Sporta komplekss "Mežciems"

Sporta komplekss „Mežciems” atrodas Rīgas 89. vidusskolas, Hipokrāta ielā 27, Rīgā, un Mežciema pamatskolas Hipokrāta ielā 31, Rīgā, teritorijā.

Kompleksa darbības pamatmērķis ir Rīgas pašvaldības izglītības un sporta iestāžu izglītojamo mācību un treniņu procesa nodrošināšana.

 

Sporta kompleksa “Mežciems” darba laiki:

 

1.aprīlis līdz 31.oktobris no plkst. 7:00 līdz plkst. 22.00
1. novembris līdz 31.marts no plkst. 7:00 līdz plkst.20.00

Pirms sporta kompleksa “Mežciems” apmeklējuma, lūgums iepazīties ar kārtības noteikumiem:

Sporta kompleksa "Mežciems"Iekšējie kārtības noteikumi

 

Kompleksa darbības pamatvirzieni ir:

 • Skolas sporta stundu, sporta pulciņu, pagarinātās dienas grupu nodarbību un Skolas sporta un veselību veicinošu pasākumu nodrošināšana;
 • Rīgas pašvaldības iestāžu interešu izglītības sporta pulciņu, profesionālās ievirzes sporta treniņu, nometņu un sacensību nodrošināšana;
 • Trešo personu sporta treniņu nodarbību, sacensību un citu sporta aktivitāšu nodrošināšana;
 • Rīgas pilsētas iedzīvotāju individuālo sporta aktivitāšu nodrošināšana.

Kompleksā ietilpst:

 

 • futbola laukums;
 • skrejceļu sektors (3 celiņi);
 • tāllēkšanas sektors;
 • velo trase;
 • ielu vingrošanas laukums;
 • tribīnes;
 • multifunkcionālie laukumi;
 • amfiteātris.

Aizliegts!

 • braukt pa stadiona skrejceliņiem ar velosipēdiem, skūteriem, skrituļslidām vai ratiem.
 • Rīgas 89. vidusskolas sporta kompleksa “Mežciems” teritorijā aizliegts braukt ar velosipēdiem, skrejriteņiem, skrituļslidām un citiem transporta līdzekļiem! To drīkst darīt tikai velotreka laukumā, ievērojot drošības noteikumus, izmantojot ķiveri un aizsargus!

Uzmanību! Cienījamie apmeklētāji!

Velotreka laukumu aizliegts izmantot Sporta kompleksa “Mežciems” teritorijā no 1. novembra līdz 31. martam, kā arī slapja laika, apledojuma, lietus, krusas u.c. sliktu laika apstākļu laikā.
 

Sporta kompleksa "Mežciems" darba reglaments

Rīgas 89. vidusskolas administrācija

 

 

Par bērnu  uzņemšanu Rīgas 89.vidusskolas  

1.klasēs.

2024./2025.mācību gadā.

Dokumenti lejupielādēšanai:


 


Skolas adrese: Hipokrāta iela 27., Rīga, Latvija, LV-1079

Tālruni: 67536800 - Skolas direktors,

 • 67536653 - Direktora vietnieki izglītības jomā,
 • 67304688 - Direktora vietnieks audzināšanas jomā,
 • 67536777 - Saimniecības pārzinis,
 • 67536577 - Sporta kompleksa pārzinis,
 • 67536589 - Skolas dežurants

Fakss: 67536800

e-pasts: r89vs@riga.lv

Personas datu apstrāde

Piekļūstamības paziņojums

Pikļūsamības izvērtēšanas protokols

Atbalsta komisija:

 • Sociālais pedagogs - 322.kab., t.67536336
 • Skolas psihologs - 328.kab.
 • Speciālais pedagogs - 236.kab.
 • Logopēds - 331.kab.
 • Skolas medmāsa - 141.kab., t.67536589