Skolas vēstures muzejs

Rīgas 89. vidusskolas vēstures muzejs

Aicinām apmeklēt virtuāli mūsu skolas vēstures muzeju

Rīgas 89. vidusskolas vēstures muzejs atrodas 2.-stāvā, Svētku zales foajē.

Skolas muzejs strādā kopš 2010.g.1. septembra, muzeja galvenais mēŗķis -  saglabāt skolas vēsturi, organizēt ekskursijas un palīdzēt skolas parlamentam organizēt svētkus un  pasākumus.

       Skolas muzeja administrācija:

  Skolas vēstures muzeja pedagogs (69. kab.)

  Skolas vēstures muzeja prezidents un komunikācijas sektora vadītājs.

 

  Skolas vēstures muzeja viceprezidents (11.a.kl.)

 

      Skolas vēstures muzeja padome:

    Skolas muzeja padome sastāv no 16. skolēnu.

    Piedalīties padomes sēdē var katrs 8.-12.klašu skolnieks. Padomes galvenais uzdevums -  izstrādāt un īstenot muzeja darba plānu.


 Cienījamie klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji!

Skolas muzejs piedāvā ekskursijas klases stundām par tēmām:

 • “Rīgas 89. vidusskolas vēsture”
 • Skolas formas tērpu vēsture”

Ekskursijas vada gidi - vecākās klases skolēni.

Nodarbības "Muzeja priekšsēdētāja skola" notiek trešdienās no 14:00 līdz 15:00.

Aicinām visus aktīvus, ziņkārīgus bērnus pie sadarbības!

Informāciju sagatavoja skolas muzeja vadītāja T.Beņina.


Rīgas 89. vidusskolas vēstures muzejs

Teātra nedēļas ietvaros aicinām apmeklēt mūsu skolas muzeja izstādi

 

No 27.03.23. Svētku zāles foajē, II stavā tika atklāta izstāde, veltītā Rīgas 89.vidusskolas teātra studijas “Teatralka” 20.gadadienai.

Gidi, 8.-12.klašu skolēni, stāstīs par studijas vadītājas Arinas Korotčenko, Rīgas vidusskolas absolventes, radošo biogrāfiju un teātra studijas sasniegumiem šajos 20 gados.

Fotogrāfijas 

Informāciju sagatavoja skolas muzeja pedagogs T.Beņina


No 11.11.22. aktu zāles foajē tika atklāta izstāde “Sprīdīša Laimīgā zeme”, ko sagatavoja skolas muzeja komanda.

Izstāde stāsta par vienu no latviešu bērnu mīļākajām rakstniecēm un viņas likteni un daiļradi.

Ekskursijas vada gidi – 8. klašu skolēni.

Izstāde " Laimīga Sprīdīša zeme": 5.-6. klašu skolēnu darbi " Mūsdienu Sprīdītis"

Fotogrāfijas

Informāciju sagatavoja skolas muzeja vadītāji, L.Krūmiņa un T.Beņina.

Rīgas 89. vidusskolas vēstures muzejs


5. klašu skolēni skolas muzejā

        27.01.23. рrojekta “Skolotāji - skolas absolventi” ietvaros tika organizēts dambretes-šaha turnīrs 5.klašu skolēniem.
        Divi turnīra dalībnieki, 5. с klases skolnieks (šahs) un 5.b klases skolnieks (dambrete), šaha treneres  vadībā aizvadīja simultānspēles sesijas.
        Jāpiebilst, ka Larisa ir ne tikai šaha sekcijas vadītāja skolā, bet arī mūsu skolas absolvente.
        Trenere, šaha sporta meistara kandidāte, pastāstīja par savu ceļu uz šahu, iepazīstināja bērnus ar šaha vēsturi un pastāstīja par slavenākajām vienlaicīgām spēles seansiem.
        Visi turnīra dalībnieki saņēma balvas un suvenīrus un aizgāja ar labu noskaņojumu.

Fotoreportāže

Informāciju sagatavoja skolas muzeja vadītāja T.Beņina


Muzeju priekšlikumi

Skolas muzeja padome aicina klases audzinātājus kopā ar saviem audzēkņiem aktīvi piedalīties Patriotu nedēļas pasākumos no 11.11.2022. līdz 18.11.2022.
1. Skolas muzeja akcijā „Iezvanīsim Latviju”: аr zvanu skaņām un svecīšu liesmām apliecināt savu piederību Latvijai.
Foto un video materiālus sūtīt līdz 20.11.22. skolas muzeja vadītājām L.Krūmiņai un T.Beņinai https://pasts.edu.riga.lv

2. 11.novembrī no plkst. 13:00 līdz 15:00 aicinām skolas grupas sastāvā (3 skolēni no 4.-12.klasei) apmeklēt Rīgas Motormuzeju.

Ekskursijas laikā gids pastāstīs par Latvijas devumu autobūves pasaulei, un ekskursijas noslēgumā varēs nogaršot Latvijas Nacionālo Bruņoto spēku puišu lauka virtuvē pagatavoto putru!

Katrs Patriotu nedēļas pasākuma dalībnieks saņems Latvijas karodziņa lentīti.

Ekskursijas dalībmaksa ir 4 еuro.
Lūgums pierakstīties no 04.11. līdz 08.11. 166. kabinetāFotogrāfijas

3. No 11.11.22. aicinām apmeklēt Svētku zāles foajē izstādi, kura veltīta A.Brigaderes lugai ,,Sprīdītis’’.

Izstādes mērķis: iepazīstināt visus interesentus ar vienu no pazīstamākajām 20. gs. latviešu rakstniecēm, dramaturģēm un dzejniecēm Annu Brigaderi.

