Aktualitātes

Rīgas 89.vidusskols latviešu valodas un literatūras skolotāji sadarbībā ar pagarinātās dienas grupas skolotājiem turpina īstenot projektu – “Runājam latviski”.

Jūnija tēma – Līgo svētki


2024./2025. mācību gada 1., 4., 7. klašu izglītojamiem un vecākiem!

No 2023.gada 1.septembra ir uzsākta VIENOTAS SKOLAS ieviešana, pārejot uz mācībām latviešu valodā.

Lai sniegtu atbalstu 1.,4.,7. klašu izglītojamiem un vecākiem veiksmīgai pārejai uz mācībām valsts valodā un sekmējot VIENOTAS SKOLAS pieejas ieviešanu, Rīgas 89.vidusskola izglītojamos un vecākus ielūdz uz izglītojošām nodarbībām “Vasaras skola”.

Nodarbības notiek 1.,4., 7. klašu izglītojamiem un vecākiem vienu nedēļu.

Nodarbības vada mācību priekšmetu pedagogi, kuri kopā ar jums turpinās mācības 2024./2025.mācību gadā un īstenos Vienotas skolas prasības.

Nodarbību grafiks:

1.klašu izglītojamiem un vecākiem:

10.06.2024. 10:00-11:00 kab.306, sports

12.06.2024. 10:00-11:00 kab.307, 304

4.klašu izglītojamiem un vecākiem:

10.06.2024. 10:00-11:00 kab. 234

11.06.2024. 10:00-11:00 kab. 309

14.06.2024. 10:00-11:00 kab. 161

7.klašu izglītojamiem un vecākiem:

11.06.2024. 12:00-13:00 kab.329

12.06.2024. 11.00-12.00 Teātra studija

14.06.2024. 10:00-11:00 kab.169

Esiet laipni aicināti!

Skolas vadība


Rīgas 89.vidusskola atgādina, ka no 2024.gada 1. septembra mainās atbalsts izglītojamo ēdināšanai

 

Rīgas 89.vidusskola atgādina, ka no 2024. gada 1. septembra pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanai galvaspilsētas skolās un bērnudārzos tiks piešķirts tikai Rīgā deklarētiem bērniem.

2023. gadā tika veiktas izmaiņas Rīgas pašvaldības saistošajos noteikumos “Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu”, kuros paredzēts, ka pašvaldība primāri atbalsta noteiktu sociālo grupu izglītojamos un pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētos skolēnus.

Grozījumi paredz, ka pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanai būs pieejams tikai Rīgā deklarētiem bērniem. Pašvaldība pilnībā finansēs ēdināšanu šādiem sociālās kategorijas izglītojamiem, kuri mācās Rīgas izglītības iestādē un kuri ir deklarēti Rīgā:

1. izglītojamā ģimene atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu;

2. izglītojamā ģimene atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu;

3. izglītojamā ģimene ir reģistrēta pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā;

4. izglītojamā ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni, un ir uzrādīta spēkā esoša Latvijas goda ģimenes apliecība;

5. izglītojamam ir noteikta invaliditāte Invaliditātes likumā paredzētajā kārtībā;

6. izglītojamais ir nodots ārpusģimenes aprūpē saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu;

7. pašvaldības izglītības iestādes izglītojamam sociālās krīzes situācijā saskaņā ar izglītības iestādes izveidotas komisijas lēmumu ir piešķirtas tiesības saņemt pašvaldības apmaksātu ēdināšanas pakalpojumu noteiktā laikposmā, kas nepārsniedz 60 dienas;

8. izglītojamais ir Ukrainas civiliedzīvotājs Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma izpratnē, kas apgūst izglītības programmu pašvaldības lēmumā par izglītojamo ēdināšanu noteiktajās izglītības iestādēs;

9. izglītojamais apgūst pamatizglītības programmu speciālās izglītības iestādē, un iestāde nenodrošina internāta pakalpojumus.

Savukārt, 1. – 4. klašu skolēniem ēdināšanas izdevumi pilnā apmērā tiek segti no valsts un pašvaldības budžeta –, attiecīgi visi bērni, kuri apmeklē izglītības iestādi Rīgā, kā līdz šim, par ēdināšanu nav jāmaksā, neatkarīgi no deklarācijas.


Rīgas 89. vidusskola sadarbībā ar bērnu un jauniešu nometni STIMULS!

Vasaras nometne, kurā bērniem tiek piedāvāta iespēja attīstīt un realizēt komunikācijas prasmes (mazākumtautību bērniem - latviešu valodu), radoši darboties spēlējoties.

Šī gada koncepcija – Katru dienu jauns notikums, noderīgas zināšanas un to praktiskais pielietojums. Latviešu valoda, medijpratība, sports!

Reģistrācijas forma: ej.uz/vnstimuls

Programmā:

 • saliedēšanās spēles;sportiskās aktivitātes;
 • jēgpilna tehnoloģiju izmantošana, veidojot multimediju produktus;disenītes;
 • kino brīvā dabā;sacensības;ekskursija;pārgājiens;uzstāšanās - aktīva atpūta mācoties!

Nometnes leģenda: mācos, veicu uzdevumus, pelnu naudu (nauda - “stimuls”), iegūstu balvu!

Īpaša atmosfēra un pārsteigumi!

STIMULS - piedalījos, iemācījos, uzvarēju!

meklējiet mūs: http://www.facebook.com/vnstimuls un https://www.instagram.com/vnstimuls/


Ēdināšanas pakalpojumi skolām vasara 2024

Tuvojoties mācību gada noslēgumam, vēlamies informēt par darbībām, kas izglītojamo vecākiem ir veicamas saistībā ar ēdināšanas pakalpojumu līgumiem.

Lūgums iepazīties ar šo informāciju (skat.pielikumā).

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar mums, sūtot ziņu uz e-pastu pusdienlaiks@daily.lv t.26113244

Ar cieņu

DAILY komanda


29.05.2024. notiks Sporta diena 4., 5., 6. klašu izglītojamiem skolas Sporta zālē.

Nolikums 

Rezultāti

Sporta organizatore


Topojošo 1.klases skolēnu vecāikiem!

2024.15.05. plkst. 18:00 skolas Svētku zālē notiks

topojošo 2024./2025.m.g. 1.klases skolēnu vecāku sapulce.

Dokumenti lejupielādēšanai:

   


Mācību ugunsdrošības evakuācija

7.05.2024. plkst.8.45 skolā notiks mācību ugunsdrošības evakuācija.

***Pēc evakuācijas stundas notiek saskaņā ar stundu sarakstu!!!

Skolas vadība

Atbildīga persona Nataša Ņekrasova


Apsveikums


Atklāto durvju diena!

 

25.04.plkst.16.00-19.00 
Rīgas 89.vidusskolā notiks
Atklāto durvju diena
Skolas vadība

Apsveicam ar uzvaru!

6.b klases skolēnu Aleksandru Samušonoku ar iegūto 1.vietu Latvijas čempionātā U13 brīvajā cīņā  (20.04.2024.), svara kategorijā līdz 47 kg.


Olimpiskā diena 7., 8., 9., 11.,12. klašu izglītojamiem!

25.04.2024. notiks Olimpiskā diena 7., 8., 9., 11.,12. klašu izglītojamiem VOLEJBOLS skolas sporta zālē.

Nolikums 

Rezultāti

***pārējās stundas notiek saskaņā ar stundu sarakstu!!!

***Priekšmeta skolotāji ierodas sporta zālē(atrodas balkonā ar tiem skolēniem, kuri nespēlē) uz Olimpisko dienu.

Sporta organizatoreOlimpiskā diena 7., 8., 9., 11.,12. klašu izglītojamiem!

 

04.04.2024. notiks Olimpiskā diena 7., 8., 9., 11.,12. klašu izglītojamiem skolas sporta zālē.

Nolikums

Rezultāti

***pārējās stundas notiek saskaņā ar stundu sarakstu!!!

***Priekšmeta skolotāji ierodas sporta zālē (atrodas balkonā ar tiem skolēniem, kuri nespēlē) uz Olimpisko dienu.

Sporta organizatore"SUPERMEITENE-2024"

NOTIKS: 06.03.2024. plkst. 14.40

KUR: SPORTA ZĀLĒ

MEITENES: 9., 11., 12.kl.(5 no klases)

Pieteikums

PIETEIKUMU: atsūtīt e-klase.lv līdz 01.03.2024.(sk.pielikumā) N.Ņekrasovai.

Apsveicam 8.a klases skolnieci Melisu M. ar uzvaru konkursā.

Konkursa rezultāti

Sporta organizatore


Apsveicam!

 

Apsveicam Atklātās matemātikas olimpiādes dalībnieku 9.c klases skolēnu Timuru Dargeli ar Atzinību, ka arī Matemātikas skolotāju Olgu Novikovu par sagatavošanu olimpiādei.

Skolas vadībaSPORTA DIENAS!!!

18.12.2023., 19.12.2023., 20.12.2023. skolā notiks sporta dienas.
Nolikums 

Rezultāti: stafetes, tautas bumba, florbols un volejbols

 Sporta skolotāji30.11.2023. "Neformālās izglītības" ietvaros tik organizēts saliedēšanās pasākums "Kino vakars, pavadot laiku ar skolasbiedriem" (projekta dalībniekiem ) un skolotājiem, apskatot Latvijas režisora animācijas filmu.

Kino ir ne tikai izklaide, bet arī radoša un jēgpilna iespēja integrēties mācību procesā. Skolēniem bija iespēja papildināt esošo vārdu krājumu un pielietot iepriekš iegūtās zināšanas skatīšanās un sarunas laikā. Bērni dalījās ar spilgtākajiem, interesantākajiem, pēc viņu uzskatiem, momentiem, centās atbildēt vai uzdot jautājumus.

Animācijas filma "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi" veido izpratni par draudzību un dzīves vērtībām, par to, kā draudzībai ir liels spēks. Iepazīstina, pastāsta par galvaspilsētas vietiņu, saucamo Maskačka.


24.11.2023.Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” atbalsta programmas ietvaros rīkojām izbraucienu uz Getliņiem . Iespēja paplašināt zināšanas un gūt pareizu priekšstatu par atkritumu poligona darbu, enerģijas ražošanu, atkritumu pārstrādi un apkārtējās vides aizsardzību.

Ekskursijas sākumā bērni uzzināja par atšķirību starp atkritumu poligonu un izgāztuvi. Kā arī par atkritumu šķirošanu poligonā un ikdienā. Mūs ļoti izbrīnīja, cik daudz putnu bija poligonā!

Pēc tam apskatījām moderni aprīkotās siltumnīcas, iepazināmies ar to tehnoloģijām un inovatīvajiem risinājumiem.

Ekskursijas beigās piedalījāmies viktorīnā par atkritumu šķiršanu un kopā ar jauko animācijas filmiņu nostiprinājām mūsu jaunās zināšanas.


23.11.2023. Neformālās izglītības ietvaros tika organizēta mācību ekskursija uz Rīgas Nacionālos zooloģisko dārzu.

Mācību ekskursijas nosaukums “Gadalaiki dzīvnieku pasaulē”. Skolēni modelēja, zemes kustību ap Sauli, tādejādi, veidojot priekšstatu par zemes kustību ap Sauli un gadalaiku maiņas likumsakarībām. Guva izpratni par dienas un nakts maiņu, dzīvnieku pielāgotību diennakts ritmam. Pētīja dzīvniekus zoodārza teritorijā, uzzināja par to pielāgojumiem gadalaiku maiņai.

Ekskursijas laikā skolēni paplašināja vārdu krājumu, bagātināja zināšanas par dabas ritmiem. Ekskursijas laikā bija iespēja pataustīt lūša, mežacūkas, lāča un bebra kažoku, dzērves spārnu, paturēt bebra galvaskausu, bruņurupuča bruņas u.c. Skolēni paglaudīja dzīvu zalkti un ezi.

Ekskursija uz Rīgas Nacionālos zooloģisko dārzu bija pilna ar emocijām, pārsteigumiem un zināšanām.17.11.2023.Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” atbalsta programmas ietvaros devāmies mācību ekskursijā “Vecrīga. 18.novembris” uz Brīvības pieminekli.

Ar mērķi:

 • Izpētīt, kas ir attēlots un ko simbolizē Brīvības piemineklis latviešu tautai.
 • Rosināt cieņas attīstību pret Latvijas valsts vēsturi un vērtībām.
 • Turpināt iepazīt kultūru, vēsturi un mākslu.

17. novembrī pirmssvētku noskaņojumā devāmies uz Rīgas centru. Katram skolēnam bija izdota lapa ar pieminekļa dažu skulptūru attēliem, skolēniem tie bija patstāvīgi jāatrod uz pieminekļa. Šādi darbojoties mēs gan sasildījāmies, gan tika izpētītas visas skulptūras, skulptūru ansambļi. Diskusiju veidā skolēniem tika piedāvāts aprakstīt attēloto un prognozēt, ko tas simbolizē. Skolēni bija pārsteigti par vispārējiem faktiem, gan par skulptūru daudzumu un to simboliem.


KONKURSS ''SUPERPUIKA-2023"

 

NOTIKS: 28.11.2023. plkst. 14.00

KUR: SPORTA ZĀLĒ

JAUNIEŠI 9.-12.kl.: 5 no klases

PIETEIKUMU: atsūtīt e-klase.lv līdz 23.11.2023

Nolikums

     

Rezultāti

Fotogrāfijas


15.11.2023.Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” atbalsta programmas ietvaros rīkojām pasākumu radošajā darbnīcā “Smilšu darbnīca”.

“Radošajā darbnīcā skolēni paši varēja pamēģināt zīmēt ar smiltīm.

Ik vienu skolēnu aizrāva arī glezniņu veidošana no krāsainām smiltīm. Darbiņi tika darināti ar lielu interesi. Šis bija labs izklaides veids, kas spēja noturēt skolēnu uzmanību un rezultāts saglabāsies vēl ilgi, jo liels vairums aptaujāto skolēnu minēja, ka savu izveidoto glezniņu liks mājās pie sienas.

Skolēni atzina, ka nodarbības bija ļoti interesantas. Tās viņiem deva iespēju izmēģināt kaut ko jaunu un iepazīt kaut ko nezināmu!” Radošajā darbnīcā bija iespēja izveidot glezniņu, kurā attēlots Latvijas nacionālais putns -baltā cielava, nacionālais kukainis -divpunktu mārīte, nacionālais zieds- margrietiņa, kā arī liepa un ozols – Latvijas nacionālie koki. Viss bija pārdomāts un piemērots bērnu vecumam. Mākslinieki bija pacietīgi, iejūtīgi un profesionāli.


Sākot no 30.10.līdz 30.11. mūsu skolā notiek PILSONĪBAS UN PATRIOTISMA MĒNESIS.

Rīgas 89. vidusskolas pasākumu plāns


Tematiskās dienās “Mūsu Latvijas garšas"


   Informācija par BRL tematiskajām dienām ‘’Mūsu Latvijas garša’’ no 13.līdz 17.novembrim.Papildus notiks Lestenes maiznīcas maizītes degustācija no 15.līdz17.novembrim.Aprakstu par maizīti nosūtīšu ceturtdien vai piektdien.

Tematiskās dienās “Mūsu Latvijas garšas”

Par godu Latvijai nozīmīgajiem svētkiem, nedēļā no 13. līdz 17. novembrim sirsnīgi aicinām svinēt kopā un baudīt mūsu Latvijas garšas. Katru dienu piedāvājumā ietversim ēdienus, kas raksturīgi vienam no pieciem Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem:

Pirmdien, 13.11. – Kurzeme

Otrdien, 14.11. – Sēlija

Trešdien, 15.11. – Latgale

Ceturtdien, 16.11. – Zemgale

Piektdien, 17.11. – Vidzeme

Latvijas bagātība ir mūsu kultūra, tradīcijas, zeme, kurā aug pilnvērtīgi produkti, un cilvēki, kuri ar sirdi strādā un rada. Mēs lepojamies, ka esam 100% Latvijas uzņēmums. Tematiskās dienas ēdnīcās “Daily” tiek organizētas sadarbībā ar audzētājiem un ražotājiem, kas strādā Latvijā un pārstāv visus piecus novadus, kā arī ar “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” projektu “Novada garša”.

Ēdienkarte

Vairāk par tematisko dienu partneriem:

audzētājiem un ražotājiem

https://www.daily.lv/lv/musu-latvijas-garsas-2023/

projektu “Novadu garša”

www.novadagarsa.lv

Lestenes maiznīca

Baltic Restaurants


10.11.2023.Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” atbalsta programmas ietvaros rīkojām pasākumu “Mārtiņdiena” ar mērķi: paplašināt valodas zināšanas un iepazīstināt skolēnus ar latviešu tautas tradīcijām.

Pasākuma sākumā bērni atcerējās rudens pazīmes, cilvēka darbus rudenī, atkārtoja un izrunāja frāzes latviešu valodā, kuras tika apgūtas mēneša laikā latviešu valodas stundās. Bērni arī lasīja dzejoļus par rudeni un dziedāja dziesmas. Skolotāja un sagatavotie skolēni no 2. klases pastāstīja par Mārtiņdienas svinēšanas tradīcijām. Skolēni aktīvi piedalījās rudens ražas novākšanas konkursos, gaiļu kaujā, zīmēja Mārtiņu gaili, pielaikoja maskas. Pasākuma noslēgumā bērni pastāstīja par tradīcijām, ko bija uzzinājuši, un kopīgi nodziedāja dziesmu “Kur tu teci, gailīti mans ”. Pasākuma gaitā bērni uzzināja par latviešu tautas tradīcijām, kas saistītas ar Mārtiņdienu, kā arī ieguva iespēju attīstīt un pilnveidot savas komunikatīvās prasmes, komunicējot latviešu valodā pozitīvā un emocionālā gaisotnē.


Apsveicam!

Apsveicam visus Rīgas 89.vidusskolas organizētā mazākumtautību skolu 3. klašu skolēnu latviešu valodas 8. atklātā konkursa dalībniekus! Paldies visiem pedagogiem par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!
Rezultāti


08.11.2023. Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” atbalsta programmas ietvaros rīkojām pasākumu “Sveču darbnīca”

“Burvība un sajūsma – tieši šādas emocijas mums uzdāvināja Sveču Darbnīca. Ir neaprakstāmi patīkami, ka bērniem no Ukrainas organizē šādas aizraujošas meistarklases un ekskursijas, kurās bērni vairāk pēta Latvijas kultūru, tradīcijas, mācās arodus un, protams, iegūst daudz pozitīvo emociju.

Sveču burvības meistars atvēra bērniem sveču izgatavošanas aizkulises, kur viņi atklāja daudz jauna un interesanta un pat izveidoja savus pirmos šedevrus! Novērojot procesu, bērni aizpildīja telpu ar sirsnīgiem un siltiem smaidiem, dalījās ar saviem iespaidiem un bija ārkārtīgi lepni ar saviem darbiem.

Meistarklases laikā visiem bija iespēja izpaust savu mākslas potenciālu un radošumu. Esam no visas sirds pateicīgi par uzmanību un darbu ar bērniem no Ukrainas. Šīs siltās satikšanās uz visu mūžu paliks atmiņā par priecīgiem notikumiem, kurus viņiem uzdāvināja Latvija!”

3.b klases skolnieces mamma


Atklātais konkurss l

 2023.gada 03. novembrī no plkst. 14.00.-15.00 Rīgas 89.vidusskolā norisināsies 8. atklātais konkurss latviešu valodā mazākumtautību skolu 3. klašu skolēniem.

 Konkursa mērķis -

 • Dot iespēju mazākumtautību skolu izglītojamajiem vispusīgi parādīt savas latviešu valodas zināšanas, prasmes un iemaņas;
 • Rosināt izglītojamos radošai un patstāvīgai darbībai;
 • Paplašināt redzesloku, kontaktējoties ar citu skolu vienaudžiem;
 • Veicināt Rīgas pilsētas sākumskolu izglītojamo un skolotāju sadarbību.

Nolikums

Priecāsimies Jūs visus redzēt mūsu skolā!


Nometnes "Stimuls" logoRīgas 89. vidusskola rudens brīvlaika organizē bērnu nometni Stimuls (https://www.instagram.com/vnstimuls/, https://www.facebook.com/vnstimuls/)

22. – 27. oktobrī īsteno sadarbības projektu “Laiks vienoties!” ar mērķi sniegt atbalstu skolēnu personības izaugsmei un integrācijai Latvijas sabiedrībā, veicinot līdzdalību, sociālo integrāciju, stiprinot valstisko pašapziņu. Projekts tiek finansēts atbalsta programmas “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” ietvaros.

Projekts iecerēts kā sešu dienu izbraukuma nometne, kas sniegtu atbalstu skolēniem – Rīgas iedzīvotājiem un Ukrainas civiliedzīvotājiem, veicinot līdzdalību, sociālo integrāciju, stiprinot valstisko pašapziņu.

Projekta konceptuālais ietvars ir kopāsadzīvošanas motīvs, kad Rīgas iedzīvotāji – jaunieši no Rīgas skolām un skolēni – Ukrainas civiliedzīvotāji, projekta aktivitātēs satiekas, iepazīstas, veido savstarpējo uzticēšanos, sniedz atbalstu un stiprina valstisko pašapziņu.

Nometnes laikā neformālajā vidē, kas palīdz atbrīvoties no “skolas stundas rāmjiem”, jaunieši iepazīs dažādas prasmes – latviešu valodas runātprasmes, aktiermeistarības pamatus, paši piedalīsies scenāriju veidošanā, sociālā videoprodukta veidošanā, kā arī skatuves noformējuma veidošanā, izstrādās horeogrāfiju un sagatavos uzvedumu.

Ir paredzēts, ka nākamā aktivitāte notiks 2024. gada augusta sākumā.


Atbalsta programmas Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem

03.11.2023.“Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” atbalsta programmas ietvaros devāmies mācību ekskursijā uz “Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzeju”

Ekskursijas laikā bērni guva priekšstatu par Brīvdabas muzeju, iepazina tādas ēkas kā krogs, baznīca, zemnieka māja, kūts, klēts, pirts, rija un to iekārtojumu, kā arī nedaudz iepazinās ar zemnieku sadzīvi, kā arī uzzināja, kā muzeja eksponāti no visas Latvijas nonāk muzejā.

Skolēniem bija iespēja aktivizēt, pielietot iepriekš gūto vārdu krājumu, aprakstot un atbildot uz jautājumiem par Zemnieka sētu, to iekārtojumu, ēku veidiem (māja, vasaras virtuve – slietenis, maltuve, klēts, kūts), mājdzīvniekiem, lopiem un gūt priekšstatu par darbu un mājas dzīvi šai saimniecībā. Apguva seno laiku spēles un rotaļas, ar aizrautību piedalījās dabas materiālu radošajā darbnīcā - „Rudens saule”.

19.10.2023. “Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” atbalsta programmas ietvaros devāmies mācību ekskursijā uz Rundāles pili. Iespēja paplašināt zināšanas un iepazīt Latvijas vēsturi, kultūru un mākslu.

Mūsu ekskursija sākās ar spēlēm autobusā. Uzlādējot skolēnus ar pozitīvām emocijām, ceļš līdz Rundālei pagāja ātri un nemanāmi. Autobusa vadītājs piedāvāja uztaisīt dažu minūšu pieturu Bauskā pie Mūsas krāšņā krasta, kur bērni varēja apskatīt Latvijas rudens dabas skaitumu un izkustēties.

