Karjeras izglītība

KARJERA !

1.Ceļvedis karjeras veidošanā https://www.prakse.lv/
2.Tests, kāds studiju virziens tev ir vistuvākais https://batis.turiba.lv/kostudet/kostudet_210114.dll
3. Studiju un Skolu Tops https://www.prakse.lv/top
4.Virtuālās prakses https://www.prakse.lv/virtual-practice/list
5.Profesiju un uzņēmumu apraksti http://profesijupasaule.lv/
6.Noderīgais Prakse.lv pasākums " Uzņēmumu atvērto durvju diena" https://www.youtube.com/watch?v=Szx8jfLeXVU&t=13s
7.Kam interesē studijas Biznesa augstskolā Turība, buklets pieejams pielikumā un video šeit https://www.youtube.com/watch?v=yIqphWYeJ3c&t=11s


Aicinām!

I Augstskolu informācija par atvērto durvju dienām tiešsaistē:

II Profesiju apraksti:

III Metodiskie materiāli ir saskaņoti IZM un elektroniski pieejami lietošanai VIAA mājas lapā šeit: http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/info_mater/

Pedagogi karjeras konsultanti


Vecākiem

Ja jums ir sākumskolas vecuma bērns un jūs vēlaties mērķtiecīgi piedalīties bērna karjeras plānošanas procesā:

 • palīdziet bērnam būt profesionāli veiksmīgam - uzticētajiem uzdevumiem jāatbilst bērna spējām, tie nedrīkst būt pārāk sarežģīti;
 • sargājiet bērnu no pārāk augsta prasīguma pret sevi un citiem;
 • audziniet bērnu darbībā;
 • palīdziet bērnam tikai tad, kad viņš to lūdz;
 • ļaujiet attīstīties centīgai personībai.

Ja jums ir pusaudzis un jūs vēlaties mērķtiecīgi piedalīties bērna karjeras plānošanas procesā:

 • pusaudžiem vajag pietiekami daudz laika sev un savam interesēm
 • ar bērnu jāveido savstarpējas uzticības un uzmundrinājuma attiecības
 • jāatzīst aktivitātes, kurās pusaudzis uzrāda labus rezultātus
 • jāpalīdz pusaudzim rast atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar identitāti, ja pusaudzis tādus uzdod
 • jāatbalsta pusaudža izvēles un mērķi
 • jāiedrošina spert nākamo soli

Informāciju meklējiet šeit:

http://www.viaa.gov.lv/files/news/727/mans_berns_izvelas_karjeru_web.pdf vai

www.viaa.gov.lv/Euroguidance

Pedagogi karjeras konsultanti


Lai nodrošinātu attālinātu mācību procesu karjeras jomā, aicinām izmantot noderīgos resursus

Skatīt arī šeit


Rīgas 89.vidusskola ir iesaistījušies Eiropas projekta Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Karjera. Jēdziena izcelsme.

Latīņu carrus – kariete, piekabe

Latīņu [via] cararia – brauktuve, ceļŠ.

Franču carriere – ceļš, skrejceļŠ.

Tradicionālā pieeja (cursus honorum?) – ceļš uz labāku dzīvi…

Karjera ir.....sekmīga darbošanās kādā jomā, parasti apzināta, izvirzīšanās darbā vai citā darbības jomā; arī popularitātes, slavas sasniegšana.

Kas Tu būsi, kad izaugsi...?

 1. Izpēti sevi (spējas, intereses, vērtības u.t.t.)!
 2. Izpēti profesiju pasauli !
 3. Salīdzini 1. ar 2. un izdari labāko izvēli!
 4. Plāno mācības, profesijas apguvi!
 5. Iegūsti diplomu, (sertifikātu u.tml.) un stabilu darbu!  
 6. Centīgi strādā, nostiprini savu meistarību un taisi karjeru!
 7. Pēc iespējas agrāk dodies pensijā! (Tā ir kompensācija par grūtā darba gadiem).

LR Izglītības likums. 2.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir nodrošināt katram Latvijas iedzīvotājam iespēju attīstīt savu garīgo un fizisko potenciālu, lai veidotos par patstāvīgu un attīstītu personību, demokrātiskas Latvijas valsts un sabiedrības locekli.

Potenciāls = vajadzības + kompetence[s]

Izvēlies pareizās sliedes...

