Skolas vēstures muzejs

Rīgas 89. vidusskolas vēstures muzejs

Aicinām apmeklēt virtuāli mūsu skolas vēstures muzeju

Rīgas 89. vidusskolas vēstures muzejs atrodas 2.-stāvā, Svētku zales foajē.

Skolas muzejs strādā kopš 2010.g.1. septembra, muzeja galvenais mēŗķis -  saglabāt skolas vēsturi, organizēt ekskursijas un palīdzēt skolas parlamentam organizēt svētkus un  pasākumus.

       Skolas muzeja administrācija:

  Skolas vēstures muzeja pedagogs (69. kab.)

  Skolas vēstures muzeja prezidents un komunikācijas sektora vadītājs.

 

  Skolas vēstures muzeja viceprezidents (11.a.kl.)

 

      Skolas vēstures muzeja padome:

    Skolas muzeja padome sastāv no 16. skolēnu.

    Piedalīties padomes sēdē var katrs 8.-12.klašu skolnieks. Padomes galvenais uzdevums -  izstrādāt un īstenot muzeja darba plānu.

 


 Cienījamie klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji!

Skolas muzejs piedāvā ekskursijas klases stundām par tēmām:

 • “Rīgas 89. vidusskolas vēsture”
 • Skolas formas tērpu vēsture”

Ekskursijas vada gidi - vecākās klases skolēni.

Nodarbības "Muzeja priekšsēdētāja skola" notiek trešdienās no 14:00 līdz 15:00.

Aicinām visus aktīvus, ziņkārīgus bērnus pie sadarbības!

Informāciju sagatavoja skolas muzeja vadītāja T.Beņina.


Rīgas 89. vidusskolas vēstures muzejs

Aicinām apmeklēt izstādi!

14.04.22. aktu zāles foajē tika atklāta izstāde “Skolas formas vēsture”, ko sagatavoja skolas muzeja komanda.

Izstāde stāsta par skolas formu evolūciju pēdējo divu gadsimtu laikā no ģimnāzijas kleitām līdz mūsu skolas uzvalkiem.

    

Ekskursijas vada gidi - vecāko klašu skolēni.

Informāciju sagatavoja skolas muzeja vadītāja T.Beņina.  

Par bērnu  uzņemšanu Rīgas 89.vidusskolas  

1.klasēs.

 

Dokumenti lejupielādēšanai:

1. Iesniegums Rīgas 89.vidusskolas 1.klasē (.docx).

2. Mācību piederumu saraksts (.pdf). 

3. Pretendenta isniegums 1.klasē (.docx)


Par vienoto iestājpārbaudījumu skolēnu uzņemšanai

10.klasē

2022./2023.mācību gadā.

Infografika un informācija. Šī informācija ir publicēta arī RD IKSD mājas lapā. Video materiāls "soli pa solim" skolēnu pieteikšanai un uzņemšanai Rīgas valsts ģimnāzijās un galvaspilsētas vidusskolās. - https://www.youtube.com/watch?v=qZ3suQFy6HQ 

Iestājpārbaudījumi: https://izglitiba.riga.lv/lv/pieteikums-iestajparbaudijumam

Uzņemšanas noteikumi 10.klasē


Skolas adrese: Hipokrāta iela 27., Rīga, Latvija, LV-1079

Tālruni: 67536800 - Skolas direktors,

 • 67536653 - Direktora vietnieki izglītības jomā,
 • 67304688 - Direktora vietnieks audzināšanas jomā,
 • 67536777 - Saimniecības pārzinis,
 • 67536577 - Sporta kompleksa pārzinis,
 • 67536589 - Skolas dežurants

Fakss: 67536800

e-pasts: r89vs@riga.lv

Atbalsta komisija:

 • Sociālais pedagogs - 322.kab., t.67536336
 • Skolas psihologs - 212.kab.
 • Speciālais pedagogs - 236.kab.
 • Logopēds - 331.kab.
 • Skolas medmāsa - 141.kab., t.67536589