Mūsu tradīcijas

 

Tradīcijas talantu atklāšanai

Par lieliem svētkiem skolā ir kļuvis aerobikas festivāls, kuram gatavojas visa skola. Šogad šis festivāls tika organizēts visai pilsētai. Festivāla vadītāji, skolotāji un lieli sava darba entuziasti, ir sporta skolotāja (pasaules čempione akrobātikā), sporta organizatore  un sporta skolotāja. Viena no skolas tradīcijām ir talantu konkurss „Zvaigžņu lietus”. Tajā skolēni atklāj savus talantus dejošanā, dziedāšanā, aktiermākslā, dzejošanā, muzicēšanā un sportošanā. Talantus turpina meklēt skolas konkurss „Eirovīzija”, kur katrs skolēns vai grupa pārstāv kādu valsti un izpilda dziesmu svešvalodā. Ar katru gadu konkurence kļūstot arvien spēcīgāka un prasmes pilnveidojoties. Vienā no šādiem konkursiem uzvarēja skolas absolvente, kura kļuva par solisti un šobrīd ar panākumiem ieraksta jaunas solo dziesmas, kā arī dzied kopā ar pazīstamo grupas  solistu.

Tradicionāli skolā notiek arī Eiropas diena, Svētā Valentīna diena, veselības dienas, ekskursijas dienas, pašpārvaldes dienas, ēnu dienas, Grāmatu nedēļa, pirmklasnieku, vidusskolēnu iesvētīšana, Meteņu diena, priekšmetu un tematiskās nedēļas, izstādes un tikšanās ar interesantiem cilvēkiem. Skolā viesojusies „Teātra observatorijas” režisore un uzņēmējs. 2008. gadā spēles „Kas? Kur? Kad?” 10.–11. klašu skolēnu izlasi vadīja, elitārā kluba „Kas? Kur? Kad?” kapteinis, „Kristāla pūces” un „Kapteiņa zelta uzpleču” ieguvējs.

Katru gadu skolēni un skolotāji tiek aicināti uz Literāro balli, kuru gatavo krievu valodas un literatūras skolotājas. Ballē skolēni pārtop par krievu klasikas personāžiem jo tiek apģērbti greznos tērpos un vakarkleitās. Tieši par godu šiem grandiozajiem svētkiem tiek apgūts valsis, polonēze, mazurka un citas dejas, kuras palīdz iejusties balles noteiktajā laikmetā.

Kultūras dienās skolēni aktīvi piedalījās republikas festivālā „Tatjanas diena”. Ar literāli muzikālo kompozīciju „Veltījums teātrim” skolēni ieguva pirmo vietu.

Ļoti krāsaini un neaizmirstami ir Skolotāju dienu, neatkarības dienas, Mātes dienas un citu svētku koncerti. Jaungada pasākumu sākumskolai gatavo teātra studija, bet pamatskolas un vidusskolas skolēni paši piedalās un katru reizi pārsteidz skatītājus ar savu talantu. Reizi četros gados ir absolventu salidojums. Visskaistākie un emocionālākie svētki ir pēdējie zvani un izlaidumi. No 2002./2003. m. g skola īsteno projektus „Vesels bērns – vesela nākotne” un „Inovācijas tehnoloģijas multikulturālā izglītībā”. Taču rodas arī jaunas tradīcijas. Īstenojot 2007./2008. m. g. skolas projektu „Skolas forma”, skolā ieviestas skolas formas, savukārt no 2008./2009. m. g. ar skolas projektu „Skolas apzaļumošana” tika aizsākta jauna tradīcija – skolas apkārtnes sakopšana un apstādīšana.

Skolā obligātas ir klases audzināšanas stundas, kuras tiek veltītas Latvijas vēstures piemiņas datumiem. Pilsonības nedēļā notiek viktorīnas „Ko Tu zini par Latviju?”, zīmējumu konkursi „Mana mīļākā vieta Latvijā”, svinīgie pasākumi par godu 18. novembrim, Latvijas Republikas proklamēšanas dienai, un 4. maijam, Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai, kad skan latviešu komponistu muzikālie skaņdarbi un tautasdziesmas, tā padziļinot zināšanas par vēsturi, ģeogrāfiju un gūstot priekšstatu par dažādiem Latvijas reģioniem. Divas reizes gadā skolēni dodas skolas organizētajās ekskursijās pa Latviju.

Skolēni pēc mācībām var iesaistīties dažādos pulciņos un interešu izglītības nodarbībās. Ir futbols zēniem un meitenēm, volejbols, basketbols, koriģējošā vingrošana, aerobika, florbols. Ir lietišķās mākslas nodarbības keramikā, glezniecībā, dizainā. Var dziedāt koros, dejot sporta dejas, zīmēt, apgūt floristiku vai iesaistīties teātra studijā „Teatralka”. Šo pulciņu dalībnieki aktīvi piedalās skolas rīkotajos pasākumos un sacensībās, kā arī rajonā, pilsētā un valstī ir guvuši labus rezultātus, uzvaras un atzinības.

 

 

 

Par bērnu  uzņemšanu Rīgas 89.vidusskolas  

1.klasēs.

2023./2024.mācību gadā.

 

Dokumenti lejupielādēšanai:


Par vienoto iestājpārbaudījumu skolēnu uzņemšanai

10.klasē

2022./2023.mācību gadā.

Infografika un informācija. Šī informācija ir publicēta arī RD IKSD mājas lapā. Video materiāls "soli pa solim" skolēnu pieteikšanai un uzņemšanai Rīgas valsts ģimnāzijās un galvaspilsētas vidusskolās. - https://www.youtube.com/watch?v=qZ3suQFy6HQ 

Iestājpārbaudījumi: https://izglitiba.riga.lv/lv/pieteikums-iestajparbaudijumam

Uzņemšanas noteikumi 10.klasē


Skolas adrese: Hipokrāta iela 27., Rīga, Latvija, LV-1079

Tālruni: 67536800 - Skolas direktors,

  • 67536653 - Direktora vietnieki izglītības jomā,
  • 67304688 - Direktora vietnieks audzināšanas jomā,
  • 67536777 - Saimniecības pārzinis,
  • 67536577 - Sporta kompleksa pārzinis,
  • 67536589 - Skolas dežurants

Fakss: 67536800

e-pasts: r89vs@riga.lv

Personas datu apstrāde

Piekļūstamības paziņojums

Pikļūsamības izvērtēšanas protokols

Atbalsta komisija:

  • Sociālais pedagogs - 322.kab., t.67536336
  • Skolas psihologs - 328.kab.
  • Speciālais pedagogs - 236.kab.
  • Logopēds - 331.kab.
  • Skolas medmāsa - 141.kab., t.67536589