Atbraucot uz Rundāles pili mūs sagaidīja ekskursijas vadītājs. Ekskursijas laikā pastāstīja interesantu informāciju par pili un saistošus faktus, kuri interesē sākumskolas vecuma posma bērnus. Piemēram, ka pilī kādreiz bija skola, kur dzīvoja gan skolēni, gan skolotāji, kādas izklaides bija bērniem, kāds apģērbs. Ir jāatzīmē, ka gids ļoti veiksmīgi pielāgoja informāciju sākumskolas vecuma bērniem.

Ekskursijas otrajā daļā, tika apmeklēts Rundāles parks. Bērni varēja izbaudīt parka greznumu, dažādību un noslēpumainību. Izstaigājām labirintus, apskatījām tējas namiņu, ūdens strūklakas, amfiteātri.

Tādi pasākumi bagātina skolēnu pieredzi, paplašina zināšanas un iepazīstina ar Latvijas vēsturi, kultūru un mākslu.


Aicinam piedalīties

Karjjeras nedēļas - 2023 pasākumos!

        Organizēt laika posmā no 2023. gada 16. oktobra līdz 2023. gada 20. oktobrim

         Karjeras nedēļu 2023- Tavs prasmju portfelis


Informācija- Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu saņemšana izglītības iestādē

Atgādinām!

 • Dienās, kad Izglītojamam nav nepieciešams ēdināšanas pakalpojums, Pasūtītājam (t.i. vecākam) saskaņā ar Līguma 3. punktu ir jāiesniedz pieteikums ne vēlāk kā līdz attiecīgās dienas plkst. 7:00 pa tiešo Platformā pusdienlaiks.lv sadaļā ”Kalendārs” vai arī E-klasē sadaļā Kavējuma pieteikumi.
 • Neizmantojiet darījumu apstrīdēšanu kā kavējumu pieteikšanas sistēmu. Par dienām, kad nav veikta kavējumu pieteikšana līgumā noteiktā kārtībā, tiek ieturēta maksa, jo porcija tiek sagatavota.
 • Lūgums ievērot ēdināšanas pakalpojuma apmaksas noteikumus, pretējā gadījumā atbilstoši līguma nosacījumiem, līgums un pakalpojumu sniegšana var tikt pārtraukta.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar mums pa e pastu: pusdienlaiks@daily.lv

Evita Erele

evita.erele@balticrest.com

Baltic Restaurants


Ar Ēdienkarti iespējams iepazītiies nozarē "Ēdināšana" (lapas kreisajā pusē)!

Iestādes vadība


APSVEICAM!!!

JAUNIEŠI 11.-12.klases Vidzemes priekšpilsētā starpskolu sacensības volejbolā ieguva 3.vietu: Kauss Dalibinieku foto

Mūsu skolas komanda: Foto

 • D.Šinkarenko 11.a,
 • R.Sergejevs 11.a,
 • V.Asireiko 11.a,
 • A.Zimecs 11.a,
 • R.Kovalov 11.a,
 • B.Loiterštens 12.a,
 • D.Tatarincevs 12.a

SVARĪGI!

Cienījamie vecāki!

Aktuālā informācija no RD IKSD:

“Lūdzu sk. Valsts policijas paziņojumu IZM facebook kontā, kurā minēts, ka

Vairākās Latvijas skolās saņemti identiski e-pasti par iespējamiem drošības riskiem; policija vērš uzmanību, ka satraukumam nav pamata.

Vairākās mācību iestādēs visā Latvijā šodien saņemts identisks e-pasts par iespējamiem drošības riskiem. Šāda veida e-pasti Valsts policijas redzes lokā nonākuši arī iepriekš, kad dažādām iestādēm, pat simtiem adrešu, ticis sūtīts identisks teksts, līdzīgi kā šoreiz. Valsts policijā šādos gadījumos ir izstrādāti precīzi rīcības algoritmi, kuros skaidri definēta rīcība un riska līmeņa novērtējums.

Policijas rīcībā esošā informācija saistībā ar šo gadījumu liecina, ka e-pasti apzināti izsūtīti no viena adresāta un, izvērtējot visus apstākļus, šie ir vērtējami kā zema riska līmeņa draudi un iedzīvotājiem nav pamata satraukumam. Kā ierasts Valsts policija veic ierastās drošības pārbaudes mācību iestādēs un ir saziņā ar skolu personālu par nepieciešamo rīcību. Valsts policija šos gadījumus vērtēs kriminālprocesa ietvaros.

Atgādinām, ka par apzināti nepatiesa paziņojuma par sprāgstošas, indīgas, radioaktīvas vai bakterioloģiskas vielas vai materiālu vai spridzināmās ietaises ievietošanu vai novietošanu paredzēta kriminālatbildība.”

Rīgas 89.vidusskolas direktore

M.Serkova


APSVEICAM!!!

9.klases skolēni piedalījās sacensībās "Rīgas Tūrists 2023": Afiša

***komanda Nr.1 ieguva 3.vietu: DiplomsFoto

 1. V.Poļakova 9.b
 2. M.Gubernatorova 9.b
 3. A.Petrovs 9.b 
 4. A.Langenfelds 9.a

 

*** komanda Nr.2 ieguva 6.vietu:

 1. M.Kirillova 9.a
 2. A.Hvoroka 9.c
 3. N.Panfilovs 9.a
 4. V.Lovņevs 9.a

Rezultāti  


28.09.2023. mācību stunda Dizains un tehnoloģijas I 12.a klasei notika Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, iepazīstoties ar Latvijas dizainu no 20. gs. 60. gadiem līdz mūsdienām un dizaina lomu sabiedrībā.

Fotogrāfijas


Apsveicam!

5.a klases skolniece Viktorija S. uzvarēja AJP TOUR LATVIA NATIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2023 - GI & NO-GI   sacensībās.Siguldā. Fotogalerija.


1.septembra pasākumi


Apsveicam ar uzvaru!

Romans Sergejevs - pirmais no Latvijas loka šāvējiem izcīnīja zelta godalgu U-18 pasaules čempionātā olimpiskā loka klasē.

Latvijas Loka  Šaušanas Federācija

Latvijas radio 1 intervija 

TV3 reportāža


Erasmus+ project “Zeme” visu saražoto atkritumu glabātāja”
/ “Waste Allocation Load Lifter, Eath-class”

Nr.2022-1-LV02-KA152-YOU-000069783.

Rīgas 89. vidusskolas 10. -12. klases skolnieki no 2023. gada 03.jūlija līdz 12. jūlijam piedalījās Erasmus+ starptautiskā projektā “Zeme” visu saražoto atkritumu glabātāja”/ “Waste Allocation Load Lifter, Eath-class” Latvijā. Kopā : 38 cilvēki (ieskaitot pusaudžus no Ungārijas un Rumānijas.

Mūsu skolas audzēkņi kopā ar projekta dalībniekiem pavadīja 10 dienas skaistā pilsētā - Siguldā, kur katru dienu piedalījās dažādās aktivitātēs, sesijās, gan arī apmeklēja mūsu skolu un Rīgu ekskursijās.
Projekta galvenais mērķis bija iepazīstināt mērķauditoriju ar ekoloģijas, globālās sasilšanas, plastmasa piesārņojuma problēmām. Parādīt jauniešiem - kā jārīkojas ar atkritumiem, cik skaista ir daba un kā to var saudzēt.

Viena no svarīgākajām lietām bija valoda. Skolnieki praktizējās angļu valodā, komunicējot ar ārzemniekiem.
Katra valsts rīkoja savas kultūras vakaru, kurā dalījās ar savu nacionālo ēdienu, dejām, dziesmām un kultūru. Katra no komandām rīkoja savu komandas saliedēšanas pasākumus, nodeva viens otram savu pozitīvo enerģiju. Mēs runājām par ekoloģijas problēmām savās valstīs un pasaulē.

Projekta laikā visiem bija tikai brīnišķīgi iespaidi, neaizmirstamas emocijas un iepazīšanās uz mūžu. Mēs sasniedzām visus projekta mērķus un guvām lielu pieredzi. Paldies par iespēju padalīties Erasmus+ projektā!

Erasmus+ project “Zeme” visu saražoto atkritumu glabātāja”: 1.attēls  Erasmus+ project “Zeme” visu saražoto atkritumu glabātāja”: 2.attēls  Erasmus+ project “Zeme” visu saražoto atkritumu glabātāja”: 3.attēls

Rīgas 89.vidusskolas pašpārvalde


17.05.2023.g. 8.klašu skolēni prezentēja savus projektus “Rotaļu laukuma būvniecība” .
Projekta tika pielietotas Pitagora teorēma un citas zināšanas matemātika, sociālās zinībās, datorikā un mājturībā.
Projektu izstāde atrodas skolas 1.stāva gaitenī pie ieejas.
Gaidām Jūs uz mūsu izstādi līdz 31.05. 2023.!

1. projekts “Rotaļu laukuma būvniecība”   2. projekts “Rotaļu laukuma būvniecība”   3. projekts “Rotaļu laukuma būvniecība”   4. projekts “Rotaļu laukuma būvniecība”   5. projekts “Rotaļu laukuma būvniecība”   6. projekts “Rotaļu laukuma būvniecība”


Apsveicam!

Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa "Pavasara vēsteši" laureāti:

 • Daniela G. - Diploms par iegūto 2.vietu;
 • Evelīna C. - Diploms par iegūto 2.vietu;
 • Artjoms J. - Atzinība par radošu tēmas atrisinājjumu:
 • Anastasija P. - Atzinība par radošu tēmas atrisinājjumu:
 • Skolotāja Gunta Liepa - Pateicība par audzēkņu sagatavošanu.

Apsveikums


Apsveicam!

Rīgas 89.vidusskola akreditēta līdz 2029.g. Akreditētas izglītības programmas:

 • "Pamatizglītības programma 21011111"
 • "Pamatizglītības mazākumtautību programma 21011121"
 • "Vispārējās vidējās izglītības programma 31016011"

Apsveicam!

Ar pateicību konkursā "Par skolas simbolu izzināšanu":

 • Rīgas 89, vidusskolas muzeju;
 • Skolotāju Vladlenu Serkovu;
 • Skolnieci Mairu K.
 • Skolnieci Valeriju K.
 • Skolnieci Niku G.

APSVEICAM

Rīgas valstspilsētas matemātikas 73. olimpiādes 5.-8. klašu uzvarētājus:

 • Iļja A. - 2. vieta
 • Kirills K. - atzinība

Pateicamies par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei skolotājiem Olgai Novikovai un Jūlijai Čebajevskai


Apsveicam!

11.kl. skolēnu  Semjonu F., kas ieguva:

 • 2.vietu Rīgas valstspilsētas 40. ģeogrāfijas olimpiādē 10.-12.klasēm;
 • III pakāpi Ģeogrāfijas valsts 40.olimpiādē

Skolotāju Santu Viļumu ar Atzinību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Ģeogrāfijas valsts 40.olimpiadei.


Iesniegumu izskatīšanas kārtība


Topojošo 1.klases skolēnu vecāikiem!

2023.16.05. plkst. 18:00 skolas Svētku zālē notiks tiopojošo 2023./2024.m.g. 1.klases skolēnu vecāku sapulce.

Dokumenti lejupielādēšanai:

Skolas vadība


Teātra studija  "Teatralka" aicina!

Teātra studijas"Teatralka" 20.gadu jubileja ietvaros skolā notīkapasākumi un izrādes.

Pasākumu plāns.


APSVEICAM

Rīgas pilsētas matemātikas 73. olimpiādes 2. posma 5.-8. klašu uzvarētājus:

 • Iļja A. - 2. vieta
 • Kirills K. - atzinība

Pateicamies par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei skolotājiem Olgai Novikovai un Jūlijai Čebajevskai


Rīgas 89. vidusskolas vēstures muzejs

Teātra nedēļas ietvaros aicinām apmeklēt mūsu skolas muzeja izstādi

 

No 27.03.23. Svētku zāles foajē, II stavā tika atklāta izstāde, veltītā Rīgas 89.vidusskolas teātra studijas “Teatralka” 20.gadadienai.

Gidi, 8.-12.klašu skolēni, stāstīs par studijas vadītājas Arinas Korotčenko, Rīgas vidusskolas absolventes, radošo biogrāfiju un teātra studijas sasniegumiem šajos 20 gados.

Fotogrāfijas 

Informāciju sagatavoja skolas muzeja pedagogs T.Beņina


Par iestājpārbaudījumiem uzņemšanai

valsts ģimnāziju 7. un 10.klasēs

Iestājpārbaudījumu organizēšana un skolēnu uzņemšanas kārtība Rīgas valsts ģimnāzijās un vidusskolās 2023./2024.mācību gadā:

https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=iestajparbaudijumu-organizesana-un-skolenu-uznemsanas-kartiba-rigas-valsts-gimnazijas-un-vidusskolas-20232024macibu-gada-10948


Konkurss ''Supermeitene-2023''

NOLIKUMS konkursam "SUPERMEITENE-2023". Pieteikums.

NOTIKS: 07.03.2023. plkst. 14.00
KUR: SPORTA ZĀLĒ
JAUNIETES 9.-12.kl.: 5 no klases

Kauss un diploms    Uvarētāja   Konkursa "Supermeittene - 2023": dalībnieki

REZULTĀTI.

Sporta organizatore


KARJERA !

1.Ceļvedis karjeras veidošanā https://www.prakse.lv/
2.Tests, kāds studiju virziens tev ir vistuvākais https://batis.turiba.lv/kostudet/kostudet_210114.dll
3. Studiju un Skolu Tops https://www.prakse.lv/top
4.Virtuālās prakses https://www.prakse.lv/virtual-practice/list
5.Profesiju un uzņēmumu apraksti http://profesijupasaule.lv/
6.Noderīgais Prakse.lv pasākums " Uzņēmumu atvērto durvju diena" https://www.youtube.com/watch?v=Szx8jfLeXVU&t=13s
7.Kam interesē studijas Biznesa augstskolā Turība, buklets pieejams pielikumā un video šeit https://www.youtube.com/watch?v=yIqphWYeJ3c&t=11s


APSVEICAM 4.-5.klases meitenes!


16.02.2023. Rīgas valstspilsētas vispārējās izglītības iestāžu 2022./2023.mācību gada spartakiādes sacensībās TAUTAS BUMBA Vidzemes priekšpilsētā ieguva 4.vietu:

1. Marija D.
2. Viktorija S.
3. Aleksandra M.
4. Juliana T.
5. Anastasija L.
6. Daniela N.
7. Adrianna A.
8. Valērija S.
9. Aļona K.
10. Sabīne B.

Sporta organizatore


Apsveicam!

Rīgas 89.vidusskola apsveic 5.a klases skolnieku Mihailu F. ar 2.vietu Rīgas 40.vidusskolas atklātā konkursā dabaszinībās 5. klasei.

Administrācija


No 11.11.22. aktu zāles foajē tika atklāta izstāde “Sprīdīša Laimīgā zeme”, ko sagatavoja skolas muzeja komanda.

Izstāde stāsta par vienu no latviešu bērnu mīļākajām rakstniecēm un viņas likteni un daiļradi.

Ekskursijas vada gidi – 8. klašu skolēni.

Izstāde " Laimīga Sprīdīša zeme": 5.-6. klašu skolēnu darbi " Mūsdienu Sprīdītis"

Fotogrāfijas

Informāciju sagatavoja skolas muzeja vadītāji, L.Krūmiņa un T.Beņina.

Rīgas 89. vidusskolas vēstures muzejs


5. klašu skolēni skolas muzejā

        27.01.23. рrojekta “Skolotāji - skolas absolventi” ietvaros tika organizēts dambretes-šaha turnīrs 5.klašu skolēniem.
        Divi turnīra dalībnieki, 5. с klases skolnieks (šahs) un 5.b klases skolnieks (dambrete), šaha treneres  vadībā aizvadīja simultānspēles sesijas.
        Jāpiebilst, ka Larisa ir ne tikai šaha sekcijas vadītāja skolā, bet arī mūsu skolas absolvente.
        Trenere, šaha sporta meistara kandidāte, pastāstīja par savu ceļu uz šahu, iepazīstināja bērnus ar šaha vēsturi un pastāstīja par slavenākajām vienlaicīgām spēles seansiem.
        Visi turnīra dalībnieki saņēma balvas un suvenīrus un aizgāja ar labu noskaņojumu.

Fotoreportāže

Informāciju sagatavoja skolas muzeja vadītāja T.Beņina


      Lai sekotu skolēnu veiksmīgai iekļaušanai izglītības procesā, kurā tiek nodrošinātas atbilstoši visu izglītojamo daudzveidīgās vajadzības, palielinot ikviena izglītojamā līdzdalības iespējas mācību procesā, kultūrā un dažādās kopienās un samazinot izslēgšanas iespējas no izglītības un izglītības ieguves procesa, iepazīstināt pedagogus, atbalsta komandas speciālistus un izglītības iestāžu vadību ar jauniem praktiski izmantojamiem rīcības algoritmiem un instrumentiem labvēlīgas vides veidošanā, apdraudošu situāciju atpazīšanai, novēršanai un veiksmīgai saziņai ar bērnu vecākiem, no 01.12.2022.g. skola realizē RIIMC projektu “Mācāmies kopā”.


Iniciatīvas "Latvijas skolas soma" pasākumi

2022./2023. mācību gada 1. semestrī

Reportāže 

2.novembrī skolā viesojās Mikus un Arta Abaroniņi ar patriotisku koncertlekciju “Es mīlu Tevi, Latvija!”. Pasākumā piedalījās 7.-12. klašu skolēni.

Koncertlekcijā skanēja Latvijā populāras un nozīmīgas dziesmas, kurām jaunieši aktīvi dziedāja līdzi, un kopā atcerējās ar ko lepojas katrs Latvijas novads – dabas un vēstures objekti, īpašas tradīcijas, izcilas personības. Jauniešiem bija iespēja piedalīties viktorīnā un atbildēt uz jautājumiem par Latvijas kultūras mantojumu.

11. novembrī Leļlu izrāde ,,Ielāps’’ 1.-2.klases audzēkņiem.

Mazie skatītāji varēja dzīvot līdzi patiesiem notikumiem, kas risinājās kaut kad kādā mežmalas Rūķu ciemā. Šie notikumi atstāja neizdzēšamas pēdas visas pasaules attīstības vēsturē .Par to ir zināms katram rūķu bērnam neatkarīgi no bārdas garuma.

6.decembrī pasākums 3.-4.klases skolēniem.

Aktu zālē mēs varējām vērot stikla brīnummeistarus. Viens meistars stāstīja par stiklu, kā ar to darboties, bet otrs meistars pa to laika rādīja kā no stikla izveido sunīti. 

7.decembrī Pasākums  6., 7., 11.klases skolēniem: Ceļš uz lielo SKATUVI

 Mūzika, deja, materiālais un nemateriālais kultūras mantojums.

Tikšanās ar grupas “Citi Zēni” līderiem Robertu Memmēnu un Dagni Roziņu. Muzikāli priekšnesumi, sarunas par mūziku, dzeju un izglītību, kultūras nozīme mūsu ikdienā, koncertdzīves aizkulises un veiksmes stāsti mūzikas vēsturē.

9. un 15. decembrī  pasākums 4.-5.klases skolēniem.

Skolēnu izveidotie dekori bija apstrādāti kausēšanas krāsnī, un tad decembra beigās gatavie darbiņi tika nogādāti atpakaļ skolā. Katrs mazais mākslinieks ar lielu prieku saņēma savus pašgatavos dekorus! 


Latvijas lata dzimšanas diena skolā
 
Sākot ar 1. novembri mūsu skolā notika interesanti pasākumi, kuri biji veltīti Latvijas lata simtgadei. 
 
2.-4.klašu audzēkņi piedalījās Swedbankas organizētajā “Naudas dienā”. Bērni aktīvi piedalījās nodarbībās, uzzināja daudz jauna un interesanta, strādāja radoši.
 
1.novembrī, Latvijas lata dzimšanas dienā, visi 1.-12.klases audzēkņi noskatījās videofilmu “Latvijas radio Mediju pakļaušanas vēsture”. “Latvijas lats”
Skolēni kopā ar vecākiem mājās pētīja savas ģimenes Latvijas lata kolekcijas un izveidoja foto kolāžas. Skolā tika izveidota izstāde “Latvijas lats - manā kolekcijā”.
 
7.a klases audzēkņi kopā ar klases audzinātāju M. Baranovu apmeklēja Naudas pasaules, finanšu izglītības un informācijas centru, uzzināja daudz interesanta par naudas politiku, tās apriti un vēsturi.
 
Novembra sākumā bija izsludināts konkurss “Mans biznesa plāns”.
Sveicam 1.kārtas uzvarētājus (saraksti Reportāžē)!
 
Liels paldies visiem par piedalīšanos!
Uzvarētājus (janvāra beigās) gaidām ar sīkāku un izsmeļošāku sava darba piedāvājumu 2.kārtā

Apsveicam!

Apsveicam visus Rīgas 89.vidusskolas mazākumtautību skolu  7. latviešu valodas

3.-4. klašu atklātā konkursa dalībniekus un laureātus!

Konkursa rezultāti: 3.klases, 4.klases

Diplomi un Atzinības raksti tiks ievietoti RD IKSD katras skolas pastkastītē nedēļas laikā.

Paldies visiem pedagogiem par ieguldīto darbu! 


LR poklamēšanas svētki: apsveikums


Uzmanību!

 

2022.g.24.novembrī

no 17:00 līdz 19:00

skola organizē

Vecāku dienu

Skolas administrācija


Muzeju priekšlikumi

Skolas muzeja padome aicina klases audzinātājus kopā ar saviem audzēkņiem aktīvi piedalīties Patriotu nedēļas pasākumos no 11.11.2022. līdz 18.11.2022.
1. Skolas muzeja akcijā „Iezvanīsim Latviju”: аr zvanu skaņām un svecīšu liesmām apliecināt savu piederību Latvijai.
Foto un video materiālus sūtīt līdz 20.11.22. skolas muzeja vadītājām L.Krūmiņai un T.Beņinai https://pasts.edu.riga.lv

2. 11.novembrī no plkst. 13:00 līdz 15:00 aicinām skolas grupas sastāvā (3 skolēni no 4.-12.klasei) apmeklēt Rīgas Motormuzeju.
Katrs Patriotu nedēļas pasākuma dalībnieks saņems Latvijas karodziņa lentīti. Ekskursijas dalībmaksa ir 4 еuro.
Lūgums pierakstīties no 04.11. līdz 08.11. 166. kabinetā. Fotogrāfijas

3. No 11.11.22. aicinām apmeklēt Svētku zāles foajē izstādi, kura veltīta A.Brigaderes lugai ,,Sprīdītis’’.

4. 3.-7.klašu skolēniem no 11.11.22. līdz 22.11.22. tiek piedāvāta interaktīva teatralizēta spēle "Sprīdīša ceļojums" pēc A. Brigaderes lugas motīviem.

Norises ilgums: 30 minūtes

Spēli vada 8.klašu skolēni kopā ar teatrālās studijas,,Teatralka’’ dalībniekiem un viņu vadītāju Arinu Korotčenko.

Saskaņot spēles laiku var ar muzeja vadītājām 166. un 320. kabinetā.

