Keramikas pulciņš

     Keramikas pulciņš skolotājas  vadībā Rīgas 89.vidusskolā strādā kopš 1999.gada oktobrā.

     Pulciņa nodarbības notiek 2 reizes nedēļā. Pārsvarā pulciņa audzēkņi ir jaunāko klašu skolnieki.

     Nodarbībās bērni darbojas ar prieku un lielu interesi. Šeit viņi gūst iemaņas darbā ar materiālu, iemācas pakļaut mālu savu ideju realizēšanai, izkopj savu estētisko gaumi, apgūst kompozīcijas pamatprincipus, krāsu mācību, apgleznojot pašu veidotos darbiņus.

     Audzēkņu darbiņi regulāri tiek izlikti skolas rīkotajās izstādēs, kā arī ņem dalību Rīgas pilsētas un Latvijas republikas rīkotajos lietišķās mākslas konkursos - izstādēs, arī starptautiskā vizuālas un lietišķās mākslas konkursā "Baltijas ceļš", kur tika sasniegti augsti rezultāti.

     Kopumā pulciņā darbojas 39 audzēkņi (2 grupas), no kuriem īpaši atzīmējami 4 skolēni.

Par bērnu  uzņemšanu Rīgas 89.vidusskolas  

1.klasēs.

 

Dokumenti lejupielādēšanai:

1. Iesniegums Rīgas 89.vidusskolas 1.klasē (.docx).

2. Mācību piederumu saraksts (.pdf). 

3. Pretendenta isniegums 1.klasē (.docx)


Par vienoto iestājpārbaudījumu skolēnu uzņemšanai

10.klasē

2022./2023.mācību gadā.

Infografika un informācija. Šī informācija ir publicēta arī RD IKSD mājas lapā. Video materiāls "soli pa solim" skolēnu pieteikšanai un uzņemšanai Rīgas valsts ģimnāzijās un galvaspilsētas vidusskolās. - https://www.youtube.com/watch?v=qZ3suQFy6HQ 

Iestājpārbaudījumi: https://izglitiba.riga.lv/lv/pieteikums-iestajparbaudijumam

Uzņemšanas noteikumi 10.klasē


Skolas adrese: Hipokrāta iela 27., Rīga, Latvija, LV-1079

Tālruni: 67536800 - Skolas direktors,

  • 67536653 - Direktora vietnieki izglītības jomā,
  • 67304688 - Direktora vietnieks audzināšanas jomā,
  • 67536777 - Saimniecības pārzinis,
  • 67536577 - Sporta kompleksa pārzinis,
  • 67536589 - Skolas dežurants

Fakss: 67536800

e-pasts: r89vs@riga.lv

Atbalsta komisija:

  • Sociālais pedagogs - 322.kab., t.67536336
  • Skolas psihologs - 212.kab.
  • Speciālais pedagogs - 236.kab.
  • Logopēds - 331.kab.
  • Skolas medmāsa - 141.kab., t.67536589