Inovāciju klubs

Inovāciju kluba vizija:

Dalīties ar to, kas man vislabāk sanāk

Inovāciju kluba misija:

Iespēja pedagogiem padalīties ar inovatoriskām idejām, uzzināt, ko dara citu priekšmetu skolotāji un pielāgot labākās idejas savam mācību priekšmetam


Radošie darbi latviešu literatūrā- "Dzejas krāsu palete -1" un "Dzejas krāsu palete -2"


Rebusi matemātikā


Metodiskie materiāli vidusskolai (matemātika un fizika)

Matemātika un Fizika -2009.; 2010.; 2011.; 2012.; 2013.; 2013-annex; 2014.; 2014-annex; 2015.

Statistikas uzdevumi


RĪGAS 89. VIDUSSKOLAS

PIEREDZES APMAIŅAS SEMINĀRS
,,INOVĀCIJU DIENA

2012. GADA 1. MARTĀ
plkst. 13.30 – 16.00

 

SEMINĀRA MĒRĶIS:

Veicināt inovācijas tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā mūsdienīgā skolā un popularizēt labās pedagoģiskās prakses piemērus.

DARBA KĀRTĪBA:

13.15 - 13.30 - dalībnieku reģistrācija

13.30-14.15- Inovācijas stundas:

Nr.

Mācību

priekšmets

Stundas tēma Klase

Mācību 

kabinets

1. Matemātika “Reizinām skaitli 4” 2.a 309.
2. Krievu valoda "Viena diena no lietvārda dzīves" 2.b 316.
3. Krievu valoda "Liela apjoma tekstu rakstīšana pēc atmiņas, izmantojot IT" 3.b 310.
4. Angļu valoda "Individuāla pieeja, veidojot jautājumus pagātnes formā" 4.a 332.
5.

Logopēda

nodarbiba

"Fonemātiskā runas komponēta korekcija" 1.a, 1.b 318.
6. Krievu valoda "Slovesnoje risovaņije" 6.a, 6.b 161.
7. Latviešu valoda "Laiks rit, viss mainās, bet pulksteņi?" 8.a 338.
8. Ķīmija "Dabīgie skābju un bāzu indikatori" 10.a 254.
9. Matemātika "Funkciju grafiku pārveidojumi" 12.a 157.

14.15-15.00 - Inovāciju tehnoloģiju izmantošana mācību procesā mūsdienīgā skolā. Metodiskais darbs skolā. Pieredzes apmaiņa.

Direktores vietniece izglītības jomā;
Sākumskolas skolotāja;
Matemātikas skolotāja;
Krievu valodas un literatūras skolotāja.

15.00-16.00 - Inovācijas stunda.
                         Starpkultūru komunikācija latviešu, krievu, vācu un angļu valodās par tēmu ,,Vārda maģija”.

Latviešu valodas un literatūras skolotāja;
Krievu valodas un literatūras skolotāja;
Vācu valodas skolotāja;
Angļu valodas skolotāja.

2012.14.02.

Par bērnu  uzņemšanu Rīgas 89.vidusskolas  

1.klasēs.

2024./2025.mācību gadā.

Dokumenti lejupielādēšanai:


 


Skolas adrese: Hipokrāta iela 27., Rīga, Latvija, LV-1079

Tālruni: 67536800 - Skolas direktors,

  • 67536653 - Direktora vietnieki izglītības jomā,
  • 67304688 - Direktora vietnieks audzināšanas jomā,
  • 67536777 - Saimniecības pārzinis,
  • 67536577 - Sporta kompleksa pārzinis,
  • 67536589 - Skolas dežurants

Fakss: 67536800

e-pasts: r89vs@riga.lv

Personas datu apstrāde

Piekļūstamības paziņojums

Pikļūsamības izvērtēšanas protokols

Atbalsta komisija:

  • Sociālais pedagogs - 322.kab., t.67536336
  • Skolas psihologs - 328.kab.
  • Speciālais pedagogs - 236.kab.
  • Logopēds - 331.kab.
  • Skolas medmāsa - 141.kab., t.67536589