Skolas projektu nedēļas

Daudzu gadu garumā mūsu skolā notiek tradicionālās Projektu nedēļas.

         Projektu nedēļa - notikums, kuram skola sāk gatavoties no mācību gada pirmajām dienām.  Sākumā (parasti tas ir oktobrī) no pieredzējušākajiem pedagogiem izviedo organizējošo komiteju, kura no skolas skolotāju piedāvātajām tēmām, apspriež, izvēlas un apstiprina skolas Projektu nedēļas tēmu. Oktobrī un novembrī skolotāji izvēlas tēmas atsevišķiem projektiem, izveido skolēnu darba grupas, nosprauž mērķus. Un februāra vidū Projektu nedēļai tiek dots starts. Šajā laikā stundas nenotiek, viss mācību laiks tiek veltīts projektu veikšanai. Panākumi ir atkarīgi no pareizas pienākumu sadalīšanas darba grupas iekšienē: vieni vāc un analizē informāciju, otri raksta tekstu, trešie veic noformēšanu. Šajās dienās skola ir kā iztraucēts bišu strops, īpaši apmeklētas ir abas datorklases, jo projects taču ir skaisti jānoformē, jāizveido ilustrācijas un diagrammas un pēc tam jāizprintē. Daudzi noformē savus darbus kā prezentācijas un parāda tās ar mediaprojektora palīdzību.

Pēdējā Projektu nedēļas diena tiek veltīta projektu prezentācijai, kuras notiek skolas aktu zālē vai klasēs.

 

Par bērnu  uzņemšanu Rīgas 89.vidusskolas  

1.klasēs.

2024./2025.mācību gadā.

Dokumenti lejupielādēšanai:


 


Skolas adrese: Hipokrāta iela 27., Rīga, Latvija, LV-1079

Tālruni: 67536800 - Skolas direktors,

  • 67536653 - Direktora vietnieki izglītības jomā,
  • 67304688 - Direktora vietnieks audzināšanas jomā,
  • 67536777 - Saimniecības pārzinis,
  • 67536577 - Sporta kompleksa pārzinis,
  • 67536589 - Skolas dežurants

Fakss: 67536800

e-pasts: r89vs@riga.lv

Personas datu apstrāde

Piekļūstamības paziņojums

Pikļūsamības izvērtēšanas protokols

Atbalsta komisija:

  • Sociālais pedagogs - 322.kab., t.67536336
  • Skolas psihologs - 328.kab.
  • Speciālais pedagogs - 236.kab.
  • Logopēds - 331.kab.
  • Skolas medmāsa - 141.kab., t.67536589