Teātra studija "Teatralka"

Kas ir teātra pievilkšanas spēks? Kāpēc  tik ietekmē mūs viņa burvība? Teātris - mūžīgi jauns un krietns, noslēpumains un neatkārtojams.

       Lai sasniegtu izcilību cilvēki ir radījuši mākslu, tad daudzus gadsimtus, māksla izveido cilvēku. Galvenais mērķis teātra studijā  ir personas audzināšana  ar dramatiskās mākslas palīdzību.

       Teātris var būt gan mācību stunda, gan aizraujoša spēle, gan iegrimšanas līdzeklis citā laikmetā un mūsdienīgu nezināmu robežu atklāšana.

        Tas palīdz dialoga praksē apgūst morāles un zinātnes patiesību, māca būt par sevi un par "citu", pārveidoties varonī un dzīvot daudzas dzīvības, garīgas kolīzijas, dramatisku rakstura pārbaudi.

         Citiem vārdiem sakot, teātra darbība – tā ir bērna ceļš cilvēku kultūrā, savas tautas morāles vērtībā.

         Studija Teatralka "eksistē jau kopš 2002.gada. Katru gadu audzēkņi piedalās vairākos festivālos (rajona, pilsētas un pat starptautiskajā līmenī) un saņem balvas. 2008.gadā rudenī bija atzīmēti Interešu Izglītības nominācijā par veiksmīgu radošu darbību.

           Studijas eksistēšanas gaitā tika izveidotas trīs grupas: augstākā, vidējā un jaunākā, kur mācas audzēkņi no  1. līdz 12. klasei. 

         Pedagoģiskā prakse, kas pastāv jau daudzus gadsimtus, ir parādījusi, ka ne tikai var, bet arī noderīgs bērniem un jauniešiem spēlēt uz atklātas skatuves. Tikai skatuves spēlei jābūt patiesai, vaļsirdīgai, palīdzot jauniešiem "būt", nevis "šķiet".

              Lai sasniegtu patiesību uz skatuves, ir nepieciešams daudz mācīties. Tāpēc teātra mākslas stundās bērniem  ir doti aktiera meistarības, skatuves runas un kustības pamati. Aktiera meistarības stundās bērniem tiek dota unikāla iespēja uzzināt pašiem sevi un viņu vienaudžus, citādi paskatīties uz pasauli, atbrīvoties no kompleksiem.

           Audzēkņiem māca relaksācijas, uzmanības, atmiņas un fantāzijas attīstības vingrinājumus, tiek doti plastikas uzdevumi, kas māca izjust mūziku un prast rīkoties ar savu ķermeni.

         Skatuves runas mācīšanas dēļ, audzēkņi  sāk skaļāk runāt uz skatuves. Mācību stundā ir iekļauti vingrinājumi, kas attīstīta balss (tai skaitā pareizas elpošanas vingrinājumi, izmantojot diafragmu) un artikulācijas vingrinājumi, kas attīsta dikciju.

       Turklāt audzēkņi iepazīstas ar literatūru. Analizē literārus darbu, izseko katra varoņa loģikai. Attīsta savu redzesloku.

            Skolas teātris kā mācību darbības veids produktīvi tika izmantots skolas praksē pagātnes laikmetos, sākot no viduslaikiem līdz mūsdienām. Un vienmēr tas bija palīdzējis atrisināt dažādus uzdevumus: dzīves sarunvalodas apmācību, brīvības iegūšanu komunikācijā , apmācību uzstāties uz skatuves kā runātājiem. Skolas teātris bija nepieciešamības un darīšanas teātris un tikai pēc tam - atpūtas un izklaides teātris.

         Viens no svarīgākajiem uzdevumiem bērnu teātrī - veidot izpratni par kolektīvismu, jo teātris - ir kolektīva daiļrade. Un šeit ir svarīgi atzīmēt, ka kolektīva radīšanas pamats ir ne tikai kopīgais darbs, bet ideja, kas tiek veikta šo darbu labā.

              Katrs bērns ir individuāls - viņš ir personība. Kāds labi dzied, kāds labāk nekā visi dejo, kāds ir iedomājis dekorāciju skicējumus  - un visus apvieno ideja: izveidot izrādi.

        Izaudzināt cilvēku nav viegli, bet izaudzināt radošu personību - vēl grūtāk! Bērnu teātrī audzēkņi iepazīstas ar kultūru, tās patieso vērtību un robežām.

           Var pārliecinoši pateikt, ka bērni, kuri ir uzticējuši savās sirdis teātrim, ir laimīgi bērni! Tie ir aizsargāti ar skaistumu un ticību labumam, draudzību un mīlestību.

       Teātra studijas "Teatralka" vadītāja mācījās  aktiera meistarību un režisūras pamatus pie talantīga režisora un pedagoga , kā arī citiem pieredzējušiem Latvijas, Lietuvas un Krievijas aktieriem un režisoriem. Piedalījās Rīgas Krievu Jaunatnes teātra, "Brīvo Aktieru Sabiedrības" un Rīgas Krievu drāmas teātra izrādēs


   Skolas teātra studija “Teatralka” noslēdza 20. jubilejas sezonu! 

 

Par bērnu  uzņemšanu Rīgas 89.vidusskolas  

1.klasēs.

2024./2025.mācību gadā.

Dokumenti lejupielādēšanai:


 


Skolas adrese: Hipokrāta iela 27., Rīga, Latvija, LV-1079

Tālruni: 67536800 - Skolas direktors,

  • 67536653 - Direktora vietnieki izglītības jomā,
  • 67304688 - Direktora vietnieks audzināšanas jomā,
  • 67536777 - Saimniecības pārzinis,
  • 67536577 - Sporta kompleksa pārzinis,
  • 67536589 - Skolas dežurants

Fakss: 67536800

e-pasts: r89vs@riga.lv

Personas datu apstrāde

Piekļūstamības paziņojums

Pikļūsamības izvērtēšanas protokols

Atbalsta komisija:

  • Sociālais pedagogs - 322.kab., t.67536336
  • Skolas psihologs - 328.kab.
  • Speciālais pedagogs - 236.kab.
  • Logopēds - 331.kab.
  • Skolas medmāsa - 141.kab., t.67536589