Justies labi

Projekts "Justies labi"

2022.gada oktobrī Rīgas 89.vidusskolas 9.-12.klašu skolēni piedalīsies projektā, ko organizē biedrība "Justies labi" un organizācija "JĀdara" sadarbībā ar izglītības kvalitātes valsts dienestu.

"Justies labi"

Programmas mērķis ir motivēt jauniešus apzināties savas ikdienas izvēles, lai veicinātu atbildības uzņemšanos par savu dzīvi un izvēlēm.

Kā galvenās aktivitātes programmas laikā ir paredzēts pārgājiens dabā - 15.oktobrī un trīs dienu darbs grupā - 24.-26.okrobrī -
veicināt personības pilnveidi caur diskusijām, spēlēm, darbiem grupās, veicot pašrefleksijas uzdevumus, kā arī analizējot situācijas, savu attieksmi pret tām un rīcību tajās, kā arī sportiskajām aktivitātēm ļaut jauniešiem apzināties savu atbildību veicot ikdienas izvēles – radīt instrumentus sevis motivācijas paaugstināšanai un noturēšanai.

Projekta aktivitātes notiks caur darbu ar sertificētiem personības izaugsmes treneriem – koučiem: Marija Rasa, Dainis Zaltāns, Ilze Danelsone.

Rezultātā jaunietis individuāli varēs atrast savu spēcīgo vērtību, kādēļ turpināt mācības un veidu, kas viņu vislabākajā veidā motivēs.

Par bērnu  uzņemšanu Rīgas 89.vidusskolas  

1.klasēs.

2024./2025.mācību gadā.

Dokumenti lejupielādēšanai:


 


Skolas adrese: Hipokrāta iela 27., Rīga, Latvija, LV-1079

Tālruni: 67536800 - Skolas direktors,

  • 67536653 - Direktora vietnieki izglītības jomā,
  • 67304688 - Direktora vietnieks audzināšanas jomā,
  • 67536777 - Saimniecības pārzinis,
  • 67536577 - Sporta kompleksa pārzinis,
  • 67536589 - Skolas dežurants

Fakss: 67536800

e-pasts: r89vs@riga.lv

Personas datu apstrāde

Piekļūstamības paziņojums

Pikļūsamības izvērtēšanas protokols

Atbalsta komisija:

  • Sociālais pedagogs - 322.kab., t.67536336
  • Skolas psihologs - 328.kab.
  • Speciālais pedagogs - 236.kab.
  • Logopēds - 331.kab.
  • Skolas medmāsa - 141.kab., t.67536589