Vienota skola

 


2024./2025. mācību gada 1., 4., 7. klašu izglītojamiem un vecākiem!

No 2023.gada 1.septembra ir uzsākta VIENOTAS SKOLAS ieviešana, pārejot uz mācībām latviešu valodā.

Lai sniegtu atbalstu 1.,4.,7. klašu izglītojamiem un vecākiem veiksmīgai pārejai uz mācībām valsts valodā un sekmējot VIENOTAS SKOLAS pieejas ieviešanu, Rīgas 89.vidusskola izglītojamos un vecākus ielūdz uz izglītojošām nodarbībām “Vasaras skola”.

Nodarbības notiek 1.,4., 7. klašu izglītojamiem un vecākiem vienu nedēļu.

Nodarbības vada mācību priekšmetu pedagogi, kuri kopā ar jums turpinās mācības 2024./2025.mācību gadā un īstenos Vienotas skolas prasības.

Nodarbību grafiks:

1.klašu izglītojamiem un vecākiem:

10.06.2024. 10:00-11:00 kab.306, sports

12.06.2024. 10:00-11:00 kab.307, 304

4.klašu izglītojamiem un vecākiem:

10.06.2024. 10:00-11:00 kab. 234

11.06.2024. 10:00-11:00 kab. 309

14.06.2024. 10:00-11:00 kab. 161

7.klašu izglītojamiem un vecākiem:

11.06.2024. 12:00-13:00 kab.329

12.06.2024. 11.00-12.00 Teātra studija

14.06.2024. 10:00-11:00 kab.169

Esiet laipni aicināti!

Skolas vadība

Par bērnu  uzņemšanu Rīgas 89.vidusskolas  

1.klasēs.

2024./2025.mācību gadā.

Dokumenti lejupielādēšanai:


 


Skolas adrese: Hipokrāta iela 27., Rīga, Latvija, LV-1079

Tālruni: 67536800 - Skolas direktors,

  • 67536653 - Direktora vietnieki izglītības jomā,
  • 67304688 - Direktora vietnieks audzināšanas jomā,
  • 67536777 - Saimniecības pārzinis,
  • 67536577 - Sporta kompleksa pārzinis,
  • 67536589 - Skolas dežurants

Fakss: 67536800

e-pasts: r89vs@riga.lv

Personas datu apstrāde

Piekļūstamības paziņojums

Pikļūsamības izvērtēšanas protokols

Atbalsta komisija:

  • Sociālais pedagogs - 322.kab., t.67536336
  • Skolas psihologs - 328.kab.
  • Speciālais pedagogs - 236.kab.
  • Logopēds - 331.kab.
  • Skolas medmāsa - 141.kab., t.67536589