Bibliotēka

Skolas bibliotēka informē!

Skolas bibliotēka katru mēnesi saņēm avīzes "Izglītība un kultūra" elektronisku versiju.

Aicinam iepazīties ar avīzes numuriem:

"Izgl'ītība un kultūra" Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4.

Pielikumus vecākiem Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4.


Uzmanību!!! Bibliotēka informē!

12. - 14. novembrī  lasītavā  notika izteiksmīgas runas konkurss „Mana Latvija”, veltīts  Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai.

Izteiksmīgas runas konkurss piedalījās 1.-12.klašu skolēni. Īpaši grības atzīmēt sākumskolas skolēnus.

Pēc skolas konkursa skolēni piedalījās Vidzemes priekšpilsētas konkursāRīgas zvirbulis. Visi dalībnieki: 1.a, 2.a, 6.a, 9.a10.a, saņēma atzinības.

Paldies skolēniem un skolotājiem.

Skolas konkurss organizēja Latviešu valodas MK un skolas bibliotēka.              


2012.g.08.maijā skolas bibliotēkas lasītavā notika 5.A un 5.B klašu skolēnu radošā tikšanās ar rakstnieci. Rakstniece ir Krievu rakstniecības organizācijas biedre, pedagoģijas doktore.
Skolēni ar interesi, ļoti uzmanīgi klausījās rakstnieces stāstu: varoņi ir vienkārši mūsdienu cilvēki, kas tāpat kā mēs risina savas problēmas, meklē situāciju atrisināšanas iespējas, nezinot pareizo atbildību. Un vai vienmēr tā eksistē?

Informāciju sagatavoja skolas bibliotekāre 

2012.10.05.


Apsveicam!

         Šogad Rīgā pirmo reizi notika „Pirmais skolēnu dzejnieku čempionāts”. Mūsu skolas skolēni piedalījās šajā čempionātā. Pēc pirmās kārtas rezultātiem, finālā ar sava dzejoļa lasījumu nokļuva 12.A klases skolēns. Viņs lasīja dzejoli „Ieelpojot laiku”. Pēc 2.kārtas, kūra konkursantiem vajadzēja sacerēt dzejoli par žūrijas piedāvāto tēmu, viņš kļuva par konkursa „Pirmais skolēnu dzejnieku čempionāta” laureātu.

Informāciju sagatavoja skolas bibliotekāre 

2012.10.05.


Apsveicam!

2012.g.11. aprīlī skolas bibliotēkas lasītavā notika skolēnu pašsacerēto dzejoļu lasīšanas konkurss.
Konkursa laureāti 5.A, 8.A, 8.B, 9.A, 10.A, 12. klašu skolēni (9 cilv.)  

Sagatavoja skolas bibliotekāre
  2012.23.04.


Grāmatu nedēļa -  2012!

 

    2012.24.01.  skolas bibliotēkas lasītavā notika viktorīna «Jautrā grammātika», kurā piedalās primklasnieki. Pašiem maziem bibliotēkas lasītājiem bija sagatavota interesanta programma ar muzikāliem numuriem, mīklām, pirmklasnieki deklamēja dzejoļus par ziemu.

Materiālu sagatavoja skolas bibliotekāre 

2012.25.01.


Skolas bibliotēka informē!

No 16.01.2012. līdz 02.02.2012. skolā notiks
Grāmatu nedēļa”,
veltīta krievu bērnu rakstnieka  130 gadadienai!

         Nedēļas pasākumos piedalīsies 1. – 4. Klases skolēni, ka arī MK sākumskolas skolotāji, skolas teatrālā studija „Teatralka”. Ar "Grāmatu nedēļas" plānu iespējams iepazīties šeit.

Pasākumu organizē skolas bibliotēka

2012.16.01.


Skolas bibliotēka iepazīstinā!

Mūsu anonsi 

1.nodaļa: No piramīdu līdz mūsdienīgām mājām


Arhitektūra - arī pasaules hronika: tā stāsta tad, kad dziesmas un teikas klusē, un kad nekas nerunā par gajušām bojā tautam. 

 

2011.11.10.


Skolas bibliotēka rekomendē!

Gribi būt par izlgītotu un gudru cilvēku? Izlasi!

