Sporta komplekss "Mežciems"

Sporta komplekss „Mežciems” atrodas Rīgas 89. vidusskolas, Hipokrāta ielā 27, Rīgā, un Mežciema pamatskolas Hipokrāta ielā 31, Rīgā, teritorijā ir Skolām lietošanā un apsaimniekošanā nodots Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošs un piekrītošs īpašums.

Kompleksa darbības pamatmērķis ir Rīgas pašvaldības izglītības un sporta iestāžu izglītojamo mācību un treniņu procesa nodrošināšana.

Kompleksa darbības pamatvirzieni ir:

 • Skolas sporta stundu, sporta pulciņu, pagarinātās dienas grupu nodarbību un Skolas sporta un veselību veicinošu pasākumu nodrošināšana;
 • Rīgas pašvaldības iestāžu interešu izglītības sporta pulciņu, profesionālās ievirzes sporta treniņu, nometņu un sacensību nodrošināšana;
 • Trešo personu sporta treniņu nodarbību, sacensību un citu sporta aktivitāšu nodrošināšana;
 • Rīgas pilsētas iedzīvotāju individuālo sporta aktivitāšu nodrošināšana.

Kompleksā ietilpst:

 • futbola laukums;
 • skrejceļu sektors (3 celiņi);
 • tāllēkšanas sektors;
 • velo trase;
 • ielu vingrošanas laukums;
 • interaktīvās spēles un tenisa galdi;
 • tribīnes;
 • multifunkcionālie laukumi;
 • laukums ar rotaļu iekārtām jaunākā skolas vecuma bērniem;
 • basketbola grozi ārpus multifunkcionālajiem laukumiem;
 • spēļu laukumi;
 • amfiteātris;
 • automašīnu stāvlaukumi.

Sporta kompleksa “Mežciems” darba laiki:

darba dienās: 17.00-20.00 līdz 31.05.2019.

brīvdienās: 8.00-20.00

Aizliegts izmantot Sporta kompleksa “Mežciems” teritoriju (velotreka laukumu) līdz 09.09.2018.!

 • Aizliegts staigāt pa zālieni!
 • Aizliegts braukt pa skrejceliņiem!
 • Gan Rīgas 89. vidusskolas, gan Sporta kompleksa “Mežciems” teritorijā aizliegts braukt ar velosipēdiem, skrejriteņiem, skrituļslidām un citiem transporta līdzekļiem! To drīkst darīt tikai velotreka laukumā, ievērojot drošības noteikumus, izmantojot ķiveri un aizsargus!

Rīgas 89. vidusskolas administrācija

Sporta kompleksa "Mežciems"Iekšējie kārtības noteikumi


Ielūdzam sporta kompleksa apmeklētājus uz nodarbībām.

BASKETBOLĀ/STRĪTBOLĀ un VOLEJBOLĀ.

Jau sākot ar 1. aprīli, plkst. 18:00-19:00, norisināsies pirmā nodarbība BASKETBOLĀ/ STRĪTBOLĀ.

Nodarbībās tiks apgūts:

 1. Spēles noteikumi
 2. Nepieciešamās iemaņas
 3. Spēles tehnika un taktika (māņu kustības, saspēle, bumbas vadīšana)
 4. Spēka, ātruma un koordinācijas vingrinājumi
 5. Spēles, kas saistītas ar strītbola elementiem, lai uzlabotu metiena tehniku (Spēle „21” un Spēle „33”)
 6. Pašiem mazākajiem apmeklētājiem tiks piedāvātas stafetes, rotaļas un vingrinājumi ar basketbola bumbu.

NODARBĪBU LAIKS:

Pirmdienas 18:00-19:00 (KO DARA?) mācās noteikumus; spēles tehniku un taktiku, izpilda vingrinājumus, nobeigumā spēle un sporta instruktores komentāri par kļūdām.

Trešdienas 18:00-19:00 (KO DARA?) vingrinājumi, spēles „21” un „33” apgūšana, nobeigumā spēle un sporta instruktores komentāri par kļūdām.

Ceturtdienas 18:00-19:00 (KO DARA?) vingrinājumi un nobeigumā spēle un sporta instruktores komentāri par kļūdām. Pašiem mazākajiem stafetes, rotaļas un vingrinājumi ar basketbola bumbu.

Lūgums - nākt ar savu basketbola bumbu, jo būs pieejamas tikai 3 bumbas.

SPORTA INSTRUKTORE

Alise


VOLEJBOLS- sākot ar 1. maiju. 19:00-20:00

Nodarbībās tiks apgūts:

 1. Volejbola un pludmales volejbola noteikumi;
 2. Volejbola tehnikas elementi un spēles taktika;
 3. Vingrinājumi (servei, gremdei, piespēlēm, blokam)’;
 4. Vingrinājumi spēkam un koordinācijai.

NODARBĪBU LAIKS:

Trešdienas 19:00-20:00 (KO DARA?) noteikumi, vingrinājumi, nobeigumā spēle un sporta instruktores komentāri par pieļautajām kļūdām.

Svētdienas 15:00-17:00 (KO DARA?) volejbola spēle un sporta instruktores komentāri par pieļautajām kļūdām.

Lūgums ierasties ar savām bumbām, jo būs pieejamas tikai 3 bumbas. Pēc pirmās nedēļas, IESPĒJAMS, tiks mainīts nodarbību grafiks, vērojot apmeklētāju skaitu un ieinteresētību.

SPORTA INSTRUKTORE Alise


Ielūdzam sporta kompleksa apmeklētājus uz nodarbībām.

Skolas adrese: Hipokrāta iela 27., Rīga, Latvija, LV-1079

Tālruni: 67536800 - Skolas direktors,

 • 67536653 - Direktora vietnieki izglītības jomā,
 • 67304688 - Direktora vietnieks audzināšanas jomā,
 • 67536777 - Saimniecības pārzinis,
 • 67536577 - Sporta kompleksa pārzinis,
 • 67536589 - Skolas dežurants

Fakss: 67536800

e-pasts: r89vs@riga.lv

Atbalsta komisija:

 • Sociālais pedagogs - 322.kab., t.67536336
 • Skolas psihologs - 212.kab.
 • Speciālais pedagogs - 236.kab.
 • Logopēds - 331.kab.
 • Skolas medmāsa - 141.kab., t.67536589