Piedalīšanās projektos

Lai sekotu skolēnu veiksmīgai iekļaušanai izglītības procesā, kurā tiek nodrošinātas atbilstoši visu izglītojamo daudzveidīgās vajadzības, palielinot ikviena izglītojamā līdzdalības iespējas mācību procesā, kultūrā un dažādās kopienās un samazinot izslēgšanas iespējas no izglītības un izglītības ieguves procesa, iepazīstināt pedagogus, atbalsta komandas speciālistus un izglītības iestāžu vadību ar jauniem praktiski izmantojamiem rīcības algoritmiem un instrumentiem labvēlīgas vides veidošanā, apdraudošu situāciju atpazīšanai, novēršanai un veiksmīgai saziņai ar bērnu vecākiem, no 01.12.2022.g. skola realizē RIIMC projektu “Mācāmies kopā”


Rīgas 89. vidusskola , vinnējot projektā “Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas aktivitāte” Skolu daudzpusējās partnerības, projekts nr.2012-1-ES1-COM06-521465,   ieguva  finansējumu projekta “Gastronomiskā dzīve un māksla- Eiropas Savienība” realizēšanai no 2012. līdz 2014. gadam sadarbībā ar sešām ES valstīm šajā projekta ietvaros.

Zemāk tiek piedāvātas projekta apraksts un gaidāmie rezultāti:  

Eiropas Savienības Mūžizglītības  programma- Comenius apakšprogramma aktivitāte “Skolu daudzpusējāš partnecības” projekts nr.2012-1-ES1-COM06-521465. 

Projekta nosaukums

Gastronomijas dzīve un māksla- Eiropas Savienība.

 Projektu īstenojošā institūcija

Rīgas 89.vidusskola

Paredzamie projekta datumi

2012.gada septembris- 2014.gada jūnijs

Projekta partneri

IES Balears, Spanija

Природоматематическа гимназия „Академик Никола Обрешков”-град Бургас, Bulgārija

LICEO SCIENTIFICO "E.FERMI", Itālija

Birmingham Metropolitan College, Lielbritānija

Vyssí odbormá skola odévniho návrhárství a stredni prumyslova skola odevní / College of Fashion Design, čehija

Büyüksehir Hüseyin Yildiz Anadolu Lisesi, Tūrcija

Rīgas 89.vidusskola , Latvija.

Mērķa grupa

9.-12. klases skolēni

Esošās problēmas apraksts

Gastronomija ir kultūras mantojums katrai tautai. Gastronomiska tradīcija ir viena no identitātes gabaliem katrā valstī, jo tā nosūta īpatnības katrā reģionā un valstī. Šīs zināšanas ir kļuvušas par mākslu. Kopīgi degustēt delikateses un dzērienus ir īsts prieks. Tas viss veicina sociālo saskarsmi un nostiprina kultūras tradīcijas. Mūsu projekts "Gastronomijas Dzīve un māksla - Eiropas Savienība (GALA.EU)"pētīs, ka gastronomija ietekme dažādās  mākslās:glezniecībā, literatūrā un kino. Mūsdienās skolēniem tiek piedāvātas dažādas diētas, bet ne visi skolēni saprot kura no tām kaitīgi ietekmē viņu veselību. Izmantojot gastronomiju, mūsējiem skolēniem būs iespēja sākt  mācīties un cienīt bagāto, kopīgo Eiropas mantojumu, analizējot kultūras, sociālo, mākslas un ekonomisko attīstību Eiropā.Projekts arī veicinā izpratni par to, cik svarīgi ir izmantot bagātīgu, veselīgu un līdzsvarotu diētu.

Projekta mērķi

Motivēt un uzlabot citu valodu apgūvi. Veicināt izmantot jaunās tehnoloģijas. Izjūst Eiropas pilsonības priekšrocības. Salīdzināt dažādās izglītības sistēmas. Nostiprināt mūsu akadēmisko motivāciju

Projektā plānotās aktivitātes

Sanaksmes ar skolotājiem un skolēniem, kuri tiek iekļauti projektā. Izveidot darbības grupas.

Sākt veidot blogu, mājaslapu un sazināties ar e-twinning programmas palīdzību.

Skolēnu un skolotāju apmaiņas braucieni.

Pētījuma izstrāde Projekta partnervalstu noteikto kompetenču tēmas ietvaros (teorija, anketēšana, apkopojums)

Filmas izveide Projekta partnervalstu noteikto kompetenču tēmas ietvaros

Projekta vārdnīcas izveidošana

Foto galerijas izveide par brīvā laika nodarbēm.

Izveidot elektronisko grāmatu.

Paredzamie rezultāti

1.      Izveidot mājaslapu GALA.EU

2.      Katram partnerim jāizveido blogu mājaslapā

3.      Izveidot posteru un logo

4.      Pastkaršu krājums ar kulinārijas receptēm

5.      GALA e-book: 1. Pārtika, tradīcijas, svētki. 2.Mākslas (Gastronomija un tā ietekme uz literatūru, kino un glezniecību)

6.      GALA kulinārijas terminu vārdnīca

7.      Filma -DVD GALA kopā

Finansējums

ES-Eiropas Savienības fondi


 

 Jauns konkurss «Šķiro un uzvari!»  Еkoskola projekta ietvaros.

          Projekta ietvaros mūsu skolā tika novadītās lekcijas, kura laikā skolēni  noskatīja interesantu filmu par PET pūdeļu ceļu, uzzināja daudz interesantu par apkārtējās vides saglabāšānas svarīgumu, cik viegli rūpēties par dabu, un cik labu katrs skolēns var izdarīt  tās labā!

Materiālu sagatavoja mājturības un tehnoloģiju skolotāja

10.12.2011.


Atbalstīsim 6.a klases komandu  "Cido mīļotāji "  dalībniekus, kas piedālas konkursā "Dzer sulas un vingro".

Nobalsot par viņiem jūs varat, uzkliksķinot uz komandas nosaukumu.

Par bērnu  uzņemšanu Rīgas 89.vidusskolas  

1.klasēs.

2024./2025.mācību gadā.

Dokumenti lejupielādēšanai:


 


Skolas adrese: Hipokrāta iela 27., Rīga, Latvija, LV-1079

Tālruni: 67536800 - Skolas direktors,

  • 67536653 - Direktora vietnieki izglītības jomā,
  • 67304688 - Direktora vietnieks audzināšanas jomā,
  • 67536777 - Saimniecības pārzinis,
  • 67536577 - Sporta kompleksa pārzinis,
  • 67536589 - Skolas dežurants

Fakss: 67536800

e-pasts: r89vs@riga.lv

Personas datu apstrāde

Piekļūstamības paziņojums

Pikļūsamības izvērtēšanas protokols

Atbalsta komisija:

  • Sociālais pedagogs - 322.kab., t.67536336
  • Skolas psihologs - 328.kab.
  • Speciālais pedagogs - 236.kab.
  • Logopēds - 331.kab.
  • Skolas medmāsa - 141.kab., t.67536589