5. 09.10.22. – 15.01.23. Izstādē “Vērtību zīmes” Latvijas Nacionālais mākslas muzejā. Monētas stāsta, atklāj un pārsteidz.
Nodarbība skolēniem (1.–9. klase) izstādē “Vērtību zīmes” Latvijas Nacionālais mākslas muzejā (Jaņa Rozentāla laukums, 1) veidota kā aizraujoša orientēšanās un ideju ģenerēšanas darbnīca, pievēršot uzmanību naudas dizaina iedvesmas avotiem.
Dalības maksa: 3,00 EUR no skolēna.
Norises ilgums: 40–60 minūtes

6. No 31.10.22. līdz 23.12.22. 8.-12.klašu skolēniem piedāvājam apmeklēt nodarbības par civilo aizsardzību 1991. gada barikāžu laikā un mūsdienās (1991. gada Barikāžu muzeja telpās, Krāmu ielā 3)

Skolas muzejs piedāvā ekskursijas klases stundām par tēmām:

1. “Rīgas 89. vidusskolas vēsture”
2. ”Sprīdīša Laimīgā zeme”, veltīta latviešu rakstniecei, dramaturģei Annai Brigaderei.

Ekskursijas vada gidi - vecākās klases skolēni.

Nodarbības "Gidu un ekskursiju vadītāju skola" notiek trešdienās no 15:00 līdz 17:00.
Aicinām visus aktīvus, zinātkārus bērnus uz sadarbību!

Aicinām apmeklēt izstādi!
11.11.22. aktu zāles foajē tika atklāta izstāde “Sprīdīša Laimīgā zeme”, ko sagatavoja skolas muzeja komanda.
Izstāde stāsta par vienu no latviešu bērnu mīļākajām rakstniecēm un viņas likteni un daiļradi.
Ekskursijas vada gidi – 8. klašu skolēni.

Informāciju sagatavoja skolas muzeja vadītāji, L.Krūmiņa un T.Beņina.

Rīgas 89. vidusskolas vēstures muzejs


Konkurss ''Superpuika-2022''

NOLIKUMS konkursam "SUPERPUIKA-2022".

NOTIKS: 11.11.2022. plkst. 14.00
KUR: SPORTA ZĀLĒ
JAUNIEŠI 9.-12.kl.: 5 no klases
PIETEIKUMU: atsūtīt Mykoob.lv līdz 08.11.2022.(sk.pielikumā)

REZULTĀTI

Kauss un balvas  Konkursa "Superpuika - 2022" uzvarētājs   Konkursa "Superpuika - 2022" dalībnieki

Sporta organizatore


     Pēc skolas rudens brīvlaika sākot ar 31.oktobri komplekso pusdienu validācijai 5.-12.klasēm tiks izmantoti tikai QR kodi. Taloni, kas oktobrī tika izmantoti kā pagaidu validācijas rīks, vairs netiks akceptēti un izmantoti.
     QR kods ir nepieciešams, lai ēdinātājs pārliecinātos, ka izglītojamā vecāks ir noslēdzis ēdināšanas līgumu, nav atteicis dienas ēdienreizi un ir veikti savlaicīgi norēķini. QR kods ir pieejams platformā pusdienlaiks.lv izglītojamā profila sadaļā "Personīgais QR kods". QR kodu ir iespējams lietot gan augšuplādējot izglītojamā viedtālrunī, gan arī izdrukātā veidā.
     Ja skolēnam ir tehniski jautājumi par QR koda iegūšanas jautājumiem viedtālrunī vai drukātā veidā, lūdzam savlaicīgi un ārpus pusdienlaika griezties skolas ēdnīcā, un mēs savu iespēju robežās palīdzēsim šos jautājumus atrisināt.
     Jau pašreiz QR kodi ir pieejami visiem skolēniem, par kuriem ir noslēgts distances līgums platformā vai arī ir pašvaldības piešķirts brīvpusdienu statuss. Skolas brīvlaikā mēs reģistrēsim platformā arī elektroniski un papīra veidā parakstītos līgumus, un uz līgumā norādīto vecāku e-pastu tiks nosūtīts platformā skolēnam uzģenerētais QR kods.
     Skolēni, par kuriem nebūs noslēgts ēdināšanas norēķinu līgums (tādējādi noraidot iespēju saņemt pašvaldības piešķirto pusdienu līdzfinansējumu 1 EUR apmērā/ dienā), tāpat kā līdz šim varēs iegādāties pusdienas skolas ēdnīcā, norēķinoties par to paši pilnā apmērā uz vietas.

     Tiekamies pēc skolas brīvdienām!
Jūsu Daily 


KARJERAS NEDĒĻA 2022 “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!”
2022.gada 17.-21.oktobris

Karjeras nedēļas pasākumi Ceturtdiena, 20.oktobris (Tiešsaistē):

13:00-15:00: Diskusijā jauniešiem “Kādas superspējas veidos manu nākotni?”

Saite jauniešiem

19:00-20:30: Diskusijā “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?”

Saite vecākiem

Karjeras izglītības jautājumu koordinators


Erasmus+ projekta ietvaros: brauciens

Šī gada septembrī , Rīgas 89. vidusskolas 12. klases skolnieki un skolotāja, Young Folks LV līderis un psihologs devās Erasmus+ projektā uz Itāliju, kuru pusgadu atpakaļ viņi paši uzrakstīja un organizēja. Tas bija starptautisks projekts un tā tēmu “Mental Health and Teenage Stress Issues” (Garīgās veselības un pusaudžu stresa problēmu risināšana), kur piedalījās pusaudži no Ukrainas, Itālijas un Latvijas. Mūsu skolas audzēkņi pavadīja 10 dienas mazā Itālijas pilsētā, kur katru dienu vadīja dažādas aktivitātes, sesijas ar psihologu un izpētīja Itālijas dienvidus.
No 14. septembra līdz 23. septembrim Rīgas 89.vidusskolas skolēni, skolotājs un YoungFolks LV pedagogi dzīvoja pilsētā Ortelle, kā arī apmeklēja pilsētas Otranto un Castro.

Galvenais mērķis bija uzzināt dažādas metodes kā mazināt stresu un dalīties pieredzē ar citiem pusaudžiem.
Viena no svarīgākajām lietām bija valoda. Skolnieki praktizēja angļu valodu ,komunicējot ar ārzemniekiem.
Apmeklējām jūru un devāmies izbraucienā ar laivu pa Adrijas jūras.
Mācījāmies meditāciju un psiholoģijas mākslu.

Fotoalbums

Skolēnu parlaments


"Labo darbu nedēļa": Skolas apzaļumošana

Piedalījās - 629 dalībnieki

Labo darbu nedēļas ietvaros, tika labiekārtota skolas teritorija. Projektā piedalījās 29 skolas klases. Katra klase kopā ar vecāku atbalstu, sagādāja 29 hortenziju stādus, kurus svinīgi iestādīja skolas teritorijā, lai katru gadu priecētu gan jaunos, gan bijušos un esošos skolēnus, vecākus, skolas darbiniekus un Mežciema mikrorajona iedzīvotājus. Lai mums visiem visi labie darbi sokas!

Fotoalbums

"Labo darbu nedēļa"

Fizikas skolotāja


Projekts "Justies labi"

2022.gada oktobrī Rīgas 89.vidusskolas 9.-12.klašu skolēni piedalīsies projektā, ko organizē biedrība "Justies labi" un organizācija "JĀdara" sadarbībā ar izglītības kvalitātes valsts dienestu.

"Justies labi"

Programmas mērķis ir motivēt jauniešus apzināties savas ikdienas izvēles, lai veicinātu atbildības uzņemšanos par savu dzīvi un izvēlēm.

Kā galvenās aktivitātes programmas laikā ir paredzēts pārgājiens dabā - 15.oktobrī un trīs dienu darbs grupā - 24.-26.okrobrī -
veicināt personības pilnveidi caur diskusijām, spēlēm, darbiem grupās, veicot pašrefleksijas uzdevumus, kā arī analizējot situācijas, savu attieksmi pret tām un rīcību tajās, kā arī sportiskajām aktivitātēm ļaut jauniešiem apzināties savu atbildību veicot ikdienas izvēles – radīt instrumentus sevis motivācijas paaugstināšanai un noturēšanai.

Projekta aktivitātes notiks caur darbu ar sertificētiem personības izaugsmes treneriem – koučiem: Marija Rasa, Dainis Zaltāns, Ilze Danelsone.

Rezultātā jaunietis individuāli varēs atrast savu spēcīgo vērtību, kādēļ turpināt mācības un veidu, kas viņu vislabākajā veidā motivēs.


Informācija par 14. Saeimas vēlēšanām

Vispārēja informācija par 14. Saeimas vēlēšanām

Brošūra par 14. Saeimas vēlēšanām

#VēlēšanuDiena un #DodiesBalsot 

1. Informatīvie plakāti 

2. Infografikas 

3. Video

Plašākā informācija pieejama www.cvk.lv
Uzziņu tālrunis par 14. Saeimas vēlēšanām 67049999


Cienījamie pedagogi, vecāki un izglītojamie!

Ņemot vērā, ka IZM un LIZDA ir vienojusies par pedagogu atalgojuma palielinājuma un slodzes jautājumiem, LIZDA plānotais beztermiņa pedagogu streiks ir atcelts.

No 19.09.2022. mācības skolā notiek ierastajā režīmā pēc mācību priekšmetu un stundu saraksta.

Visiem paldies par atsaucību un atbalstu!

Rīgas 89.vidusskolas direktore  


Cienījamie vecāki un izglītojamie!

 

Informējam, ka solidarizējoties ar LIZDA pieteikto beztermiņa streiku,

19.09.2022. 24 Rīgas 89.vidusskolas pedagogi,

20.09.2022. 13 pedagogu un 21.09.2022. 2 pedagogi atbalstīs streiku!

Gribam, lai sabiedrība izprot, ka

 1. šobrīd šī ir vienīgā iespēja pievērst uzmanību krīzei izglītības jomā, kā arī kritiskajam pedagogu trūkumam valstī;
 2. atbalstām skolotāju slodzes sabalansēšanas nepieciešamību;
 3. vēlamies saņemt ieguldītajam darbam un laikam atbilstošu atalgojumu;
 4. esam pārliecināti – skolotāja kvalitatīvs darbs un iespēja realizēt savas profesionālās prasmes ikdienas mācību procesā ir tieši saistīts ar katra skolēna izaugsmes iespējām – zināšanām, prasmēm un sasniedzamo rezultātu.

Jūs, cienījamie vecāki, esat mūsu vērtība, komanda un atbalsts!

Par stundu sarakstu izmaiņām 19.09.2022. – 21.09.2022. sekot līdzi klases audzinātāju informācijai Mykoobā !

Atbildīgās kontaktpersonas, kurām vecāki var zvanīt un uzdot jautājumus par iestādes darba organizāciju streika laikā:

 1. Skolas direktore: Marina Serkova t.67536800
 2. 1.-3. kl. direktores vietniece Tatjana Kozireva t. 67536336
 3. 4.-12. kl. direktores vietniece Marita Junceviča t. 67474216

Jūsu Rīgas 89. vidusskolas pedagogu kolektīvs


Uzmanību!

2022.gada 9.septembrī plkst.9.00 skolā notiks MĀCĪBU UGUNSDROŠIBAS EVAKUĀCIJA.

Skolas vadība


Rīgas Šaha skola aicina!

Rīgas Šaha skola uzņem 6 līdz 9 gadus vecus audzēkņus 2022./2023. mācību gadam profesionālās ievirzes sporta izglītības programmā - šahs.

Apmācības Valoda: Krievu

Nodarbības sākuma sagatavošanas grupā notiks (Rīgas 89. vidusskolā Hipokrāta ielā 27, 145. kab.): 

 • Ceturtdienās no 14:00 līdz 16:00 
 • Sestdienās no 10:00 līdz 12:00

Pirmā nodarbība 8. septembrī, trenere Anastasija Parhomenko, ja ir kādi jautājumi zvaniet vai rakstiet tel. 27488053.

Iestāšanās dokumentus pieņemam Rīgas Šaha skolā, Pērnavas ielā 10.

Saite: https://sahaskola.lv/

Papildus informācija: no 15.09 līdz 24.09 septembris nodarbības nebūs


Skolas Zvans

1.septembrā pasākumu organizēšana

No plkst. 09:30. līdz 10:30.svinīgais pasākums „1.septembrī skolā” 1.-12. klašu izglītojamiem, veltītais Zinību dienai. Saulainā laikā 1.-12. klašu izglītojami pulcējas Rīgas 89. vidusskolas stadiona laukumā, ievērojot distanci. Vecāki nepiedalās pasākumos, tikai stadiona laukumā, ievērojot distanci. Lietainā laikā 1.,10.,11. un 12. klašu izglītojami pulcējas Rīgas 89. vidusskolas Svētku zālē, ievērojot distanci. 2.-9.klašu izglītojamiem klases stunda “Zinību diena ir klāt” klasēs telpās.

No plkst. 10:40 līdz 11:20klases stunda “Zinību diena ir klāt” 1.,10.,11.un12. klašu skolēniem. Ieeja un izeja notiks caur galveno ieeju Nr.1 klases audzinātāja pavadību.

Rīgas 89: vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi: stundu sadalījums

Sirsnīgi sveicam jaunajā mācību gadā!

Veiksmīgu, radošo, panākumiem bagātu, zinošu, jaunu gudrību un ideju pilnu 2022./2023.mācību gadu!

Izglītības iestādes administrācija 


Erasmus+ logoI projekts: Garīgās veselības un pusaudžu stresa problēmu risināšana/Mental Health and Teenage Stress Issues/Nr.2022-1-LV02-KA152-YOU-000069699

 • Mērķis: Iepazīstināt dalībniekus ar dažādiem veidiem, kā tikt galā ar stresu, piemēram: joga, meditācijas, psiholoģija, mākslas terapija un apzinātība. Palīdzēt ikvienam atrast izeju no sarežģītām situācijām un veicināt garīgās veselības nozīmi. Dalīties ar labās prakses piemēriem un ieteikumiem skolu darbiniekiem, vecākiem un ieinteresētajām personām par to, kā veicināt garīgo veselību. Censties veicināt skolēnu sociālo un emocionālo labklājību, uzlabojot viņu attieksmi pret sevi, citiem un mācīšanos, kā arī mazināt uzvedības problēmas un agresiju, kā arī emocionālo stresu un trauksmi. 
 • Mērķa grupa: jaunieši 16-20 gadi.
 • Aktivitātes: mācību izbraucieni. 
 • Īstenošanas laiks: No 29.08.2022.g. līdz 28.06.2023.g.

II projekts: "Zeme" visu saražoto atkritumu glabātāja/Waste Allocation Load Lifter, Earth-class/Nr.2022-1-LV02-KA152-YOU-000069783

 • Mērķis: ir iepazīstināt mērķauditoriju ar ekoloģijas, globālās sasilšanas, plastmasa piesārņojuma problēmām. Parādīt jauniešiem - kā jārīkojas ar atkritumiem, cik skaista ir daba un kā to var saudzēt. 
 • Mērķa grupa: jaunieši no 17 līdz 20 gadiem. 
 • Aktivitātes: Jauniešu apmaiņas par dzīves pieredzi par ekoloģijas problēmām. Īstenošanas laiks: No 29.08.2022.g, līdz 28.04.2023.g.

Informācija par izmaiņām

audzēkņu ēdināšanas pakalpojuma sniegšanā

Publicējam aktuālo informāciju par izmaiņām pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanas finansēšanas ka, paredzot atbalstu arī vairākām sociālajām grupām.

Vairāk informācijas pielikumā: RD SAISTOŠIE NOTEIKUMIPaskaidrojuma rakstsInformācija Rīgas pašvaldības izglītības iestādēm.

Atgādinām, ka, lai audzēkņiem, vecākiem, izglītības iestādēm un ēdinātājiem atslogotu mācību gada sākumu, kas saistīts ar dažādiem jauninājumiem un izaicinājumiem, 2022. gada septembrī izglītojamo ēdināšanu tāpat kā līdz šim apmaksās no valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem, bet vecāku līdzmaksājums tiks piemērots no 1. oktobra. To administrēs ēdināšanas uzņēmumi, kas publiskā iepirkuma rezultātā ieguvuši tiesības sniegt ēdināšanas pakalpojumu pašvaldības izglītības iestādēs.

Tāpat svarīgi informēt, kuriem izglītojamo vecākiem būs jāslēdz līgums par norēķiniem, lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu un, kuriem līgums nebūs jāslēdz. Šo informāciju atradīsiet pielikumā.

Lai saņemtu pašvaldības līdzmaksājumu no 1. oktobra, vecākam vai pilngadīgajam audzēknim septembrī 10 dienu laikā no mācību uzsākšanas būs jānoslēdz līgums par norēķiniem ar attiecīgo ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju.

Papildus nosūtām arī saistošo noteikumu projektu (pielikumā), kuru Rīgas dome pieņēmusi 24.08.2022. sēdē. Vēršam uzmanību, ka saistošie notiekumi stāsies spēkā pēc saskaņojuma ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes sagatavotā informācija plašsaziņas līdzekļiem pieejama arī IKSD mājas lapā: https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=riga-kompenses-izglitojamo-edinasanu-100-apmera-plasam-socialo-grupu-lokam-9778

iksd.riga.lv


Skolēna kartes pagarināšana

“Rīgas satiksme” aicina Rīgas 1., 5., un 10. klašu skolēnu, kā arī to skolēnu, kuri maina mācību iestādi, vecākus noformēt sava bērna “Skolēna karti” portālā www.eriga.lv līdz 25. augustam. Ja “Skolēna karte” portālā www.eriga.lv tiks noformēta līdz 25. augustam, to jau no 1. septembra varēs saņemt izglītības iestādē, kurā bērns mācās, lieki nedodoties uz kādu no klientu apkalpošanas centriem.

Aizpildot pieteikumu “Skolēna kartes” izgatavošanai portālā www.eriga.lv, dati par skolēnu un skolu, kurā bērns mācās, tiks atlasīti automātiski. Pieteikumam klāt jāpievieno tikai skolēna fotogrāfija. Balstoties uz saņemto pieteikumu, “Rīgas satiksme” izgatavotās “Skolēnu kartes” nogādās attiecīgajās skolās.

“Skolēna karte” ir skolēna apliecība Rīgas skolēniem, kas nodrošina bezmaksas braucienus “Rīgas satiksmes” sabiedriskajā transportā. Karte ir jāsaņem visiem skolēniem, kuri uzsāk mācības 1. klasē. Tās nomaiņa jāveic, uzsākot mācības 5. un 10. klasē. Jauna “Skolēna karte” jāsaņem tiem skolēniem, kuri maina izglītības iestādi vai kuriem mainās personas dati.

Plašāku informāciju par "Rīgas satiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „twitter”, „facebook”.

Informācija IKSD tīmekļvietnē Aicina Rīgas 1., 5., un 10. klašu skolēnu vecākus portālā www.eriga.lv pieteikties "Skolēna kartei"


Rīgas 89.vidusskolas

10.klasē uzņemto skolēnu kodu saraksts (.pdf)

2022./2023.mācību gadam


Rīgas 89.vidusskolas uzņemšanai ieteikto pretendentu 10.klasē  saraksts (kodi): skatīt šeit

INFORMĀCIJA: Izglītojamo uzņemšana sākas no 2022.gada 16. jūnija.

Uzņemšanas komisijas darba laiks: no plkst. 09:30 līdz 13:00

Jāiesniedz:

1) Iesniegums;

2) Apliecības par vispārējo pamatizglītību kopija;

3) Sekmju izraksta par vispārējo pamatizglītību kopija;

4) Centralizētā eksāmena latviešu valodā sertifikāta kopija;

5) Medicīniskā karte (026/u veidlapa);

*** pretendents uzrāda pamatizglītības apliecinoša dokumenta oriģinālu.


Informācija pretendentiem uz

Rīgas 89.vidusskolas 10.klasi 2022./2023.m.g.

Izglītojamo uzņemšanas kārtība vispārējās vidējās izglītības programmā. (skatīt šeit)

Iesniegums uz 10. klasi (MS Word formāts) (šeit)

LŪDZAM RŪPĪGI IEPAZĪTIES AR TĀLĀKO INFORMĀCIJU:

 1. 08.06.2022. plkst.17:00– iestājpārbaudījuma rezultāti darba kodu secībā tiks publicēti RD IKSD tīmekļa vietnē IZGLITIBA.RIGA.LV                          Uzmanību! Ar iegūto iestājpārbaudījuma rezultātu konkursa kārtībā var pretendēt uz iestāšanos10.klasē atbilstoši Rīgas 89.vidusskolas uzņemšanas prasībām.
 2. Līdz 10.06.2022. plkst. 17:00 pēc iestājpārbaudījuma rezultātu publicēšanas ir jāreģistrējas 89.vidusskolas tīmekļa vietnē: r89vsk.lv https://ej.uz/10kl_r89vsk
 3. Līdz 20.06.2022. plkst. 10:00 Rīgas 89.vidusskola tīmekļa vietnē: r89vsk.lv publicē konkursa rezultātus - “uzņemšanai ieteikto“ pretendentu kodētu sarakstu.
 4. Dokumentu pieņemšana: no 16.06.2022. līdz 20.06.2022. (ieskaitot) plkst. 09:30 – 13:00

Jāiesniedz:

 1.  Iesniegums;
 2. Apliecības par vispārējo pamatizglītību kopija;
 3. Sekmju izraksta par vispārējo pamatizglītību kopija;
 4. Medicīniskā karte (026/u veidlapa);

*** pretendents uzrāda pamatizglītības apliecinoša dokumenta oriģinālu.


Skolas teātra studija “Teatralka” noslēdza 20. jubilejas sezonu! 

 Teātra studijas "Teatralka" stāstījums ar attēliem


Par izglītojamo ēdināšanu

No 01.09.2022. stāsies spēkā Rīgas domes 27.04.2022. lēmums Nr. 1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”.

No 01.09.2022. izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts, Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) un izglītojamo vecāku finanšu līdzekļiem ne lielākā apmērā, kā tos nodrošina Pašvaldība.

1. – 4. klašu izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts un Pašvaldības līdzekļiem.

Paredzēts, ka Pašvaldība pilnībā segs ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuru ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu vai ir reģistrēta Pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā.

Papildus informācija:

Kristīne Graudumniece Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes Iepirkumu nodaļas vadītāja – pārvaldes priekšnieka vietniece +371 67026892 +371 28626676 Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010 iksd.riga.lv riga.lv


Aicinam pieteikties

apvienotajam iestājpārbaudījumam

skolēnu uzņemšanai 10.klasē 2022./2023.gadā!

Informējam, ka RD IKSD mājas lapā ir publicēta informācija par pieteikšanos apvienotajam iestājpārbaudījumam skolēnu uzņemšanai 10.klasēs 2022./2023.gadā.

https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba

Sadaļā “PAPILDU INFORMĀCIJA” ir ievietota informācija par apvienotā iestājpārbaudījuma organizēšanu. Norādām, ka informācija tiek papildināta! 


Kā sagatavoties eksāmeniem ar Uzdevumi.lv?

