Latviešu valoda

Apsveicam!

Noslēdzies Rīgas 89.vidusskolas mazākumtautību skolu 3.-4. klašu skolēnu latviešu valodas atklātais konkurss!

Konkursa rezultāti3.klases4.klases. Konkursa darbi3.klases4.klases

Sirsnīgs paldies visiem dalībniekiem un skolotājiem, kā arī skolēnu vecākiem!

Uzvarētāju apbalvošana š.g. 1. decembrī Rīgas 89.vidusskolas Svētku zālē plkst.13.00.

Laipni aicināti! 


Uzmanību!

Ar prieku paziņojam, ka sākās pieteikšanās Rīgas 89. vidusskolas mazākumtautību skolu 3.- 4. klašu skolēnu latviešu valodas 4. atklātajam konkursam.

Konkursa norises laiks, vieta:

Rīgas 89.vidusskola (Rīga, Hipokrāta 27) 2017.gada 24. novembrī plkst. 14.00.-15.00.

Nokļūšana: no centra ar 14., 18. trolejbusu, 21.autobusu līdz pieturai "Mežciema pamatskola".

Konkursa Nolikums (MS Word).


Noslēdzies Rīgas 89.vidusskolas mazākumtautību skolu 3.- 4. klašu skolēnu

latviešu valodas 3. atklātais konkurss!

Visiem dalībniekiem paldies par darbu, skolotājiem – par ieguldījumu!

Konkursa rezultāti. Konkursa darbi: 3.klases, 4.klases.

Gaidām visus uzvarētājus (1.vieta, 2.vieta, 3.vieta, atzinība)

2016.g. 02. decembrī plkst.11.00. Rīgas 89.vidusskolas Svinību zālē

uz apbalvošanas pasākumu!


Jau trešo gadu Rīgas skolas ir aicinātas uz 89.vidusskolas

mazākumtautību skolu 3.- 4. klašu skolēnu

latviešu valodas atklāto konkursu, kas notiks 2016.g. 04. novembrī!

Konkursa nolikums


2015.g.13. novembrī mūsu skolā notiks Rīgas 89.vidusskolas latviešu valodas atklātais konkurss 3.-4. klasēm, skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu.

 Aicinām visus interesentus!

Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit.


2014.g.7. novembrī mūsu skolā notika Rīgas 89.vidusskolas latviešu valodas atklātais konkurss 3.-4. klasēm, skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu.

 

Aicinām visus interesentus!

Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit.

 Konkursa darbs.

Konkursa rezultāti: 3.klases, 4.klases.


2014.g.7. novembrī mūsu skolā notiks Rīgas 89.vidusskolas latviešu valodas atklātais konkurss 3.-4. klasēm, skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu.

 

Aicinām visus interesentus!

Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit.

Par bērnu  uzņemšanu Rīgas 89.vidusskolas  

1.klasēs.

 

Dokumenti lejupielādēšanai:

1. Iesniegums Rīgas 89.vidusskolas 1.klasē (.docx).

2. Mācību piederumu saraksts (.pdf). 

3. Pretendenta isniegums 1.klasē (.docx)


Par vienoto iestājpārbaudījumu skolēnu uzņemšanai

10.klasē

2022./2023.mācību gadā.

Infografika un informācija. Šī informācija ir publicēta arī RD IKSD mājas lapā. Video materiāls "soli pa solim" skolēnu pieteikšanai un uzņemšanai Rīgas valsts ģimnāzijās un galvaspilsētas vidusskolās. - https://www.youtube.com/watch?v=qZ3suQFy6HQ 

Iestājpārbaudījumi: https://izglitiba.riga.lv/lv/pieteikums-iestajparbaudijumam

Uzņemšanas noteikumi 10.klasē


Skolas adrese: Hipokrāta iela 27., Rīga, Latvija, LV-1079

Tālruni: 67536800 - Skolas direktors,

  • 67536653 - Direktora vietnieki izglītības jomā,
  • 67304688 - Direktora vietnieks audzināšanas jomā,
  • 67536777 - Saimniecības pārzinis,
  • 67536577 - Sporta kompleksa pārzinis,
  • 67536589 - Skolas dežurants

Fakss: 67536800

e-pasts: r89vs@riga.lv

Atbalsta komisija:

  • Sociālais pedagogs - 322.kab., t.67536336
  • Skolas psihologs - 212.kab.
  • Speciālais pedagogs - 236.kab.
  • Logopēds - 331.kab.
  • Skolas medmāsa - 141.kab., t.67536589