Izglītots — kas saņēma izglītību, kam ir daudzpusējās zināšanas. Izglītots cilvēks atšķīrās ar kultūras un izglītības augstāko pakāpi.
Gudrs -  cilvēks ar veselu saprātu, atjautību.

 

2011.11.10.


Skolas bibliotēka informē!

Lasītavā skolotāji var iepazīties ar metodisko materiālu, kas ir publicēts žurnālā „Skolotājs”.
Žurnāla saturs:
 1. Kā nodrošināt harmoniskās savstarpējās attiecības skolā;
 2. Jauniešu viedokļi par vardarbības problēmu skolā;
 3. Ceļš uz sadarbību, saprašanos, draudzību;
 4. Idejas klases audzinātāja stundām;
 5. Mācību stunda psiholoģija;
 6. Problēmsituāciju analīze skolotāja profesionālajā darbībā.

Grāmatu nedēļa – 2011!”

        No 2011..gada 25. Janvāra Rīgas 89. Vidusskolā notika „Grāmatu nedēļa”. Šīs nedēļas galvenais mērķis bija veicināt skolēnu informācijas kultūras attīstību, iepazīstināt bērnus ar bibliotēku, skaidrot jēdzienu „grāmata”, „bibliotēka”, iepazīstināt bērnus ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem, lasītavu, abonementu, aicināt skolēnus aktīvāk iesaistīties grāmatu lasīšanā, un 28. Februārī skolas aktu zālē notika pasākums, kas veltīts 2. Klases skolēnu „iesvētīšanai” lasītājos.
Svētku atmosfēru radīja skolas teātra studija „Teātralka” teatralizēts priekšnesums ”Carms. Šardam.” pēc dzejnieka dzejoļiem. Svētku ciemiņi bija 2. klašu skolēnu vecāki.
       Skolas bibliotekāre svētkiem bija sagatavojuši interesantus un attīstošus uzdevumus, mīklas, sakāmvārdus par grāmatām, bērnu grāmatu ilustrācijas un spēles. Sadarbojoties ar sākumskolas skolotājiem tika organizēts un novadīts izteiksmīgās runas konkurss, zīmējumu konkurss, kā arī tikšanās ar rakstnieku, bērnu grāmatu ilustratoru, mākslinieku


2011.g.28.janvarī "Grāmatu nedēļas" ietvaros  notika Teātra studijas "Teatralka" izrāde pēc dzejnieka daiļrades. 

Izrādes  režisore. Grimmētājs.

Paldies vecākiem par fotogrāfijām!

 

Par bērnu  uzņemšanu Rīgas 89.vidusskolas  

1.klasēs.

 

Dokumenti lejupielādēšanai:

1. Iesniegums Rīgas 89.vidusskolas 1.klasē (.docx).

2. Mācību piederumu saraksts (.pdf). 

3. Pretendenta isniegums 1.klasē (.docx)


Par vienoto iestājpārbaudījumu skolēnu uzņemšanai

10.klasē

2022./2023.mācību gadā.

Infografika un informācija. Šī informācija ir publicēta arī RD IKSD mājas lapā. Video materiāls "soli pa solim" skolēnu pieteikšanai un uzņemšanai Rīgas valsts ģimnāzijās un galvaspilsētas vidusskolās. - https://www.youtube.com/watch?v=qZ3suQFy6HQ 

Iestājpārbaudījumi: https://izglitiba.riga.lv/lv/pieteikums-iestajparbaudijumam

Uzņemšanas noteikumi 10.klasē


Skolas adrese: Hipokrāta iela 27., Rīga, Latvija, LV-1079

Tālruni: 67536800 - Skolas direktors,

 • 67536653 - Direktora vietnieki izglītības jomā,
 • 67304688 - Direktora vietnieks audzināšanas jomā,
 • 67536777 - Saimniecības pārzinis,
 • 67536577 - Sporta kompleksa pārzinis,
 • 67536589 - Skolas dežurants

Fakss: 67536800

e-pasts: r89vs@riga.lv

Atbalsta komisija:

 • Sociālais pedagogs - 322.kab., t.67536336
 • Skolas psihologs - 212.kab.
 • Speciālais pedagogs - 236.kab.
 • Logopēds - 331.kab.
 • Skolas medmāsa - 141.kab., t.67536589