Mūsu sasniegumi
Rīgas 89.vidusskolas izglītojamo sasniegumi: 2020./2021.m.g., 2021./2022.m.g.

 • 2013.g. - I vieta Baltijas informātikas olimpiādē ; 
 • 2013.g. - II vieta starptautiskajā olimpiādē informātikā Austrālijā ; 
 • 2013.g. - IV vieta starptautiskajā olimpiādē matemātikā Kolumbijā ;
 • 2013.g. - II vieta Latvijas skolēnu zinātniskajā konferencē matemātikas sekcijā;
 • 2014.g. - II vieta starptautiskajā olimpiādē informātikā ;
 • 2014.g. - I vieta Latvijas valsts olimpiādē matemātikā;
 • 2014.g. - I vieta Latvijas skolēnu zinātniskajā konferencē matemātikas sekcijā;
 • 2015.g. - Zelta medaļa, starptautiskajā olimpiādē informātikā;
 • 2015.g. - dīvas I vietas Latvijas valsts olimpiādē informātikā;
 • 2015.g. - II vieta Latvijas valsts olimpiādē matemātikā;
 • 2015.g. - atzinība starptautiskajā olimpiādē matemātikā;
 • 2016.g. - Sudraba medaļa Latvijas valsts olimpiādē informātikā;
 • 2016.g.- bronzas medaļa Baltijas informātikas olimpiādē;
 • 2017.g. - I vieta Valsts informātikas (programmēšanas) olimpiādē.

2012./2013 m.g. Ata Kronvalda fonds, balstoties uz talantīgo skolēnurezultātiem mācību priekšmetu olimpiādes un ZPD , apbalvoja Rīgas 89. vidusskolu kā 2. vietas ieguvēju ar balvu "Mazā pūce" (mazo skolu novērtējums);

2013./2014 m.g. Ata Kronvalda fonds, balstoties uz talantīgo skolēnu rezultātiem mācību priekšmetu olimpiādes un ZPD , apbalvoja Rīgas 89. vidusskolu kā 3. vietas ieguvēju ar diplomu (mazo skolu novērtējums);

2014./2015m.g. Ata Kronvalda fonds, balstoties uz talantīgo skolēnu rezultātiem mācību priekšmetu olimpiādes un ZPD , apbalvoja Rīgas 89. vidusskolu kā 7.vietas ieguvēju (mazo skolu novērtējums);

2015./2016m.g. Ata Kronvalda fonds, balstoties uz talantīgo skolēnu rezultātiem mācību priekšmetu olimpiādes un ZPD , apbalvoja Rīgas 89. vidusskolu kā 13. vietas ieguvēju (mazo skolu novērtējums);

2015./2016.m.g. Ata Kronvalda fonds "Zvaigžņu reitingā" , balstoties uz talantīgo skolēnu rezultātiem starptautiskas mācību priekšmetu olimpiādes apbalvoja Rīgas 89. vidusskolu kā 2. vietas ieguvēju ar diplomu.


Lieliska ziņa!!!

Mūsu skolai II vieta Ata Kronvalda “Zvaigžņu reitingā”.

Ata Kronvalda fonds izveidojis Zvaigžņu reitingu, kurā tiek ņemti vērā skolēnu sasniegumi dažāda veida starptautiskajās olimpiādēs gada garumā.

2016.gada 29.augusta Valsts prezidents  Melngalvju namā svinīgā ceremonijā apbalvoja mūsu skolas direktori ar diplomu.


Apbalvošana!

Pirmdien 2015. gada 5.oktobrī Valsts prezidents, Izglītības un zinātnes ministre, Valsts izglītības satura centra vadītājs svinīgā ceremonijā Melngalvju namā apbalvoja starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu dalībniekus un viņu skolotājus.

Apbalvoto vidū bija mūsu skolas absolvents, kurš šovasar ieguva zelta medaļu starptautiskajā informātikas olimpiādē un atzinību starptautiskajā matemātikas olimpiādē, kā arī viņa informātikas skolotājs un matemātikas skolotāja.


