Piedalīšanās sporta sacensībās

Pamatjoma “Atbalsts skolēniem”.

Mērķis: ieinteresēt skolēnus aktīvai sporta darbībai, veselīga dzīves veida veicināšanai un harmoniskas personības attīstībai.

Uzdevumi:
1. Paaugstināt skolēnu interesi pret sportu.
2. Popularizēt Rīgas 89.vidusskolu piedaloties dažāda mēroga sacensībās.
3. Pārstāvēt Rīgas 89.vidusskolu ar dažāda vecuma bērniem dažādos sporta veidos.
4. Gūt papildus iemaņas sporta spēļu organizēšanā un tiesāšanā;
5. Sacensību devīze – „Piedalīties lai uzvarētu!”.

 Sporta organizatora atskaites: 2016./2017.m.g., 2017./2018.m.g., 2018./2019.m.g., 2019./2020.m.g., 2020./2021.m.g., 2021./2022.m.g.


2012.gada 26.oktobrī mūsu skolas 5.-6. klašu  komanda piedalījas Valsts policijas rīkota projektā " Roku rokā", kur izcīnīja III vietu.


03.10.12. Mūsu skolas 8.-9. klasēs zēni izcīnīja II vietu Vidzemes priekšpilsētas sacensības futbolā.

Sporta organizatore 


  Apsveicam uzvarētājus!

       2011.g.10.-11.decembrī mūsū skolā kopā ar Rīgas šaha skolu notika Rīgas 89.vidusskolas atklātā čempionātskurā piedalījas dažādu Rīgas skolu skolēnus.  Liels paldies trenerīm  par čempionāta sagatavošanu un novadīšanu.

       Kopējā ieskaitē grupā virs 10 gadiem:

 • 1.vietu iegūvis Agenskalna Valsts ģimnāzijas 7.klases skolēns,
 • 2.vietu iekaroja Rīgas 89.vidusskolas 10.klases skolēns,
 • 3.vieta pie Rīgas 80.vidusskolas 10.klases skolnieces.

        Līdz 10 gadu grupā kopējā ieskaitē:  

 • 1.vietu iegūvis Rīgas 13.vidusskolas 4.klases skolēns,
 • 2.vietu iekaroja Rīgas 75.vidusskolas 3.klases skolniece,
 • 3.vieta  ir Rīgas 89.vidusskolas 3.klases skolēnam.

Rīgas 89.vidusskolas administrācija  izteica pateicību vecākiem par sponsora atbalstību.

2011.12.12.


Apsveicam!

 

2011.g.09.novembrī izdevniecību namā "Petits" notika tradicionāls III.Mihaila Tāla piemiņas turnīrs skolēniem šahā, kurā tika par prizierim mūsu skolas audzekņi skolnieks (ieņēma 2.vietu līdz 10 gadu vecuma kategorijā) un skolniece (ieņēma 2.vietu līdz 12 gadu vecuma kategorijā).

2011.11.11.


2011./2012.m.g. sportā mēs sākam ļoti aktīvi 

2011.20.09. mēs piedalījāmies Vidzemes priekšpilsētas sacensības futbolā 8.-9.klasēs zēni. Sacensības notika Purvciema vidusskolā, kur mēs sava apakšgrupa ierindojāmies 1 vieta. 22.09.11. notika 8.-9. klašu futbolā fināls , kur mēs iegūvam 4 vietu.

2011.27.09. notika Vidzemes priekšpilsētas sacensības volejbolā 8.-9. klašu zēniem, mēs arī piedalījamies.

2011.30.09. LOK organizēja pasākumu veltītu savai dzimšanas dienai, kur piedalījas Rīgas skolas un arī skolas no Latvijas. Mēs kopā ar saviem skolēniem arī piedalījamies šāja pasākuma. Vajadzēja pildīt rīta rosmi un pēc tam sacensties dažādas vecumgrupas stafešu skrējienos. No mūsu skolas piedalījas 6.-7.kl., 8.-9.kl., 10.-12.kl.

