Aktualitātes

Rīgas 89.vidusskols latviešu valodas un literatūras skolotāji sadarbībā ar pagarinātās dienas grupas skolotājiem turpina īstenot projektu – “Runājam latviski”.

Decembra tēma – "Ziemassvētki"


       Atzīmējot Latvijas Republikas 103.dzimšanas gadadienu, šogad Mūsu Rīgas 89.vidusskolā notika šādi pasākumi:

       Rīgas 89. vidusskola izsludina Patriotiskās nedēļas, kuras notika no 8. līdz 17. novembrim.

       Šo nedēļu ietvaros skolā notika virkne svinīgu un izglītojošu pasākumu, kas veltīti Lāčplēša dienai (11. novembris) un Latvijas Republikas proklamēšanas dienai (18. novembris):

 • Rīgas 89.vidusskolas telpas noformējums “Latvijas dzimšanas dienai” (1. – 6. klases izglītojamie);
 • 17.11. Vienotā audzināšanas stunda, veltīta Latvijas proklamēšanas gadadienai (7. – 12. klases izglītojamie);
 • Teātra studijas “Teatralka” apsveikums videoformātā;
 • Klases stunda "Mūsu Latvja!" (1. – 6. klašu Izglītojamie);
 • 17.11. Zibakcija "Rotāsim Latviju" (1. – 6. klašu izglītojamie) – pie skolas ozola, skolas pagalmā;
 • Valodu, sociālās zinības un vēstures jomas mācību priekšmetos - literārais apsveikums attālinātās un klātienes mācību stundas latviešu un krievu valodā.

      Fotoreportāža

      Jaukus svētkus, un lai viss izdodas!

Direktores vietniece audzināšanas jomā S.Krasova


          No 22.11.2021. bērni veiks ātro antigēna tests (AG tests). Veiks arī vakcinētie un pārslimojušie (ja kopš inficēšanās ar Covid-19 pagājis vairāk par 6 nedēļām).
         Testēšanas instrukcija video formātā no Bior testiem:
https://youtu.be/NJ38k16Qbvs

Skolas vadībaAktuālā informācija pedagogiem, izglītojamiem un vecākiem !

Par izglītības procesa

nodrošināšanu Rīgas 89.vidusskolā

no 15.11. 2021. līdz 17.11.2021.

       Pamatojoties uz Rīgas domes 12.11.2021 rīkojumu Nr. DIKS-21-966-rs “Par izglītības procesa nodrošināšanu “, Rīgas domes 17.12.2009. nolikuma Nr. 36 “Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta nolikums” 15.3.5. apakšpunktu un ievērojot Ministru kabineta 09.10.2021. rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.36.1 un 5.49. apakšpunktā noteikto, ka no 2021. gada 15.novembra klātienē mācās 1.-12. klašu izglītojamie, un ņemot vērā Rīgas valstspilsētas četrpadsmit dienu kumulatīvā saslimstības ar Covid-19 rādītājus (1311,7) un nepieciešamību turpināt pirmssvētku dienās ierobežot Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Departaments) padotībā esošo vispārizglītojošo skolu darbinieku un izglītojamo kontaktus un samazināt inficēšanās riskus, organizējot attālinātu mācību procesu atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajiem epidemioloģiskās drošības principiem:

1.1. no 15.11.2021. līdz 17.11.2021. mācību procesu 7.-12. klašu grupā organizēt attālināti;

1.2. no 2021. gada 15.novembra klātienē mācās 1.-6. klašu izglītojamie;

Rīgas 89.vidusskolas direktore M.Serkova


Rudens vēji kad baisi

Atvarus mutuļos jauc,

Izdzirda vētrainie krasti:

Dziļumos Lāčplēsis sauc!

 

 

 

Sauciens uz augšu šāvās

Skanīgs, spēcīgs un tīrs,

Iztrūcies cēlās un āvās

Latviešu karavīrs.

(Veronika Strēlerte)

Skolas vadība


Aktuālā informācija izglītojamiem, vecākiem, pedagogiem!

Saistībā ar šodien Ministru kabinetā apstiprinātajiem grozījumiem 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", sākot no 21. oktobra ir spēkā virkne izmaiņu, kas skar mācību procesa norisi visos izglītības līmeņos, kā arī sporta treniņu un sacensību organizēšanu. Skolēnu brīvlaiks tiek pagarināts par vienu nedēļu līdz 29. oktobrim.

1. novembrī mācības klātienē atsāk vispārizglītojošo skolu 1.-3. klases.

Vispārizglītojošo skolu 4. -12. klases no 1. novembra līdz 14. novembrim mācās attālināti, savukārt profesionālajā izglītībā, augstākajā izglītībā, interešu un pieaugušo izglītībā mācību darbs attālināti notiek no 21. oktobra līdz 14. novembrim.

Sporta joma

Sporta jomā līdz 14. novembrim ir atceltas visas sporta sacensības, kā arī visi sporta treniņi klātienē amatieriem visās vecuma grupās, kā arī interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu ietvaros, paredzot tikai atsevišķus izņēmumus pieaugušo izlašu un citu augsta līmeņa sportistu dalībai sporta treniņos un sacensībās. Vienlaikus arī turpmāk netiek ierobežotas individuālas fiziskās aktivitātes veselības saglabāšanai un uzlabošanai, ja tās norisinās ārtelpās un bez trenera.

Šajā laikā drīkstēs norisināties tikai starptautisko sporta federāciju sporta sacensību kalendārā iekļautās sporta sacensības pieaugušo izlašu sportistiem (komandu sporta spēlēs – arī junioru izlašu sportistiem vecumā no 16 gadiem), kā arī komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu sporta sacensības, kurās piedalās tikai profesionāli sportisti (ar to saprotot personas, kuras uz darba līguma pamata un par nolīgto samaksu gatavojas sporta sacensībām un piedalās tajās), turklāt visām šīm sacensībām jānorisinās bez skatītājiem.

Sporta treniņprocesu varēs turpināt Latvijas pieaugušo izlases (komandu sporta spēlēs – arī junioru izlašu sportistu vecumā no 16 gadiem), Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportisti, kā arī komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu komandu profesionāli sportisti (ar darba līgumiem par atlīdzību), ja šie treniņi norisināsies epidemioloģiski drošā vidē. Varēs norisināties arī pieaugušo izlašu (tai skaitā ārvalstu) sportistu oficiālie treniņi, kas saistīti ar gatavošanos dalībai 2022. gada Ziemas Olimpiskajās spēlēs. Attiecībā uz epidemioloģiskās drošības režīmu treniņos, kuros piedalās komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu profesionālie sportisti, ir piemērojamas Ministru kabineta rīkojumā paredzētās normas par to darbinieku testēšanu, kuri ir uzsākuši vakcināciju pret Covid-19, bet vēl nav to pabeiguši (attiecīgi vēl nav ieguvuši derīgu vakcinācijas sertifikātu).

Avots: izm.gov.lv


Grozījumi iekšējos noteikumos "Izglītbas procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu"

15.10.2021.


AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA!

Sakarā ar Covid - 19 saslimšanas gadījumu skola nosaka attālināto mācību procesu 8.a klasē. Tiek noteikta mājas karantīna laika posmā no 12.10.2021. līdz 15.10.2021. ieskaitot 8.a klasē 19 izglītojamiem.

8.a klases izglītojamiem tiek noteikts attālināts mācību process, izmantojot e-žurnālu Mykoob.lv. un pēc iespējas platformu MS Teams.