Apsveicam!

Latvijai trīs medaļas 27.Starptautiskajā informātikas olimpiādē, kas no 2015.g. 26.jūlija līdz 2.augustam notiek Almati (Kazahstānā)! Pēc četru gadu pārtraukuma Latvijai atkal Zelta medaļa - to izcīnīja mūsu skolnieks. Olimpiādes pilnie rezultāti aplūkojami IOI statistikas vietnē.


Apsveicam!

Latvijai trīs medaļas 21.Baltijas informātikas olimpiādē, kas no 2015.g. 28.aprīļa līdz 3.maijam notika Varšavā (Polija) ! Sudraba medaļu - izcīnīja mūsu skolnieks. Olimpiādes pilnie rezultāti aplūkojami olimpiādes vietnē.


Sporta nominācija!

Jau trešo gadu notika Rīgas starpskolu sporta nominācijas pasākums, kurā tika apbalvotas labākās skolas starpskolu spartakiādē un aktīvākie sporta organizatori.

2014./2015.m.g. tika godināta Rīgas 89.vidusskolas sporta organizatore par aktīvu dalību un ieguldījumu Vidzemes priekšpilsētas starpskolu sacensībās.


Apsveicam „Tatjanas diena 2015” konkursa uzvaretājus!

Nominācijā "Mākslinieciskais vārds" 1.vietu ieguva  skolniece no 12.А klases.

Nominācijā «Literārās un literāri-muzikālās kompozīcijas»:

1.vietu ieņēma 6.-7.klašu skolēni (9 cilv.).

2.vietu ieņēma 11.-12.klašu skolēni (13 cilv.).

Mūsu skolas krievu valodas skolotājai  piešķirta Lielā Balva nominācijā „Pedagogi vadītāji”.

Konkursa žurīja izteica pateicību par jaunatnes radošo spēju un mākslinieciskās meistarības attīstīšanu mūsu skolas skolotājai.Viņai piešķirta Lielā Balva.


Apsveicam!

2015.g.26. aprīlī notika Latvijas 42. atklātā matemātikas olimpiāde, kurā no mūsu skolas piedalījās 10. a  un 12. a klašu skolēni. Sveicam 10.a klases skolnieku ar nopelnīto atzinību, bet 12.a klases skolnieku ar nopelnīto 1. vietu (viņš ieguva 50 punktus no 50 iespējamajiem).


Apsveicam! 

         Mūsu skolā no 2015.gada 27.aprīļa līdz 29.aprīlim notika Rīgas atklātais čempionāts TELPU FUTBOLĀ. Kopā piedalījās 7 skolas, 10.-12.klases: Rīgas 89.vidusskola, Rīgas 60.vidusskola, Rīgas 25.vidusskola, Rīgas Purvciema vidusskola, Rīgas 49.vidusskola, Rīgas Hanzas vidusskola, Rīgas Pļavnieku ģimnāzija. 

 Rezultāti:

I vieta- Rīgas 49.vidusskola;

II vieta - Rīgas 89.vidusskola;

III vieta - Rīgas Purvciema.vidusskola;

IV vieta - Rīgas 60.vidusskola;

V vieta - Rīgas Hanzas vidusskola;

VI vieta - Rīgas 25.vidusskola;

VII vieta - Rīgas Pļavnieku ģimnāzija.

Sporta organizatore


Apsveicam! 

2015.14.04. mūsu skolas 11.a klases skolēns iegūva I.vietu nominācijā "WEB-dizains" konkursā "IT Ceļš".


Apsveicam! 

  Mūsu zēni ieguva II.vietu Rīgas skolu kausā telpu futbolā.

Sporta organizatore


Apsveicam!

Mūsu skolā no 2015.gada 13.aprīļa līdz 17.aprīlim notika Rīgas atklātās sacensības HANDBOLĀ.