Lai lejupielādētu materiālu, izvēlieties sev vēlamo formātu un klikšķiniet uz attiecīgās pogas vai pārkopējiet zemāk redzamo tekstu! Tāpat varat izmantot šo informāciju, lai publicētu to skolas mājaslapā: lLejupielādēt materiālu


SaulespuķeRīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments aicina pievienoties akcijai “Saulespuķes vienotai Eiropai kopā ar Ukrainu” un 9 maijā, kad atzīmējam Eiropas dienu, pie iestādes iesēt saulespuķes, kā dzīvības, gaismas un atbalsta simbolu. Vairāk par akciju lasiet te - https://nvo.lv/lv/zina/pievienojies_akcijai_saulespukes_vienotai_eiropai_kopa_ar_ukrainu "Еirораs eksāmens" notiks jau astoto gadu.

 


Eiropas eksāmens 7., 8., 9.maijā!


Каtru gadu, atzīmējot Eiropas dienu,

аrvien vairāk skolēnu un pieaugušo piedalās tiešsaistes

testā “Eiropas eksāmens”

notiek 7., 8. un 9. maijā, tiešsaistē www.esmaja.lv.

2. Ikviens var kārtot “Eiropas eksāmenu” sev ērtā laikā.

3. “Eiropas eksāmenā” var piedalīties skolēni, sākot no 1. klases, kā arī pieaugušie.

4. “Eiropas eksāmenā” katrs dalībnieks piedalās individuāli, vienu reizi.

5. Katrai vecuma grupai ir atbilstoši jautājumi.

6. “Eiropas eksāmenā” jāatbild uz 20 jautājumiem, 1.-3. klases skolēniem uz 10 jautājumiem.

7. Ikviens dalībnieks e-pastā saņem Apliecinājumu par dalību eksāmenā un uzzina iegūto punktu skaitu.

8. Labākie un aktīvākie saņem balvas! Sekojiet informācijai FВ vietnē Eiropas eksāmens un www.esmaja.lv!


Topojošo 1.klases skolēnu vecāikiem!

2022.16.05. plkst. 18:30 skolas Svētku zālē notiks tiopojošo 2022./2023.m.g. 1.klases skolēnu vecāku sapulce.

Skolas vadīība


Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti

Rīgas 89.vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmā

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas 89.vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmā


 Cienījamie klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji!

Skolas muzejs piedāvā ekskursijas klases stundām par tēmām:

 • “Rīgas 89. vidusskolas vēsture”
 • Skolas formas tērpu vēsture”

Ekskursijas vada gidi - vecākās klases skolēni.

Nodarbības "Muzeja priekšsēdētāja skola" notiek trešdienās no 14:00 līdz 15:00.

Aicinām visus aktīvus, ziņkārīgus bērnus pie sadarbības!

Informāciju sagatavoja skolas muzeja vadītāja T.Beņina.


Rīgas 89. vidusskolas vēstures muzejs

Aicinām apmeklēt izstādi!

14.04.22. aktu zāles foajē tika atklāta izstāde “Skolas formas vēsture”, ko sagatavoja skolas muzeja komanda.

Izstāde stāsta par skolas formu evolūciju pēdējo divu gadsimtu laikā no ģimnāzijas kleitām līdz mūsu skolas uzvalkiem.

    

Ekskursijas vada gidi - vecāko klašu skolēni.

Informāciju sagatavoja skolas muzeja vadītāja T.Beņina.  


Rīgas 89.vidusskolas 2022.gada  Iepirkumu plāns.


Par iestājpārbaudījumiem 7. un 10. klasēs!

Nosūtām informāciju – vebināra video ierakstu – par iestājpārbaudījumiem Rīgas ģimnāzijās un vidusskolās.

Vebināra video ieraksts - https://www.youtube.com/watch?v=73imxqCF6as

Vebinārā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja Anita Pēterkopa sniedz informāciju par to, kad un kādi iestājpārbaudījumi šogad notiks, kas jādara skolēniem, kuri vēlas iestāties galvaspilsētas ģimnāzijās un vidusskolās, kur un kad būs pieejama informācija par pieteikšanos, kur iestājpārbaudījumi jākārto, kā arī par iegūto rezultātu iesniegšanas kārtību. Vienlaikus tika sniegtas atbildes uz saņemtajiem jautājumiem.

Iestājpārbaudījums uz 7. klasēm Rīgas valsts ģimnāzijās notiks 2022. gada 14. maijā plkst. 10.00.

Iestājpārbaudījums uz 10. klasēm Rīgas valsts ģimnāzijās un vidusskolās notiks 2022. gada 3. jūnijā plkst. 10.00.

Papildu informācija (skolu saraksts, iestājpārbaudījumu norises apraksts, pieteikšanās kārtība u.c.) tiks publicēta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļvietnē www.izglitiba.riga.lv un Rīgas pašvaldības skolu mājaslapās.


SPORTS

2022. gadā Latvijas skolu Ziemas festivāls norisināsies virtuāli jeb attālināti. Festivāla virtuālo sacensību norises datums: 07.02.2022.- 14.02.2022.

REZULTĀTS: 19 vieta (kopā veicam 1330.1 km) no 166 Latvijas skolām.

LABĀKIE SKOLĒNI NO MŪSU SKOLAS

LABĀKĀS MEITENES:

1.vieta J.Bulgakova 7.a

2.vieta J.Pulkstene 9.a

3.vieta V.Sačoka 9.b

 

LABĀKIE ZĒNI:

1.vieta I.Sidorovs 7.b

2.vieta Ņ.Mihailovs 7.b

3.vieta A.Petrovs 7.b

Sporta organizatore  


Projekts "Mācītspēks"

 Mācītspēks preses relīze


Informācija par bērnu pieteikšanu un

uzņemšanu 1. klasēs

Video pieejams šeit: https://www.youtube.com/watch?v=eq1HU2-4j4s

  

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments atgādina, ka ir stājušies spēkā grozījumi Rīgas domes 27.01.2015. saistošajos noteikumos Nr. 137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” (pieejami šeit Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs (likumi.lv)

Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs

Par izmaiņām noteikumos

Noteikumi precizē: 

 1. izglītības iestāžu nosaukumus,
 2. izglītības iestāžu mikrorajonus (informācija par skolu mikrorajoniem atkarībā no bērna deklarētās dzīvesvietas pieejama šeit RD IKSD iestāžu katalogs (riga.lv)),
 3. bāreņu un bez vecāku gādības palikušu bērnu iekļaušanu izglītības iestādes 1. klašu pretendentu sarakstā - bāreni un bez vecāku gādības palikušu bērnu iekļauj prioritārā kārtā viņa deklarētajai dzīvesvietai tuvākā skola (mikrorajona skola).

No šī gada ir mainījusies kārtība, kā vecāki var iesniegt pieteikumu reģistrācijai rindā uz 1.klasi. Iepriekš portālā Latvija.lv izmantotais e-pakalpojums “Iesniegums iestādei” (pašreizējais nosaukums Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana) nav paredzēts skolu pakalpojumu pieteikšanai un dokumentu iesniegšanai, kā arī šī pakalpojuma darbība pakāpeniski tiek izbeigta.

Aicinām bērnu vecākus informēt par iespēju pieteikumus parakstīt ar drošu e-parakstu un iesniegt skolā vienā no šādiem veidiem:

 1. izmantojot savu darba vietu portālā Latvija.lv – vecākiem, kam ir aktivizēts oficiālās e-adreses konts (papildu informācija pieejama šeit Latvijas valsts portāls),
 2. nosūtīt uz skolas e-pastu.

 Vecākiem pieteikumā jānorāda: bērna vārds, uzvārds, personas kods, izvēlētā pamatizglītības programma, mācību gads, kad bērns uzsāks pamatizglītības ieguvi.

Ja vecākam nav iespējams dokumentu parakstīt ar drošu e-parakstu, vecāks var ierasties skolā klātienē, iepriekš vienojoties par laiku un kārtību, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, un saskaņā ar saistošo noteikumu 10., 11. un 12. punktu pieteikums tiek reģistrēts klātienē.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010

Tālrunis +371 67026816

E-pasts iksd@riga.lv


 Rīgas 89.vidusskolas noslēgtie pakalpojumu līgumi


Informācija par bērnu pieteikšanu un

uzņemšanu 1. klasēs

Video pieejams šeit: https://www.youtube.com/watch?v=eq1HU2-4j4s

  

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments atgādina, ka ir stājušies spēkā grozījumi Rīgas domes 27.01.2015. saistošajos noteikumos Nr. 137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” (pieejami šeit Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs (likumi.lv)

Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs

Par izmaiņām noteikumos

Noteikumi precizē: 

 1. izglītības iestāžu nosaukumus,
 2. izglītības iestāžu mikrorajonus (informācija par skolu mikrorajoniem atkarībā no bērna deklarētās dzīvesvietas pieejama šeit RD IKSD iestāžu katalogs (riga.lv)),
 3. bāreņu un bez vecāku gādības palikušu bērnu iekļaušanu izglītības iestādes 1. klašu pretendentu sarakstā - bāreni un bez vecāku gādības palikušu bērnu iekļauj prioritārā kārtā viņa deklarētajai dzīvesvietai tuvākā skola (mikrorajona skola).

No šī gada ir mainījusies kārtība, kā vecāki var iesniegt pieteikumu reģistrācijai rindā uz 1.klasi. Iepriekš portālā Latvija.lv izmantotais e-pakalpojums “Iesniegums iestādei” (pašreizējais nosaukums Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana) nav paredzēts skolu pakalpojumu pieteikšanai un dokumentu iesniegšanai, kā arī šī pakalpojuma darbība pakāpeniski tiek izbeigta.

Aicinām bērnu vecākus informēt par iespēju pieteikumus parakstīt ar drošu e-parakstu un iesniegt skolā vienā no šādiem veidiem:

 1. izmantojot savu darba vietu portālā Latvija.lv – vecākiem, kam ir aktivizēts oficiālās e-adreses konts (papildu informācija pieejama šeit Latvijas valsts portāls),
 2. nosūtīt uz skolas e-pastu.

 Vecākiem pieteikumā jānorāda: bērna vārds, uzvārds, personas kods, izvēlētā pamatizglītības programma, mācību gads, kad bērns uzsāks pamatizglītības ieguvi.

Ja vecākam nav iespējams dokumentu parakstīt ar drošu e-parakstu, vecāks var ierasties skolā klātienē, iepriekš vienojoties par laiku un kārtību, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, un saskaņā ar saistošo noteikumu 10., 11. un 12. punktu pieteikums tiek reģistrēts klātienē.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010

Tālrunis +371 67026816

E-pasts iksd@riga.lv


Aicinām Rīgas skolu skolēnus, viņu vecākus, skolu un pirmsskolu pedagogus, izglītības iestāžu darbiniekus, pieteikties 120 mācību stundu latviešu valodas kursiem “Apgūstam latviešu valodu” un 30 mācību stundu kursiem par integrāciju Latvijas sabiedrībā.

Kursos var pieteikties: 3.valstu valstspiederīgie un personas, kurām ir izsniegtas uzturēšanās atļaujas Latvijā. Kursi nav paredzēti Eiropas Savienības pilsoņiem un nepilsoņiem.

Kursi notiks no 31.01.2022. līdz 30.06.2022. divas reizes nedēļā tiešsaistē. Kursi ir bez maksas.

Kursi “Apgūstam latviešu valodu”, 120 programmstundas - A, B līmenim skolēniem (1.-12.klase). Kursos var pieteikties skolēni, kas mācās Rīgas skolās, kuri ir 3.valstu valstspiederīgie un personas, kurām ir izsniegtas uzturēšanās atļaujas Latvijā.

Kursi “Apgūstam latviešu valodu”, 120 programmstundas - A, B vai C līmenim Rīgas izglītības iestāžu pedagogiem, vecākiem, skolotāju palīgiem, tehniskajiem darbiniekiem.

Integrācijas kursi, 30 programmstundas, lai veiksmīgi integrētos Latvijas sabiedrībā un naturalizētos. Grupas tiks komplektētas pēc pieprasījuma un notiks dažādos laikos, sākot no 01.03.2022., kuros varēs izzināt svarīgākās lietas par Latvijas vēsturi, kultūru, likumdošanu, sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu, un uzņēmējdarbības iespējām Latvijā. Integrācijas kursi notiks latviešu, krievu vai angļu valodā (pēc pieprasījuma). Pēc kursu apguves iespējams kārtot latviešu valodas eksāmenu bez maksas.

Aicinām pieteikties, jo vietu skaits grupā ir ierobežots, aizpildot anketu. Dalībnieki tiks reģistrēti, anketu saņemšanas kārtībā.Anketu atsūtīt uz e-pastu: dace.sondare@riga.lv vai aija.krecko@riga.lv

Anketas pielikumā: skolēniem, pieaugušajiem.

Atbildēsim uz jūsu jautājumiem tiešsaistē Ms Teams 2022. gada 19.janvārī no plkst. 16.00-17.00. Saite, lai pievienotos: noklikšķiniet šeit.

Projektu „Apgūstam latviešu valodu” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Sadarbības platforma”. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/6/2021/4/03.

Saziņai darba dienās no plkst.9.00-17.00:

 • Dace Sondare, Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra galvenā speciāliste, 67105541, dace.sondare@riga.lv
 • Aija Krečko, Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra galvenā speciāliste, 67105545, aija.krecko@riga.lv

 Atzīmējot Latvijas Republikas 103.dzimšanas gadadienu, šogad Mūsu Rīgas 89.vidusskolā notika šādi pasākumi:

       Rīgas 89. vidusskola izsludina Patriotiskās nedēļas, kuras notika no 8. līdz 17. novembrim.

       Šo nedēļu ietvaros skolā notika virkne svinīgu un izglītojošu pasākumu, kas veltīti Lāčplēša dienai (11. novembris) un Latvijas Republikas proklamēšanas dienai (18. novembris):

 • Rīgas 89.vidusskolas telpas noformējums “Latvijas dzimšanas dienai” (1. – 6. klases izglītojamie);
 • 17.11. Vienotā audzināšanas stunda, veltīta Latvijas proklamēšanas gadadienai (7. – 12. klases izglītojamie);
 • Teātra studijas “Teatralka” apsveikums videoformātā;
 • Klases stunda "Mūsu Latvja!" (1. – 6. klašu Izglītojamie);
 • 17.11. Zibakcija "Rotāsim Latviju" (1. – 6. klašu izglītojamie) – pie skolas ozola, skolas pagalmā;
 • Valodu, sociālās zinības un vēstures jomas mācību priekšmetos - literārais apsveikums attālinātās un klātienes mācību stundas latviešu un krievu valodā.

      Fotoreportāža

      Jaukus svētkus, un lai viss izdodas!

Direktores vietniece audzināšanas jomā S.Krasova


          No 22.11.2021. bērni veiks ātro antigēna tests (AG tests). Veiks arī vakcinētie un pārslimojušie (ja kopš inficēšanās ar Covid-19 pagājis vairāk par 6 nedēļām).
         Testēšanas instrukcija video formātā no Bior testiem:
https://youtu.be/NJ38k16Qbvs

Skolas vadībaAktuālā informācija pedagogiem, izglītojamiem un vecākiem !

Par izglītības procesa

nodrošināšanu Rīgas 89.vidusskolā

no 15.11. 2021. līdz 17.11.2021.

       Pamatojoties uz Rīgas domes 12.11.2021 rīkojumu Nr. DIKS-21-966-rs “Par izglītības procesa nodrošināšanu “, Rīgas domes 17.12.2009. nolikuma Nr. 36 “Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta nolikums” 15.3.5. apakšpunktu un ievērojot Ministru kabineta 09.10.2021. rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.36.1 un 5.49. apakšpunktā noteikto, ka no 2021. gada 15.novembra klātienē mācās 1.-12. klašu izglītojamie, un ņemot vērā Rīgas valstspilsētas četrpadsmit dienu kumulatīvā saslimstības ar Covid-19 rādītājus (1311,7) un nepieciešamību turpināt pirmssvētku dienās ierobežot Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Departaments) padotībā esošo vispārizglītojošo skolu darbinieku un izglītojamo kontaktus un samazināt inficēšanās riskus, organizējot attālinātu mācību procesu atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajiem epidemioloģiskās drošības principiem:

1.1. no 15.11.2021. līdz 17.11.2021. mācību procesu 7.-12. klašu grupā organizēt attālināti;

1.2. no 2021. gada 15.novembra klātienē mācās 1.-6. klašu izglītojamie;

Rīgas 89.vidusskolas direktore M.Serkova


Rudens vēji kad baisi

Atvarus mutuļos jauc,

Izdzirda vētrainie krasti:

Dziļumos Lāčplēsis sauc!

 

 

 

Sauciens uz augšu šāvās

Skanīgs, spēcīgs un tīrs,

Iztrūcies cēlās un āvās

Latviešu karavīrs.

(Veronika Strēlerte)

Skolas vadība


Aktuālā informācija izglītojamiem, vecākiem, pedagogiem!

Saistībā ar šodien Ministru kabinetā apstiprinātajiem grozījumiem 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", sākot no 21. oktobra ir spēkā virkne izmaiņu, kas skar mācību procesa norisi visos izglītības līmeņos, kā arī sporta treniņu un sacensību organizēšanu. Skolēnu brīvlaiks tiek pagarināts par vienu nedēļu līdz 29. oktobrim.

1. novembrī mācības klātienē atsāk vispārizglītojošo skolu 1.-3. klases.

Vispārizglītojošo skolu 4. -12. klases no 1. novembra līdz 14. novembrim mācās attālināti, savukārt profesionālajā izglītībā, augstākajā izglītībā, interešu un pieaugušo izglītībā mācību darbs attālināti notiek no 21. oktobra līdz 14. novembrim.

Sporta joma

Sporta jomā līdz 14. novembrim ir atceltas visas sporta sacensības, kā arī visi sporta treniņi klātienē amatieriem visās vecuma grupās, kā arī interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu ietvaros, paredzot tikai atsevišķus izņēmumus pieaugušo izlašu un citu augsta līmeņa sportistu dalībai sporta treniņos un sacensībās. Vienlaikus arī turpmāk netiek ierobežotas individuālas fiziskās aktivitātes veselības saglabāšanai un uzlabošanai, ja tās norisinās ārtelpās un bez trenera.

Šajā laikā drīkstēs norisināties tikai starptautisko sporta federāciju sporta sacensību kalendārā iekļautās sporta sacensības pieaugušo izlašu sportistiem (komandu sporta spēlēs – arī junioru izlašu sportistiem vecumā no 16 gadiem), kā arī komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu sporta sacensības, kurās piedalās tikai profesionāli sportisti (ar to saprotot personas, kuras uz darba līguma pamata un par nolīgto samaksu gatavojas sporta sacensībām un piedalās tajās), turklāt visām šīm sacensībām jānorisinās bez skatītājiem.

Sporta treniņprocesu varēs turpināt Latvijas pieaugušo izlases (komandu sporta spēlēs – arī junioru izlašu sportistu vecumā no 16 gadiem), Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportisti, kā arī komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu komandu profesionāli sportisti (ar darba līgumiem par atlīdzību), ja šie treniņi norisināsies epidemioloģiski drošā vidē. Varēs norisināties arī pieaugušo izlašu (tai skaitā ārvalstu) sportistu oficiālie treniņi, kas saistīti ar gatavošanos dalībai 2022. gada Ziemas Olimpiskajās spēlēs. Attiecībā uz epidemioloģiskās drošības režīmu treniņos, kuros piedalās komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu profesionālie sportisti, ir piemērojamas Ministru kabineta rīkojumā paredzētās normas par to darbinieku testēšanu, kuri ir uzsākuši vakcināciju pret Covid-19, bet vēl nav to pabeiguši (attiecīgi vēl nav ieguvuši derīgu vakcinācijas sertifikātu).

Avots: izm.gov.lv


Grozījumi iekšējos noteikumos "Izglītbas procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu"

15.10.2021.


AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA!

Sakarā ar Covid - 19 saslimšanas gadījumu skola nosaka attālināto mācību procesu 8.a klasē. Tiek noteikta mājas karantīna laika posmā no 12.10.2021. līdz 15.10.2021. ieskaitot 8.a klasē 19 izglītojamiem.

8.a klases izglītojamiem tiek noteikts attālināts mācību process, izmantojot e-žurnālu Mykoob.lv. un pēc iespējas platformu MS Teams.

Skolas vadība

12.10.2021.


Jaunumi par TESTĒŠANU un VAKCINĀCIJU

Mācību gads tuvojas savam pirmajam brīvlaikam. Diemžēl epidemioloģiskā situācija strauji pasliktinās. IZM un ministre dara visu, lai skolas netiktu slēgtas kā tas notika iepriekšējā gadā. Bet tas būs atkarīgs no Valdības lēmumiem.

Izmaiņas kontaktpersonu testēšanā:

No 11.10.2021. kontaktpersonas jau 7. karantīnas dienā varēs veikt testu laboratorijā bez ģimenes ārsta norīkojuma.

Negatīva testa gadījumā varēs atgriezties klātienes mācībās. Ģimenes ārsta zīme nav nepieciešama. 

Pakalpojumu sniedzēji, kuri vēl nav vakcinējušies, pārejas periodā no 11.10. līdz 15.10. arī varēs veikt valsts apmaksātus testus, ja būs uzsākuši vakcinācijas procesu. 

06.10.2021.


AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA!

Sakarā ar Covid - 19 saslimšanas gadījumu skola nosaka attālināto mācību procesu 8.b klasē. Tiek noteikta mājas karantīna laika posmā no 05.10.2021. līdz 17.10.2021. ieskaitot 8.b klasē 16 izglītojamiem.

8.b klases izglītojamiem tiek noteikts attālināts mācību process, izmantojot e-žurnālu Mykoob.lv. un pēc iespējas platformu MS Teams.

Skolas vadība

05.10.2021.


KARANTĪNA bijušiem izglītojamiem pārtikas pakas saturs AR SVAIGIEM PRODUKTIEM (pielikumā .xlsx).

 • DATUMS: 08.10.2021.
 • LAIKS: 15.00-19.00.
 • Pārtikas pakas 15 dienām: 7.B UN 3.B
 • Pārtikas pakas 10 dienām: 8.A, 4.A, 5.C, 10.A, 4.C

IZGLĪTOJAMO TESTĒŠANA

Kā veicama parauga paņemšana klases COVID testam, izmantojot sterilus, vates tamponus (kociņus)SKATĪT VIDEO:

https://ej.uz/BIOR_pamaciba_klasem

23.09.2021.


AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA!

Sakarā ar Covid - 19 saslimšanas gadījumu skola nosaka attālināto mācību procesu 3.b klasē. Tiek pagarināta mājas karantīna laika posmā līdz 27.09.2021. ieskaitot 3.b klasē 20 izglītojamiem un 1 pedagogam.

3.b klases izglītojamiem tiek noteikts attālināts mācību process, izmantojot e-žurnālu Mykoob.lv. un pēc iespējas platformu MS Teams.

Skolas vadība

22.09.2021.


AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA!

Sakarā ar Covid - 19 saslimšanas gadījumu skola nosaka attālināto mācību procesu 4.c klasē. Tiek noteikta mājas karantīna laika posmā no 22.09.2021. līdz 04.10.2021. ieskaitot 4.c klasē 15 izglītojamiem.

4.c klases izglītojamiem tiek noteikts attālināts mācību process, izmantojot e-žurnālu Mykoob.lv. un pēc iespējas platformu MS Teams.

Skolas vadība

22.09.2021.


AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA!

