Piedalīšanās olimpiādēs

Mūsu skolas audzeknis uzrādīja labu rezultātu Baltijas informātikas olimpiādē!

Norvēģijas pilsētā Bergenā noslēgusies Baltijas informātikas olimpiāde, kur veiksmīgi startēja Latvijas skolēni.

Kopumā olimpiādē piedalījās 56 skolēni no 10 valstīm – Dānijas, Igaunijas, Islandes, Polijas, Lietuvas, Latvijas, Norvēģijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas. Latviju sacensībās pārstāvēja komanda no sešiem cilvēkiem kuru vidū bija arī mūsu skolas audzeknis, kas izcinīja vienu no sudrabas godalgām.


Apsveicam!

Apsveicam krievu valodas un literatūras 31.atklātās olimpiādes (3.valsts) posma 8.-12.klašu uzvarētājus:

2.vieta piešķirta 8.b klases skolniecei.

Atzinība piešķirta 10.a  klases skolniecei. 


Apsveicam!

Sveicam Rīgas pilsētas krievu valodas un literatūras 31.atklātās olimpiādes  uzvarētājus:

1.vieta piešķirta 8.b klases skolniecei;

2.vieta piešķirta 10.a klases skolniecei;

Atzinība piešķirta  9.a klases skolniecei.

Paldies skolotājiem. 


Apsveicam!

2012.g.17.martā  mūsu skolas skolēni  no 10.A un  9.A klasēm piedalījas matemātikas olimpiādē Šauļajā (Lietuva). Savas vecuma grupas no Latvijas vidū viņi ir pirmie!

2012.g.21.martā 11.A klases skolēni  piedalījas pilsētas zinātnisko-pētniecisko darbu konkursā matemātikā un saņēma  atzinību.


 

Apsveicam!

      2011.g.03.12.  3.B klases skolniece  saņēma bronzas medaļu pilsētas matemātikas olimpiādē, kas notika  RIMS - Riga International meridian school .  Liels paldies sākumskolas skolotājai  par sagatavošanu olimpiādei.

2012.22.01


    Mācību priekšmetu olimpiādes  - nopietna pārbaude tiem skolēniem, kuri vēlās pārbaudīt savus spēkus, kas droši jūtās sevī skolas programmas ietvaros un grib paplašināt savas zināšanas un iemaņas fakultatīvās  un pulciņu nodarbību laikā.

    Mūsu valstī darbojas trīs pakāpju priekšmetu olimpiāžu sistēma, kas ietver sevī notikuši  skolas, rajonu un valsts alimpiādes. Nākamajā pakāpē var piedalīties tikai iepriekšejās pakāpes uzvarētājs.

    2009./2010.m.gadā par dažādu priekšmetu rajonu un valsts olimpiāžu apbalvotājiem bija mūsu skolēni:

 Nr.  Vieta, priekšmets
 1

 I.vieta, Angļu valoda.

 Atzinība valsts angļu valodas olimpiādē

 2  I.vieta, Matemātika
 3

 II.vieta, Bioloģija;
 II.vieta, Ķīmija;

 III.vieta Rīgas pilsētas zinātniski-pētniecisko skolēnu darbu konferencē, darbs ķīmijā.

 4  III.vieta, Matemātika
 5  III.vieta, Vizuālā māksla
 6  Atzinība Matemātikā
 7  Atzinība Ģeogrāfijā
 8  III.vieta, Mājturība
 9  Atzinība, Mājturība

Par bērnu  uzņemšanu Rīgas 89.vidusskolas  

1.klasēs.

2024./2025.mācību gadā.

Dokumenti lejupielādēšanai:


 


Skolas adrese: Hipokrāta iela 27., Rīga, Latvija, LV-1079

Tālruni: 67536800 - Skolas direktors,

  • 67536653 - Direktora vietnieki izglītības jomā,
  • 67304688 - Direktora vietnieks audzināšanas jomā,
  • 67536777 - Saimniecības pārzinis,
  • 67536577 - Sporta kompleksa pārzinis,
  • 67536589 - Skolas dežurants

Fakss: 67536800

e-pasts: r89vs@riga.lv

Personas datu apstrāde

Piekļūstamības paziņojums

Pikļūsamības izvērtēšanas protokols

Atbalsta komisija:

  • Sociālais pedagogs - 322.kab., t.67536336
  • Skolas psihologs - 328.kab.
  • Speciālais pedagogs - 236.kab.
  • Logopēds - 331.kab.
  • Skolas medmāsa - 141.kab., t.67536589