Kopā piedalījās 5 skolas, divas vecumgrupās: 8.-9.kl. un 10.-12.kl.:

 • Rīgas 89.vidusskola,
 • Rīgas 60.vidusskola,
 • Rīgas 63.vidusskola,
 • Rīgas Purvciema vidusskola,
 • Rīgas 74.vidusskola.

Rezultāti:

8.-9.klašu grupā:

I.vieta - Rīgas 89.vidusskola;

II.vieta -Rīgas 60.vidusskola;

III.vieta - Rīgas 63.vidusskola. 

10.-12.klāsu grupā:

I.vieta- Rīgas 60.vidusskola;

II.vieta - Rīgas 89.vidusskola I komanda;

III.vieta - Rīgas 89.vidusskola II komanda.

Fotogrāfijas arhīvā

Sporta organizatore


Apsveicam!

Apsveicam Valsts Informātikas olimpiādes uzvarētājus 10.А un 12.А klašu skolēni (katrs savā grupā!), kas notīka 10.-11.03.2015. Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā un Purvciemā vidusskolā.


Apsveicam!!!

Rīgas 89.vidusskolas 10.-11.kl. meiteņu komandu par II.vietu Vidzemes priekšpilsētas sacensībās FLORBOLĀ. 


Apsveicam!

5.А klases skolnieks iegūva 3.vietu Rīgas pilsētas atklātajā konkursā dabaszinībā.


Apsveicam!

2014.22.11. 3.b un 4.b klases skolēni saņēma medāļus pilsētas matemātikas olimpiādē - RIMS - Riga International meridian school. Pateicība sākumskolas skolotājām par bērnu sagatavošanu olimpiādei. Fotogrāfijas (arhivētas).


Rīgas 89.vidusskolai – 30! 

        Rīgas 89. vidusskola ir Rīgas pašvaldības dibināta (1985. gadā) un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kas īsteno trīs izglītības programmas:

 • Pamatizglītības mazākumtautību programmu;
 • Vispārējas vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmu;
 • Vispārējas vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmu.

        No 2000. gada skolu vada direktore Marina Serkova.

         Skolā strādā 45 pedagoģiskie darbinieki.

         2014./2015. mācību gadā skolā mācās 493 skolēni. Skolā darbojas struktūrvienība - Brīvā laika centrs „Mežciems”.

         Šodien skola ir kļuvusi par mūsdienīgu, inovatīvu skolu ar savām tradīcijām:

 1. 2011.gadā skolā tika izveidots skolotāju „Inovāciju klubs”, kurā iekļauti radoši, konkurētspējīgi pedagogi, kuri savā ikdienas darbā mācību priekšmetu pasniegšanai, skolēnu zināšanu kvalitātes paaugstināšanai izmanto IK tehnoloģijas un metodiku. „Inovāciju klubā” pulcējas radoši pedagogi un dalās ar savu metodiku inovācijām izglītībā gan savas, gan ar citu skolu pedagogiem Rīgas pilsētā.
 2. 2012./2013.g. Ata Kronvalda fonds, balstoties uz talantīgo skolēnu rezultātiem mācību priekšmetu olimpiādēs un ZPD , apbalvoja Rīgas 89. vidusskolu kā 2. vietas ieguvēju ar balvu „Mazā pūce” (mazo skolu novērtējums).
 3. 2013./2014.g. Ata Kronvalda fonds, balstoties uz talantīgo skolēnu rezultātiem mācību priekšmetu olimpiādēs un ZPD , apbalvoja Rīgas 89. vidusskolu kā 3. vietas ieguvēju ar diplomu (mazo skolu novērtējums)

       Skola lepojās par skolas skolēnu un skolotāju sasniegumiem starptautiskā līmenī:

 • 2013.g. - Pasaules skolēnu informātikas olimpiādē, Kvīnslendas Universitātē Austrālijā saņemta sudraba medaļa.
 • 2013.g. –27. Latvijas informātikas olimpiādes 3. posms , saņemtas zelta un sudraba medaļas.
 • 2013.g. - 14. Viskrievijas skolēnu komandu informātikas un programmēšanas olimpiādes finālsacensības, Sankt-Pēterburgā, saņemtas zelta medaļas.
 • 2014.g. –20. informātikas olimpiādē, Palangā, saņemtas zelta medaļas.
 • 2014.g. – saņemts 1.pakāpes diploms matemātikas sekcijā Latvijas 38. skolēnu zinātniskajā konferencē.