Sakarā ar Covid - 19 saslimšanas gadījumu skola nosaka attālināto mācību procesu 5.c klasē. Tiek noteikta mājas karantīna laika posmā no 15.09.2021. līdz 26.09.2021. ieskaitot 5.c klasē 22 izglītojamiem.

5.c klases izglītojamiem tiek noteikts attālināts mācību process, izmantojot e-žurnālu Mykoob.lv. un pēc iespējas platformu MS Teams.

Skolas vadība

15.09.2021.


AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA!

Sakarā ar Covid - 19 saslimšanas gadījumu skola nosaka attālināto mācību procesu 3.b klasē. Tiek noteikta mājas karantīna laika posmā no 15.09.2021. līdz 23.09.2021. ieskaitot 3.b klasē 20 izglītojamiem un 1 pedagogam.

3.b klases izglītojamiem tiek noteikts attālināts mācību process, izmantojot e-žurnālu Mykoob.lv. un pēc iespējas platformu MS Teams.

Skolas vadība

15.09.2021.


AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA!

Sakarā ar Covid - 19 saslimšanas gadījumu skola nosaka attālināto mācību procesu 10.a klasē. Tiek noteikta mājas karantīna laika posmā no 13.09.2021. līdz 23.09.2021. ieskaitot 10.a klasē 27 izglītojamiem un 1 pedagogam.

10.a klases izglītojamiem tiek noteikts attālināts mācību process, izmantojot e-žurnālu Mykoob.lv. un pēc iespējas platformu MS Teams.

Skolas vadība

13.09.2021.


AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA!

Sakarā ar Covid - 19 saslimšanas gadījumu skola nosaka attālināto mācību procesu 4.a klasē. Tiek noteikta mājas karantīna laika posmā no 13.09.2021. līdz 21.09.2021. ieskaitot 4.a klasē 27 izglītojamiem un 3 pedagogiem.

4.a klases izglītojamiem tiek noteikts attālināts mācību process, izmantojot e-žurnālu Mykoob.lv. un pēc iespējas platformu MS Teams.

Skolas vadība

12.09.2021.


AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA!

Sakarā ar Covid - 19 saslimšanas gadījumu skola nosaka attālināto mācību procesu 7.b klasē. Tiek noteikta mājas karantīna laika posmā no 13.09.2021. līdz 23.09.2021. ieskaitot 7.b klasē 22 izglītojamiem un 2 pedagogiem.

7.b klases izglītojamiem tiek noteikts attālināts mācību process, izmantojot e-žurnālu Mykoob.lv. un pēc iespējas platformu MS Teams.

Skolas vadība

12.09.2021.


AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA!

Sakarā ar Covid - 19 saslimšanas gadījumu skola nosaka attālināto mācību procesu 8.a klasē. Tiek noteikta mājas karantīna laika posmā no 08.09.2021. līdz 21.09.2021. ieskaitot 8.a klasē 22 izglītojamiem un 1 pedagogam.

8.a klases izglītojamiem tiek noteikts attālināts mācību process, izmantojot e-žurnālu Mykoob.lv. un pēc iespējas platformu MS Teams.

Skolas vadība

08.09.2021.


Iekšējās kārtības noteikumi, nodrosīnot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu.


Aktuālā informācija

Darba organizācija:

 • Ierašanās skolā;
 • Ieeja skolā;
 • Klašu sadalījums pa kabinetiem 2021./2022.m.g.;
 • Siltā ēdināšana.

Skolas vadība


Aktuālā informācija Rīgas 89. vidusskolas

izglītojamiem, vecākiem un pedagogiem!

Sveiciens jaunajā 2021./2022.mācību gadā!

Jaunā 2021./2022.m.g. sākumā, saskaņā ar 2021. gada 10. augustā pieņemtajiem grozījumiem 09.06.2020. Ministru kabineta noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, izglītojamajiem, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, pirms jaunā mācību gada sākuma 2021. gada 30. augustā būs jāierodas izglītības iestādē un jāveic valsts apmaksāto Covid-19 siekalu testu, atbilstoši skolas apstiprinātajam grafikam!

Pilna informācija

Par testēšanas datumiem un laikiem informācija sekos.

Skolas vadība


Par skolēnu uzņemšanu uz brīvajām vietām 10.klasē Rīgas vidusskolās.


Departaments ir sagatavojis un publicējis mājas lapā informāciju par apvienoto kombinēto iestājpārbaudījumu skolēnu uzņemšanai uz brīvajām vietām 10.klasē Rīgas pašvaldības vidusskolās.
Skat. https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=papildiespeja-pieteikties-kombinetajam-iestajparbaudijumam-18augusta-brivajam-vietam-10-klase-7444


Vakcinācija

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, izvērtējami tādi aspekti kā izglītības iestādēs nodarbināto un arī izglītojamo vakcinācija, testēšana, izglītības iestāžu telpu platība un gaisa kvalitāte, mutes un deguna aizsegu lietošana un citi aspekti. Vienlaikus jāņem vērā, ka arī ierobežojumu mazināšana izglītības jomā lielā mērā būs atkarīga no veselības ekspertu sniegtajiem viedokļiem.

Aicinām visus izmantot valsts sniegtās, brīvi pieejamās vakcinēšanās iespējas (vakcīnas var izvēlēties), lai rudenī mācību process varētu atsākties klātienē Covid-19 drošos apstākļos.

Nosūtu ierakstus no dažādiem publiski pieejamiem raidījumiem par vakcināciju:

Paldies Jums visiem par izturību, pacietību un izpratni šajā mācību gadā, uzkrājiet spēkus jaunajam cēlienam, labu veselību Jums un lustīgu līgošanu!


Pamatojoties uz Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību”, sakara ar SIA “KAFE SERVISS” grūtībām ārkārtējās situācijas dēļ SIA , Rīgas 89.vidusskola atbrīvo to no nomas maksu par nekustamo īpašumu nomu, pamatojoties uz SIA “KAFE SERVISS” atbilstību noteiktajiem kritērijiem un komersanta iesniegumu.

Komersanti, kas saņēmuši atbalstu:

Nr.

Komersanta reģistrācijas numurs

Komersanta nosaukums

  1. 40003419037 Kafe Serviss SIA

 Administrācija

21.06.2021.


Uzņemtie 10.klasē skolēni (saraksts)


Par dokumentu iesniegšanu 10.klasē!

Skolēnu, kuri reģistrējušies un nokārtojuši iestājpārbaudījumu (kodu saraksts), vecāki vai likumiskie pārstāvji 15.jūnijā, 16.jūnijā, 17.jūnijā, 18.jūnijā, 19.jūnijā iesniedz iesniegumu (VEIDLAPA ŠEIT) par uzņemšanu 10.klasē, kuram pievieno:

 1. apliecības par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksta kopijas
 2. sertifikāta par Valsts valodas eksāmena rezultātiem kopiju, ja eksāmens tika kārtots. * un uzrāda pamatizglītības apliecinoša dokumenta oriģinālu
 3. Informācija par dokumenttu iesniegšanu 10.klasē
 4. Iesniegums 10.klasē

Par iestājpārbaudījumu papildu termiņā 30.jūnijā!

informāciju par apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norisi papildu termiņā 30. jūnijā skolēnu uzņemšanai 10.klasē Rīgas vidusskolās.

https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=par-apvienota-kombineta-iestajparbaudijuma-norisi-papildu-termina-30-junija-uznemsanai-rigas-vidusskolas-7347

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norise papildu termiņā 30. jūnijā attiecas uz tiem skolēniem, kuri līdz 4. jūnijam bija reģistrējušies apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam, bet nevarēja piedalīties 10. jūnijā apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norisē attaisnojošu iemeslu dēļ - pozitīvs Covid-19 tests, noteikts kontaktpersonas statuss Covid - 19 inficētai personai vai pašizolācija, cita saslimšana.


Iestājpārbaudījuma REZULTĀTI 10.klase!

Informējam, ka ir publicēti apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma skolēnu uzņemšanai 10.klasē rezultāti.

https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=rigas-pasvaldibas-vidusskolu-kombineta-iestajparbaudijuma-skolenu-uznemsanai-10-klases-rezultati-7337


Par dokumentu iesniegšanu 10.klasē!

Skolēnu, kuri reģistrējušies un nokārtojuši iestājpārbaudījumu, vecāki vai likumiskie pārstāvji 15.jūnijā, 16.jūnijā, 17.jūnijā, 18.jūnijā, 19.jūnijā iesniedz iesniegumu (VEIDLAPA ŠEIT) par uzņemšanu 10.klasē, kuram pievieno:

 1. apliecības par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksta kopijas
 2. sertifikāta par Valsts valodas eksāmena rezultātiem kopiju, ja eksāmens tika kārtots. * un uzrāda pamatizglītības apliecinoša dokumenta oriģinālu
 3. Informācija par dokumenttu iesniegšanu 10.klasē
 4. Iesniegums 10.klasē

INFORMĀCIJA TOPOŠAJIEM 10.KLAŠU SKOLĒNIEM!

Rīgas 89.vidusskola informē par jautājumiem:


Valsts prezidents Egils Levits ir sagatavojis īpašu videosveicienu skolēniem, studentiem, mācībspēkiem un vecākiem mācību gada noslēgumā. Video varat publicēt arī skolas tīmekļvietnē.

Lūk, arī saite: https://youtu.be/klEaakmytgg!


Dārgie skolotāji, bērni, jaunieši un viņu vecāki!

Vēlamies no sirds Jums pateikties pat šo mācību gadu!

Patiecamies par pacietību un neizsmeļamu spēku mācīt, mācīties un atbalstīt.

Pateicamies par drosmi darīt citādi un meklēt aizvien jaunus risinājumus.

Pateicamies par atbalstu, ko sniedzām viens otram!

Skaistam vasaras sākumam, aicinām ielūkoties mūsu “Digitālajā izlaidumā”:

https://www.facebook.com/Izglitibas.ministrija/videos/966264750814930

Sirsnībā,

Ilga Šuplinska


Uzaicinājums uz "Digitālo izlaidumu"

Izglītības un zinātnes ministrija un ministre Ilga Šuplinska aicina visus Latvijas pedagogus un skolēnus uz tiešsaistes Digitālo izlaidumu – virtuālu 2020./2021. mācību gada noslēgumu!

Dalīsimies iespaidos par mācībām attālinātā režīmā un iezīmēsim iespējas atgriezties klātienes mācībās jau 1. septembrī!

Digitālais izlaidums notiks 28.maijā pulksten 16.00 un tiks straumēts tiešsaistē IZM Facebook vietnē.

https://www.twitter.com/IZM_gov_lv/

https://www.facebook.com/Izglitibas.ministrija/

 

Par skolēnu uzņemšanu

10.klasēs

2021./2022.mācību gadā !!!

Informējam, ka RD IKSD mājas lapā ir publicēta informācija par apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma organizēšanu skolēnu uzņemšanai 10.klasēs 2021./2022.gadā.

https://izglitiba.riga.lv/lv/pieteikums-iestajparbaudijumam


Par bērnu  uzņemšanu Rīgas 89.vidusskolas  

1.klasēs.

Jūsu mazulis jau ir izaudzis un pavisam drīz kļūs par īstu skolēnu! Šis ir tik svarīgs un saviļņojošs notikums, ka mēs nevarējām lūkoties no tālienes, tāpēc esam blakus!

Jau daudzus gadus, palīdzot mazajiem kļūt par īstiem pirmklasniekiem, mēs kā neviens cits saprotam, cik svarīga izvēle Jums jāveic! Izprotam un atbalstām Jūs, izvēloties labāko, gudrāko un sirsnīgāko skolu!

Ar prieku sveicinām Jūs mūsu skolas mājaslapā! Šī lappuse ir izveidota tieši Jums, topošo pirmklasnieku vecākiem! Ceram, ka šī informācija būs noderīga un palīdzēs tuvāk iepazīt mūsu skolu un, iespējams, izdarīt pareizo izvēli!

 

Dokumenti lejupielādēšanai:

1. Iesniegums Rīgas 89.vidusskolas 1.klasē (.docx).

2. Pretendenta isniegums 1.klasē (.docx)


Aicinājums 10.klasē

Infografika (vidusskolas, ģimnāzijas) un informācija par vienoto iestājpārbaudījumu skolēnu uzņemšanai 10.klasē 2021./2022.mācību gadā. Šī informācija ir publicēta arī RD IKSD mājas lapā

Video materiāls "soli pa solim" skolēnu pieteikšanai un uzņemšanai Rīgas valsts ģimnāzijās un galvaspilsētas vidusskolās. - https://www.youtube.com/watch?v=qZ3suQFy6HQ 

Uzņemšanas noteikumi 10.klasē

09.04.2021.


Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) ir sagatavojis informatīvu materiālu video un infografikas formātā par bērnu pieteikšanu un uzņemšanu Rīgas skolu 1. klasēs.

Te pieejams video materiāls, kurā RD IKSD Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja stāsta “soli pa solim”, kā pieteikt un kā tiek uzņemti bērni Rīgas skolu 1. klasēs.


PĀRTIKAS  PAKU  IZSNIEGŠANA

PĀRTIKAS pakas saturs: pielikums 1.-12.kl,.

Rīgas 89. vidusskolas pārtikas pakas izsniegšanas grafiki: 1.-12kl.

Skolas vadība

08.05.2021.  

Izmaiņas 24.05.2021.


Rīgas 89. vidusskolas administrācija, pedagogi,

absolventi, izglītojamie un vecāki izsaka dziļu līdzjūtību

sakarā ar ilggadīgās Rīgas 89. vidusskolas skolotājas

Raisas Ambarovas pēkšņo nāvi.

Skolas administrācija

Arodbiedrība


PĀRTIKAS  PAKU  IZSNIEGŠANA

PĀRTIKAS pakas saturs: pielikums 1.-12.kl, (.pdf).

Rīgas 89. vidusskolas pārtikas pakas izsniegšanas grafiki: 1.-4.kl5.-6.kl, 7.-12kl.

Skolas vadība

12.04.2021.


Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības - Telpas (22,90.m2)

Rakstiskas izsoles nolikums.

PIETEIKUMS.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOMAS LĪGUMS.

23.04.2021.PĀRTIKAS  PAKU  IZSNIEGŠANA

PĀRTIKAS pakas saturs: pielikums 1.-6.kl., (.pdf), pielikums 7.-12.kl, (.pdf).

Rīgas 89. vidusskolas pārtikas pakas izsniegšanas grafiki: 1.-4.kl5.-6.kl, 7.-12kl.

Skolas vadība

21.03.2021.


2021.g.25. martā KALBA plāno lielāko tiešsaistes pasākumu Latvijā par studiju un karjeras izvēli - izstādi “Izglītība un karjera” virtuālajā telpā.

Pasākuma tēma ir “Ko dara dažādu profesiju profesionāļi?”. Dažādu valstu universitātes un citi viesi prezentēs vairāk nekā 20 populāras profesijas mūsdienās.

Apraksts un reģistrācija. Infografika.

11.03.2021.


Pasaules Nieru diena

Katru gadu marta otrajā ceturtdienā (šogad 11. martā) tiek atzīmēta Pasaules Nieru diena, kuras mērķis ir veicināt izpratni par nieru būtisko lomu cilvēka organismā, samazināt nieru slimības un ar to saistīto problēmu ietekmi visā pasaulē.

Video, Infografika.

Tiešsaistes tests (ej.uz/PasaulesNierudiena2021 vai https://quizizz.com/join un ievadot kodu 61214850). Tests sarežģītības līmeņa ziņā piemērotāks būs skolēniem, sākot no 9. klases.

Aicinām izmantot arī citus Slimību profilakses un kontroles centra izstrādātos informatīvos materiālus:

Ceram, ka izstrādātie materiāli palīdzēs veicināt skolēnos izpratni par nieru būtisko nozīmi organismā un mudinās ikkatru rūpēties par savu nieru veselību!

10.03.2021.


Apsveicam!

Mūsu skolas izglītojamie piedalījas sacensībās: Latvijas skolu Ziemas festivāls:

REZULTĀTS: 37 VIETA no 100 skolām.

LABĀKIE SKOLĒNI NO MŪSU SKOLAS:

 • LABĀKĀS MEITENES:
 •  

1.vieta Marija V. 11.a

2.vieta Alise D. 11.a

3.vieta Melisa S. 11.a

 • LABĀKIE ZĒNI:

1.vieta Nikolajs K. 11.a

2.vieta Danila M. 9.a

3.vieta Ņikita H. 11.a

09.03.2021.


PĀRTIKAS  PAKU  IZSNIEGŠANA

PĀRTIKAS pakas saturs: pielikums 1.-6.kl., (.pdf), pielikums 7.-12.kl, (.pdf), bez glutēna 1.-6.kl., (.pdf).

Rīgas 89. vidusskolas pārtikas pakas izsniegšanas grafiki: 1.-4.kl, 5.-6.kl, 7.-12kl.

Skolas vadība


Starptautiskais mācību centrs KALBA organizē tiešsaites izstādi IZGLĪTĪBA UN KARJERA, kas notiks 25. martā. Šī izstāde ne tikai informēs par dažādām studiju iespējām, bet arī skaidros ar ko ikdienā nodarbojas specifisku profesiju pārstāvji, piemēram, arhitekts, dizainers, bioķīmiķis, u.c.

Izstādē arī apspriedīsim Latvijas jauniešiem aktuālas tēmas, ieskaitot:

 • influenceru un podkāsteru darbs 
 • Cancel Culture 
 • Motivācija - kur to meklēt?

Apraksts


PĀRTIKAS  PAKU  IZSNIEGŠANA

PĀRTIKAS pakas saturs: pielikums 1.-6.kl., (.pdf), pielikums 7.-12.kl, (.pdf), bez glutēna 1.-6.kl., (.pdf).

Rīgas 89. vidusskolas pārtikas pakas izsniegšanas grafiki: 1.-4.kl5.-6.kl, 7.-12kl.

Skolas vadība


UZMANĪBU, sports!!!

Mūsu skolas izglītojamie piedalīsies sacensības: Latvijas skolu Ziemas festivāls:

Programma

Katrs izglītojamais sacenšoties un rezultātus fiksējot ar viedtālruņiem speciāli Ziemas festivālam izveidotā, vienkārši lietojamā digitālā platformā.

Festivāla virtuālo sacensību norises datums: 19.02.2021.- 04.03.2021.

Katrs dalībnieks saņems cepuri un atstarotāju.

Sporta organizatori


Informācijai!

2021.gada 8.februārī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, valdība pagarināja drošības pasākumus, jo Covid-19 izplatība Latvijā vēl joprojām turpinās.

Grozījumos noteikts,

 • ka 1. – 12. klašu skolēni no 8. februāra turpina mācības attālināti.

Daži atgādinājumi.

Lai mums visiem kopā izdodas, veselību un pacietību,

Rīgas 89.vidusskolas administrācija


PĀRTIKAS  PAKU  IZSNIEGŠANA

PĀRTIKAS pakas saturs: pielikums 1.4.kl, (.pdf), pielikums 5.12.kl, (.pdf).

Rīgas 89. vidusskolas pārtikas pakas izsniegšanas grafiki: 1.-4.kl5.-6.kl, 7.-12kl..

Skolas vadība


Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Informācija par jaunu izglītojošu spēli 1.-6.klašu skolēniem profesiju izzināšanā, ko savā darbā var izmantot arī bibliotēkas.

 

 

     No 10.02. 2021. līdz 12.02.2021. LLU organizē Karjeras dienas jeb Iepazīsti savu nākotnes profesiju!

24.02.2021.  TIEŠSAISTĒ SĀKUMS plkst.11.00.-“Rosinātava 2021” konference vidusskolēniem, kuras ietvaros sabiedrībā pazīstamas personības dalās savos pieredzes stāstos, uzrunājot, motivējot un iedrošinot jauniešu.


PĀRTIKAS  PAKU  IZSNIEGŠANA

PĀRTIKAS pakas saturs: pielikums 1.4.kl, .pdf, pielikums 5.12.kl, .pdf.

Rīgas 89. vidusskolas pārtikas pakas izsniegšanas grafiki: 1.-4.kl5.-6.kl, 7.-12kl..

Skolas vadība


Aktuālā informācija topošajiem 1. klašu izglītojamo vecākiem!

Gaidam Jūsu iesniegumus par bērna uzņemšanu skolā 1. klasē (iesnieguma paraugs).

Iesniegumu par uzņemšanu Skolas 1. klasē vecāki var iesniegt elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, vai izmantojot portāla www.Latvija.lv pieejamo pakalpojumu "Iesniegums iestādei".

Medicīnisko izziņu lūdzam sagatavot iesniegšanai skolā.

Gaidiet papildus informāciju! Lai veicas!

Skolas vadība


Informācijai!

2021.gada 21.janvārī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, valdība līdz 07. februārim pagarināja drošības pasākumus, jo Covid-19 izplatība Latvijā vēl joprojām turpinās.

Grozījumos noteikts,

 •  ka 1. – 12. klašu skolēni līdz 07. februārim mācīsies attālināti.

Daži atgādinājumi

Mēs zinām, ka jūs esat noslogoti un daudz laika ieguldāt, lai atbalstītu savu bērnu!

Šajā situācijā mēs katrs cenšamies rīkoties pēc iespējas labāk un atbildīgāk.

Lai mums visiem kopā izdodas, veselību un pacietību,

Rīgas 89.vidusskolas administrācija


SEJAS MASKAS LIETOŠANA

 • Kā sejas masku lietot pareizi?
 • Kāpēc sabiedriskajā transportā ir jālieto sejas maska?
 • Kā es varu uzlikt masku sabiedriskā vietā ar tīrām rokām?
 • Ko vislabāk izmantot kā sejas masku?
 • Vai var izmantot sejas vairogus?

PĀRTIKAS PAKU IZSNIEGŠANA

PĀRTIKAS pakas saturs: pielikums, .pdf.

Rīgas 89. vidusskolas pārtikas pakas izsniegšanas grafiki: 5.-6., 7.-12kl.(pielikumi).

Skolas vadība


Aktuālā informācija izglītojamiem, pedagogiem, vecākiem!

2021.gada 7.janvārī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, valdība līdz 25. janvārim pagarināja drošības pasākumus, jo Covid-19 izplatība Latvijā vēl joprojām turpinās.

Grozījumos noteikts,

 • ka līdz 22. janvārim 1. - 4. klašu skolēniem būs pagarināts ziemas brīvlaiks
 • 5. – 6. klašu skolēni no 11. janvāra mācīsies attālināti.

Daži atgādinājumi.

Rīgas 89.vidusskolas administrācija


INFORMĀCIJA 1. – 4. KLAŠU IZGLĪTOJAMIEM UN VECĀKIEM!

Saskaņā ar 24.11.2020. Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 grozījumi "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", laika posmā no 30.11.2020. līdz 18.12.2020. 1.-4.klasēs mācības notiek klātienē(A modelis).

Mācību process (apraksts).

Skolas vadība 


Uzmanību!

INFORMĀCIJA 5. – 6. KLAŠU IZGLĪTOJAMIEM UN VECĀKIEM!

Saskaņā ar 24.11.2020. Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 grozījumi "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", laika posmā no 30.11.2020. līdz 18.12.2020. 5.-6.klasēs mācības notiek attālināti.

Attālināts mācību process (apraksts).

Skolas vadība 


AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA!

