Skolas vēstures muzejs

Rīgas 89. vidusskolas vēstures muzejs

Aicinām apmeklēt virtuāli mūsu skolas vēstures muzeju

Rīgas 89. vidusskolas vēstures muzejs atrodas 2.-stāvā, Svētku zales foajē.

Skolas muzejs strādā kopš 2010.g.1. septembra, muzeja galvenais mēŗķis -  saglabāt skolas vēsturi, organizēt ekskursijas un palīdzēt skolas parlamentam organizēt svētkus un  pasākumus.

       Skolas muzeja administrācija:

  Skolas vēstures muzeja pedagogs (69. kab.)

  Skolas vēstures muzeja prezidents un komunikācijas sektora vadītājs.

 

  Skolas vēstures muzeja viceprezidents (11.a.kl.)

 

      Skolas vēstures muzeja padome:

    Skolas muzeja padome sastāv no 16. skolēnu.

    Piedalīties padomes sēdē var katrs 8.-12.klašu skolnieks. Padomes galvenais uzdevums -  izstrādāt un īstenot muzeja darba plānu.

 

Skolas adrese: Hipokrāta iela 27., Rīga, Latvija, LV-1079

Tālruni: 67536800 - Skolas direktors,

  • 67536653 - Direktora vietnieki izglītības jomā,
  • 67304688 - Direktora vietnieks audzināšanas jomā,
  • 67536777 - Saimniecības pārzinis,
  • 67536577 - Sporta kompleksa pārzinis,
  • 67536589 - Skolas dežurants

Fakss: 67536800

e-pasts: r89vs@riga.lv

Atbalsta komisija:

  • Sociālais pedagogs - 322.kab., t.67536336
  • Skolas psihologs - 212.kab.
  • Speciālais pedagogs - 236.kab.
  • Logopēds - 331.kab.
  • Skolas medmāsa - 141.kab., t.67536589