Apsveicam uzvaretājus!

2015.20.01. notīka 28.Latvijas Informātikas skolēnu olimpiādes II.kārta. Mūsu skolas komandas dalībnieki, 10.а un 12.а klašu skolēni, ieguva pirmas vietas savās grupās.


Apsveicam!!!

Mūsu skolas audzēkņi 28.11.2014. piedalījas Rīgas 37.vidusskolas atklāta aerobikas konkursā!!!

Klašu grupa 10.-12.kl.:

 • 11.-12.klases skolēni ieguva I.vietu.
 • 9.-10.klases skolēni ieguva II.vietu.
 • Titulu Mister Aerobika 2014 ieguva 10.a klases skolēns.

Apsveicam!!!

Mūsu skolēni piedalījās Rīgas pilsētas starpskolu sacensības šahā:

 1. Grupa 1999.-2000.g.dz. – mūsu skolu pārstāvēja 9.a klases skolniece – individuāla ieguva I.vietu.
 2. Grupa 2001.-2002.g.dz. – mūsu skolu pārstāvēja 7.b un 6.a klašu skolēni  (individuāla ieguva I.vietu).
 3. Grupa 2003.g.dz.u n jaunāki – mūsu skolu pārstāvēja  4.a un  4.b klašu skolēni (individuāla ieguva III.vietu).

Sporta organizatore 


2014.15.11. mūsu skolā notika sporta deju konkurss "Rudens kauss". Konkursā piedalījas mūsu skolas skolēni. Pateicamies deju pedagogam par konkursa organizāciju un konkursantu sagatavošanu. 

Skolēni iegūva:

 • 1.vietu iesāc.grupā 2002.g. 2.-3. līmenis 
 • 4.vietu Е4 grupā Jun.1.

Apsveicam un vēlam viņiem jaunus sporta uzvares!


Š.g.7. novembrī mūsu skolā notika Rīgas 89.vidusskolas latviešu valodas atklātais konkurss 3.-4. klasēm, skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu.

 Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit.

 Konkursa darbs.

Konkursa rezultāti: 3.klases, 4.klases.


Apsveicam!

2014.g.13.10., Mākslas muzejā „Rīgas Birža” Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks  un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors  apsveica Rīgas izcilākos skolotājus un uzcītīgākos skolēnus.

Pedagogi saņēma balvu „Zelta pildspalva”, bet labākie 12. klašu absolventi - vienreizēju stipendiju no pašvaldības. Balvu "Zelta pildspalva" pasniedz pedagogiem, lai izteiktu atzinību par radošu, inovatīvu un profesionālu pedagoģisko darbu, kā arī ieguldījumu skolēnu izglītošanā un audzināšanā. Balvas pasniegšana notiek jau deviņpadsmito reizi pēc kārtas (no 1995. gada). Starp "Zelta pildspalvas" ieguvējiem ir arī Rīgas 89.vidusskolas matemātikas skolotāja.


Apsveicam!

Apsveicam ar teicamiem panākumiem Latvijas izlasei noslēgusies Vispasaules skolēnu informātikas olimpiāde IOI'2014, kas no 13.-20.jūlijam notika Taipejā(Taivāna).

SUDRABA MEDAĻU Latvijai izcīnīja: Rīgas 89.vidusskolas 11.klases skolnieks. 

 Skolas administrācija un pedagogi


Apsveicam!

Mūsu skolnieks ieguva 1. pakapes diplomu matematikas sekcija Latvijas 38. skolenu zinatniskaja konference.


Rakstit pareizi – tas ir modigi!