2011.03.10. notika Vidzemes priekšpilsētas sacensības volejbolā 8.-9. klašu meitenām, kur mēs arī piedalījamies.

2011.05.10. notika Vidzemes priekšpilsētas sacensības florbolā 6.-7.kl. zēni, mēs arī startējam.

2011.06.10. notika Vidzemes priekšpilsētas sacensības florbolā 6.-7.kl. metenes, mēs arī startējam un tikam fināla. Iegūvam 4 vietu.

2011.13.10. notika Vidzemes priekšpilsētas sacensības volejbolā 10.-12.kl. zēni, mēs arī piedalījamies.

Sporta organizatore 

14.10.2011.


Apsveicam šahu Eiropas junioru čempionāta dalibniekus! 

         2011.g.10. līdz 20.septembrī  Bulgarijas pilsētā Albena notika šahu Eiropas junioru čempionāts, kurā piedalījas 14 spēlētāju no Latvijas, ka arī 2 mūsu skolas audzēkņi.

         Lielā pateicība skolnieka māmmai par informāciju un fotogrāfijām!

2011.26.09. 


 

2011.g.12.04. mūsu skolas  10.-12. klašu jauniešu komanda uzvarēja un ieņēma I.vietu pilsētas sacensības handbolā.

        12.b klases skolnieks  2010.gada 24.oktobrī, Rīgā, karatē Atklātā Baltijas Čempionātā K-1 ieguva goda 2. vietu svaru kategorija zem 75 kg.
  Piedalījamies atklātā aerobikas festivālā Rīgas 37. vidusskolā 2010.gada 03. decembrī.
Grupā: 4.-6.kl. - III vieta piedalījas 6.a klasē;
            7.-9.kl. -   I vieta, piedalījas 7.b klasē;
          10.-12.kl.-  I vieta, piedalījas 10.a, 11.a kl.

    Apsveicam futbola komandas RANTO spēlētājus ar uzvaru 34.vsk un FK Dinamo Rīga sadarbības kausa sacensībās, kas notika  2010 g. 23 oktobrī  un 26 oktobrī:

2003.dz.g. komanda saņema III vietu,

un arī spēlētāju - labāku turnīra spēlētāja!

2002.dz.g. komandai Dinamo-89.vidusskola  - I vieta.

 

     2009. gada 21.decembrī  mūsu skolā notiek pilsētas aerobikas festivāls.
     Festivālā piedalās 23 komandas no 7 Rīgas skolām,  245 skolēnus.
     Komandas bija sadalītas 3 vecuma grupās:
I.gr. - 3.-5. klases
II.gr. - 6.-8. klases
III.gr. 9.-12. klases
     Mūsu skolu pāstāvēja  13 komandas.
     Bija ļoti patikami, ka no 9 balvu vietām, 8 vietu saņemusi mūsu skolas komandas.
 
 
 

 

Par bērnu  uzņemšanu Rīgas 89.vidusskolas  

1.klasēs.

2024./2025.mācību gadā.

Dokumenti lejupielādēšanai:


 


Skolas adrese: Hipokrāta iela 27., Rīga, Latvija, LV-1079

Tālruni: 67536800 - Skolas direktors,

 • 67536653 - Direktora vietnieki izglītības jomā,
 • 67304688 - Direktora vietnieks audzināšanas jomā,
 • 67536777 - Saimniecības pārzinis,
 • 67536577 - Sporta kompleksa pārzinis,
 • 67536589 - Skolas dežurants

Fakss: 67536800

e-pasts: r89vs@riga.lv

Personas datu apstrāde

Piekļūstamības paziņojums

Pikļūsamības izvērtēšanas protokols

Atbalsta komisija:

 • Sociālais pedagogs - 322.kab., t.67536336
 • Skolas psihologs - 328.kab.
 • Speciālais pedagogs - 236.kab.
 • Logopēds - 331.kab.
 • Skolas medmāsa - 141.kab., t.67536589