Sakarā ar Covid - 19 saslimšanas gadījumu skola nosaka attālināto mācību procesu 2.b klasē. Tiek noteikta mājas karantīna laika posmā no 20.11.2020. līdz 01.12.2020. ieskaitot 1.b klasē 22 izglītojamiem un 5 pedagogiAttālināts mācību process.

2.b klases izglītojamiem tiek noteikts attālināts mācību process, izmantojot e-žurnālu Mykoob.lv. un pēc iespējas platformu MS Teams.

Skolas vadībaAKTUĀLĀ INFORMĀCIJA!

Sakarā ar Covid - 19 saslimšanas gadījumu skola nosaka attālināto mācību procesu 1.b klasē.  Attālināts mācību process 1.b klasē.

Tiek noteikta mājas karantīna laika posmā no 17.11.2020. līdz 26.11.2020. ieskaitot 1.b klasē 22 izglītojamiem.

1.b klases izglītojamiem tiek noteikts attālināts mācību process, izmantojot e-žurnālu Mykoob.lv. un pēc iespējas platformu MS Teams.

Aktuālai informācijai par Rīgas 89. vidusskolas attālinātā mācību procesa organizēšanu savlaicīgi sekojiet portālā Mykoob!

Skolas vadība


AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA!

Sakarā ar Covid - 19 saslimšanas gadījumu skola nosaka attālināto mācību procesu 2.a,2.c, 3.a, 4.a, 4.b, 4.c klasēmAttālināts mācību process 2.-4.klasēm mājas karantīna laikā.

Tiek noteikta mājas karantīna laika posmā no 16.11.2020. līdz 25.11.2020. ieskaitot 3.a klasē vienai grupai 15 izglītojamiem, 4.b klases vienai grupai 13 izglītojamiem, 4.c klasē 27 izglītojamiem

Mājas karantīnas laika posmā no 16.11.2020. līdz 26.11.2020. ieskaitot 4.a klasē 27 izglītojamiem.

Mājas karantīnas laika posmā no 16.11.2020. līdz 27.11.2020. ieskaitot skolas 2.a klasē vienai grupai 12 izglītojamiem, 2.c klasē vienai grupai 13 izglītojamiem.

Visiem izglītojamiem tiek noteikts attālināts mācību process, izmantojot platformu MS Teams un e-žurnālu Mykoob.lv.

Aktuālai informācijai par Rīgas 89. vidusskolas attālinātā mācību procesa organizēšanu savlaicīgi sekojiet portālā Mykoob.lv!

Skolas vadībaAKTUĀLĀ INFORMĀCIJA!!!

     Ņemot vērā straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos un 1.-6.klašu izglītojamo, skolotāju un tehnisko darbinieku veselības risku, skola vēlas atgādināt izglītojamiem, skolotājiem, tehniskiem darbiniekiem un izglītojamo vecākiem par drošības pasākumiem skolā, kas tika aprakstīti iekšējos noteikumos 2020. gada 26. augustā Nr.VS89-20-7-nts “Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu” un 2020.gada 4.novembra grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" šeit: atgādne.

Skolas vadība


Pilsonības nedēļa!

Pilsonības nedēļas plāns.


Karjeras nedēļas ietvaros!

Karjeras nedēļas pasākumu plāns. 

Inforgrafika.


AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA!!!

     Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” no 2020.gada 9.novembra līdz 6.decembrim visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija, lūdzu iepazīties ar skolas rīkojumu.

Skolas vadība


Aktuālā informācija 7.-12.klašu izglītojamiem un vecākiem!

Saskaņā ar 28.10.2020. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 624 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un 28.10.2020. Rīgas 89.vidusskolas direktores rīkojumu Nr.VS89-20-150-rs “Par 7.-12. klašu pedagogu darba organizāciju attālināto mācību laikā no 02.11.2020. līdz 13.11.2020.” informējam: teksts.

Skolas vadība


Aktuālā informācija!

 • KAS IR KARANTĪNA?
 • KAM JĀIEVĒRO?
 • KĀ IEVĒROT?
 • CIK ILGI JĀIEVĒRO?
 • VAI IZSNIEDZ SLIMĪBAS LAPU?

Atbildes uz jautājmiem.

Skolas vadība


Interaktīvu nodarbību diena "Rudens diližanss"!

Daudzus gadus pēc kārtas pirms rudens brīvdienām pēdējā skolas dienā sākumskolā tiek rīkota interaktīvu nodarbību diena "Rudens diližanss". Un šis gads nebija izņēmums.

16. oktobrī skolēni devās rudens ceļojumā, kurā piedalījās 14 skolotāji un vairāk nekā 300 bērni. Nodarbības - sacensības, ceļojumi, viktorīnas, stafetes un daudz dažādu aktivitāšu gaidīja bērnus.

Sazinoties dažādās valodās, skolēni pārrunāja drošības jautājumus, iepazinās ar dažādu tautu tradīcijām un risināja matemātiskās mīklas. Skolēni un skolotāji nepamanīja, cik pagāja darba diena. Jautrā noskaņojumā un ar pozitīvām emocijām visi devās rudens brīvdienās.

Nākamais “ceļojums” notiks nākamajā mācību gadā. Liels paldies skolotājiem par šīs dienas sagatavošanu un vadīšanu. Klašu sacensību rezultāti tiks paziņoti pēc rudens brīvdienām.


Aktuālā informācija 7.-12.klašu izglītojamiem un vecākiem!

Saskaņā ar 14.10.2020. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 624 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un 15.10.2020. Rīgas 89.vidusskolas direktores rīkojumu Nr.VS89-20-150-rs “Par 7.-12. klašu pedagogu darba organizāciju attālināto mācību laikā no 26.10.2020. līdz 30.10.2020.” informējam: teksts.

Skolas vadība


Labdien, cien. vecāki!

Visā Latvijā un mūsu skolā no 26.-30. oktobrim notiks karjeras nedēļa.

Bet jau atkal mūs pārsteidzis kārtējais ierobežojumu periods!

Un šajā sakarā aicinām piedalīties arī Jūs! Sadarbībā ar jums mēs varam attālināti palīdzēt skolēniem iepazīties ar profesiju, ar darba apstākļiem, izglītības iespējām un jūsu karjeras ceļu. Lūdzu esiet aktīvi!

Pilna informācija.

Mums ir nepieciešams jūsu atbalsts un mēs ceram uz sadarbību!

Atbildes un video materiālus lūdzam sūtīt līdz 22.10.2020.


2020.gada1.oktobrī Rīgas 89.vidusskolas Svētku zālē 11.a un 7.a klašu izglītojamiem notika tikšanās ar programmas “Jaunais pilsonis” speciālistu.

Nodarbības laikā izglītojamie ieguva zināšanas un izpratni par pilsonisko līdzdalību un tās nozīmi sabiedrībā. Interaktīvajā spēlē “Četri stūri” skolēniem bija iespēja darboties praktiski. Pēc tikšanās jaunieši tika aicināti paši veikt kādu pilsonisko iniciatīvu, kura būtu nozīmīga savas kopienas, apkārtējās vides vai sabiedrības labklājības veicināšanā. Attēli: 1., 2., 3., 4., 5.

Informāciju sagatavoja pedagogs karjeras konsultants, direktores vietniece audzināšanas jomā Svetlana Krasova


Rīgas 89. vidusskola informē par to, ka ir mainījusies kārtībā, kā jārīkojas Skolai un vecākiem, ja ir konstatēts, ka bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes. Lūdzam iepazīties ar Veselības ministrijas vēstuli un Rīcības algoritmu, kas pievienots pielikumā.

Veselbas Ministrijas vēstule. Rīcības algoritms.


8.-12. klašu izglītojamo un Skolēnu parlamenta pārstāvju tikšanās ar jauniešu organizācijas Young Folks LV pārstāvjiem.

Attēls 1. Attēls 2. Apraksts.


Rīgas 89. vidusskola informē par to, ka SAKARĀ AR epidemioloģisko SITUĀCIJU VALSTĪ pasliktināšanu, skola no 05.10.2020. sāks strādāt pēc A un B modeļiem(kombinēts):

 • 1.- 6., 9., 12.klases IZGLĪTOJAMIE mācās klātienē.
 • 7., 8., 10.,11.klases IZGLĪTOJAMIE mācās pēc slīdoša grafika klātienē un attālināti.

Lūdzam iepazīties ar ATTĀLINĀTO GRAFIKU, kas pievienots pielikumā. Attālināto mācību grafiks I semestrī.


Rīgas 89.vidusskolas Pasnovērtējuma ziņojums - 2020.


No 14.09.2020. līdz 18.09.2020. skolā notiks Olimpiskā nedēļa. Nolikums.


1.septembris – Zinību diena!

2020./2021. Mācību gads sākas!

           Zinību dienas kārtība (pilna informācija!)

     No plkst. 10:00. līdz 10:40.svinīgais pasākums „1.septembris skolā” 1., 5., 10.un 12. klašu izglītojamiem, veltīts Zinību dienai.

     No plkst. 10:40 līdz 11:20klases stunda “Zinību diena ir klāt” 1., 5., 10. un 12. klašu skolēniem. Ieeja un izeja notiks caur galveno ieeju Nr.1 klases audzinātāja pavadībā;

     2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 11. klašu izglītojamiem klases stunda “Zinību diena ir klāt” klasēs telpās. Klases stundas organizācija notiks pa plūsmām:

        I plūsma: 2.b, 2.c, 3.d, 4.a, 4.c, 7., 11. klašu izglītojamiem no plkst. 9:50 līdz 10:30. Ieeja un izeja notiks caur ieeju Nr.2 klases audzinātāju pavadībā;

        II plūsma: 3.a, 3.b., 3.c klašu izglītojamiem no plkst. 10:40 līdz 11:20 Ieeja un izeja notiks caur ieeju Nr.2 klases audzinātāju pavadībā;

        III plūsma: 6., 8., 9. klašu izglītojamiem no plkst. 11:30 līdz 12:10. Ieeja un izeja notiks caur ieeju Nr.3 klases audzinātāju pavadībā;

     No plkst. 9:00 līdz 9:40 – klases stunda “Zinību diena ir klāt” 2.a klašu skolēniem. Ieeja un izeja notiks caur ieeju Nr.2 klases audzinātāju pavadībā;

     No plkst. 12:00 līdz 12:40 – klases stunda “Zinību diena ir klāt” 4.b klašu skolēniem. Ieeja un izeja notiks caur galveno ieeju Nr.1 klases audzinātāju pavadībā.

Vecāki nepiedalās pasākumos, tikai stadiona laukumā, ievērojot 2 m distanci.

Rīgas 89.vidusskolas vadība 


AKTUĀLA INFORMĀCIJA

Atbilstoši 26.08.2020.Rīgas 89.vidusskolas iekšējiem noteikumiem Nr.VS89-20-5-nts “Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu” Aktuāla informācija (pilna versija!):

Ar 01.09.2020.skola darbu organizē pēc A modeļa, kurā mācības:

1. – 6. klašu posmā notiek klātienē un

7. – 12.klašu posmā notiek klātienē, ietverot līdz 20% mācību laika ar attālinātā mācību procesa elementiem: Attālināto mācību grafiks septembrī

 • Ierašanās skolā notiek pa plūsmām;
 • Ieeja skolā un izeja no skolas 2020./2021.m.g;
 • Klašu sadalījums pa kabinetiem 2020./2021.m.g.;
 • Siltā ēdināšana tiek organizēta pa plūsmām starpbrīžos;
 • Attālināto mācību grafiks 7.-12.klasēm 2020./2021.m.g. septembrī
 1. Vecāku pienākums ir novērtēt izglītojama veselības stāvokli. Elpceļu saslimšanas pazīmju gadījumā nekavējoties informēt par to skolu un doties pie ģimenes ārsta. Pēc slimības izglītojama atgriešanās skolā iespējama tikai ar ārsta izziņu. Nekādā gadījumā nav pieļaujama slima izglītojama vešana uz skolu.
 2. Ja skolā tiek konstatēts, ka izglītojamam ir elpceļu saslimšanas pazīmes, bērns tiek izolēts. Vecāki tiek informēti. Pēc slimības bērna atgriešanās skolā iespējama tikai ar ārsta izziņu.

Iekšējie noteikumi "Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu".

Rīgas 89.vidusskolas vadība 


Gaidām mūsu skolas 10.klasē!

Informējam, ka RD IKSD tīmekļa vietnē ir informācija, ka šā gada 17.augustā plkst. 11.00 Rīgas 64.vidusskolā tiek organizēts apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums uz brīvajām vietām 10.klasē 2020./2021.mācību gadā.

Skat https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=papildu-iespeja-pieteikties-kombinetajam-iestajparbaudijumam-uz-brivajam-vietam-10klase-rigas-skolas-5616

Brīvo vietu skaits 10.klasē - 10!

Skolas administrācija


Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.04.2020. noteikumiem Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību”, ārkārtējās situācijas dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem Rīgas 89. vidusskola sniegs atbalstu, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamo īpašumu nomu, pamatojoties uz nomnieka-komersanta atbilstību noteiktajiem kritērijiem un komersanta iesniegumu.

Komersanti, kas saņēmuši atbalstu:

Nr.

Komersanta reģistrācijas numurs

Komersanta nosaukums

  1. 40003556833 BALTIC RESTAURANTS LATVIA SIA
  2. 40003419037 Kafe Serviss SIA
  3. Apavu darbnīca Individuālais komersants

 

Administrācija


Informācija 10.klases pretendentiem!

Rīgas 89.vidusskola uzsāk 10.klases skolēnu uzņemšanu no 18.jūnija! (18.06., 19.06., 25.06., 26.06., 29.06. un 30.06.)

 1. Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki iesniedz skolas direktoram adresētu iesniegumu.
 2. Iesniegumam pievieno:

2.1. apliecības par vispārējo pamatizglītību kopiju, uzrādot oriģinālu vai Liecību par mācību sasniegumiem 2019./2020.m.g.

Dokumentu pieņemšana norādītajās dienās no 10:00-14:00


Informējam, ka apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma skolēnu uzņemšanai 10.klasē oficiālie rezultāti tiks publicēti 17.jūnijā interneta vietnē: ej.uz/skolu2020-10kl


Rīgas 89.vidusskolas Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norise 2020.gada 15.jūnijāUzmanību!

Rīgas 89. vidusskolas uzņemšanas noteikumi 10.klasēs


INFORMĀCIJA 9.KLAŠU SKOLĒNIEM!

Rīgas 89. vidusskola aicina pieteikties apvienotajam iestājpārbaudījumam uz 10.klasi.

Informējam Jūs, ka reģistrēties kombinētajam iestājpārbaudījumam varēs no 25. maija elektroniski RD IKSD tīmekļa vietnē http://iksd.riga.lv/pieteikums-iestājpārbaudijumam.

 1. Apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums (angļu valoda + matemātika) uz 10. klasi notiks 15. jūnijā.
 2. Reģistrējoties iestājpārbaudījumam, varēs izvēlēties vietu (izglītības iestādi), kurā veikt šo rakstisko iestājpārbaudījumu.
 3. Neatkarīgi no tā, kurā izglītības iestādē tiks kārtots iestājpārbaudījums, rezultāts būs derīgs jebkurai skolai, kura kā uzņemšanas kritēriju noteikušas iestājpārbaudījumu.
 4. Apvienoti organizēto iestājpārbaudījumu rezultāti būs pamats pretendentam piedalīties konkursā uzņemšanai izvēlētajā vidusskolā.
 5. Kombinētā iestājpārbaudījuma organizācija un rezultātu paziņošana notiek saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 2020.gada 18.maija iekšējo noteikumu Nr.13-nts "Apvienoto kombinēto iestājpārbaudījumu norises organizēšanas un vērtēšanas kārtība" noteiktajām prasībām.

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma mērķis: kompleksi novērtēt 9.klašu izglītojamo - pretendentu vispārējās pamatizglītības programmā iegūto zināšanu un prasmju atbilstību izvēlētajai vispārējās vidējās izglītības programmai

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma adresāts: 9.klašu izglītojamie, kuri vēlas iestāties Rīgas vispārējās vidējās izglītības skolās, kuras iestājpārbaudījuma rezultātu ir noteikušas kā konkursa kritēriju izglītojamo uzņemšanai 10.klasē

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma uzbūve: Apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums sastāv no divām daļām – matemātika un svešvaloda. Darbs veidots latviešu valodā, izņemot svešvalodu. Apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam ir divi varianti.

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma izpildes laiks: divas astronomiskās stundas.

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma programma

Rīgas 89.vidusskolas administrācija


Aktuālā informācija topošajiem 2020./2021. m.g. 1. klašu izglītojamo vecākiem!

Līdz 25.05.2020. gaidam Jūsu iesniegumus par bērna uzņemšanu skolā 1. klasē 2020./2021. m.g. (iesnieguma paraugs).

Iesniegumu par uzņemšanu Skolas 1. klasē vecāki var iesniegt elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, vai izmantojot portāla www.Latvija.lv pieejamo pakalpojumu "Iesniegums iestādei".

Ja Jums nav iespējams iesniegt elektronisku iesniegumu, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, varat papīra formāta iesniegumu par izglītojamā uzņemšanu Skolas 1. klasē iesniegt klātienē: Rīga, Hipokrāta ielā 27, ierodoties skolā, pie vārtiem zvanīt skolas dežurantam pa tālruni 67536589. Skolā 171. kabinetā Jus sagaidīs direktores vietniece izglītības jomā katru darba dienu laikā no 9:00 līdz 14:00.

Medicīnisko izziņu lūdzam iesniegt ne vēlāk kā 31.08.2020.

Vecāku sapulces plānojam laika posmā no 26.05.2020 līdz 05.06.2020.

Gaidiet papildus informāciju! Lai veicas!

Skolas vadība


Rīgas 89. vidusskolas vēstures muzejs

Katru gadu maija vidū notiek lielisks pasākums “Muzeju nakts”, kad visi muzeji ir atvērti un gaida apmeklētājus ar interesantām radošajām ekskursijām un priekšnesumiem. Diemžēl šogad šis burvīgais notikums nenotiek, sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī. Bet mēs aicinām Jūs apmeklēt mūsu skolas vēsturisko muzeju virtuāli.

Rīgas 89. vidusskolas vēstures muzejs strādā kopš 2010.g. atrodas 2.stāvā, Svētku zāles foajē.

Pirmā muzeja pedagoģe bija Svetlana Krasova. Viņa kopā ar izglītojamiem, kas tika iesaistīti muzeja padomē, rūpīgi sakrāja un noformēja daudz interesantu Rīgas 89. vidusskolas vēstures eksponātu.

No 2019. gada septembra skolotāja Arina Korotčenko pilda muzeja pedagoga pienākumus un turpina krāt skolas tradīcijas. Skolas muzeja galvenais mērķis - saglabāt skolas vēsturi, organizēt ekskursijas un palīdzēt skolas parlamentam organizēt svētkus un pasākumus.

Šajā mācību gadā mūsu muzeja padomes locekļi ir labi pastrādājuši. Tika organizētas muzeja padomes sēdes, izstādes “Mūsu lepnums” un “No Rīgas 89. vidusskolas vēstures”, novadītas ekskursijas, ar jauniem eksponātiem noformētas vitrīnas. Kā arī muzeja audzēkņi aktīvi piedalījās skolas pasākumos.

Esiet laipni gaidīti Rīgas 89. vidusskolas vēstures muzejā nākamajā mācību gadā klātienē!


Apsveikums

Latvija sākas mūsu sirdīs!

„Latvija lai mūžam dzīvo kā pērle jūras apskalota, saules-mīļās labās, gaišās, karstās-saules apstarota un sildīta, mūsu siržu mīlēta un mūsu roku, mūsu visu spēku un zīnāšanu celta un mūsu krūtīm un rokām aizstāvētā un sargātā Latvija tagad un visos laikos.”

Kārlis Ulmanis

Sveicam 4. māijā Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā!


Labdien, cienījamie skolēnu vecāki!

Liels paldies par atbalstu, ieguldīto laiku un par ieinteresētību mācību procesā!

Daži atgādinājumi un jauna informācija

Skolas administrācija


Sveicināti!

Gatavošanās posms 2019./2020. mācību gada eksāmeniem var būt īpaši satraucošs, jo vēl ir daudz neskaidrību par pārbaudījumu norisi un formu. Lai atbalstītu 9. un 12. klases skolēnus šajā sarežģītajā laikā, esam sagatavojuši informatīvu materiālu, kā visefektīvāk izmantot Uzdevumi.lv, gatavojoties eksāmeniem. 

Lejupielādēt materiālu

Liels paldies par Jūsu atsaucību!

Uzdevumi.lv komanda

Ja Jums rodas kādi papildus jautājumi, rakstiet uz info@uzdevumi.lv! 


Vecākiem

Ja jums ir sākumskolas vecuma bērns un jūs vēlaties mērķtiecīgi piedalīties bērna karjeras plānošanas procesā:

 • palīdziet bērnam būt profesionāli veiksmīgam - uzticētajiem uzdevumiem jāatbilst bērna spējām, tie nedrīkst būt pārāk sarežģīti;
 • sargājiet bērnu no pārāk augsta prasīguma pret sevi un citiem;
 • audziniet bērnu darbībā;
 • palīdziet bērnam tikai tad, kad viņš to lūdz;
 • ļaujiet attīstīties centīgai personībai.

Ja jums ir pusaudzis un jūs vēlaties mērķtiecīgi piedalīties bērna karjeras plānošanas procesā:

 • pusaudžiem vajag pietiekami daudz laika sev un savam interesēm
 • ar bērnu jāveido savstarpējas uzticības un uzmundrinājuma attiecības
 • jāatzīst aktivitātes, kurās pusaudzis uzrāda labus rezultātus
 • jāpalīdz pusaudzim rast atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar identitāti, ja pusaudzis tādus uzdod
 • jāatbalsta pusaudža izvēles un mērķi
 • jāiedrošina spert nākamo soli

Informāciju meklējiet šeit:

http://www.viaa.gov.lv/files/news/727/mans_berns_izvelas_karjeru_web.pdf vai

www.viaa.gov.lv/Euroguidance

Pedagogi karjeras konsultanti 


Aicinām!

I Augstskolu informācija par atvērto durvju dienām tiešsaistē:

II Profesiju apraksti:

III Metodiskie materiāli ir saskaņoti IZM un elektroniski pieejami lietošanai VIAA mājas lapā šeit: http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/info_mater/

Pedagogi karjeras konsultanti 


Nākamo 2020./2021. mācību gada pirmklasnieku vecāku uzmanībai!

Rīgas 89. vidusskolas administrācija lūdz vecākus pieteikties reģistrācijai mūsu skolas pretendentu sarakstā. Pieteikumus elektroniskā formā, lūdzu, sūtiet uz mūsu skolas e-pasta adresi: r89vs@riga.lv


Sludinājums.

Rīgas 89. vidusskola paziņo, ka, attālinātas apmācības kvalitātes paaugstināšanai, no 2020. gada 27. marta skola sāka strādāt ar MS Teams korporatīvo platformu, kas ir MS Office 365 paketes sastāvdaļa. MS Teams platforma lietotājiem nodrošina iespēju organizēt video konferences, apmainīties ar ziņojumiem, koplietot failus un citas funkcijas. 4.-12.klašu skolēnus piedalīties MS Teams platformā uzaicinās klases audzinātāji.

Gaidiet ielūgumu piedalīties korporatīvajā platformā MS Teams!

