Projekts «Fragile Thread: Baltic Story for Peaceful Future (FRAT)»

 The project «Fragile Thread: Baltic Story for Peaceful Future (FRAT)»

was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens" 

With the support of the Europe for Citizens Programme of the European Union.

Duration of the project – 01/09/2014 – 01/09/2015

Participants of the project – pupils from Russian speaking schools, pupils from the local native speaking schools in Estonia, Lithuania, Latvia and their teachers. History experts, artists, educators and PT mentors will support project’s methodology and quality.

The main goal of the project – to recall recent historical past of the Baltic countries in order to foster consciousness in youth society and create strong inner assumptions for the peaceful future. Project will invite young generation of different nationalities, among them Russians, of Baltic countries to reflect common history of communist regime in Baltic States (BS) by exploring EU values, opening 10 years perspective from the painful past in USSR towards harmonious EU future.

Activities – Initial meeting: Playback Theatre Workshop creates the secure area to explore an issue by sharing personal attitudes, feelings and stories, by reflecting, discussing and learning. Pupils and teachers after sharing recent Baltic history in the light of today’s EU values will be inspired to extend their discoveries to their communities: youth will organize Flash Mob in their schools, teachers will coordinate network activities using project’s on-line Educational Manual with the neighbour schools.
Art-installation reveals soviet times in context of EU values comparing life before independence and today by using ‘Time Machine’ simulation; debates in classrooms will reflect imposed ‘communism’ values and importance of common human values for future; pupils Creative Writing Competition will be organized and Story Book published.

Project Partners (8):

The Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania, Vilnius, Lietuva

Vilniaus Karoliniškių gimnazija, Vilnius, Lietuva

Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinė mokykla, Vilnius, Lietuva

Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla, Jurbarkas, Lietuva

Tallinna Läänemere Gümnaasium, Talinas, Estija

Viljandi Gümnaasium, Viljandi, Estija

25 Riga Secondary School, Ryga, Latvija

Rigas 89 vidusskola, Ryga, Latvija

Project Organizer: The Studio For Self- Awareness and Self- Realization.

More about project: www.baltijosistorija.lt

The First project Workshop: info; presentation (ppt); report and comments.


Rīgas 89.vidusskolas video

FRAT flash mob


Starptautiskais projekts «Fragile Thread: Baltic Story for Peaceful Future (FRAT)»!

      Kopš 2015.g.24.marta līdz 27.marta  10. un 11.klašu skolēni kopā ar vēstures skolotāju un direktora vietnieci audzināšanas jomā piedalījas starptautiskā projekta «Fragile Thread: Baltic Story for Peaceful Future (FRAT)» pasākumos Rīgā.Reportāže.

     Interaktīvo stundu laikā Svētku zālē mūsu skolēni apmeklēja izstādi. Informācija par projektu mājaslapā playbackteatras.lt  


"Europe for Citizens" starptautiskā projekta «Fragile Thread: Baltic Story for Peaceful Future (FRAT)»!

      No 2014.g. 6. oktobra līdz 9. oktobrim Rīgas 89. vidusskolas 10. un 11. klases skolēni kopā ar vēstures skolotāju un direktores vietnieci audzināšanas jomā un vēstures skolotāju piedalījās "Europe for Citizens" starptautiskā projekta «Fragile Thread: Baltic Story for Peaceful Future (FRAT)»izbraukuma aktivitātēs Lietuvas pilsētā Kauņā.      

      Latviju pārstāvēja divas skolas: Rīgas 89. vidusskola un Rīgas 25. vidusskola. Projekta pirmajās sesijās „Norobežotā pagātne pret stabilo nākotni” dalībnieki no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas pārrunāja jautājumus, kuri ir saistīti ar vēstures Padomju laika posmu, dalījās savās atmiņās par to laiku, kad viņi dzīvoja, kad un kā dzīvoja viņu vecāki un vecvecāki.

       Interaktīvajās stundās kopīgi tika pētīta pārdzīvotā vēsture. Teatrālie uzvedumi, sarunas un citas aktivitātes kļuva par dialoga un problēmas izpratnes instrumentu.

       Mums bija iespēja gan aktīvi un interesanti pavadīt laiku, gan atpūsties skaistā un gleznainā vietā netālu no Kauņas pilsētas.

Par bērnu  uzņemšanu Rīgas 89.vidusskolas  

1.klasēs.

 

Dokumenti lejupielādēšanai:

1. Iesniegums Rīgas 89.vidusskolas 1.klasē (.docx).

2. Mācību piederumu saraksts (.pdf). 

3. Pretendenta isniegums 1.klasē (.docx)


Par vienoto iestājpārbaudījumu skolēnu uzņemšanai

10.klasē

2022./2023.mācību gadā.

Infografika un informācija. Šī informācija ir publicēta arī RD IKSD mājas lapā. Video materiāls "soli pa solim" skolēnu pieteikšanai un uzņemšanai Rīgas valsts ģimnāzijās un galvaspilsētas vidusskolās. - https://www.youtube.com/watch?v=qZ3suQFy6HQ 

Iestājpārbaudījumi: https://izglitiba.riga.lv/lv/pieteikums-iestajparbaudijumam

Uzņemšanas noteikumi 10.klasē


Skolas adrese: Hipokrāta iela 27., Rīga, Latvija, LV-1079

Tālruni: 67536800 - Skolas direktors,

  • 67536653 - Direktora vietnieki izglītības jomā,
  • 67304688 - Direktora vietnieks audzināšanas jomā,
  • 67536777 - Saimniecības pārzinis,
  • 67536577 - Sporta kompleksa pārzinis,
  • 67536589 - Skolas dežurants

Fakss: 67536800

e-pasts: r89vs@riga.lv

Atbalsta komisija:

  • Sociālais pedagogs - 322.kab., t.67536336
  • Skolas psihologs - 212.kab.
  • Speciālais pedagogs - 236.kab.
  • Logopēds - 331.kab.
  • Skolas medmāsa - 141.kab., t.67536589