Deju studija "Polārā zvaigzne"

2014.15.11. mūsu skolā notika sporta deju konkurss " Rudens kauss". Konkursā piedalījas mūsu skolas skolēni.

Skolēni iegūva:

 • 1.vietu iesāc.grupā 2002.g. 2.-3. līmenis 
 • 4.vietu Е4 grupā Jun.1.

Apsveicam skolēnus un vēlam viņiem jaunus sporta uzvares!


Kas var būt skaistāks nekā deja, kad tavas sirdis klauvē tango mūzikas ritmam, bet galva griežas jauno, skaisto skaņu kustībā.

Sarīkojumu dejas – tās runā pašas par sevi: gaisma, mūzika, vīnes valsis… Tieši vīnes valsis ieveda studijas "Polārzvaigzne" vadītāju  deju pasaulē!

Skolas adrese: Hipokrāta iela 27., Rīga, Latvija, LV-1079

Tālruni: 67536800 - Skolas direktors,

 • 67536653 - Direktora vietnieki izglītības jomā,
 • 67304688 - Direktora vietnieks audzināšanas jomā,
 • 67536777 - Saimniecības pārzinis,
 • 67536577 - Sporta kompleksa pārzinis,
 • 67536589 - Skolas dežurants

Fakss: 67536800

e-pasts: r89vs@riga.lv

Atbalsta komisija:

 • Sociālais pedagogs - 322.kab., t.67536336
 • Skolas psihologs - 212.kab.
 • Speciālais pedagogs - 236.kab.
 • Logopēds - 331.kab.
 • Skolas medmāsa - 141.kab., t.67536589