Par mums

Skolas vēsture

Rīgas 89. vidusskola tika dibināta 1978. gadā. Tā paša gada 1. septembrī skolā tika uzņemti pirmie skolēni, kuri mācījās divās plūsmās: latviešu un krievu. Līdz 1985. gadam šī 

bija Rīgas pagarinātās dienas astoņgadīgā skola Nr. 2 un tikai 1985. gadā kļuva par Rīgas 89. vidusskolu.

Mūsu skolā 2022./2023.m.g.mācās 754 skolēni. Mūsu skolotāji – visi ir sava priekšmeta meistari, kas jebkurā laikā gatavi dalīties ar savām zināšanām, iemaņām, pieredzi. Skolotājs – tā nav tikai profesija, tā ir misija! 

 

 

 

 Skolas normatīvie dokumenti:

 Oficiālā informācija

Skolas adrese: Hipokrāta iela 27., Rīga, Latvija, LV-1079

Tālruni: 67536800 - Skolas direktors,

67536653 - Direktora vietnieki izglītības jomā,

67304688 - Direktora vietnieks audzināšanas jomā,

67536777 - Saimniecības pārzinis,

67536577 - Sporta kompleksa pārzinis,

67536589 - Skolas dežurants

Fakss: 67536800

e-pasts: r89vs@riga.lv

 

Atbalsta komisija:

  Sociālais pedagogs  - 322.kab., t.67536336

  Skolas psihologs  - 328.kab.

  Speciālais pedagogs -  236.kab.

  Logopēds -  331.kab.

  Skolas medmāsa -  141.kab., t.67536589

  Skola savā darbā realizē daudzveidīgas sadarbības formas ar citām institūcijām:

  • Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu- dokumentu aprite skolas darba plānošanas, attīstības organizācijas un kontroles nodrošināšanai, finansu dokumentu aprite, skolas budžeta izpildes nodrošināšana u.c.;
  • Rīgas domes īpašuma departamentu- skolas ēkas apsaimniekošana un remonti;
  • RIIMC- skolotāju tālākizglītības kursu nodrošināšana;
  • Valsts un pašvaldības policiju- skolas teritorijā dežurē pašvaldības policists, ir video novērošana;
  • Zobārstniecības firmu “Menta”- visiem skolēniem līdz 18 gadiem ir bezmaksas zobu higiēna un ārstēšana;
  • Privātskolas “ABC”, Biznesa un vadības vidusskola, 241. un 242.pirmsskolas izglītības iestādes, attīstības studija  “ABC Aistjonok” – saviesīgie pasākumi;
  • Augstskolas- LU, LTU, RSU, TSI, BSA, ISMA  u.c. – karjeras izglītības jautājumos;
  • Sadarbība ar SIA Mykoob Latvia - e-žurnāla darbības nodrošināšana;
  • Futbola komandu “Ranto”- sporta pasākumi;
  • RD IKSD Sporta un jaunatnes pārvaldi- interešu izglītības programmu realizēšanai un brīvā laika centra “Mežciems”darbībai.

 

Par bērnu  uzņemšanu Rīgas 89.vidusskolas  

1.klasēs.

2024./2025.mācību gadā.

Dokumenti lejupielādēšanai:


 


Skolas adrese: Hipokrāta iela 27., Rīga, Latvija, LV-1079

Tālruni: 67536800 - Skolas direktors,

 • 67536653 - Direktora vietnieki izglītības jomā,
 • 67304688 - Direktora vietnieks audzināšanas jomā,
 • 67536777 - Saimniecības pārzinis,
 • 67536577 - Sporta kompleksa pārzinis,
 • 67536589 - Skolas dežurants

Fakss: 67536800

e-pasts: r89vs@riga.lv

Personas datu apstrāde

Piekļūstamības paziņojums

Pikļūsamības izvērtēšanas protokols

Atbalsta komisija:

 • Sociālais pedagogs - 322.kab., t.67536336
 • Skolas psihologs - 328.kab.
 • Speciālais pedagogs - 236.kab.
 • Logopēds - 331.kab.
 • Skolas medmāsa - 141.kab., t.67536589