Zinātniski-pētnieciskais darbs

      Pēdējo gadu laikā  valsts skolās arvien populārāka kļūst mācību-izzinošās darbības progresīvā forma,kuras nosaukums ir  "Izglītojamo zinātniski-pētniciskais darbs" . Arī mūsu skola nav izņēmums.

      Izglītojamo zinātniski-pētnieciskā darba normatīvie dokumenti:

       Formāli dotais virziens atgādina visiem labi zināmo projektu darbu,taču ir arī būtiskas atšķirības.Ja projekta darba mērķis ir attīstīt bērnos aktīvās izzinošās darbības iemaņas(mērķa noteikšna,nepieciešmās informācijas iegūšana,materiāla analizēšana,apkopošana,secinājumi un t.t),tad zinātniski-pētniciskajā darbā (ZPD-tā to saīsina skolā)galvenais ir attīstīt skolēnos prasmi izmantot apkārtējās pasaules izpētes zinātniskās metodes.


Apsveicam 12.A klases skolnieci, ar iegūto III.vietu  Latvijas zinātniskās konferencē Socioloģijā (zin. vadītājs: sociālo zinību skolotājs).


Pēc Rīgas 89.vidusskolas skolēnu ZPD konferences Rīgas pilsētas ZPD konferencei izvirzīti četri skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi:

 1. 10.A klases skolnieces  ZPD veselības mācībā;
 2. 11.A klases skolnieces  ZPD krievu valodā un literatūrā;
 3. 12.A klases skolnieces  ZPD socioloģijā;
 4. 12.A klases skolnieces  ZPD matemātikā.

Apsveicam 12.A skolnieci ar iegūto I.vietu Rīgas pilsētas ZPD konferencē! Viņa izvirzīta Latvijas zinātniskajai konferencei.

Apsveicam 12.A skolnieci ar iegūto III.vietu Rīgas pilsētas ZPD konferencē!


    Skolēnu darbi protams nepretendē uz lielajiem atklājumiem,taču katrs šāds projekts ir atklājums pašam skolēnam, svarīgs solis personības veidošanā un sevis izzināšanā,sarežģītības saprašanā un visas jēgas neizzušanā.

     Līdz šim projekti,kurus veidoja mūsu skolēni,nepameta mūsu skolas teritoriju. Pagājušajā 2009./2010.mācību gadā 12.a klases skolniece  (vadītājs - bioloģijas un ķīmijas skolotāja)prezentēja gadskārtējā pilsētas zinātniski-pētnicisko darbu konferencēsavu darbu ķīmijā"C vitamīna struktūras un nozīmes pētīšana, tā daudzuma noteikšana augļu sulās" un saņēma III vietu. 

Par bērnu  uzņemšanu Rīgas 89.vidusskolas  

1.klasēs.

 

Dokumenti lejupielādēšanai:

1. Iesniegums Rīgas 89.vidusskolas 1.klasē (.docx).

2. Mācību piederumu saraksts (.pdf). 

3. Pretendenta isniegums 1.klasē (.docx)


Par vienoto iestājpārbaudījumu skolēnu uzņemšanai

10.klasē

2022./2023.mācību gadā.

Infografika un informācija. Šī informācija ir publicēta arī RD IKSD mājas lapā. Video materiāls "soli pa solim" skolēnu pieteikšanai un uzņemšanai Rīgas valsts ģimnāzijās un galvaspilsētas vidusskolās. - https://www.youtube.com/watch?v=qZ3suQFy6HQ 

Iestājpārbaudījumi: https://izglitiba.riga.lv/lv/pieteikums-iestajparbaudijumam

Uzņemšanas noteikumi 10.klasē


Skolas adrese: Hipokrāta iela 27., Rīga, Latvija, LV-1079

Tālruni: 67536800 - Skolas direktors,

 • 67536653 - Direktora vietnieki izglītības jomā,
 • 67304688 - Direktora vietnieks audzināšanas jomā,
 • 67536777 - Saimniecības pārzinis,
 • 67536577 - Sporta kompleksa pārzinis,
 • 67536589 - Skolas dežurants

Fakss: 67536800

e-pasts: r89vs@riga.lv

Atbalsta komisija:

 • Sociālais pedagogs - 322.kab., t.67536336
 • Skolas psihologs - 212.kab.
 • Speciālais pedagogs - 236.kab.
 • Logopēds - 331.kab.
 • Skolas medmāsa - 141.kab., t.67536589