Skolas vadība

12.10.2021.


Jaunumi par TESTĒŠANU un VAKCINĀCIJU

Mācību gads tuvojas savam pirmajam brīvlaikam. Diemžēl epidemioloģiskā situācija strauji pasliktinās. IZM un ministre dara visu, lai skolas netiktu slēgtas kā tas notika iepriekšējā gadā. Bet tas būs atkarīgs no Valdības lēmumiem.

Izmaiņas kontaktpersonu testēšanā:

No 11.10.2021. kontaktpersonas jau 7. karantīnas dienā varēs veikt testu laboratorijā bez ģimenes ārsta norīkojuma.

Negatīva testa gadījumā varēs atgriezties klātienes mācībās. Ģimenes ārsta zīme nav nepieciešama. 

Pakalpojumu sniedzēji, kuri vēl nav vakcinējušies, pārejas periodā no 11.10. līdz 15.10. arī varēs veikt valsts apmaksātus testus, ja būs uzsākuši vakcinācijas procesu. 

06.10.2021.


AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA!

Sakarā ar Covid - 19 saslimšanas gadījumu skola nosaka attālināto mācību procesu 8.b klasē. Tiek noteikta mājas karantīna laika posmā no 05.10.2021. līdz 17.10.2021. ieskaitot 8.b klasē 16 izglītojamiem.

8.b klases izglītojamiem tiek noteikts attālināts mācību process, izmantojot e-žurnālu Mykoob.lv. un pēc iespējas platformu MS Teams.

Skolas vadība

05.10.2021.


KARANTĪNA bijušiem izglītojamiem pārtikas pakas saturs AR SVAIGIEM PRODUKTIEM (pielikumā .xlsx).

 • DATUMS: 08.10.2021.
 • LAIKS: 15.00-19.00.
 • Pārtikas pakas 15 dienām: 7.B UN 3.B
 • Pārtikas pakas 10 dienām: 8.A, 4.A, 5.C, 10.A, 4.C

IZGLĪTOJAMO TESTĒŠANA

Kā veicama parauga paņemšana klases COVID testam, izmantojot sterilus, vates tamponus (kociņus)SKATĪT VIDEO:

https://ej.uz/BIOR_pamaciba_klasem

23.09.2021.


AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA!

Sakarā ar Covid - 19 saslimšanas gadījumu skola nosaka attālināto mācību procesu 3.b klasē. Tiek pagarināta mājas karantīna laika posmā līdz 27.09.2021. ieskaitot 3.b klasē 20 izglītojamiem un 1 pedagogam.

3.b klases izglītojamiem tiek noteikts attālināts mācību process, izmantojot e-žurnālu Mykoob.lv. un pēc iespējas platformu MS Teams.

Skolas vadība

22.09.2021.


AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA!

Sakarā ar Covid - 19 saslimšanas gadījumu skola nosaka attālināto mācību procesu 4.c klasē. Tiek noteikta mājas karantīna laika posmā no 22.09.2021. līdz 04.10.2021. ieskaitot 4.c klasē 15 izglītojamiem.

4.c klases izglītojamiem tiek noteikts attālināts mācību process, izmantojot e-žurnālu Mykoob.lv. un pēc iespējas platformu MS Teams.

Skolas vadība

22.09.2021.


AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA!

Sakarā ar Covid - 19 saslimšanas gadījumu skola nosaka attālināto mācību procesu 5.c klasē. Tiek noteikta mājas karantīna laika posmā no 15.09.2021. līdz 26.09.2021. ieskaitot 5.c klasē 22 izglītojamiem.

5.c klases izglītojamiem tiek noteikts attālināts mācību process, izmantojot e-žurnālu Mykoob.lv. un pēc iespējas platformu MS Teams.

Skolas vadība

15.09.2021.


AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA!

Sakarā ar Covid - 19 saslimšanas gadījumu skola nosaka attālināto mācību procesu 3.b klasē. Tiek noteikta mājas karantīna laika posmā no 15.09.2021. līdz 23.09.2021. ieskaitot 3.b klasē 20 izglītojamiem un 1 pedagogam.

3.b klases izglītojamiem tiek noteikts attālināts mācību process, izmantojot e-žurnālu Mykoob.lv. un pēc iespējas platformu MS Teams.

Skolas vadība

15.09.2021.


AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA!

Sakarā ar Covid - 19 saslimšanas gadījumu skola nosaka attālināto mācību procesu 10.a klasē. Tiek noteikta mājas karantīna laika posmā no 13.09.2021. līdz 23.09.2021. ieskaitot 10.a klasē 27 izglītojamiem un 1 pedagogam.

10.a klases izglītojamiem tiek noteikts attālināts mācību process, izmantojot e-žurnālu Mykoob.lv. un pēc iespējas platformu MS Teams.

Skolas vadība

13.09.2021.


AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA!

Sakarā ar Covid - 19 saslimšanas gadījumu skola nosaka attālināto mācību procesu 4.a klasē. Tiek noteikta mājas karantīna laika posmā no 13.09.2021. līdz 21.09.2021. ieskaitot 4.a klasē 27 izglītojamiem un 3 pedagogiem.

4.a klases izglītojamiem tiek noteikts attālināts mācību process, izmantojot e-žurnālu Mykoob.lv. un pēc iespējas platformu MS Teams.

Skolas vadība

12.09.2021.


AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA!

Sakarā ar Covid - 19 saslimšanas gadījumu skola nosaka attālināto mācību procesu 7.b klasē. Tiek noteikta mājas karantīna laika posmā no 13.09.2021. līdz 23.09.2021. ieskaitot 7.b klasē 22 izglītojamiem un 2 pedagogiem.

7.b klases izglītojamiem tiek noteikts attālināts mācību process, izmantojot e-žurnālu Mykoob.lv. un pēc iespējas platformu MS Teams.

Skolas vadība

12.09.2021.


AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA!

Sakarā ar Covid - 19 saslimšanas gadījumu skola nosaka attālināto mācību procesu 8.a klasē. Tiek noteikta mājas karantīna laika posmā no 08.09.2021. līdz 21.09.2021. ieskaitot 8.a klasē 22 izglītojamiem un 1 pedagogam.

8.a klases izglītojamiem tiek noteikts attālināts mācību process, izmantojot e-žurnālu Mykoob.lv. un pēc iespējas platformu MS Teams.

Skolas vadība

08.09.2021.


Iekšējās kārtības noteikumi, nodrosīnot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu.


Aktuālā informācija

Darba organizācija:

 • Ierašanās skolā;
 • Ieeja skolā;
 • Klašu sadalījums pa kabinetiem 2021./2022.m.g.;
 • Siltā ēdināšana.

Skolas vadība


Aktuālā informācija Rīgas 89. vidusskolas

izglītojamiem, vecākiem un pedagogiem!

Sveiciens jaunajā 2021./2022.mācību gadā!

Jaunā 2021./2022.m.g. sākumā, saskaņā ar 2021. gada 10. augustā pieņemtajiem grozījumiem 09.06.2020. Ministru kabineta noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, izglītojamajiem, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, pirms jaunā mācību gada sākuma 2021. gada 30. augustā būs jāierodas izglītības iestādē un jāveic valsts apmaksāto Covid-19 siekalu testu, atbilstoši skolas apstiprinātajam grafikam!

Pilna informācija

Par testēšanas datumiem un laikiem informācija sekos.