2014.12.04. 10.a klases skolnieces (3 cilv.) kopa ar savu krievu valodas un krievu literaturas skolotaju  piedalijas ikgadeja izglitibas akcija  «Totalais diktats». Par vispasaules pareizrakstibas parbaudes akcijas teksta autoru kluvis pazistamais krievu rakstnieks.Akcija notika vienlaicigi 352 pasaules pisetas.


Apsveicam!

2014.12.04. musu skola notika pilsetas Krievu valodas konkurss "Krievu valoda - ir mana dzimta valoda" 3.-4.klašu skolenu vidu.

Ar konkursa rezultatiem Jus varat iepazities šeit: 3.klases, 4.klases.

Konkursa uzdevumi 3.klasem, 4.klasem.

Konkursa organizatori 


Apsveicam!

Musu skolas audzeknu panakumi Latvijas 64.olimpiades matematika

2.posma (novada) rezultati:

 • 11.A klases skolnieks ieguva II.vietu;
 • 12.A klases skolnieks ieguva II.vietu;
 • 8.B klases skolniece ieguva II.vietu;
 • 7.A skolniece ieguva atzinibu;
 • 6.B skolniece ieguva atzinibu.

3. un 4.posma(valsts) rezultati:

 • 11.A klases ieguva I.vietu.

Pateicoties skolenu darbam, Rigas 89.vidusskola tika apbalvota par labakajiem rezultatiem kopvertejuma Latvijas 64.olimpiade.


Apsveicam  ar uzvaru!

2014.g.14.marta notika Skolenu skatuves runas un literaro uzvedumu konkursa "Riga - Eiropas kulturas galvaspilseta" 2.karta. Skolnieks tika apbalvots ar I.pakapes Diplomu. Paldies krievu valodas un latviešu valodas skolotajam  par sagatavošanu konkursam.


Apsveicam 

12.a klases skolnieci 

ar pieškirto III.vietu

Rigas pilsetas ekonomikas 15.olimpiades


Apsveicam! 

skolnieka

par veiksmigu dalibu un ieguto dalito balvas vietu

"Meridian Matematikas olimpiade"

3.klašu grupa  2014.gada 14.janvari


"Maths and physics are easy!"

2014. gada 15.janvari plkst. 14.00. Rigas 89. vidusskola notika komandu spele vidusskoleniem „Math and physics are easy” ar jautajumiem, kas saistiti ar matematiku un fiziku anglu valoda. Spele piedalijas tris komandas: viena komanda no 89. vsk un divas komandas no Rigas Klasiskas gimnazijas. Pasakumu organizeja Rigas 89. vsk matematikas skolotaja. Pasakuma merkis bija dot skoleniem iespeju pielietot matematiskas un lingvistiskas iemanas nestandarta situacijas.  

Apsveicam komandu (6 cilv.) ar ieguto pirmo vietu. Ipašs paldies ari 10.aklases skolniekam (3 cilv.), 12.a klases skolniecēm (2 cilv.) par palidzibu pasakuma organizešana, ka ari   89. vsk. unRKG skolotajam.


11.01.2014-12.01.2014 P. Stradina Universitates lielaja aula notika Rigas regionalais  izpilditajmakslas konkurss „Tatjanas dienas” Svetku ietvaros.  Svetku „Tatjanas diena” tema 2014.gada : „ XIX. gadsimts – krievu kulturas zelta gadsimta”.  Musu skolu parstaveja 15 skoleni, kas nodarbojas  Radoša darbnica „Iedvesma”.

Nominacija „Makslas vards” uzstajas 10.a klases skolniece, kas izlasija Marijas Cvetajevas gramatas „Mans Puškins” fragmentu,  un 11.a klases skolniece, kas lasija M.Sizovas romana  „No liesmas un gaismas” fragmentu.

Nominacija „Literaturas kompozicija” Saši Cernogo makslas darba „Ljusja un vectevs Krilovs” parstaveja 5.b un 6.a klašu skolēni.

Literali – muzikala kompoziciju  „Un Lermontovs viens iznak uz cela” /pec Lermontova lirikas un musdienu dzejnieku darbiem/  parstaveja 13 vecako klašu skolnieki (10a un 11a kl.)  