Tomēr galvenais informācijas apmaiņas līdzeklis starp izglītojamiem, skolotājiem un vecākiem joprojām ir izglītības sociālais tīkls Mykoob.

Объявление.

Рижская 89 средняя школа сообщает, что для улучшения качества дистанционного обучения, с 27.03.2020 школа начинает работать в корпоративной платформе MS Teams, входящей в состав пакета MS Office 365. Платформа MS Teams предоставляет в распоряжение пользователей возможность организации видеоконференций, обмен сообщениями, совместное использование файлов и другие возможности. Учащиеся 4 - 12 классов будут приглашены к участию в работе в платформе MS Teams классными руководителями.

Ожидайте приглашения к работе в корпоративной платформе MS Teams!

Вместе с тем, основным инструментом обмена информацией между учащимися, учителями и родителями по-прежнему остается образовательная социальная сеть Mykoob.


Aktuālā informācija izglītojamiem, pedagogiem, vecākiem!


Lai labāk organizētu skolēnu attālināto apmācību skola izmanto sekojošos tīkla resursus:

1) Sosiālo tīklu Mykoob (https://www.mykoob.lv)

2) http://www.uzdevumi.lv/

Resurss satur mācību materiālus un uzdevumus vairākos priekšmetos. Pedagogiem Ir iespēja izstrādāt savus materiālus, uzdevumus un pārbaudes darbus. Visiem skolotājiem, kas strādā 5.-12. klasēs, platformā jau ir reģistrācija un piešķirta PROF licence. Pārējie skolotāji un izglītojamie var reģistrēties platformā patstāvīgi.

3) http://www.soma.lv/

Platformā arī ir mācību materiāli dažādos priekšmetos (mācību grāmatas, rokas grāmatas un uzdevumi)
Reģistrēties var, izmantot Jūsu Mykoob profilu (sākumlapā noklikšķiniet uz pogas "Mykoob").

4) https://maconis.zvaigzne.lv/

Izdevniecība Zvaigzne ABC piedāvā bezmaksas izmantot mācību grāmatu elektroniskās versijas līdz 2020. gada 30. jūnijam. Lai izmantotu mācību materiālus, jums jāreģistrējas vietnē.

5) https://www.siic.lu.lv/skolam/materiali/atbalsta/

LU atbalsta materiāli.

Vietne ir mācību materiāli ķīmijā, fizikā, matemātikā un bioloģijā. Reģistrācija nav nepieciešama. Ari LU atbalsta materiāli ir pieejami Mykoob sistēmā izvēlne Faili->DZM mācību materiāli.

6) http://macibas.e-skola.lv/

Vietnē ir ļoti daudz mācību materiālu. Var reģistrēties ar Mykoob profilu (attiecīgā saite atrodas vietnes sākuma lapas labajā pusē). Mācību priekšmetu var izvelēties "Priekšmeti" sadaļā vai ievadot priekšmeta nosaukumu laukā "Meklēt priekšmetus".

7) https://zoom.us/

Platforma videokonferenču veidošanai.

8) Skype, Whats App, Viber

Platformas video tērzēšanai un teksta ziņojumu apmaiņai.


Uzmanību!

Cienījamie vecāki!

Metodiskie norādījumi Rīgas 89. vidusskolas vecākiem attālinātā mācību procesa organizēšanai

Ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” valstī ar mērķi ierobežot COVID -19 vīrusa izplatību līdz 2020.g.14.aprīlim Rīgas 89. vidusskola organizē mācību procesu attālināti, nodrošinājāt mācību plāna izpildi saskaņā ar mācību priekšmetu programmām.

Aicinām Jūs sagatavoties attālinātajam mācību procesam un:

lai nodrošinātu efektīvu attālinātu mācību procesu, materiālu apgūšanu, mācību failu apmaiņu, mācību materiālu apguves kontroli un atgriezenisko saiti, kā arī saņemtu aktuālo informāciju , vecākiem lūgums līdz 2020.g.23.martam pārliecināties, ka Jūsu bērnam ir nodrošināta datora piekļuve portālā Mykoob, kas ir galvenais saziņas līdzeklis starp izglītojamiem, pedagogiem un vecākiem.

Kā arī nodrošināt bērnam iespēju apmeklēt:

 • 5. līdz 12. klases izglītojamiem portālu uzdevumi.lv
 • 1. līdz 12. klases izglītojamiem portālu soma.lv;
 • 1. līdz 12. klases izglītojamiem portālu https://maconis.zvaigzne.lv/

Pedagogi, izglītojami un vecāki pēc saskaņošanās var papildus izmantot:

Viber un WhatsApp.

Gadījumā, ja Jums nav iespējas nodrošināt savu bērnu ar viedtālruni/ planšetdatoru ar interneta pieslēgumu, stacionāro vai portatīvo datoru ar interneta pieslēgumu jāziņo klases audzinātājam līdz 2020. gada 20.martam.

Informācija par veicamajiem mācību uzdevumiem, kā arī visa aktuālā informācija tiks ievietota: mācību sociālajā tīklā Mykoob.

Aktuālai papildus informācijai par Rīgas 89. vidusskolas attālinātā mācību procesa organizēšanu savlaicīgi sekojiet portālā Mykoob!

Informācija pdf formātā.

Rīgas 89. vidusskolas administrācija

19.03.2020


Uzmanību! Aktuāla informācija skolēniem!

Katrs skolēns no priekšmetu skolotājiem pirmdienās no 08.40 līdz 10.00 saņem mācību priekšmetu nedēļas plānojumu, kur norādīts patstāvīgo darbu izpildes un nodošanas termiņš.

Lūgums ieplānot darbu veikšanu tā, lai nebūtu pārslodzes. Nepieciešamības gadījumā saziņa ar priekšmetu skolotājiem, klases audzinātāju, atbalsta personālu notiek sociālajā mācību sistēmā mykoob.lv

Внимание! Актуальная информация для учеников!

Каждый ученик в понедельник с 8.40 до 10.00 от учителей-предметников получает задания на неделю, где указан срок их выполнения и сдачи.

Просьба распределить время выполнения заданий, не перегружая себя. В случае необходимости учащиеся могут задавать вопросы через систему mykoob.lv


Jūsu uzmanībai!

Piedāvājam izvietošanai, izmantošanai, sabiedrības informēšanai divus SPKC sagatavotos informatīvos video (latviski un krieviski) par COVID-19. Video aprakstīti COVID-19 izplatīšanās ceļi un profilakses pasākumi, lai izvairītos no COVID-19 saslimšanas.

Latviešu valodā: https://failiem.lv/u/f5h2f6v2?share_email_id=cee0a3
Krievu valodā: https://failiem.lv/u/7eenaegd?share_email_id=cee1b5


Uzmanību!

Skolas izglītojamiem, vecākiem un iedzīvotājiem!

Ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” valstī ar mērķi ierobežot COVID -19 vīrusa izplatību Rīgas 89. vidusskolas Sporta kompleksa “Mežciems” teritorija, t.sk. futbola laukums, multifunkcionālie laukumi, ielu vingrošanas laukums, kā arī skrejceļu sektors velo trase būs slēgti no 2020.gada 13.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim.

Administrācija


Cienījamie izglītojamie, pedagogi, vecāki!

Sakarā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī, nosūtam JUMS zināšanai Ministru Kabineta informāciju!

Ministru prezidenta Rīkojums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu

 1. No rīkojuma stāšanās spēkā tiek pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020. gada 13. marta mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi. Tas nozīmē, ka 2020. gada 13. martā izglītojamie neierodas skolā.
 2. Klases audzinātājiem jāizziņo skolēnu vecākiem, ka mācības no rītdienas nenotiek, darbinieki un skolotāji turpina darbu, nākamajā nedēļā skolotāji gatavojas nodrošināt mācības attālināti līdz 14.04.2020.
 3. Ja kāds skolēns rīt ierodas skolā, tad bērns jānodarbina līdz vecāks ierodas pakaļ dodas mājās, ja ir droši zināms, ka vecāks ir informēts par to, ka mācības skolā nenotiek līdz 14.04.2020.
 4. Pulciņi, skates, sporta pasākumi un mēģinājumi nenotiek.

Rīgas 89.vidusskolas direktore M. Serkova


Uzmanību!

Rīgas 89.vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāji sadarbībā ar pagarinātās dienas grupas skolotājiem turpina īstenot projektu – “Runājam latviski”.

Marta tēma – Apģērbs. Izskats. Personiskā higiēna”

27.02.2020.


Ieteikumi un rekomendācijas, biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par koronavīrusa Covid-19 izraisīto uzliesmojumu pieejami:

 • Veselības ministrijas tīmekļvietnē:

http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/koronavirusa_izraisita_slimiba_covid19/,

 • Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē:

https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/767 

 • praktiski ieteikumi izglītības iestādēm pieejami arī ministrijas tīmekļvietnē:

https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/3932-praktiski-ieteikumi-izglitibas-iestadem-un-vecakiem-par-covid-19 . …”

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

11.03.2020.


Par nekustamā īpašuma Rīgā, Hipokrāta ielā 27. (iznomājamā platība 1.0 m2), būves kadastra apzīmējums 01001220282025, nomas līgumu.

01.02.2020. Rīgas 89.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Hipokrāta ielā 27. (iznomājamā platība 1.0 m2), būves kadastra apzīmējums 01000282025, nomas līgumu ar SIA "KAFE SERVISS", nomas maksa – EUR 72.00 mēnesī, ar termiņu līdz 31.01.2025.

18.02.2020.


Par nekustamā īpašuma Rīgā, Hipokrāta ielā 27. (iznomājamā platība 16.8 m2), būves kadastra apzīmējums 01001220282025, nomas līgumu.

03.02.2020. Rīgas 89.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Hipokrāta ielā 27. (iznomājamā platība 16.8 m2), būves kadastra apzīmējums 01000282025, nomas līgumu ar Dmitriju Ronžinu, nomas maksa – EUR 54.00 mēnesī, ar termiņu līdz 02.02.2025.

03.02.2020.


Par iespēju iegūt nomas tiesības telpas automātu izvietošanai veselīgas pārtikas – karsto, auksto dzērienu nodrošināšanai (1.5.m2).

13.01.2020. 


Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības - Telpas (16.8.m2)

Rakstiskas izsoles nolikums.

PIETEIKUMS.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOMAS LĪGUMS.

13.01.2020.


Uzmanību!

2019.g.20.novembrī

no 16.30 līdz 19.00

skolā organizē

Vecāku dienu.

Skolas administrācija


2019.gada 21.novembrī skolā notiks pasākums projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros, "Profesiju diena" 3.-4.klašu izglītojamiem.

2019.gada 25.novembrī skolā notiks pasākumi projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros, "Ceļš uz karjeru" 3., 5., 6., 7.,8.klašu izglītojamiem.


Jūsu uzmanībai 2019. gada 8. novembra Rīgas 89.vidusskolas mazākumtautību skolu 3.- 4. klašu skolēnu atklātā konkursa rezultāti.

1. Trešo klašu skolēni:

Klase

Kods

Klausīšanās

Lasīšana

Valodu lietošana

Rakstīšana

Kopā

Vieta

1.uzd.

2.uzd.

1.uzd.

2.uzd.

1.uzd.

2.uzd.

10

5

5

8

12

10

7

57

3

301

1

5

3

5

8

9

4

35

 

3

302

6

3

4

5

12

9

6

45

2

3

303

6

2

3

3

11

9

6

40

a1)

3

304

2

0

5

4

5

6

3

25

 

3

305

1

5

5

5

5

3

4

28

 

3

306

5

4

4

8

11

0

6

38

a

3

307

6

3

3

5

12

4

7

40

a

3

308

4

5

4

5

9

7

6

40

a

3

309

5

4

3

6

7

6

6

37

a

3

310

4

3

3

0

8

4

6

28

 

3

311

5

3

5

5

10

3

6

37

a

3

312

5

1

2

3

5

0

6

22

 

3

313

3

0

5

1

5

5

5

24

 

3

314

2

3

8

4

7

7

6

37

a

3

315

4

4

5

4

9

6

3

35

 

3

316

3

3

5

7

0

5

5

28

 

3

317

6

3

3

4

11

9

5

41

a

3

318

6

5

3

5

10

7

6

42

3

3

319

1

5

1

1

11

6

5

30

 

3

320

7

5

4

2

6

3

3

30

 

3

321

5

5

2

6

11

8

5

42

3

3

322

4

5

5

4

8

5

5

36

 

3

323

4

5

5

6

10

9

5

44

2

3

324

3

4

5

3

7

5

5

32

 

3

325

7

5

4

5

12

8

7

48

1

3

326

5

5

4

3

7

6

3

33

 

3

327

7

3

5

4

10

5

2

36

 

3

328

5

5

4

2

6

5

2

29

 

3

329

             

0

 

3

330

1

3

4

5

4

4

3

24

 

3

331

5

5

5

6

9

9

7

46

2

3

332

2

5

4

6

4

5

5

31

 

3

333

4

4

3

3

12

6

5

37

a

3

334

5

3

2

4

4

5

7

30

 

3

335

3

3

2

0

5

3

6

22

 

3

336

             

0

 

3

337

5

4

4

2

7

7

6

35

 

3

338

1

3

4

2

3

4

7

24

 

3

339

3

5

4

0

0

7

6

25

 

3

340

4

2

2

0

4

2

6

20

 

3

341

5

5

5

1

4

7

6

33

 

3

342

5

3

5

0

0

4

6

23

 

3

343

4

2

4

4

4

9

7

34

 

3

344

2

4

3

1

3

5

5

23

 

3

345

0

2

3

0

3

4

5

17

 

3

346

2

4

3

1

4

9

3

26

 

3

347

6

5

5

5

10

9

6

46

2

3

348

5

5

4

5

11

7

7

44

2

3

349

2

3

3

2

4

6

6

26

 

3

350

1

3

3

5

10

8

5

35

 

3

351

7

5

5

6

12

9

5

49

1

2. Ceturto klašu skolēni:

Klase

Kods

Klausīšanās

Lasīšana

Valodu lietošana

Rakstīšana

Kopā

Vieta

1.uzd.

2.uzd.

1.uzd.

2.uzd.

1.uzd.

2.uzd.

10

5

5

8

12

10

7

57

4

401

8

5

3

4

10

7

6

43

a

4

402

8

4

5

1

12

9

5

44

3

4

403

6

5

4

2

10

8

6

41

a

4

404

7

5

3

3

11

9

6

44

3

4

405

10

5

4

3

12

10

6

50

1

4

406

4

5

4

3

10

7

7

40

a

4

407

7

5

3

3

11

5

3

37

 

4

408

9

5

4

4

11

8

5

46

2

4

409

8

5

5

4

12

9

6

49

1

4

410

8

5

4

2

8

10

5

42

a

4

411

8

5

5

3

11

8

7

47

2

4

412

8

5

1

1

11

10

6

42

a

4

413

4

4

2

2

9

7

7

35

 

4

414

5

5

2

1

4

4

6

27

 

4

415

8

5

1

3

8

10

6

41

a

4

416

7

5

2

4

11

8

7

44

3

4

417

2

5

3

3

10

9

7

39

 

4

418

4

5

4

4

10

6

7

40

a

4

419

 

 

 

 

 

 

 

0

 

4

420

5

5

5

3

12

9

7

46

2

4

421

7

5

3

6

8

10

7

46

2

4

422

5

5

3

1

11

8

6

39

 

4

423

8

5

0

4

9

7

7

40

a

4

424

5

5

2

2

9

8

7

38

 

4

425

5

5

3

3

11

9

6

42

a

4

426

2

5

2

3

10

7

7

36

 

4

427

7

5

4

4

12

9

7

48

2

4

428

7

5

4

3

8

7

3

37

 

4

429

6

5

2

1

11

9

6

40

a

4

430

6

5

5

3

10

7

7

43

a

4

431

8

5

1

10

9

9

7

49

1

4

432

4

4

2

2

5

8

7

32

 

4

433

2

5

1

3

6

6

7

30

 

4

434

6

5

1

4

7

10

7

40

a

4

435

 

 

 

 

 

 

 

0

 

4

436

8

5

2

2

7

9

7

40

a

4

437

 

 

 

 

 

 

 

0

 

4

438

6

5

3

2

5

7

7

35

 

4

439

 

 

 

 

 

 

 

0

 

4

440

6

4

1

1

5

7

7

31

 

4

441

3

4

2

1

5

7

7

29

 

4

442

7

5

3

3

7

9

6

40

a

4

443

 

 

 

 

 

 

 

0

 

4

444

5

5

1

7

8

7

7

40

a

4

445

5

4

3

3

7

7

6

35

 

4

446

2

4

0

1

5

5

6

23

 

4

447

7

5

5

4

12

9

7

49

1

4

448

10

5

4

2

8

9

7

45

3

4

449

5

4

2

1

7

9

7

35

 


1) a - atzinība

2019.gada 12.novembrī plkst.14.00 skolas sporta zālē notiks konkurss "SUPERPUIKA-2019'' 9.-12.klašu jauniešiem.

Konkursa Nolikums un Pieteikums.


2019.g.08.novembrī norisināsies 6. mazākumtautību skolu 3.- 4. klašu skolēnu atklātais konkurss latviešu valodā.

Konkursa Nolikums


2019.gada 01.novembrī skolā notiks pasākumi projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros, ar programmam var iepazīties šeit: Profesiju diena, Ķīmiķis Latvijā.


2019.gada 11.septembrī 13.00 sporta laukumā notiks Vidzemes priekšpilsētas sacensības futbolā 4.-5.klašu zēniem.

Apakšgrupā spēlē:

 • Rīgas 89.vsk.
 • Rīgas Mežciema psk.
 • Rīgas Teikas vsk.
 • Rīgas Hanzas vsk

“Spēka maize,

Avots ceļā,

Lapa visās krustcelēs –

Skola, mana skola,

Tu biji, esi un būsi.”

/S. Kaņepe/

Cienījamie izglītojamie, skolotāji, skolas darbinieki, vecāki!

Aicinām ar savu klātbūtni pagodināt 2019./2020. mācību gada Zinību dienas "Jāsāk man jauns dzīves stāsts..." pasākumu!

Gaidīsim Jūs 2019. gada 2. septembrī, plkst.10.00!

Veiksmīgu, panākumiem bagātu 2019./2020. mācību gadu!

Skolas administrācija


Rīgas 89.vidusskolas 10.klases iestājpārbaudījuma rezultāti (2019.gada 15.augusts)

Iestājpārbaudījuma rezultāti.


Jau atkal viena zvaigzne

Tur augšā šonakt dziest.

Sirds, visu atdevusi,

Beidz priecāties, beidz ciest.

(A. Štrauss)

Dziļās skumjās paziņojam, ka 59 gadu vecumā mūžībā aizgājusi ilggadējā Rīgas 89.vidusskolas mūzikas skolotāja Olga Ivanova.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenei un piederīgajiem. Rīgas 89.vidusskolas kolektīvs.

 

Atvadīšanās no ilggadējās Rīgas 89.vidusskolas mūzikas skolotājas Olgas Ivanovas notiks 2019.gada 30.jūlijā Jaunciema kapu kapličā plkst.12:00

Rīgas 89.vidusskolas administrācija


Aicinām 10.klasē!

10.klases izglītojamos uzņem konkursa kārtībā saskaņā ar iestājpārbaudījuma rezultātiem.

Uzņemšanas noteikumi 10.klasē

Informācija

Iesniegums 


Pretendentiem un vecākiem!

Iestājpārbaudījuma rezultāti.

Dokumentu pieņemšana skolas 10.klasē no 14.06.2019. līdz 16.08.2019. darba dienās no 10:00 līdz 16:00.


Ielūdzam sporta kompleksa apmeklētājus uz nodarbībām.


Uzmanību!

No š.g. 25.marta pagarinātās dienas grupas laikā sāk darboties projekts – “RUNĀJAM LATVISKI”. Šīs nedēļas tēma – “Drošība uz ielas”.


2019.gada 24.aprīlī 14.30 sporta laukumā notiks Vidzemes priekšpilsētas sacensības futbolā 10.-12.klašu zēniem.

Apakšgrupā spēlē:

 • Rīgas 89.vsk.
 • Rīgas 60. vsk.
 • Rīgas Teikas vsk.
 • Rīgas Juglas vsk.

Aicinām piedalīties!

2019.gada 11.aprīlī, plkst. 14.00 Rīgas 89.vidusskolas aicina 3.-7. klašu skolēnus piedalīties pilsētas krievu valodas konkursā "Krievu valoda - ir mana dzimta valoda".

Konkursa rezultāti: 3.-7.klases.

Apbalvošana notiks PIEKTDIENĀ 2019.gada 26.aprīlī. plkst.14.00 Rīgas 89.vidusskolas Svētku zālē.

Konkursa organizātori


Uzmanību!

2019.25.04.

no 16.30 līdz 19.00

skolā organizē

Vecāku dienu.

Rīgas Domes Labklājības departaments aicina Jūs apmeklēt

lekciju par “Bērna psiho emocionālas veselības veicināšanu”

25.04.2019. no 17:30 līdz 18:30

3.stāvā 305.kabinetā Lektore Inese Jokste.

Rīgas 89.vidusskolas “Vecāku dienas” ietvaros.

Gaidām Jūs!

Skolas administrācija


 

Uzmanību!

       Strauji tuvojas viens no mācību gada satraucošākajiem un svarīgākajiem posmiem -  

eksāmenu laiks. Lai mudinātu skolēnus gatavošanos eksāmeniem uzsākt laicīgi, esam  

izveidojuši informatīvu materiālu 9. un 12. klasēm

  

Š.g. 29.martā plkst.13:00 skolas Svētku zālē notiks Rīgas 89.vidusskolas mazākumtautību skolu 10.-11. klašu skolēnu latviešu valodas 2.atklātais konkurss “Raibā pēcpusdiena”.

Nolikums

Konkursā piedalās:

 • Rīgas 63.vidusskolas komanda “Auļi”;
 • Rīgas 40.vidusskolas komanda “Skolas lepnums”;
 • Rīgas 21.vidusskolas komanda “Skarbās meitenes”;
 • Rīgas 72.vidusskolas komanda “Auseklīši”;
 • Rīgas 80.vidusskolas komanda “Lai ir tarakāni!”; 
 • Rīgas 89.vidusskolas komanda “Piparmētras”.

Organizators Rīgas 89.vidusskolas Inovāciju klubs.

 


UZMANĪBU!!!

RĪGAS 89.VIDUSSKOLĀ notiks Rīgas izglītības iestāžu atklātās sacensības handbolā.

Nolikums

Rezultāti

Sporta organizatore


2019.gada 14., 20. februārī un 07.martā mūsu skola notiks RĪGAS SKOLU TELPU FUTBOLA KAUSA PIRMAIS POSMS:

 • Rīgas 89.vidusskola,
 • Rīgas 21.vidusskola,
 • Rīgas Hanzas vidusskola,
 • RTK,
 • Rīgas 1.ģim.,
 • Rīgas 51.vidusskola

Visi līdzjutēji tiek laipni aicināti atbalstīt mūsu komandu!!!

Sporta organizatore


UZMANĪBU!!!

05.02.2019. notiks Rīgas 89.vidusskolas 9., 10., 11., 12.klašu čempionāts volejbolā.

Nolikums.

Rezultāti

Sporta organizatore 


19.12.2018. PLKST. 10.30 SKOLĀ NOTIKS

Rīgas 89.vidusskolas aerobikas kauss

Nolikums (.pdf).

