Deju studija "Polārā zvaigzne"

2014.15.11. mūsu skolā notika sporta deju konkurss " Rudens kauss". Konkursā piedalījas mūsu skolas skolēni.

Skolēni iegūva:

 • 1.vietu iesāc.grupā 2002.g. 2.-3. līmenis 
 • 4.vietu Е4 grupā Jun.1.

Apsveicam skolēnus un vēlam viņiem jaunus sporta uzvares!


Kas var būt skaistāks nekā deja, kad tavas sirdis klauvē tango mūzikas ritmam, bet galva griežas jauno, skaisto skaņu kustībā.

Sarīkojumu dejas – tās runā pašas par sevi: gaisma, mūzika, vīnes valsis… Tieši vīnes valsis ieveda studijas "Polārzvaigzne" vadītāju  deju pasaulē!

Par bērnu  uzņemšanu Rīgas 89.vidusskolas  

1.klasēs.

 

Dokumenti lejupielādēšanai:

1. Iesniegums Rīgas 89.vidusskolas 1.klasē (.docx).

2. Mācību piederumu saraksts (.pdf). 

3. Pretendenta isniegums 1.klasē (.docx)


Par vienoto iestājpārbaudījumu skolēnu uzņemšanai

10.klasē

2022./2023.mācību gadā.

Infografika un informācija. Šī informācija ir publicēta arī RD IKSD mājas lapā. Video materiāls "soli pa solim" skolēnu pieteikšanai un uzņemšanai Rīgas valsts ģimnāzijās un galvaspilsētas vidusskolās. - https://www.youtube.com/watch?v=qZ3suQFy6HQ 

Iestājpārbaudījumi: https://izglitiba.riga.lv/lv/pieteikums-iestajparbaudijumam

Uzņemšanas noteikumi 10.klasē


Skolas adrese: Hipokrāta iela 27., Rīga, Latvija, LV-1079

Tālruni: 67536800 - Skolas direktors,

 • 67536653 - Direktora vietnieki izglītības jomā,
 • 67304688 - Direktora vietnieks audzināšanas jomā,
 • 67536777 - Saimniecības pārzinis,
 • 67536577 - Sporta kompleksa pārzinis,
 • 67536589 - Skolas dežurants

Fakss: 67536800

e-pasts: r89vs@riga.lv

Atbalsta komisija:

 • Sociālais pedagogs - 322.kab., t.67536336
 • Skolas psihologs - 212.kab.
 • Speciālais pedagogs - 236.kab.
 • Logopēds - 331.kab.
 • Skolas medmāsa - 141.kab., t.67536589