Krievu kulturas un izglitibas svetku "Tatjanas diena" nosleguma koncerts notika Rigas Kongresu nama 2014.gada 25.janvari plkst.15.00.

Koncerta programma - izpilditajmakslas konkursa dalibnieku priekšnesumi. 


 2013. gada 29. septembri  Studio69 koncertzalē notika Rigas Jauna Skatitaja Teātra, kas eksiste ka teātru kolektivu biedrība, otras sezonas atklašana. 

Gadu atpakal, 30. septembri, pirmo sezonu Jauna Skatitaja Teātrī atklāja izrāde „Zelta atslēdziņa” pec  pasakas motīviem, Rigas 89.vidusskolas studijas „Teatralka” izpildijumā. Skatitajiem ļoti patika izrāde, un tā tika iekļauta teātra repertuārā. 

Pagajuša sezona gaitā bērni spēlējā izrādi „Zelta atslēdziņa” pat četras reizes! Ka arī studija „Teatralka” divkart rādīja izrādi pieaugušājiem „Miltu zidaini” pēc  stasta motīviem, kas arī iekrita skatitāju sirdīs. 

Rigas 89.vidusskolas studijas „Teatralka” kolektivs ir rekordists pec rādito izrāžu skaita pagajušaja sezonā Rīgas Jauna Skatitāja Teātrī. Bērni ļoti iepatīkas skatitājiem un teātra valdībai, un viņus ielūdz vel un vel uzstaties uz Studio69 koncertzāles skatuves. 

Otras sezonas atklāšana studijas „Teatralka” režisore  tika apbalvota ar laureāta diplomu par izrāžu „Zelta atslēdziņa” un „Miltu zidaini” augstu maksliniecisko limeni. 

Jaunajā sezonā skatitajus arī gaida tikšanas ar talantīgiem bērniem no studijas „Teatralka”. Jau novembrī Rīgas Jauna Skatitāja Teātrī tiks radīta izrāde „Zelta atslēdziņa”, bet janvārī gaidama jaunas izrādes pirmizrāde. 

Sekojiet repertuāram Rīgas Jauno Skatitāja Teātra vietnē vai Rīgas Jauno Skatitāja Teātra lapiņā facebook vietnē 

Uz tikšanos Jauna Skatitāja Teātrī!    


  Apsveicam!  

Pieci skoleni musu skola, kas nodarbojas  "Radoša darbnica", kuru vada 

krievu valodas un literaturas skolotaja  

 kļūva par laureātiem un uzvarētājiem vairakos konkursos un sacensibās krievu valodā. Viniem tika pieškirts izglitojošs brauciens  uz Krieviju 13-21 augusta. 

2013.gada  visi no tiem pieciem skoleniem piedalijas festivala krievu kulturas un izglitibas "Tatjanas diena" un kategorija literaturas un muzikas kompozicijas  -  

 "Pasaule tika radita ar milošiem cilvekiem" ienema 1.vietu. 

Skolnieks  laureats  kategorija "Makslinieciskais vards." 

Skolniece ieņēma 1.vietu konkursa retorisku prasmes un makslinieciskas izpausmes, kas veltīta 200 gadu jubileju kara 1812. 

Skolnieks piedalījās regionalaja posma 29 olimpiade krievu valodas un literaturas, "Kolektors. Mecenats. Radošā personība "un ieguva atzinību. 


APSVEICAM!!! 

Latvijas Jaunatnes Vasaras Olimpiade 2013 

Musu skoleni piedalijas gan individualos, gan komandas sporta veidos un ieguva izcilus rezultatus: 

  •   10.a klases skolnieks – I vieta trissollekšana;
  •   10.a klases sklonieks – I vieta taekvondo;
  •   10.a klases skolnieks – III vieta dzudo;
  •   10.a klases skolniece - I vieta volejbola;
  •   Skolnieks – I vieta futbola;
  •    Skolnieks – I vieta futbola. 