Skolas vadība


Par skolēnu uzņemšanu uz brīvajām vietām 10.klasē Rīgas vidusskolās.


Departaments ir sagatavojis un publicējis mājas lapā informāciju par apvienoto kombinēto iestājpārbaudījumu skolēnu uzņemšanai uz brīvajām vietām 10.klasē Rīgas pašvaldības vidusskolās.
Skat. https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=papildiespeja-pieteikties-kombinetajam-iestajparbaudijumam-18augusta-brivajam-vietam-10-klase-7444


Vakcinācija

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, izvērtējami tādi aspekti kā izglītības iestādēs nodarbināto un arī izglītojamo vakcinācija, testēšana, izglītības iestāžu telpu platība un gaisa kvalitāte, mutes un deguna aizsegu lietošana un citi aspekti. Vienlaikus jāņem vērā, ka arī ierobežojumu mazināšana izglītības jomā lielā mērā būs atkarīga no veselības ekspertu sniegtajiem viedokļiem.

Aicinām visus izmantot valsts sniegtās, brīvi pieejamās vakcinēšanās iespējas (vakcīnas var izvēlēties), lai rudenī mācību process varētu atsākties klātienē Covid-19 drošos apstākļos.

Nosūtu ierakstus no dažādiem publiski pieejamiem raidījumiem par vakcināciju:

Paldies Jums visiem par izturību, pacietību un izpratni šajā mācību gadā, uzkrājiet spēkus jaunajam cēlienam, labu veselību Jums un lustīgu līgošanu!


Pamatojoties uz Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību”, sakara ar SIA “KAFE SERVISS” grūtībām ārkārtējās situācijas dēļ SIA , Rīgas 89.vidusskola atbrīvo to no nomas maksu par nekustamo īpašumu nomu, pamatojoties uz SIA “KAFE SERVISS” atbilstību noteiktajiem kritērijiem un komersanta iesniegumu.

Komersanti, kas saņēmuši atbalstu:

Nr.

Komersanta reģistrācijas numurs

Komersanta nosaukums

  1. 40003419037 Kafe Serviss SIA

 Administrācija

21.06.2021.


Uzņemtie 10.klasē skolēni (saraksts)


Par dokumentu iesniegšanu 10.klasē!

Skolēnu, kuri reģistrējušies un nokārtojuši iestājpārbaudījumu (kodu saraksts), vecāki vai likumiskie pārstāvji 15.jūnijā, 16.jūnijā, 17.jūnijā, 18.jūnijā, 19.jūnijā iesniedz iesniegumu (VEIDLAPA ŠEIT) par uzņemšanu 10.klasē, kuram pievieno:

 1. apliecības par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksta kopijas
 2. sertifikāta par Valsts valodas eksāmena rezultātiem kopiju, ja eksāmens tika kārtots. * un uzrāda pamatizglītības apliecinoša dokumenta oriģinālu
 3. Informācija par dokumenttu iesniegšanu 10.klasē
 4. Iesniegums 10.klasē

Par iestājpārbaudījumu papildu termiņā 30.jūnijā!

informāciju par apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norisi papildu termiņā 30. jūnijā skolēnu uzņemšanai 10.klasē Rīgas vidusskolās.

https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=par-apvienota-kombineta-iestajparbaudijuma-norisi-papildu-termina-30-junija-uznemsanai-rigas-vidusskolas-7347

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norise papildu termiņā 30. jūnijā attiecas uz tiem skolēniem, kuri līdz 4. jūnijam bija reģistrējušies apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam, bet nevarēja piedalīties 10. jūnijā apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norisē attaisnojošu iemeslu dēļ - pozitīvs Covid-19 tests, noteikts kontaktpersonas statuss Covid - 19 inficētai personai vai pašizolācija, cita saslimšana.


Iestājpārbaudījuma REZULTĀTI 10.klase!

Informējam, ka ir publicēti apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma skolēnu uzņemšanai 10.klasē rezultāti.

https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=rigas-pasvaldibas-vidusskolu-kombineta-iestajparbaudijuma-skolenu-uznemsanai-10-klases-rezultati-7337


Par dokumentu iesniegšanu 10.klasē!

Skolēnu, kuri reģistrējušies un nokārtojuši iestājpārbaudījumu, vecāki vai likumiskie pārstāvji 15.jūnijā, 16.jūnijā, 17.jūnijā, 18.jūnijā, 19.jūnijā iesniedz iesniegumu (VEIDLAPA ŠEIT) par uzņemšanu 10.klasē, kuram pievieno:

 1. apliecības par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksta kopijas
 2. sertifikāta par Valsts valodas eksāmena rezultātiem kopiju, ja eksāmens tika kārtots. * un uzrāda pamatizglītības apliecinoša dokumenta oriģinālu
 3. Informācija par dokumenttu iesniegšanu 10.klasē
 4. Iesniegums 10.klasē

INFORMĀCIJA TOPOŠAJIEM 10.KLAŠU SKOLĒNIEM!

Rīgas 89.vidusskola informē par jautājumiem:


Valsts prezidents Egils Levits ir sagatavojis īpašu videosveicienu skolēniem, studentiem, mācībspēkiem un vecākiem mācību gada noslēgumā. Video varat publicēt arī skolas tīmekļvietnē.

Lūk, arī saite: https://youtu.be/klEaakmytgg!


Dārgie skolotāji, bērni, jaunieši un viņu vecāki!

Vēlamies no sirds Jums pateikties pat šo mācību gadu!

Patiecamies par pacietību un neizsmeļamu spēku mācīt, mācīties un atbalstīt.

Pateicamies par drosmi darīt citādi un meklēt aizvien jaunus risinājumus.

Pateicamies par atbalstu, ko sniedzām viens otram!

Skaistam vasaras sākumam, aicinām ielūkoties mūsu “Digitālajā izlaidumā”:

https://www.facebook.com/Izglitibas.ministrija/videos/966264750814930

Sirsnībā,

Ilga Šuplinska


Uzaicinājums uz "Digitālo izlaidumu"

Izglītības un zinātnes ministrija un ministre Ilga Šuplinska aicina visus Latvijas pedagogus un skolēnus uz tiešsaistes Digitālo izlaidumu – virtuālu 2020./2021. mācību gada noslēgumu!

Dalīsimies iespaidos par mācībām attālinātā režīmā un iezīmēsim iespējas atgriezties klātienes mācībās jau 1. septembrī!

Digitālais izlaidums notiks 28.maijā pulksten 16.00 un tiks straumēts tiešsaistē IZM Facebook vietnē.

https://www.twitter.com/IZM_gov_lv/

https://www.facebook.com/Izglitibas.ministrija/

 

Par skolēnu uzņemšanu

10.klasēs

2021./2022.mācību gadā !!!

Informējam, ka RD IKSD mājas lapā ir publicēta informācija par apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma organizēšanu skolēnu uzņemšanai 10.klasēs 2021./2022.gadā.

https://izglitiba.riga.lv/lv/pieteikums-iestajparbaudijumam


Par bērnu  uzņemšanu Rīgas 89.vidusskolas  

1.klasēs.

Jūsu mazulis jau ir izaudzis un pavisam drīz kļūs par īstu skolēnu! Šis ir tik svarīgs un saviļņojošs notikums, ka mēs nevarējām lūkoties no tālienes, tāpēc esam blakus!

