Mācību process

          Mācību process skolā notiek saskaņā ar normatīviem dokumentiem: 

               Ar Stundas sarakstu un Skolotāju individuālā darba ar izglītojamiem grafiku  ir iespējams iepazīties elektroniskajā žurnālā, kas atrodas mājaslapā SIA “Izglītības sistēmas” - E-klase.


2022./2023. m.g.

Iekšējās kārtības noteikumi 

Pārbaudes darbu grafiks:: 1.-3.kl., 4.-9.kl., 10.-12.kl.  


2021./2022. m.g.

Iekšējās kārtības noteikumi

Iekšējie noteikumi "Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu". 

Grozījumi iekšējos noteikumus "Izglītbas procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu"


 

2020./2021. m.g.

Iekšējie noteikumi "Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu".

 

Par bērnu  uzņemšanu Rīgas 89.vidusskolas  

1.klasēs.

2024./2025.mācību gadā.

Dokumenti lejupielādēšanai:


 


Skolas adrese: Hipokrāta iela 27., Rīga, Latvija, LV-1079

Tālruni: 67536800 - Skolas direktors,

  • 67536653 - Direktora vietnieki izglītības jomā,
  • 67304688 - Direktora vietnieks audzināšanas jomā,
  • 67536777 - Saimniecības pārzinis,
  • 67536577 - Sporta kompleksa pārzinis,
  • 67536589 - Skolas dežurants

Fakss: 67536800

e-pasts: r89vs@riga.lv

Personas datu apstrāde

Piekļūstamības paziņojums

Pikļūsamības izvērtēšanas protokols

Atbalsta komisija:

  • Sociālais pedagogs - 322.kab., t.67536336
  • Skolas psihologs - 328.kab.
  • Speciālais pedagogs - 236.kab.
  • Logopēds - 331.kab.
  • Skolas medmāsa - 141.kab., t.67536589