Skolas Karjeras konsultante

Rīgas 89. vidusskolas pedagoga karjeras konsultanta darba plāns

Prezentācija: VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRAS ATBALSTS

Prezentācija: Karjeras nedēļa - 2016 

 Karjeras informācijas resursi.


KARJERAS NEDĒĻA 2022 “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!”
2022.gada 17.-21.oktobris

Karjeras nedēļas pasākumi Ceturtdiena, 20.oktobris (Tiešsaistē):

13:00-15:00: Diskusijā jauniešiem “Kādas superspējas veidos manu nākotni?”

19:00-20:30: Diskusijā “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?”

Karjeras izglītības jautājumu koordinators


Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Informācija par jaunu izglītojošu spēli 1.-6.klašu skolēniem profesiju izzināšanā, ko savā darbā var izmantot arī bibliotēkas.

 

 

     No 10.02. 2021. līdz 12.02.2021. LLU organizē Karjeras dienas jeb Iepazīsti savu nākotnes profesiju!

24.02.2021. TIEŠSAISTĒ

SĀKUMS plkst.11.00.-“Rosinātava 2021” konference vidusskolēniem, kuras ietvaros sabiedrībā pazīstamas personības dalās savos pieredzes stāstos, uzrunājot, motivējot un iedrošinot jauniešu.


2018.g.06.03. notika Rīgas 89. vidusskolas jauno talantu konkursu bērniem un jauniešiem ”Iededz sevī zvaigzni” II kārtu 1.-12.kl. izglītojamiem un rezultātiem.

Pēc konkursa novērtēšanas kritērijam nominācijā:

 • „Grācija” (dejas):
  • I vietu ieguva  1.c kl.,
  • II vietu –  2.c kl. un
  • III vietu – 7.b kl.;
 • "Apslēptais potenciāls" (interesanti talanti):
  • II vietu ieguva duets: 4.a kl. un  7.a kl.,
  • III vietu – kolektīvs „Zvaigznes” no 2.d kl. un
  • Patiecību -  4.b kl. un
 • "Lielais dziedātājs" (vokāls):
  • I vietu ieguvusi 2.d kl. un  10.a kl.,
  • II vietu  10.a kl. un
  • III vietu  6.b kl.

Konkursa "Iededz sevī zvaigzni" nolikums 


2018.gada 09. februārī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros apmeklēja karjeras attīstības atbalsta pasākumu “Ražots Latvijā”-„Laimas” muzeju. Kopā „Laimas” muzeju apmeklēja 3.-5.klases: 51 izglītojamie. Atskaite.


2018.gada 23. februārī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros apmeklēja karjeras attīstības atbalsta pasākumu izglītības izstāde „Skola -2018”. Kopā izstādi apmeklēja : 69 izglītojamie. Atskaite.


Karjeras nedēļas ietvaros!

Karjeras un Projektu nedēļas ietvaros 16.02.2018. un 20.02.2018. 8.a klases skolēniem (15) kopā ar klases audzinātāju  bija iespēja paviesoties stomatoloģiskajā klīnikā «Latvia Dental» un detalizēti iepazīties ar ārsta – stomatologa profesiju. Šīs klīnikas vadošais stomatologs un tās īpašniece ir mūsu skolas absolvente. Atskaite. 


Projekta "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās izglītības iestādes" jaunumi

Projekta atskaite.

Ziemassvētku tirdziņš

Modes skate: organizatori, programma, fotogrāfijas.


Karjeras nedēļa!

Mūsu skolā no 10.oktobra līdz 21.oktobra notiks Karjeras nedēļa.

Karjeras nedēļas plāns


Pieteikšanās uz ekskursijām uzņēmumos sākas no šodienas Piesakiet no savas skolas klasi vai grupu!

Uzņēmumi labprāt Jūsu jauniešus iepazīstinās ar profesijām, sniegs padomus studiju izvēlē, kā arī pastāstīs par darba, prakses un vasaras darba iespējām. Nenokavējiet, vietu skaits irobežots.

Jums būs iespēja pieteikties uz 90 uzņēmumu ekskursijām. Visas ekskursijas vēl nav izvietotas, tuvākajās dienās būs pilns saraksts. Aplūkot pieejamo ekskursiju sarakstu: šeit


Karjeras nedēļa 9.A klasē!