Jau daudzus gadus, palīdzot mazajiem kļūt par īstiem pirmklasniekiem, mēs kā neviens cits saprotam, cik svarīga izvēle Jums jāveic! Izprotam un atbalstām Jūs, izvēloties labāko, gudrāko un sirsnīgāko skolu!

Ar prieku sveicinām Jūs mūsu skolas mājaslapā! Šī lappuse ir izveidota tieši Jums, topošo pirmklasnieku vecākiem! Ceram, ka šī informācija būs noderīga un palīdzēs tuvāk iepazīt mūsu skolu un, iespējams, izdarīt pareizo izvēli!

 

Dokumenti lejupielādēšanai:

1. Iesniegums Rīgas 89.vidusskolas 1.klasē (.docx).

2. Mācību piederumu saraksts (.pdf). 

3. Pretendenta isniegums 1.klasē (.docx)


Aicinājums 10.klasē

Infografika (vidusskolas, ģimnāzijas) un informācija par vienoto iestājpārbaudījumu skolēnu uzņemšanai 10.klasē 2021./2022.mācību gadā. Šī informācija ir publicēta arī RD IKSD mājas lapā

Video materiāls "soli pa solim" skolēnu pieteikšanai un uzņemšanai Rīgas valsts ģimnāzijās un galvaspilsētas vidusskolās. - https://www.youtube.com/watch?v=qZ3suQFy6HQ 

Uzņemšanas noteikumi 10.klasē

09.04.2021.


Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) ir sagatavojis informatīvu materiālu video un infografikas formātā par bērnu pieteikšanu un uzņemšanu Rīgas skolu 1. klasēs.

Te pieejams video materiāls, kurā RD IKSD Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja stāsta “soli pa solim”, kā pieteikt un kā tiek uzņemti bērni Rīgas skolu 1. klasēs.


PĀRTIKAS  PAKU  IZSNIEGŠANA

PĀRTIKAS pakas saturs: pielikums 1.-12.kl,.

Rīgas 89. vidusskolas pārtikas pakas izsniegšanas grafiki: 1.-12kl.

Skolas vadība

08.05.2021.  

Izmaiņas 24.05.2021.


Rīgas 89. vidusskolas administrācija, pedagogi,

absolventi, izglītojamie un vecāki izsaka dziļu līdzjūtību

sakarā ar ilggadīgās Rīgas 89. vidusskolas skolotājas

Raisas Ambarovas pēkšņo nāvi.

Skolas administrācija

Arodbiedrība


PĀRTIKAS  PAKU  IZSNIEGŠANA

PĀRTIKAS pakas saturs: pielikums 1.-12.kl, (.pdf).

Rīgas 89. vidusskolas pārtikas pakas izsniegšanas grafiki: 1.-4.kl5.-6.kl, 7.-12kl.

Skolas vadība

12.04.2021.


Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības - Telpas (22,90.m2)

Rakstiskas izsoles nolikums.

PIETEIKUMS.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOMAS LĪGUMS.

23.04.2021.PĀRTIKAS  PAKU  IZSNIEGŠANA

PĀRTIKAS pakas saturs: pielikums 1.-6.kl., (.pdf), pielikums 7.-12.kl, (.pdf).

Rīgas 89. vidusskolas pārtikas pakas izsniegšanas grafiki: 1.-4.kl5.-6.kl, 7.-12kl.

Skolas vadība

21.03.2021.


2021.g.25. martā KALBA plāno lielāko tiešsaistes pasākumu Latvijā par studiju un karjeras izvēli - izstādi “Izglītība un karjera” virtuālajā telpā.

Pasākuma tēma ir “Ko dara dažādu profesiju profesionāļi?”. Dažādu valstu universitātes un citi viesi prezentēs vairāk nekā 20 populāras profesijas mūsdienās.

Apraksts un reģistrācija. Infografika.

11.03.2021.


Pasaules Nieru diena

Katru gadu marta otrajā ceturtdienā (šogad 11. martā) tiek atzīmēta Pasaules Nieru diena, kuras mērķis ir veicināt izpratni par nieru būtisko lomu cilvēka organismā, samazināt nieru slimības un ar to saistīto problēmu ietekmi visā pasaulē.

Video, Infografika.

Tiešsaistes tests (ej.uz/PasaulesNierudiena2021 vai https://quizizz.com/join un ievadot kodu 61214850). Tests sarežģītības līmeņa ziņā piemērotāks būs skolēniem, sākot no 9. klases.

Aicinām izmantot arī citus Slimību profilakses un kontroles centra izstrādātos informatīvos materiālus:

Ceram, ka izstrādātie materiāli palīdzēs veicināt skolēnos izpratni par nieru būtisko nozīmi organismā un mudinās ikkatru rūpēties par savu nieru veselību!

10.03.2021.


Apsveicam!

Mūsu skolas izglītojamie piedalījas sacensībās: Latvijas skolu Ziemas festivāls:

REZULTĀTS: 37 VIETA no 100 skolām.

LABĀKIE SKOLĒNI NO MŪSU SKOLAS:

 • LABĀKĀS MEITENES:
 •  

1.vieta Marija V. 11.a

2.vieta Alise D. 11.a

3.vieta Melisa S. 11.a

 • LABĀKIE ZĒNI:

1.vieta Nikolajs K. 11.a

2.vieta Danila M. 9.a

3.vieta Ņikita H. 11.a

09.03.2021.


PĀRTIKAS  PAKU  IZSNIEGŠANA

PĀRTIKAS pakas saturs: pielikums 1.-6.kl., (.pdf), pielikums 7.-12.kl, (.pdf), bez glutēna 1.-6.kl., (.pdf).

Rīgas 89. vidusskolas pārtikas pakas izsniegšanas grafiki: 1.-4.kl, 5.-6.kl, 7.-12kl.

Skolas vadība


Starptautiskais mācību centrs KALBA organizē tiešsaites izstādi IZGLĪTĪBA UN KARJERA, kas notiks 25. martā. Šī izstāde ne tikai informēs par dažādām studiju iespējām, bet arī skaidros ar ko ikdienā nodarbojas specifisku profesiju pārstāvji, piemēram, arhitekts, dizainers, bioķīmiķis, u.c.

Izstādē arī apspriedīsim Latvijas jauniešiem aktuālas tēmas, ieskaitot:

 • influenceru un podkāsteru darbs 
 • Cancel Culture 
 • Motivācija - kur to meklēt?

Apraksts


PĀRTIKAS  PAKU  IZSNIEGŠANA

PĀRTIKAS pakas saturs: pielikums 1.-6.kl., (.pdf), pielikums 7.-12.kl, (.pdf), bez glutēna 1.-6.kl., (.pdf).

Rīgas 89. vidusskolas pārtikas pakas izsniegšanas grafiki: 1.-4.kl5.-6.kl, 7.-12kl.

Skolas vadība


UZMANĪBU, sports!!!

Mūsu skolas izglītojamie piedalīsies sacensības: Latvijas skolu Ziemas festivāls:

Programma

Katrs izglītojamais sacenšoties un rezultātus fiksējot ar viedtālruņiem speciāli Ziemas festivālam izveidotā, vienkārši lietojamā digitālā platformā.

Festivāla virtuālo sacensību norises datums: 19.02.2021.- 04.03.2021.

Katrs dalībnieks saņems cepuri un atstarotāju.

Sporta organizatori


Informācijai!

2021.gada 8.februārī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, valdība pagarināja drošības pasākumus, jo Covid-19 izplatība Latvijā vēl joprojām turpinās.

