Mācību process

      Mācības pamatskolā notiek bilingvāli – latviešu un krievu valodā. Jau no 1. klases bērni bilingvāli apgūst dabaszinības un sociālās zinības, sportu – latviešu valodā. 9. klašu skolēni bilingvāli vai latviešu valodā apgūst jau 10 no 15 priekšmetiem (tostarp arī matemātiku, bioloģiju, ģeogrāfiju, Latvijas un pasaules vēsturi, sociālās zinības, mājturību un tehnoloģijas, mūziku un vizuālo mākslu).

       Vidusskolā mācības notiek latviešu un krievu valodā. Skolēnu centralizēto eksāmenu rezultāti liecina par skolēnu prasmi brīvi izmantot latviešu valodu un spējām labi orientēties valsts politiskajā situācijā un sabiedrības procesos, tāpēc absolventu zināšanu kvalitāte nodrošina tiem lielas iespējas karjeras izglītības izvēlē.  

       Mācību process skolā notiek saskaņā ar normatīviem dokumentiem: 

               Ar Stundas sarakstu ir iespējams iepazīties elektroniskajā žurnālā, kas atrodas mājaslapā SIA "Mykoob Latvia".


2021./2022. m.g.

Iekšējās kārtības noteikumi

Iekšējie noteikumi "Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu". 

Grozījumi iekšējos noteikumus "Izglītbas procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu"

Rīgas 89. vidusskolas skolotāju individuālā darba ar izglītojamiem grafiks 2021.-2022.m.g.


 

2020./2021. m.g.

Iekšējie noteikumi "Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu".

Rīgas 89. vidusskolas skolotāju individuālā darba ar izglītojamiem grafiks 2020.-2021.m.g.


2019./2020. m.g.

Rīgas 89. vidusskolas skolotāju individuālā darba ar izglītojamiem grafiks 2019.-2020.m.g.


 2018./2019. m.g.

Rīgas 89. vidusskolas skolotāju individuālā darba ar izglītojamiem grafiks 2018.-2019.m.g.

Pārbaudes darbu grafiku 2019.g. maijam var apskatīt:  1.-4.kl.5.-12.kl.

Pārbaudes darbu grafiku 2019.g. aprīlim var apskatīt:  1.-4.kl.5.-12.kl.

Pārbaudes darbu grafiku 2019.g. mārtam var apskatīt:  1.-4.kl.5.-12.kl.

Pārbaudes darbu grafiku 2019.g. februārim var apskatīt:  1.-4.kl.5.-12.kl.

Pārbaudes darbu grafiku 2019.g. janvārim var apskatīt:  1.-4.kl.5.-12.kl.

Pārbaudes darbu grafiku  2018.g.  decembrim var apskatīt :   1.-4.kl.5.-12.kl.

 Parbaudes darbu grafiku  2018.g.  novembrim var apskatīt :  1.-4.kl.5.-12.kl.

 Pārbaudes darbu grafiku  2018.g.  oktobrim var apskatīt 1.-4.kl.5.-12.kl.

 Pārbaudes darbu grafiku  2018.g.  septembrim var apskatīt : 1.-4.kl.5.-12.kl.

 

Par bērnu  uzņemšanu Rīgas 89.vidusskolas  

1.klasēs.

 

Dokumenti lejupielādēšanai:

1. Iesniegums Rīgas 89.vidusskolas 1.klasē (.docx).

2. Mācību piederumu saraksts (.pdf). 

3. Pretendenta isniegums 1.klasē (.docx)


Par vienoto iestājpārbaudījumu skolēnu uzņemšanai

10.klasē

2022./2023.mācību gadā.

Infografika un informācija. Šī informācija ir publicēta arī RD IKSD mājas lapā. Video materiāls "soli pa solim" skolēnu pieteikšanai un uzņemšanai Rīgas valsts ģimnāzijās un galvaspilsētas vidusskolās. - https://www.youtube.com/watch?v=qZ3suQFy6HQ 

Iestājpārbaudījumi: https://izglitiba.riga.lv/lv/pieteikums-iestajparbaudijumam

Uzņemšanas noteikumi 10.klasē


Skolas adrese: Hipokrāta iela 27., Rīga, Latvija, LV-1079

Tālruni: 67536800 - Skolas direktors,

  • 67536653 - Direktora vietnieki izglītības jomā,
  • 67304688 - Direktora vietnieks audzināšanas jomā,
  • 67536777 - Saimniecības pārzinis,
  • 67536577 - Sporta kompleksa pārzinis,
  • 67536589 - Skolas dežurants

Fakss: 67536800

e-pasts: r89vs@riga.lv

Atbalsta komisija:

  • Sociālais pedagogs - 322.kab., t.67536336
  • Skolas psihologs - 212.kab.
  • Speciālais pedagogs - 236.kab.
  • Logopēds - 331.kab.
  • Skolas medmāsa - 141.kab., t.67536589