Apsveicam teātra studiju "Teatralka"!

 • 2012.g.01.martā  mūsu studijas jaunākā grupa ieguva III.vietu ar izrādi "Čukovska pasakas" priekšpilsētās teātra skatē.
 • 2012.g.14.aprīlī vidēja grupa piedalījas Maskavas Namā  Starptautisko bērnu un jauniešu teātru „Krievu klasika Latvijā” festivālī ar izrādi "Zelta atslēdziņa" un saņēma laureāta diplomu  par augstu māksliniecisku līmeni.
 • Ar laureāta festivāla diplomu bija apbalvots dalībnieks, par Buratīno lomu.

2012.25.04.


Apsveicam!

2012.g.17.martā  mūsu skolas skolēni  no 10.A un  9.A klasēm piedalījas matemātikas olimpiādē Šauļajā (Lietuva). Savas vecuma grupas no Latvijas vidū viņi ir pirmie!

2012.g.21.martā 11.A klases skolēni  piedalījas pilsētas zinātnisko-pētniecisko darbu konkursā matemātikā un saņēma  atzinību.


 

Apsveicam!

      2011.g.03.12.  3.B klases skolniece  saņēma bronzas medaļu pilsētas matemātikas olimpiādē, kas notika  RIMS - Riga International meridian school .  Liels paldies sākumskolas skolotājai par sagatavošanu olimpiādei.

2012.22.01


Apsveicam!

Konkursa " Tatjanas diena - krievu kultūras un izglītības svētki Latvijā - 2012", piedalījas mūsu skolas audzekņi. Apsveicam skolēnus un skolotājus:

Izpildītāju konkursā «Pasaka krievu kultūrā» nominācijās iegūva vietas:

Nominācijā "Mākslinieciskais vārds - Krievu valoda kā dzimtā ":

1.vietu ieguva skolniece no 12.А klases;

2.vietu ieguva skolniece no 9.А klases.

Nominācijā «Literārās un literāri-muzikālās kompozīcijas» 1.vietu ar literāru kompozīciju "Ja tici brīnumiem..." ieņēma 6.-9.klašu skolēni (9 cilv.).

Konkursa žurīja izteica pateicību par jaunatnes radošo spēju un mākslinieciskās meistarības attīstīšanu   mūsu skolas skolotājai.

2012.20.01.


Rīgas 89.vidusskolas teātra studija "Teatralka"   kļuva par 14.starptautiskā bērnu un jaunātnes festivāla  "Krievu klasika Latvijā" laureātu, kas notika no 2011.g. 10. līdz 17.aprīlī  Maskavas Nama lielajā zalē. Bērni parāda izrādi pēc  "Barišņa-krestjanka" motīviem un apbrīnoja skatītājus un žūriju ar savu spēli, azartu, humoru. Atsevišķi bija atzīmēts atradums ar ēnu teātri un maziem vecākiem.  Anglomāna Muromska un vecākā Berestova lomas izpildīja piektas klases skolēni. Zēni lieliski parādīja savas neparastas lomas un ienesā humora daļu izrādē.
Apbrīnoja visus miss Žakson, Ļizas guvernante. Lieliski atklāja pašas Ļizavētas Grigorjevnas tēlu skolniece, kuras talantu žūrija atzīmējas jau pagājušajā festivālā par Oļesjas lomu. Apspriešanas laikā bija atzīmēts, ka par šo gadu Vladas aktieru meistarība kļuva lielākā.
Visiem patika kostīmi, origināls risinājums ar meitenēm-teicējiem, ar kuru palīdzību skatītājs pārvietojas autora dienās.
Patika epizodus ar Akulīnas barankām, dejas un citus.
Ar atsevišķu diplomu tika atzīmēta  skolniece par Nastjas lomu.


Apsveicam 6.A klases skolēnus un klases audzinātāju  ar labiem rezultātiem konkursā "Gribu būt mobils 6.-8.klasēm".