Grozījumos noteikts,

 • ka 1. – 12. klašu skolēni no 8. februāra turpina mācības attālināti.

Daži atgādinājumi.

Lai mums visiem kopā izdodas, veselību un pacietību,

Rīgas 89.vidusskolas administrācija


PĀRTIKAS  PAKU  IZSNIEGŠANA

PĀRTIKAS pakas saturs: pielikums 1.4.kl, (.pdf), pielikums 5.12.kl, (.pdf).

Rīgas 89. vidusskolas pārtikas pakas izsniegšanas grafiki: 1.-4.kl5.-6.kl, 7.-12kl..

Skolas vadība


Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Informācija par jaunu izglītojošu spēli 1.-6.klašu skolēniem profesiju izzināšanā, ko savā darbā var izmantot arī bibliotēkas.

 

 

     No 10.02. 2021. līdz 12.02.2021. LLU organizē Karjeras dienas jeb Iepazīsti savu nākotnes profesiju!

24.02.2021.  TIEŠSAISTĒ SĀKUMS plkst.11.00.-“Rosinātava 2021” konference vidusskolēniem, kuras ietvaros sabiedrībā pazīstamas personības dalās savos pieredzes stāstos, uzrunājot, motivējot un iedrošinot jauniešu.


PĀRTIKAS  PAKU  IZSNIEGŠANA

PĀRTIKAS pakas saturs: pielikums 1.4.kl, .pdf, pielikums 5.12.kl, .pdf.

Rīgas 89. vidusskolas pārtikas pakas izsniegšanas grafiki: 1.-4.kl5.-6.kl, 7.-12kl..

Skolas vadība


Aktuālā informācija topošajiem 1. klašu izglītojamo vecākiem!

Gaidam Jūsu iesniegumus par bērna uzņemšanu skolā 1. klasē (iesnieguma paraugs).

Iesniegumu par uzņemšanu Skolas 1. klasē vecāki var iesniegt elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, vai izmantojot portāla www.Latvija.lv pieejamo pakalpojumu "Iesniegums iestādei".

Medicīnisko izziņu lūdzam sagatavot iesniegšanai skolā.

Gaidiet papildus informāciju! Lai veicas!

Skolas vadība


Informācijai!

2021.gada 21.janvārī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, valdība līdz 07. februārim pagarināja drošības pasākumus, jo Covid-19 izplatība Latvijā vēl joprojām turpinās.

Grozījumos noteikts,

 •  ka 1. – 12. klašu skolēni līdz 07. februārim mācīsies attālināti.

Daži atgādinājumi

Mēs zinām, ka jūs esat noslogoti un daudz laika ieguldāt, lai atbalstītu savu bērnu!

Šajā situācijā mēs katrs cenšamies rīkoties pēc iespējas labāk un atbildīgāk.

Lai mums visiem kopā izdodas, veselību un pacietību,

Rīgas 89.vidusskolas administrācija


SEJAS MASKAS LIETOŠANA

 • Kā sejas masku lietot pareizi?
 • Kāpēc sabiedriskajā transportā ir jālieto sejas maska?
 • Kā es varu uzlikt masku sabiedriskā vietā ar tīrām rokām?
 • Ko vislabāk izmantot kā sejas masku?
 • Vai var izmantot sejas vairogus?

PĀRTIKAS PAKU IZSNIEGŠANA

PĀRTIKAS pakas saturs: pielikums, .pdf.

Rīgas 89. vidusskolas pārtikas pakas izsniegšanas grafiki: 5.-6., 7.-12kl.(pielikumi).

Skolas vadība


Aktuālā informācija izglītojamiem, pedagogiem, vecākiem!

2021.gada 7.janvārī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, valdība līdz 25. janvārim pagarināja drošības pasākumus, jo Covid-19 izplatība Latvijā vēl joprojām turpinās.

Grozījumos noteikts,

 • ka līdz 22. janvārim 1. - 4. klašu skolēniem būs pagarināts ziemas brīvlaiks
 • 5. – 6. klašu skolēni no 11. janvāra mācīsies attālināti.

Daži atgādinājumi.

Rīgas 89.vidusskolas administrācija


INFORMĀCIJA 1. – 4. KLAŠU IZGLĪTOJAMIEM UN VECĀKIEM!

Saskaņā ar 24.11.2020. Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 grozījumi "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", laika posmā no 30.11.2020. līdz 18.12.2020. 1.-4.klasēs mācības notiek klātienē(A modelis).

Mācību process (apraksts).

Skolas vadība 


Uzmanību!

INFORMĀCIJA 5. – 6. KLAŠU IZGLĪTOJAMIEM UN VECĀKIEM!

Saskaņā ar 24.11.2020. Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 grozījumi "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", laika posmā no 30.11.2020. līdz 18.12.2020. 5.-6.klasēs mācības notiek attālināti.

Attālināts mācību process (apraksts).

Skolas vadība 


AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA!

Sakarā ar Covid - 19 saslimšanas gadījumu skola nosaka attālināto mācību procesu 2.b klasē. Tiek noteikta mājas karantīna laika posmā no 20.11.2020. līdz 01.12.2020. ieskaitot 1.b klasē 22 izglītojamiem un 5 pedagogiAttālināts mācību process.

2.b klases izglītojamiem tiek noteikts attālināts mācību process, izmantojot e-žurnālu Mykoob.lv. un pēc iespējas platformu MS Teams.

Skolas vadībaAKTUĀLĀ INFORMĀCIJA!

Sakarā ar Covid - 19 saslimšanas gadījumu skola nosaka attālināto mācību procesu 1.b klasē.  Attālināts mācību process 1.b klasē.

Tiek noteikta mājas karantīna laika posmā no 17.11.2020. līdz 26.11.2020. ieskaitot 1.b klasē 22 izglītojamiem.

1.b klases izglītojamiem tiek noteikts attālināts mācību process, izmantojot e-žurnālu Mykoob.lv. un pēc iespējas platformu MS Teams.

Aktuālai informācijai par Rīgas 89. vidusskolas attālinātā mācību procesa organizēšanu savlaicīgi sekojiet portālā Mykoob!

Skolas vadība


AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA!

Sakarā ar Covid - 19 saslimšanas gadījumu skola nosaka attālināto mācību procesu 2.a,2.c, 3.a, 4.a, 4.b, 4.c klasēmAttālināts mācību process 2.-4.klasēm mājas karantīna laikā.

Tiek noteikta mājas karantīna laika posmā no 16.11.2020. līdz 25.11.2020. ieskaitot 3.a klasē vienai grupai 15 izglītojamiem, 4.b klases vienai grupai 13 izglītojamiem, 4.c klasē 27 izglītojamiem

Mājas karantīnas laika posmā no 16.11.2020. līdz 26.11.2020. ieskaitot 4.a klasē 27 izglītojamiem.

Mājas karantīnas laika posmā no 16.11.2020. līdz 27.11.2020. ieskaitot skolas 2.a klasē vienai grupai 12 izglītojamiem, 2.c klasē vienai grupai 13 izglītojamiem.

Visiem izglītojamiem tiek noteikts attālināts mācību process, izmantojot platformu MS Teams un e-žurnālu Mykoob.lv.

Aktuālai informācijai par Rīgas 89. vidusskolas attālinātā mācību procesa organizēšanu savlaicīgi sekojiet portālā Mykoob.lv!

Skolas vadībaAKTUĀLĀ INFORMĀCIJA!!!