2016./2017.mācību gada karjeras nedēļas ietvarā 9.A klasei bija vienreizēja iespēja apmeklēt RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju mācību centru. Skolēni iepazinās ar dažādām ārstu profesijām. Tika dota iespēja ik vienam skolēnam ne tikai noklausīties mediķu profesijas īso teorētisko kursu, bet arī praktiski izmēģināt dažādas manipulācijas, kuras ikdienā veic mediķi pacientiem (piem.mākslīgā elpināšana, asins ainas ņemšana, intensīvās terapijas pacienta aprūpe palātā u.c.).

Skolēni apmeklēja saimniecību "Vīnkalni" (Beverīnas novadā, Kauguru pagastā).Skolēni šajā saimniecībā iepazinās ar Itāļu picas vēsturi, kā arī praktiski varēja ikviens iejusties picas cepēja lomā.


Karjeras nedēļa 5.b klasē!

2016.g.16. septembrī 5.b klases skolēni apmeklēja SIA „Laboratorium.lv”. “Zinātnes šausmu stāsti” - tā bija 30-60 min zinātniskā šovprogramma. Skolēni iepazina zinātnieka profesiju. Saldējuma darbnīcā skolēniem bija iespēja pašiem uztaisīt un nobaudīt visgardākos dabiskos saldējumus pēc īpašam receptēm un iepazīt visaukstākās vielas - šķidro slāpekli un sauso ledu. Bērni spēles formā viegli apgūva jaunas zināšanas. Katram bija iespēja ne tikai redzēt, bet arī sataustīt un paostīt!

2016.g.13.oktobrī, 5.b klases skolēniem notika klases stunda "Profesijas manā dzimtā". Skolēni aizpilda anketas un prezentē vecāku profesijas. Paldies skolēnu vecākiem par sadarbību un palīdzību!

5.b klases audzinātāja


Karjeras nedēļa 7.A klasē!

Karjeras nedēļas ietvaros 7.a klases skolēni:

 • piedalījās Rīgas Zooloģiskā dārza akcijā „Zoozīļuks 2016”: vāc rudens veltesun pabaro zooloģiskā dārza zvērus!” un savāca 190 kg zīļu (19.09.16.-21.10.16);
 • apmeklēja interaktīvo Jūras muzeju - Hidroplānu ostas muzeju „ Lennusadam” Tallinā , kur apskatīja zemūdeni „ Lembit”, ladlauzi „ Suur Tiļļ”, hidroaeroplānu Short 184 un citus eksponātus oriģinālā lielumā (16.09.2016.);
 • tikšanās ar Profesiju skolas pārstāvi , 1,5 stundu aktīvi komunicējot, veica treniņvingrinājumus, diskutējot centās tikt skaidrībā (orientēties) profesiju pasaulē, mācījās attīstīt sevī prasmes, kas nepieciešamas nākamajam darbam - saskarsmi un mijiedarbību ar cilvēkiem, plānot laiku, komandu darbu (13.10.2016.);
 • izgāja Rannamets (Igaunija) mācību taku 2,2 km, kura daļēji klāta dēļiem, caur priežu mežu kāpās, Tolkuzes purvu un vislielāko purvaino ezeru uz visaugstāko kāpu Igaunijā Tornimjae un salīdzināja to ar Latvijā Saulkrastos esošo slaveno Balto kāpu (Dabas izpētes 15.10.2016.);
 • apmeklēja Stokholmas Valsts Vēstures muzeja (zviedr. Statens historiska museum, Historiska museet) pasaulē pazīstamās izstādē “Vikingi. Dzīve leģendu ēnā” apmeklējums, kur redzēja īstus vikingu dārgumus un sadzīves priekšmetus, dzirdēja stāstus par viņu kultūru un ikdienu, – visu to, kas palicis leģendu ēnā (15.10.2016.).;
 • uz laiku kļuva par arheologiem muzeja stundā „Labi būt par arheologu!”, lai iemācītos pa īstam saprast vikingu ēru, iemācījās izmantot dažādus vēstures avotus, lai uzzinātu, kā patiesībā cilvēki dzīvoja, kuģoja pa jūrām, ģērbās, ēda un ko pielūdza, rada priekšstatu par arheologa profesiju, veicot izrakumus grupā un analizējot atrastos priekšmetus, aizpildīja darba lapas. (15.10.2016.)
 • apmeklēja karameļu fabriku Jelgavā, kur piedalījās meistar-klasē ”Kā gatavo karameles?”, izgatavojot savu īpašo karameli(18.10.2016.);
 • bija profesionāla ķīmiķa zinātniskās šova programmas „Zinātnes stundas” dalībnieki, kurā redzēja, kā viņs veic eksperimentus ar kodīgām un bīstamām vielām – šķidro azotu un ogļskābo gāzi. Šova eksperimenti izraisīja plašu emociju spektru – no bailēm līdz neviltotai interesei (21.10.2016.).