      2011.g.18. janvārī notika pusfināls  Motormuzejā. Tur  tika 10 komandas no Rīgas rajona. 6.A klase piedalījas  3 komandas konkursa "Gribu būt mobils 6.-8.klasēm." Un arī mūsu  komanda no 6.A klases " Zebra -2" - 5 cilv. 
Mājas  uzdevums bija: sagatavot kalendāru uz 2011.gadu. Uz vietas viņiem vajadzēja veikt divus uzdevumus. Viņi labi sagatavojas un pusfināla viņiem ir 7 vieta. Tas ir ļoti labs rezultāts,  jo kopuma piedalījas 77 komandas.


          Apsveicam skolēnus un skolotājus - konkursa "Tatjanas diena - krievu kultūras un izglītības svētki Latvijā - 2011" dalībniekus:

          Izpildītāju konkursā «Skolas skolotājs krievu kultūrā» dažādās nominācijās mūsu skolēni tika apbalvoti ar diplomiem par:

vienu 1.vietu,

trim 2.vietām,

vienu 3.vietu,

divi laureātu apbalvojumi.

      Pētnieciskajā konkursā «Krievi Latvijā: kultūra, saknes, likteņi» nominācijā «Krievu liktenis»  3.vietu saņēma  4.А klases skolniece.

    Teātra konkursa nominācijā "Par sekmīgu debiju" par laureātu diplomus saņēm 2.B klases skolēni, kā arī  nominācijā «Labākā sieviešu loma» kļuva skolniece no 2.B klases. 


Apsveicam 1.-4.klašu talantu konkursa   "Zvaigžņu lietus" uzvarētājus,

kas notika 2010.g.3.novembrī!

          Paldies konkursa organizatoriem: direktores vietniecei audzināšanas darbā, mūzikas skolotājai, skaņu režisoram, 1.-4.kl. klases audzinātājām.

          Īpašais paldies  Žūrijai: sākumskolas skolotājai, Skolas parlamenta pārstāvei, bibliotēkarei un konkursa viesiem par dziesmas  "Mūzika mūs saistīja" priekšnesumu. 


    Apsveicam futbola komandas RANTO spēlētājus ar uzvaru 34.vsk un FK Dinamo Rīga sadarbības kausa sacensībās, kas notika  2010 g. 23 oktobrī  un 26 oktobrī:

2003.dz.g. komanda saņema III vietu,

un arī spēlētāju - labāku turnīra spēlētāja!

2002.dz.g. komandai Dinamo-89.vidusskola  - I vieta.

 

     2010. gada jūlijā teātra studija "Teatralka" piedalījās X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos ar ielu teātra priekšnesumu "Marionetes".

     Audzēkņi veiksmīgi uzstājās Rīgas Vērmaņdārzā un Etnogrāfiskajā muzejā, par ko saņēma diplomus no izglītības un zinātnes ministra, Rīgas mēra  un pateicības vēstuli no Latvijas prezidenta.

 

 

Par bērnu  uzņemšanu Rīgas 89.vidusskolas  

1.klasēs.

2024./2025.mācību gadā.

Dokumenti lejupielādēšanai:


 

Skolas adrese: Hipokrāta iela 27., Rīga, Latvija, LV-1079

Tālruni: 67536800 - Skolas direktors,

 • 67536653 - Direktora vietnieki izglītības jomā,
 • 67304688 - Direktora vietnieks audzināšanas jomā,
 • 67536777 - Saimniecības pārzinis,
 • 67536577 - Sporta kompleksa pārzinis,
 • 67536589 - Skolas dežurants

Fakss: 67536800

e-pasts: r89vs@riga.lv

Personas datu apstrāde

Piekļūstamības paziņojums

Pikļūsamības izvērtēšanas protokols

Atbalsta komisija:

 • Sociālais pedagogs - 322.kab., t.67536336
 • Skolas psihologs - 328.kab.
 • Speciālais pedagogs - 236.kab.
 • Logopēds - 331.kab.
 • Skolas medmāsa - 141.kab., t.67536589