     Ņemot vērā straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos un 1.-6.klašu izglītojamo, skolotāju un tehnisko darbinieku veselības risku, skola vēlas atgādināt izglītojamiem, skolotājiem, tehniskiem darbiniekiem un izglītojamo vecākiem par drošības pasākumiem skolā, kas tika aprakstīti iekšējos noteikumos 2020. gada 26. augustā Nr.VS89-20-7-nts “Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu” un 2020.gada 4.novembra grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" šeit: atgādne.

Skolas vadība


Pilsonības nedēļa!

Pilsonības nedēļas plāns.


Karjeras nedēļas ietvaros!

Karjeras nedēļas pasākumu plāns. 

Inforgrafika.


AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA!!!

     Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” no 2020.gada 9.novembra līdz 6.decembrim visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija, lūdzu iepazīties ar skolas rīkojumu.

Skolas vadība


Aktuālā informācija 7.-12.klašu izglītojamiem un vecākiem!

Saskaņā ar 28.10.2020. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 624 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un 28.10.2020. Rīgas 89.vidusskolas direktores rīkojumu Nr.VS89-20-150-rs “Par 7.-12. klašu pedagogu darba organizāciju attālināto mācību laikā no 02.11.2020. līdz 13.11.2020.” informējam: teksts.

Skolas vadība


Aktuālā informācija!

 • KAS IR KARANTĪNA?
 • KAM JĀIEVĒRO?
 • KĀ IEVĒROT?
 • CIK ILGI JĀIEVĒRO?
 • VAI IZSNIEDZ SLIMĪBAS LAPU?

Atbildes uz jautājmiem.

Skolas vadība


Interaktīvu nodarbību diena "Rudens diližanss"!

Daudzus gadus pēc kārtas pirms rudens brīvdienām pēdējā skolas dienā sākumskolā tiek rīkota interaktīvu nodarbību diena "Rudens diližanss". Un šis gads nebija izņēmums.

16. oktobrī skolēni devās rudens ceļojumā, kurā piedalījās 14 skolotāji un vairāk nekā 300 bērni. Nodarbības - sacensības, ceļojumi, viktorīnas, stafetes un daudz dažādu aktivitāšu gaidīja bērnus.

Sazinoties dažādās valodās, skolēni pārrunāja drošības jautājumus, iepazinās ar dažādu tautu tradīcijām un risināja matemātiskās mīklas. Skolēni un skolotāji nepamanīja, cik pagāja darba diena. Jautrā noskaņojumā un ar pozitīvām emocijām visi devās rudens brīvdienās.

Nākamais “ceļojums” notiks nākamajā mācību gadā. Liels paldies skolotājiem par šīs dienas sagatavošanu un vadīšanu. Klašu sacensību rezultāti tiks paziņoti pēc rudens brīvdienām.


Aktuālā informācija 7.-12.klašu izglītojamiem un vecākiem!

Saskaņā ar 14.10.2020. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 624 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un 15.10.2020. Rīgas 89.vidusskolas direktores rīkojumu Nr.VS89-20-150-rs “Par 7.-12. klašu pedagogu darba organizāciju attālināto mācību laikā no 26.10.2020. līdz 30.10.2020.” informējam: teksts.

Skolas vadība


Labdien, cien. vecāki!

Visā Latvijā un mūsu skolā no 26.-30. oktobrim notiks karjeras nedēļa.

Bet jau atkal mūs pārsteidzis kārtējais ierobežojumu periods!

Un šajā sakarā aicinām piedalīties arī Jūs! Sadarbībā ar jums mēs varam attālināti palīdzēt skolēniem iepazīties ar profesiju, ar darba apstākļiem, izglītības iespējām un jūsu karjeras ceļu. Lūdzu esiet aktīvi!

Pilna informācija.

Mums ir nepieciešams jūsu atbalsts un mēs ceram uz sadarbību!

Atbildes un video materiālus lūdzam sūtīt līdz 22.10.2020.


2020.gada1.oktobrī Rīgas 89.vidusskolas Svētku zālē 11.a un 7.a klašu izglītojamiem notika tikšanās ar programmas “Jaunais pilsonis” speciālistu.

Nodarbības laikā izglītojamie ieguva zināšanas un izpratni par pilsonisko līdzdalību un tās nozīmi sabiedrībā. Interaktīvajā spēlē “Četri stūri” skolēniem bija iespēja darboties praktiski. Pēc tikšanās jaunieši tika aicināti paši veikt kādu pilsonisko iniciatīvu, kura būtu nozīmīga savas kopienas, apkārtējās vides vai sabiedrības labklājības veicināšanā. Attēli: 1., 2., 3., 4., 5.

Informāciju sagatavoja pedagogs karjeras konsultants, direktores vietniece audzināšanas jomā Svetlana Krasova


Rīgas 89. vidusskola informē par to, ka ir mainījusies kārtībā, kā jārīkojas Skolai un vecākiem, ja ir konstatēts, ka bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes. Lūdzam iepazīties ar Veselības ministrijas vēstuli un Rīcības algoritmu, kas pievienots pielikumā.

Veselbas Ministrijas vēstule. Rīcības algoritms.


8.-12. klašu izglītojamo un Skolēnu parlamenta pārstāvju tikšanās ar jauniešu organizācijas Young Folks LV pārstāvjiem.

Attēls 1. Attēls 2. Apraksts.


Rīgas 89. vidusskola informē par to, ka SAKARĀ AR epidemioloģisko SITUĀCIJU VALSTĪ pasliktināšanu, skola no 05.10.2020. sāks strādāt pēc A un B modeļiem(kombinēts):

 • 1.- 6., 9., 12.klases IZGLĪTOJAMIE mācās klātienē.
 • 7., 8., 10.,11.klases IZGLĪTOJAMIE mācās pēc slīdoša grafika klātienē un attālināti.

Lūdzam iepazīties ar ATTĀLINĀTO GRAFIKU, kas pievienots pielikumā. Attālināto mācību grafiks I semestrī.


Rīgas 89.vidusskolas Pasnovērtējuma ziņojums - 2020.


No 14.09.2020. līdz 18.09.2020. skolā notiks Olimpiskā nedēļa. Nolikums.


1.septembris – Zinību diena!

2020./2021. Mācību gads sākas!

           Zinību dienas kārtība (pilna informācija!)

     No plkst. 10:00. līdz 10:40.svinīgais pasākums „1.septembris skolā” 1., 5., 10.un 12. klašu izglītojamiem, veltīts Zinību dienai.

     No plkst. 10:40 līdz 11:20klases stunda “Zinību diena ir klāt” 1., 5., 10. un 12. klašu skolēniem. Ieeja un izeja notiks caur galveno ieeju Nr.1 klases audzinātāja pavadībā;

     2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 11. klašu izglītojamiem klases stunda “Zinību diena ir klāt” klasēs telpās. Klases stundas organizācija notiks pa plūsmām:

        I plūsma: 2.b, 2.c, 3.d, 4.a, 4.c, 7., 11. klašu izglītojamiem no plkst. 9:50 līdz 10:30. Ieeja un izeja notiks caur ieeju Nr.2 klases audzinātāju pavadībā;

        II plūsma: 3.a, 3.b., 3.c klašu izglītojamiem no plkst. 10:40 līdz 11:20 Ieeja un izeja notiks caur ieeju Nr.2 klases audzinātāju pavadībā;

        III plūsma: 6., 8., 9. klašu izglītojamiem no plkst. 11:30 līdz 12:10. Ieeja un izeja notiks caur ieeju Nr.3 klases audzinātāju pavadībā;

     No plkst. 9:00 līdz 9:40 – klases stunda “Zinību diena ir klāt” 2.a klašu skolēniem. Ieeja un izeja notiks caur ieeju Nr.2 klases audzinātāju pavadībā;

     No plkst. 12:00 līdz 12:40 – klases stunda “Zinību diena ir klāt” 4.b klašu skolēniem. Ieeja un izeja notiks caur galveno ieeju Nr.1 klases audzinātāju pavadībā.