Pieteikums (.doc)

"Mis un Misters Aerobika 2018" - pieteikums (.doc)

Pogramma

Rezultāti: 3.-4.klases, 5.-11.klases.


Uzmanību!

2018.22.11.

no 16.00 līdz 19.00

skolā organizē

Vecāku dienu.

Skolas administrācija


18.11.2018

no plkst.10.00 -13.00

Latvijas Kara muzejā notiks radošas darbnīcas, kuru laikā bērni kopā ar vecākiem veidos dāvanas Latvijas armijas karavīriem.

Dāvanas iecerētas kā pateicība Latvijas armijas karavīriem par ikdienas darbu un miera nodrošināšanu mūsu valstī.

Bērni kopā ar vecākiem varēs veidot apsveikumus, apgleznot kaklasaites, veidot kamuflāžas tauriņus un daudzas citas īpašas dāvanas.

Dalība nodarbībās un ieeja muzejā bez maksas!

18.11. 2018 muzejs apmeklētājiem būs pieejams no 10.00 -17.00


Š.g. 9. novembrī Rīgas 89.vidusskolā (mūsu skolā) norisinājās 5. latviešu valodas atklātais konkurss 3. - 4. klašu mazākumtautību skolu skolēniem.

Paldies visiem dalībniekiem un apsveicam uzvarētājus!

Rezultāti: 3.klases, 4.klases.

Rīgas 89.vidusskolas Inovāciju klubs, Latviešu valodas MK un Sākumskolas MK


  2018.g. septembrī - oktobrī mūsu skolā notika 1.-12.kl. izglītojamo kompozīciju konkurss, vēltīts Latvijas valsts 100 gadu jubilejai.

       

        

       


2018.gada 31.oktobrī 14.00 sporta zālē notiks Vidzemes priekšpilsētas sacensības volejbolā 8.-9.klašu zēniem.

Apakšgrupā spēlē:

 • Rīgas 89.vsk.
 • Rīgas Teikas vsk.
 • Rīgas Franču lic.
 • Rīgas Juglas vsk.

2018.gada 20. un 21 septembrī skolā notika Olimpiskā diena. Olimpiskās dienas rezultāti 1, rezultāti 2.

Sporta organizatore


UZMANĪBU!!!

2018.GADA 20.SEPTEMBRĪ PLKST.12.30 NOTIKS SKOLAS UGUNSDROŠĪBAS MĀCĪBU EVAKUĀCIJA.

PLKST.13.00-14.00 NOTIKS UGUNSDROŠĪBAS PRAKSTISKĀ APMĀCĪBA PIE SKOLAS STADIONA

JĀBŪT VISIEM SKOLOTĀJIEM, TEHNISKIEM DARBINIEKIEM UN 12.A KLASES SKOLĒNIEM!

Administrācija


Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (tālrunis 67026859, 67012031, e pasts bac@riga.lv) pilda kontakpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.


Visos minētajos pasākumos tiks veikta foto un video fiksācija, materiāli var tikt izmantoti publicēšanai.

Sporta kompleksa “Mežciems” darba laiki:

darba dienās: 17.00-20.00 līdz 31.05.2019.

brīvdienās: 8.00-20.00

 • Aizliegts staigāt pa zālieni!
 • Aizliegts braukt pa skrejceliņiem!
 • Gan Rīgas 89. vidusskolas, gan Sporta kompleksa “Mežciems” teritorijā aizliegts braukt ar velosipēdiem, skrejriteņiem, skrituļslidām un citiem transporta līdzekļiem! To drīkst darīt tikai velotreka laukumā, ievērojot drošības noteikumus, izmantojot ķiveri un aizsargus!

Sporta kompleksa "Mežciems"Iekšējie kārtības noteikumi

Rīgas 89. vidusskolas administrācija


„Spēka maize,

Avots ceļā,

Lāpa visās krustcelēs –

Skola, mana skola,

Tu biji, esi un būsi.”

Cienījamie izglītojamie, skolotāji, skolas darbinieki, vecāki un ikviens, kurš vēlas ar savu klātbūtni pagodināt 2018./2019. mācību gada Zinību dienas pasākumu!

Gaidīsim Jūs 2018. gada 3. septembrī Rīgas 89. vidusskolā:
Svinīgajā līnijā plkst.10:00

Veiksmīgu, panākumiem bagātu 2018./2019. mācību gadu!

Skolas administrācijaSkolas klubs "Drošība internetā" informē!

Skolas klubs saņēma ziņu izdevuma "Drošs internets"   Nr.15. un Nr.16.


Aicinam 10.klasē!

10.klases izglītojamos uzņem konkursa kārtībā saskaņā ar iestājpārbaudījuma rezultātiem. Iestājpārbaudījums notiek 2018.gada 19.jūnijā plkst.10.00.

Iesniegumu iestājpārbaudījuma kārtošanai iesniegt uzņemšanas komisijai 171.kab. līdz 01.06.2018.

Iesniegums (.doc - liejupielādēšanai)


 

Uzmanību!

2018.gada no 17.aprīlī, Rīgas 89.viduskolā (Hipokrāta iela 27) risināsies Rīgas sacensības handbolā, kurā par kausu aicināti cīnīties ikviena Rīgas skola. Sacensības notiks starp 10.-12.klašu jauniešiem.

Sacensības rīko, lai popularizēt handbolu Rīgas bērnu un jauniešu un izglītības iestādēs, veicināt aktīvo dzīvesveidu kā vislabāko brīvā laika pavadīšanas veidu, noteikt 2018. gada labākās Rīgas izglītības iestāžu handbola komandas.

Pieteikties sacensībām iespējams līdz 16. aprīlīm, sūtot pieteikumu, norādot komandas spēlētāju vārdus un uzvārdus un klasi.

Sacensības organizē Rīgas 89.vidusskola.

Rezultāti

Informāciju sagatavoja:

Rīgas 89.vidusskolas sporta organizatore


Uzmanību!

2018.26.04.

no 16.00 līdz 19.00

skolā organizē

Vecāku dienu.

Skolas administrācija


Apsveicam!

Rīgas 89. vidusskolas teātra studijas “Teatralka” kolektīvs piedalījās XXI starptautiskajā bērnu un jauniešu teātru festivālā “Krievu klasika Latvijā” ar izrādi “Laiktaiši” pēc romāna motīviem un tika apbalvots ar Laureāta diplomu. Apsveicam iestudējuma dalībniekus ar veiksmīgu pirmizrādi!


Aicinām piedalīties!

2018.gada 06.aprīlī, plkst. 14.00  Rīgas 89.vidusskolas aicina 3.-7.klašu skolēnus piedalīties pilsētas krievu valodas konkursā "Krievu valoda - ir mana dzimta valoda".

Konkursa rezultāti: 3.-7.klases.

Konkursa organizātori


Uzmanību!

Aicinām

1 – 4 klašu skolēnus piedalīties skolas vasaras nometnē «Lučiki»

Programmā:

Boulinga, muzeju, kinoteātru apmeklējumi, izbraukuma ekskursijas.

Sporta sacensības, spēles, konkursi.

Nometnes dalībniekiem tiek piedāvāta ēdināšana 2 reizes dienā (ēdināšanas cena – 70.00 euro)

Nometnes darba laiks:

no 04.06.2018 līdz 15.06.2018

no 9.00 līdz 15.00

Pieteikties varat 322. kabinetā:

 • 04.04.18. no 16.00 līdz 18.00,
 • 05.04.18 no 8.00 līdz 10.00.

(Vietu skaits ir ierobežots).

Uzziņas pa tālruni: 67536336.

Administrācija


2018.g.06.03. notika Rīgas 89. vidusskolas jauno talantu konkursu bērniem un jauniešiem ”Iededz sevī zvaigzni” II kārtu 1.-12.kl.

Konkursa "Iededz sevī zvaigzni" nolikums

 


Futbola sacensības!

2018.gada 26.martā 14.00 sporta zālē notiks Rīgas pilsētas starpskolu sacensību futbolā telpās meitenēm 6.-7.klases.

Apakšgrupā spēlē:

 1. 14:00 Rīgas 89.vidusskola - Rīgas 13.vidusskola
 2. 14:20 Rīgas 71.vidusskola - Rīgas pamatskola "Rīdze"
 3. 14:40 Rīgas Juglas vidusskola - Rīgas Rīnūžu vidusskola
 4. 15:10 Rīgas 89.vidusskola - Rīgas pamatskola "Rīdze"
 5. 15:30 Rīgas 13.vidusskola - Rīgas Juglas vidusskola
 6. 15:50 Rīgas 71.vidusskola - Rīgas Rīnūžu vidusskola
 7. 16:20 Rīgas 13.vidusskola - Rīgas pamatskola "Rīdze"
 8. 16:40 Rīgas 89.vidusskola - Rīgas Juglas vidusskola

Laipni lūdzam!

Š.g. 23.martā plkst.13:00 skolas Svētku zālē notiks Rīgas 89.vidusskolas mazākumtautību skolu 10.-11. klašu skolēnu latviešu valodas 1.atklātais konkurss “Raibā pēcpusdiena”.

Konkursā piedalās:

 • Rīgas 13.vidusskolas komanda “Pozitīvo emociju komanda”;
 • Klasiskās ģimnāzijas komanda “Caur ērkšķiem uz zvaigznēm”;
 • Rīgas 63.vidusskolas komanda “Auļi”;
 • Rīgas 21.vidusskolas komanda “Mākslinieki”;
 • Rīgas 72.vidusskolas komanda “LV JEANS”;
 • Rīgas 80.vidusskolas komanda “Seši kaprači”;
 • Rīgas 89.vidusskolas komanda “Visjaunākā strāva”.

Organizators: Rīgas 89.vidusskolas Inovāciju klubs.


2018.gada 09. februārī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros apmeklēja karjeras attīstības atbalsta pasākumu “Ražots Latvijā”-„Laimas” muzeju. Kopā „Laimas” muzeju apmeklēja 3.-5.klases: 51 izglītojamie.

  


2018.gada 23. februārī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros apmeklēja karjeras attīstības atbalsta pasākumu izglītības izstāde „Skola -2018”. Kopā izstādi apmeklēja : 69 izglītojamie.


Karjeras nedēļas ietvaros!

Karjeras un Projektu nedēļas ietvaros 16.02.2018. un 20.02.2018. 8.a klases skolēniem (15) bija iespēja paviesoties stomatoloģiskajā klīnikā  un detalizēti iepazīties ar ārsta – stomatologa profesiju. Šīs klīnikas vadošais stomatologs un tās īpašniece ir mūsu skolas absolvente.


2018.gada 01.martā 14.00 Sporta zālē notiks Rīgas pilsētas starpskolu sacensības telpu futbolā 1998. gadā dzimušie un jaunākie jaunieši.

Apakšgrupā spēlē:

 • Rīgas 89.vsk.
 • Rīgas 25 vsk.
 • Rīgas Vācu valsts ģimnāzija.
 • Rīgas 13.vsk.

Apsveicam!

Mūsu skolas 10.a klases skolniece ieguva 2.vietu Latvijas skolēnu domrakstu konkursā,kuru izsludināja avīze un labdarības fonds Rietumu. Tēma skanēja šādi:"Mīlestība var rasties tikai brīvības apstākļos un nekad piespiedu kārtā?"

Konkursa darbs ir nopublicēts avīzē, kā viens no labākajiem. 


Skolas klubs "Drošība internetā" informē!

Skolas klubs saņēma ziņu izdevuma "Drošs internets"   Nr.14.


Sacensības florbolā!

2018.gada 27.februārī 14.00 sporta zālē notiks Vidzemes priekšpilsētas sacensības florbolā 8.-9.klašu zēniem.

Apakšgrupā spēlē:

 • Rīgas 89.vsk.
 • Rīgas Hanzas vsk.
 • Rīgas sanatorijas internātpsk.
 • Rīgas 21.vsk.
 • Rīgas 49.vsk.

2018.gada 07.februārī 14.00 sporta zālē notiks Vidzemes priekšpilsētas sacensības tautas bumbā 4.-5.klašu meitenēm.

Apakšgrupā spēlē:

 • Rīgas 89.vsk.
 • Rīgas 84. vsk.
 • Rīgas Ebreju vsk.

2018.gada 31.janvārī 13.30 sporta zālē notiks Vidzemes priekšpilsētas sacensības tautas bumbā 4.-5.klašu zēniem.

Apakšgrupā spēlē:

 • Rīgas 89.vsk.
 • Rīgas 80. vsk.
 • Rīgas 60.vsk.
 • Rīgas Poļu vsk. 

2018.gada 14.februārī

no 09.00 līdz 14.00 sporta zālē notiks

Rīgas 89.vidusskolas 9., 10., 11., 12.klašu

čempionāts volejbolā!!!

 • Pieteikumus līdz 2018. gada 02. februārim plkst. 16.00 rakstiski jānodod Sporta organizatorei
 • 2018.gada 06.februārī 10.10 sporta zālē notiks izloze. Izlozē jāpiedalās vienam pārstāvim no katras komandas.
 • Nolikumu var apskatīt sporta zālē!!!
 • Sacensību rezultāti

 Apsveicam ar uzvaru!

17. janvārī teātra studijas “Teatralka” jaunākā grupa režisores vadībā ieguva Gran-pri teātra konkursā “Tatjanas diena – 2018”!

Bērni parādīja izrādi “Taņečkas un Vaņečkas piedzīvojumi” pēc  pasakas. Izrādē tika aizņemti 19 mūsu skolas skolēni un 8 no tiem ieguva laureātu diplomus nominācijā par izcilu sieviešu un viriešu lomu izpildi - 8 cilv.

Apsveicam ar uzvaru arī citus 11 dalībniekus.

Paldies par palīdzību vecākiem un teātra studijas “Teatralka” vecākās grupas audzēkņiem!


Cienījamie vecāki!

2018.g.16.01. plkst.18.00 Svētku zālē notiks Skolas vecāku sapulce! (Tikšanās ar Rīgas Domes priekšsēdētāju).

Administrācija


Projekta "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās izglītības iestādes" jaunumi

Modes skate: organizatori,


Skolas klubs "Drošība internetā" informē!

Skolas klubs saņēma ziņu izdevuma "Drošs internets"  Nr.12.


 


Apsveicam!

Rīgas 89.vidusskolas vēstures muzeja:

 • padomi,
 • pedagogu,
 • Rīgas pilsētas vēstures muzeju apvienības viceprezidentu

par veiksmīgo sagatavošanos skatei "Skolas izaugsmes vēstījums Latvijai 100. dzimšanas dienā".


Apsveicam!

Noslēdzies Rīgas 89.vidusskolas mazākumtautību skolu 3.-4. klašu skolēnu latviešu valodas atklātais konkurss!

Konkursa rezultāti: 3.klases, 4.klases. Konkursa darbi: 3.klases, 4.klases.

Sirsnīgs paldies visiem dalībniekiem un skolotājiem, kā arī skolēnu vecākiem!

Uzvarētāju apbalvošana š.g. 1. decembrī Rīgas 89.vidusskolas Svētku zālē plkst.13.00.

Laipni aicināti!


Skolas klubs "Drošība internetā" informē!

Skolas klubs saņēma ziņu izdevuma "Drošs internets" Nr.10 un Nr.11.


 Apsveicam!

Rīgas 89. vidusskolas teātra studijas “Teatralka” skolotāju

par INTEREŠU IZGLĪTĪBAS GADA BALVAS 2017 saņemšanu nominācijā par ieguldījumu interešu izglītībā!


           


 

Aicinam piedalīties "Dārzeņu nedēļā"!

Cien. Rīgas 89.vidusskolas skolotāji, skolēni un skolēnu vecāki!

Rīgas 89.vidusskolas projektā „Vesels bērns-vesela nākotne” ietvaros un lai popularizētu Latvijas rudens dārzeņus, Baltic Restaurants Latvia piedāvā skolā organizēt "Dārzeņu nedēļu".

No 13.11.2017. līdz 17.11.2017. Rīgas 89.vidusskolas ēdnīcā  notiks “Dārzeņu nedēļa”:

 • No 13.11. 2017. Līdz 16.11.2017. no 9:00 līdz 14:30 notiks dārzeņu garšošana.
 • Katru dienu notiks balsošana par gardāko dārzeni ar pupiņām.
 • 16.novembrī bērniem ir iespēja atbildēt uz jautājumiem, aizpildot anketas, lai iegūtu balvu. Balvas izsniegs bērniem, kuri visprecīzāk atbildēs uz jautājumiem.
 • Papildus 27. novembrī skolā notiks interaktīvās nodarbības par dārzeņiem un veselīgu uzturu,, ko organizē BRL.

Iepazīties ar informāciju iespējams, uzklikšķinot uz attēlu.

Rīgas 89.vidusskolas projektā „Vesels bērns - vesela nākotne” koordinātore

un ēdnīcas vadītāja


 

Uzmanību!

2017.22.11.

no 16.00 līdz 19.00

skolā organizē

Vecāku dienu.

Skolas administrācija


Skolas klubs "Drošība internetā" informē!

Skolas klubs saņēma ziņu izdevuma "Drošs internets"  Nr.9.


Apsveicam!

Apsveicam mūsu skolas komandu ar uzvaru Vidzemes priekšpilsētas sacensības volejbolā 8.-9.klašu zēniem apakšgrupā. Sacensību rezultāti


Mūsu skolā notīka Rudens diskotekas.

Pateicamies par pasākumu organizēšanu skolas administrācijai, skolotājiem, skolas parlamentam, ka arī 11.A klases skolēniem (3 cilv.)  - par diskotekas novadīšanu.


Sacensības volejbolā!

2017.gada 16.oktobrī  plkst.14.00 Sporta zālē notiks Vidzemes priekšpilsētas sacensības volejbolā 8.-9.klašu zēniem.

Apakšgrupā spēlē:

 • Rīgas 89.vsk.;
 • Rīgas Teikas vsk.;
 • Rīgas Purvciema vsk.;
 • Rīgas Hanzas vsk.


Uzmanību!

Ar prieku paziņojam, ka sākās pieteikšanās Rīgas 89. vidusskolas mazākumtautību skolu 3.- 4. klašu skolēnu latviešu valodas 4. atklātajam konkursam.

Konkursa norises laiks, vieta:

Rīgas 89.vidusskola (Rīga, Hipokrāta 27) 2017.gada 24. novembrī plkst. 14.00.-15.00.

Nokļūšana: no centra ar 14., 18. trolejbusu, 21.autobusu līdz pieturai "Mežciema pamatskola".

Konkursa Nolikums (MS Word).


"Diližanse"

2017.g.13.oktobrī mūsū skolā notiks interaktīvo stundu diena "Diližanse" 1.-4.klases skolēniem


Olimpiskā diena!

2017.gada 22.septembrī, notika Olimpiskā diena. Olimpiskās dienas rezultāti

Sporta organizatore 


Skolas klubs "Drošība internetā" informē!

Skolas klubs saņēma ziņu izdevuma "Drošs internets"  Nr.9.


 Ēdnīca informē!

Uzsākot mācību gadu vecākiem ir daudz jautājumi par ēdināšanu un ap ēdināšanu saistītiem jautājumiem. Lai atbildētu uz daļu no jautājumiem un sniegtu informāciju par ēdinātāju esam sagatavojuši avīzīti. Tas palīdzētu visām pusēm veiksmīgāk uzsākt darbu un iepazīties ar ēdinātāju.Festivāls 

"No pagātnes uz nākotni:Rīgas skola, skolotāji un skolēni

100 gados un turpmāk"

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu aicinā sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas skolēnus piedalīties festivālā "No pagātnes uz nākotni: Rīgas skola, skolotāji un skolēni 100 gados un turpmāk".

Festivāla nolikums.


Teātra studija "Teatralka" aicinā!

Teātra studija "Teatralka" atklāj XV jubilējas sezonu un ielūdz uz aktiermeistarības nodarbībām! 

Apsveicam ar jaunā mācību gada sākumu!

Mūsu studijas durvis ir atvertas visiem, kuri vēlas attīstīt savu aktiermeistarības talantu!

Teātra studijas "Teatralka" režisore


Akadēmijas Kung fu Pansin aicinājums! 

2019. gada 8.novembra Rīgas 89.vodusskolas mazākumtautību skolu 3.- 4. klašu skolēnu atklātā konkursa rezultāti.


Akadēmija Kung fu Pansin treneris apsveic visus 89. vidusskolas skolēnus ar Jauno Mācibu Gada sākumu! 


Lieliska ziņa!!!

Mūsu skolai III vieta Ata Kronvalda fonda  konkursā "Lielā Pūce" Mazo skolu kategorijā un III vieta “Zvaigžņu reitingā”.


 Apsveicam!

Rīgas 89. vidusskolas teātra studijas “Teatralka” kolektīvs atgriezās no Somijas ar uzvaru! Starptautiskajā teātru festivālā “INSPIRATION” pilsētā – Turkū teātra studija “Teatralka” ieguva 1. vietu. Jauno aktieru meistarība, A. Tolstoja slavenās pasakas “Zelta atslēdziņa” režisora interpretācija, muzikālais noformējums, grims un pasakainas dekorācijas savaldzināja Somijas skatītājus un festivāla žūrijas locekļus. Īpašā sajūsmā par studijas “ Teatralka” sniegumu bija žūrijas priekšsēdētāja, Krievijas tautas aktrise. Studijas “Teatralka” kolektīvs tika apbalvots ar kausu par iegūtu 1. vietu un septiņiem diplomiem: diploms par pirmo vietu, kā arī par muzikālo un vizuālo noformējumu, diplomi par kultūras sakaru atbalstu starp Somiju un Latviju režisorei  un grimētajai.

Teātra studijas audzēkņiem bija iespēja ne tikai piedalīties Starptautiskajā festivālā, bet iepazīties ar Somijas galvaspilsētas Helsinki ievērojamākajām vietām, apmeklēt Turku pili un izbraukāt šo brīnišķīgo pilsētu ar skata ekskursiju.

Pateicamies par atbalstu brauciena uz festivālu  realizēšanai: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam, Rīgas Tūrisma Attīstības Birojam, Rīgas 89. vidusskolas direktorei  un mūsu mīļajiem vecākiem!

Interešu izglītības skolotāja,

teātra studijas “Teatralka” režisore  

 

Par bērnu  uzņemšanu Rīgas 89.vidusskolas  

1.klasēs.

2024./2025.mācību gadā.

Dokumenti lejupielādēšanai:


 


Skolas adrese: Hipokrāta iela 27., Rīga, Latvija, LV-1079

Tālruni: 67536800 - Skolas direktors,

 • 67536653 - Direktora vietnieki izglītības jomā,
 • 67304688 - Direktora vietnieks audzināšanas jomā,
 • 67536777 - Saimniecības pārzinis,
 • 67536577 - Sporta kompleksa pārzinis,
 • 67536589 - Skolas dežurants

Fakss: 67536800

e-pasts: r89vs@riga.lv

Personas datu apstrāde

Piekļūstamības paziņojums

Pikļūsamības izvērtēšanas protokols

Atbalsta komisija:

 • Sociālais pedagogs - 322.kab., t.67536336
 • Skolas psihologs - 328.kab.
 • Speciālais pedagogs - 236.kab.
 • Logopēds - 331.kab.
 • Skolas medmāsa - 141.kab., t.67536589