Skolas koris

 

       Kopš 1986.gada skolā eksistē un aktīvi piedalās dažādos pasākumos Skolas koris. Koru vadā diriģente un koncertmeistare.

       Kolektīvs sadalīts grupās:  1.-4.klašu koris un 5.-9.klasu koris.

       Katru gadu Skolas koris piedalās Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas koru skatēs un rādā labus rezultātus.

       Kora dalībnieki ar prieku turpina dziedāt dažādos pilsētas kolektīvos un muzikālās studijās. Viņi piedalās dziesmu konkrsos un sacensībās.

       Kora nodarbības notiek Mūzikas kabinetā (228.) vai Aktu zālē. 

Par bērnu  uzņemšanu Rīgas 89.vidusskolas  

1.klasēs.

2024./2025.mācību gadā.

Dokumenti lejupielādēšanai:


 


Skolas adrese: Hipokrāta iela 27., Rīga, Latvija, LV-1079

Tālruni: 67536800 - Skolas direktors,

  • 67536653 - Direktora vietnieki izglītības jomā,
  • 67304688 - Direktora vietnieks audzināšanas jomā,
  • 67536777 - Saimniecības pārzinis,
  • 67536577 - Sporta kompleksa pārzinis,
  • 67536589 - Skolas dežurants

Fakss: 67536800

e-pasts: r89vs@riga.lv

Personas datu apstrāde

Piekļūstamības paziņojums

Pikļūsamības izvērtēšanas protokols

Atbalsta komisija:

  • Sociālais pedagogs - 322.kab., t.67536336
  • Skolas psihologs - 328.kab.
  • Speciālais pedagogs - 236.kab.
  • Logopēds - 331.kab.
  • Skolas medmāsa - 141.kab., t.67536589