Vecāki nepiedalās pasākumos, tikai stadiona laukumā, ievērojot 2 m distanci.

Rīgas 89.vidusskolas vadība 


AKTUĀLA INFORMĀCIJA

Atbilstoši 26.08.2020.Rīgas 89.vidusskolas iekšējiem noteikumiem Nr.VS89-20-5-nts “Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu” Aktuāla informācija (pilna versija!):

Ar 01.09.2020.skola darbu organizē pēc A modeļa, kurā mācības:

1. – 6. klašu posmā notiek klātienē un

7. – 12.klašu posmā notiek klātienē, ietverot līdz 20% mācību laika ar attālinātā mācību procesa elementiem: Attālināto mācību grafiks septembrī

 • Ierašanās skolā notiek pa plūsmām;
 • Ieeja skolā un izeja no skolas 2020./2021.m.g;
 • Klašu sadalījums pa kabinetiem 2020./2021.m.g.;
 • Siltā ēdināšana tiek organizēta pa plūsmām starpbrīžos;
 • Attālināto mācību grafiks 7.-12.klasēm 2020./2021.m.g. septembrī
 1. Vecāku pienākums ir novērtēt izglītojama veselības stāvokli. Elpceļu saslimšanas pazīmju gadījumā nekavējoties informēt par to skolu un doties pie ģimenes ārsta. Pēc slimības izglītojama atgriešanās skolā iespējama tikai ar ārsta izziņu. Nekādā gadījumā nav pieļaujama slima izglītojama vešana uz skolu.
 2. Ja skolā tiek konstatēts, ka izglītojamam ir elpceļu saslimšanas pazīmes, bērns tiek izolēts. Vecāki tiek informēti. Pēc slimības bērna atgriešanās skolā iespējama tikai ar ārsta izziņu.

Iekšējie noteikumi "Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu".

Rīgas 89.vidusskolas vadība 


Gaidām mūsu skolas 10.klasē!

Informējam, ka RD IKSD tīmekļa vietnē ir informācija, ka šā gada 17.augustā plkst. 11.00 Rīgas 64.vidusskolā tiek organizēts apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums uz brīvajām vietām 10.klasē 2020./2021.mācību gadā.

Skat https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=papildu-iespeja-pieteikties-kombinetajam-iestajparbaudijumam-uz-brivajam-vietam-10klase-rigas-skolas-5616

Brīvo vietu skaits 10.klasē - 10!

Skolas administrācija


Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.04.2020. noteikumiem Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību”, ārkārtējās situācijas dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem Rīgas 89. vidusskola sniegs atbalstu, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamo īpašumu nomu, pamatojoties uz nomnieka-komersanta atbilstību noteiktajiem kritērijiem un komersanta iesniegumu.

Komersanti, kas saņēmuši atbalstu:

Nr.

Komersanta reģistrācijas numurs

Komersanta nosaukums

  1. 40003556833 BALTIC RESTAURANTS LATVIA SIA
  2. 40003419037 Kafe Serviss SIA
  3. Apavu darbnīca Individuālais komersants

 

Administrācija


Informācija 10.klases pretendentiem!

Rīgas 89.vidusskola uzsāk 10.klases skolēnu uzņemšanu no 18.jūnija! (18.06., 19.06., 25.06., 26.06., 29.06. un 30.06.)

 1. Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki iesniedz skolas direktoram adresētu iesniegumu.
 2. Iesniegumam pievieno:

2.1. apliecības par vispārējo pamatizglītību kopiju, uzrādot oriģinālu vai Liecību par mācību sasniegumiem 2019./2020.m.g.

Dokumentu pieņemšana norādītajās dienās no 10:00-14:00


Informējam, ka apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma skolēnu uzņemšanai 10.klasē oficiālie rezultāti tiks publicēti 17.jūnijā interneta vietnē: ej.uz/skolu2020-10kl


Rīgas 89.vidusskolas Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norise 2020.gada 15.jūnijāUzmanību!

Rīgas 89. vidusskolas uzņemšanas noteikumi 10.klasēs


INFORMĀCIJA 9.KLAŠU SKOLĒNIEM!

Rīgas 89. vidusskola aicina pieteikties apvienotajam iestājpārbaudījumam uz 10.klasi.

Informējam Jūs, ka reģistrēties kombinētajam iestājpārbaudījumam varēs no 25. maija elektroniski RD IKSD tīmekļa vietnē http://iksd.riga.lv/pieteikums-iestājpārbaudijumam.

 1. Apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums (angļu valoda + matemātika) uz 10. klasi notiks 15. jūnijā.
 2. Reģistrējoties iestājpārbaudījumam, varēs izvēlēties vietu (izglītības iestādi), kurā veikt šo rakstisko iestājpārbaudījumu.
 3. Neatkarīgi no tā, kurā izglītības iestādē tiks kārtots iestājpārbaudījums, rezultāts būs derīgs jebkurai skolai, kura kā uzņemšanas kritēriju noteikušas iestājpārbaudījumu.
 4. Apvienoti organizēto iestājpārbaudījumu rezultāti būs pamats pretendentam piedalīties konkursā uzņemšanai izvēlētajā vidusskolā.
 5. Kombinētā iestājpārbaudījuma organizācija un rezultātu paziņošana notiek saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 2020.gada 18.maija iekšējo noteikumu Nr.13-nts "Apvienoto kombinēto iestājpārbaudījumu norises organizēšanas un vērtēšanas kārtība" noteiktajām prasībām.

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma mērķis: kompleksi novērtēt 9.klašu izglītojamo - pretendentu vispārējās pamatizglītības programmā iegūto zināšanu un prasmju atbilstību izvēlētajai vispārējās vidējās izglītības programmai

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma adresāts: 9.klašu izglītojamie, kuri vēlas iestāties Rīgas vispārējās vidējās izglītības skolās, kuras iestājpārbaudījuma rezultātu ir noteikušas kā konkursa kritēriju izglītojamo uzņemšanai 10.klasē

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma uzbūve: Apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums sastāv no divām daļām – matemātika un svešvaloda. Darbs veidots latviešu valodā, izņemot svešvalodu. Apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam ir divi varianti.

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma izpildes laiks: divas astronomiskās stundas.

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma programma

Rīgas 89.vidusskolas administrācija


Aktuālā informācija topošajiem 2020./2021. m.g. 1. klašu izglītojamo vecākiem!

Līdz 25.05.2020. gaidam Jūsu iesniegumus par bērna uzņemšanu skolā 1. klasē 2020./2021. m.g. (iesnieguma paraugs).

Iesniegumu par uzņemšanu Skolas 1. klasē vecāki var iesniegt elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, vai izmantojot portāla www.Latvija.lv pieejamo pakalpojumu "Iesniegums iestādei".