7.a klases audzinātāja 


Karjeras nedēļas ietvaros!

      Karjeras nedēļas ietvaros 7.a un 7.b klases skolnieki un viņu klases audzinātājas  apmeklēja Karameļu darbnīcu, kura atrodas Jelgavā.
      Mēs visi kopā noskatījāmies karameļu gatavošanas paraugdemonstrējumus,nodegustējām karsto karameli un radošā karameļu darbnīcā kopā ar meistariem uztaisījām savu īpašo karameli.
                       Šeit ir īstu saldumu gardēžu paradīze!


Karjeras nedēļas - 2016 ietvaros!

Karjeras nedēļas ietvaros apmeklējām Latvijā pazīstamus uzņēmumus:

 • SIA "Sakret", kur redzējām kā ražo būvmateriālus: cementu, smilti, krāsas, līmi.
 • Lidosta"Rīga" izgājām cauri kontrolei un ar autobusu mūs izvadāja pa lidlauku, kur redzējām pasažieru lidmašīnas, VIP lidmašīnas, kā arī lidmašīnas kuras pārvada smagu kravu.
 •  A/S Grindeks uzzinājām par ražošanas procesiem, apmeklējām mikrobioloģisko laboratoriju un laboratoriju kurā kontrole produkciju. Redzējām A/S Grindeks veidotu filmu.

12.a klases audzinātāja


Karjeras nedēļas - 2016 ietvaros!

Karjeras nedēļas - 2016 ietvaros skolēniem un vecākiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt karjeras konsultantu,, lai, praktiski darbojoties, rastu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem par karjeras izvēli.

Pavisam tiek piedāvātas divas nodarbības vecākiem un trīs nodarbības skolēniem. Katrā grupā ne vairāk ka 25 cilvēki. Lūgums izvēlēties apmeklēt tikai vienu nodarbību. 


Karjeras nedēļas plāns - 2015

Karjeras nedēļas plāns - 2014 


Karjeras nedēļas ietvaros!

2014.g.14.10. Karjeras nedēļas ietvaros skolas Svētku zālē notīka 5.-7.kl.skolēnu tikšanos ar Eiropas teātra «Zelta gailis» 1990 aktieri, vadītāju. Viņš iepazīstina skolēnus ar savu interesantāku darbu –  pasakas Аntuāna dē Sent-Ekzjuperija «Mazais princis» inscenējumu. 


"Karjeras nedēļas" ietavors!

2014.18.09.  5.а klases skolēni kopā ar klases audzinātāju mācību ekskursijas laikā apmeklēja Piedzīvojumu parku «Dimantu kalns». 


"Karjeras nedēļas" ietvaros!

2014.09.09. 5.а klases skolēni kopā ar klases audzinātāju mācību ekskursijas laikā apmeklēja Zinātkāres centru maziem un lieliem «Zili brīnumi». 

Par bērnu  uzņemšanu Rīgas 89.vidusskolas  

1.klasēs.

2024./2025.mācību gadā.

Dokumenti lejupielādēšanai:


 

Skolas adrese: Hipokrāta iela 27., Rīga, Latvija, LV-1079

Tālruni: 67536800 - Skolas direktors,

 • 67536653 - Direktora vietnieki izglītības jomā,
 • 67304688 - Direktora vietnieks audzināšanas jomā,
 • 67536777 - Saimniecības pārzinis,
 • 67536577 - Sporta kompleksa pārzinis,
 • 67536589 - Skolas dežurants

Fakss: 67536800

e-pasts: r89vs@riga.lv

Personas datu apstrāde

Piekļūstamības paziņojums

Pikļūsamības izvērtēšanas protokols

Atbalsta komisija:

 • Sociālais pedagogs - 322.kab., t.67536336
 • Skolas psihologs - 328.kab.
 • Speciālais pedagogs - 236.kab.
 • Logopēds - 331.kab.
 • Skolas medmāsa - 141.kab., t.67536589