4. 3.-7.klašu skolēniem no 11.11.22. līdz 22.11.22. tiek piedāvāta interaktīva teatralizēta spēle "Sprīdīša ceļojums" pēc A. Brigaderes lugas motīviem.

Norises ilgums: 30 minūtes

Spēli vada 8.klašu skolēni kopā ar teatrālās studijas ,,Teatralka’’ dalībniekiem un viņu vadītāju Arinu Korotčenko.

Saskaņot spēles laiku var ar muzeja vadītājām 166. un 320. kabinetā.

5. 09.10.22. – 15.01.23. Izstādē “Vērtību zīmes” Latvijas Nacionālais mākslas muzejā. Monētas stāsta, atklāj un pārsteidz.
Nodarbība skolēniem (1.–9. klase) izstādē “Vērtību zīmes” Latvijas Nacionālais mākslas muzejā (Jaņa Rozentāla laukums,  veidota kā aizraujoša orientēšanās un ideju ģenerēšanas darbnīca, pievēršot uzmanību naudas dizaina iedvesmas avotiem.
Dalības maksa: 3,00 EUR no skolēna.
Norises ilgums: 40–60 minūtes

Nodarbības laikā skolēniem jāveic vairāki uzdevumi. Vispirms jāatrod un uzmanīgi jāizpēta iedvesmas skapji, kas atklāj kolekcionāru monētu stāstus, to rašanos un pirmavotu. Pēc analīzes daļas skolēni dosies uz nodarbību telpu, lai, izlozējot kādu no piedāvātajiem muzejpedagoga iedvesmas objektiem, kritiski izanalizētu, kā to pārvērst monētā ar māksliniecisko vērtību. Nodarbības noslēgumā visi dalībnieki prezentē un pamato savas idejas, stāstot par materiālu, formu un dizainu.

6. No 31.10.22. līdz 23.12.22. 8.-12.klašu skolēniem piedāvājam apmeklēt nodarbības par civilo aizsardzību 1991. gada barikāžu laikā un mūsdienās (1991. gada Barikāžu muzeja telpās, Krāmu ielā 3)

Skolas muzejs piedāvā ekskursijas klases stundām par tēmām:

1. “Rīgas 89. vidusskolas vēsture”
2. ”Sprīdīša Laimīgā zeme”, veltīta latviešu rakstniecei, dramaturģei Annai Brigaderei.

Aicinām iesūtīt savu foto ar Sprīdīti L.Krūmiņai un T.Beņinai uz e-pastu https://pasts.edu.riga.lv ar savu personalizēto komentāru, ko šis foto Jums nozīmē. 

Ekskursijas vada gidi - vecākās klases skolēni.

Nodarbības "Gidu un ekskursiju vadītāju skola" notiek trešdienās no 15:00 līdz 17:00.
Aicinām visus aktīvus, zinātkārus bērnus uz sadarbību!

Aicinām apmeklēt izstādi!
11.11.22. aktu zāles foajē tika atklāta izstāde “Sprīdīša Laimīgā zeme”, ko sagatavoja skolas muzeja komanda.
Izstāde stāsta par vienu no latviešu bērnu mīļākajām rakstniecēm un viņas likteni un daiļradi.
Ekskursijas vada gidi – 8. klašu skolēni.

Informāciju sagatavoja skolas muzeja vadītāji, L.Krūmiņa un T.Beņina.

Rīgas 89. vidusskolas vēstures muzejs


Rīgas 89. vidusskolas vēstures muzejs

Aicinām apmeklēt izstādi!

14.04.22. aktu zāles foajē tika atklāta izstāde “Skolas formas vēsture”, ko sagatavoja skolas muzeja komanda.

Izstāde stāsta par skolas formu evolūciju pēdējo divu gadsimtu laikā no ģimnāzijas kleitām līdz mūsu skolas uzvalkiem.

    

Ekskursijas vada gidi - vecāko klašu skolēni.

Informāciju sagatavoja skolas muzeja vadītāja T.Beņina.  

Par bērnu  uzņemšanu Rīgas 89.vidusskolas  

1.klasēs.

2023./2024.mācību gadā.

 

Dokumenti lejupielādēšanai:


Par vienoto iestājpārbaudījumu skolēnu uzņemšanai

10.klasē

2022./2023.mācību gadā.

Infografika un informācija. Šī informācija ir publicēta arī RD IKSD mājas lapā. Video materiāls "soli pa solim" skolēnu pieteikšanai un uzņemšanai Rīgas valsts ģimnāzijās un galvaspilsētas vidusskolās. - https://www.youtube.com/watch?v=qZ3suQFy6HQ 

Iestājpārbaudījumi: https://izglitiba.riga.lv/lv/pieteikums-iestajparbaudijumam

Uzņemšanas noteikumi 10.klasē


Skolas adrese: Hipokrāta iela 27., Rīga, Latvija, LV-1079

Tālruni: 67536800 - Skolas direktors,

 • 67536653 - Direktora vietnieki izglītības jomā,
 • 67304688 - Direktora vietnieks audzināšanas jomā,
 • 67536777 - Saimniecības pārzinis,
 • 67536577 - Sporta kompleksa pārzinis,
 • 67536589 - Skolas dežurants

Fakss: 67536800

e-pasts: r89vs@riga.lv

Personas datu apstrāde

Piekļūstamības paziņojums

Pikļūsamības izvērtēšanas protokols

Atbalsta komisija:

 • Sociālais pedagogs - 322.kab., t.67536336
 • Skolas psihologs - 328.kab.
 • Speciālais pedagogs - 236.kab.
 • Logopēds - 331.kab.
 • Skolas medmāsa - 141.kab., t.67536589