas lapā. Video materiāls "soli pa solim" skolēnu pieteikšanai un uzņemšanai Rīgas valsts ģimnāzijās un galvaspilsētas vidusskolās. - https://www.youtube.com/watch?v=qZ3suQFy6HQ 

Iestājpārbaudījumi: https://izglitiba.riga.lv/lv/pieteikums-iestajparbaudijumam

Uzņemšanas noteikumi 10.klasē


Skolas adrese: Hipokrāta iela 27., Rīga, Latvija, LV-1079

Tālruni: 67536800 - Skolas direktors,

 • 67536653 - Direktora vietnieki izglītības jomā,
 • 67304688 - Direktora vietnieks audzināšanas jomā,
 • 67536777 - Saimniecības pārzinis,
 • 67536577 - Sporta kompleksa pārzinis,
 • 67536589 - Skolas dežurants

Fakss: 67536800

e-pasts: r89vs@riga.lv

Personas datu apstrāde

Atbalsta komisija:

 • Sociālais pedagogs - 322.kab., t.67536336
 • Skolas psihologs - 328.kab.
 • Speciālais pedagogs - 236.kab.
 • Logopēds - 331.kab.
 • Skolas medmāsa - 141.kab., t.67536589