Materiāli-tehniskais nodrošinājums

      Skolā strāda 6 videoklases, ritmikas zāle, 2 infomātikas kabineti, apvienotie skolas datoru tīklā ar Internetu. Bioloģijas/ķīmijas kabinets nodrošināts ar firmas "Promethean" interaktīvu tafeli un videoprojektoru. Skolā ir portatīvais videoprojektors, kurš tiek izmantots stundās laikā, ka arī dažādos ārpusklases pasākumos. Plānots nodrošināt ar interaktīvu tafeli fizikas kabinetu 2010./2011.m.g. laikā. Skolas bibliotēka un  lasītava nodrošina visus skolēnus ar nepieciešamam mācību grāmatām, ka arī ar zinātniski-populāru un daiļliteratūru. Mūsdienu nodrošināta sporta zālē skolēni var nodarboties ar dažādiem sporta veidiem: ar futbolu (skolas bāzē notiek treniņi  "RANTO" komandas), basketbolu un volejbolu (treneris pasaules čempione akrobātikā), taekvan-do, kikboksingu.

Skolas adrese: Hipokrāta iela 27., Rīga, Latvija, LV-1079

Tālruni: 67536800 - Skolas direktors,

  • 67536653 - Direktora vietnieki izglītības jomā,
  • 67304688 - Direktora vietnieks audzināšanas jomā,
  • 67536777 - Saimniecības pārzinis,
  • 67536577 - Sporta kompleksa pārzinis,
  • 67536589 - Skolas dežurants

Fakss: 67536800

e-pasts: r89vs@riga.lv

Atbalsta komisija:

  • Sociālais pedagogs - 322.kab., t.67536336
  • Skolas psihologs - 212.kab.
  • Speciālais pedagogs - 236.kab.
  • Logopēds - 331.kab.
  • Skolas medmāsa - 141.kab., t.67536589