Ja Jums nav iespējams iesniegt elektronisku iesniegumu, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, varat papīra formāta iesniegumu par izglītojamā uzņemšanu Skolas 1. klasē iesniegt klātienē: Rīga, Hipokrāta ielā 27, ierodoties skolā, pie vārtiem zvanīt skolas dežurantam pa tālruni 67536589. Skolā 171. kabinetā Jus sagaidīs direktores vietniece izglītības jomā katru darba dienu laikā no 9:00 līdz 14:00.

Medicīnisko izziņu lūdzam iesniegt ne vēlāk kā 31.08.2020.

Vecāku sapulces plānojam laika posmā no 26.05.2020 līdz 05.06.2020.

Gaidiet papildus informāciju! Lai veicas!

Skolas vadība


Rīgas 89. vidusskolas vēstures muzejs

Katru gadu maija vidū notiek lielisks pasākums “Muzeju nakts”, kad visi muzeji ir atvērti un gaida apmeklētājus ar interesantām radošajām ekskursijām un priekšnesumiem. Diemžēl šogad šis burvīgais notikums nenotiek, sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī. Bet mēs aicinām Jūs apmeklēt mūsu skolas vēsturisko muzeju virtuāli.

Rīgas 89. vidusskolas vēstures muzejs strādā kopš 2010.g. atrodas 2.stāvā, Svētku zāles foajē.

Pirmā muzeja pedagoģe bija Svetlana Krasova. Viņa kopā ar izglītojamiem, kas tika iesaistīti muzeja padomē, rūpīgi sakrāja un noformēja daudz interesantu Rīgas 89. vidusskolas vēstures eksponātu.

No 2019. gada septembra skolotāja Arina Korotčenko pilda muzeja pedagoga pienākumus un turpina krāt skolas tradīcijas. Skolas muzeja galvenais mērķis - saglabāt skolas vēsturi, organizēt ekskursijas un palīdzēt skolas parlamentam organizēt svētkus un pasākumus.

Šajā mācību gadā mūsu muzeja padomes locekļi ir labi pastrādājuši. Tika organizētas muzeja padomes sēdes, izstādes “Mūsu lepnums” un “No Rīgas 89. vidusskolas vēstures”, novadītas ekskursijas, ar jauniem eksponātiem noformētas vitrīnas. Kā arī muzeja audzēkņi aktīvi piedalījās skolas pasākumos.

Esiet laipni gaidīti Rīgas 89. vidusskolas vēstures muzejā nākamajā mācību gadā klātienē!


Apsveikums

Latvija sākas mūsu sirdīs!

„Latvija lai mūžam dzīvo kā pērle jūras apskalota, saules-mīļās labās, gaišās, karstās-saules apstarota un sildīta, mūsu siržu mīlēta un mūsu roku, mūsu visu spēku un zīnāšanu celta un mūsu krūtīm un rokām aizstāvētā un sargātā Latvija tagad un visos laikos.”

Kārlis Ulmanis

Sveicam 4. māijā Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā!


Labdien, cienījamie skolēnu vecāki!

Liels paldies par atbalstu, ieguldīto laiku un par ieinteresētību mācību procesā!

Daži atgādinājumi un jauna informācija

Skolas administrācija


Sveicināti!

Gatavošanās posms 2019./2020. mācību gada eksāmeniem var būt īpaši satraucošs, jo vēl ir daudz neskaidrību par pārbaudījumu norisi un formu. Lai atbalstītu 9. un 12. klases skolēnus šajā sarežģītajā laikā, esam sagatavojuši informatīvu materiālu, kā visefektīvāk izmantot Uzdevumi.lv, gatavojoties eksāmeniem. 

Lejupielādēt materiālu

Liels paldies par Jūsu atsaucību!

Uzdevumi.lv komanda

Ja Jums rodas kādi papildus jautājumi, rakstiet uz info@uzdevumi.lv! 


Vecākiem

Ja jums ir sākumskolas vecuma bērns un jūs vēlaties mērķtiecīgi piedalīties bērna karjeras plānošanas procesā:

 • palīdziet bērnam būt profesionāli veiksmīgam - uzticētajiem uzdevumiem jāatbilst bērna spējām, tie nedrīkst būt pārāk sarežģīti;
 • sargājiet bērnu no pārāk augsta prasīguma pret sevi un citiem;
 • audziniet bērnu darbībā;
 • palīdziet bērnam tikai tad, kad viņš to lūdz;
 • ļaujiet attīstīties centīgai personībai.

Ja jums ir pusaudzis un jūs vēlaties mērķtiecīgi piedalīties bērna karjeras plānošanas procesā:

 • pusaudžiem vajag pietiekami daudz laika sev un savam interesēm
 • ar bērnu jāveido savstarpējas uzticības un uzmundrinājuma attiecības
 • jāatzīst aktivitātes, kurās pusaudzis uzrāda labus rezultātus
 • jāpalīdz pusaudzim rast atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar identitāti, ja pusaudzis tādus uzdod
 • jāatbalsta pusaudža izvēles un mērķi
 • jāiedrošina spert nākamo soli

Informāciju meklējiet šeit:

http://www.viaa.gov.lv/files/news/727/mans_berns_izvelas_karjeru_web.pdf vai

www.viaa.gov.lv/Euroguidance

Pedagogi karjeras konsultanti 


Aicinām!

I Augstskolu informācija par atvērto durvju dienām tiešsaistē:

II Profesiju apraksti:

III Metodiskie materiāli ir saskaņoti IZM un elektroniski pieejami lietošanai VIAA mājas lapā šeit: http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/info_mater/

Pedagogi karjeras konsultanti 


Nākamo 2020./2021. mācību gada pirmklasnieku vecāku uzmanībai!

Rīgas 89. vidusskolas administrācija lūdz vecākus pieteikties reģistrācijai mūsu skolas pretendentu sarakstā. Pieteikumus elektroniskā formā, lūdzu, sūtiet uz mūsu skolas e-pasta adresi: r89vs@riga.lv


Sludinājums.

Rīgas 89. vidusskola paziņo, ka, attālinātas apmācības kvalitātes paaugstināšanai, no 2020. gada 27. marta skola sāka strādāt ar MS Teams korporatīvo platformu, kas ir MS Office 365 paketes sastāvdaļa. MS Teams platforma lietotājiem nodrošina iespēju organizēt video konferences, apmainīties ar ziņojumiem, koplietot failus un citas funkcijas. 4.-12.klašu skolēnus piedalīties MS Teams platformā uzaicinās klases audzinātāji.

Gaidiet ielūgumu piedalīties korporatīvajā platformā MS Teams!

Tomēr galvenais informācijas apmaiņas līdzeklis starp izglītojamiem, skolotājiem un vecākiem joprojām ir izglītības sociālais tīkls Mykoob.

Объявление.

Рижская 89 средняя школа сообщает, что для улучшения качества дистанционного обучения, с 27.03.2020 школа начинает работать в корпоративной платформе MS Teams, входящей в состав пакета MS Office 365. Платформа MS Teams предоставляет в распоряжение пользователей возможность организации видеоконференций, обмен сообщениями, совместное использование файлов и другие возможности. Учащиеся 4 - 12 классов будут приглашены к участию в работе в платформе MS Teams классными руководителями.

Ожидайте приглашения к работе в корпоративной платформе MS Teams!

Вместе с тем, основным инструментом обмена информацией между учащимися, учителями и родителями по-прежнему остается образовательная социальная сеть Mykoob.


Aktuālā informācija izglītojamiem, pedagogiem, vecākiem!


Lai labāk organizētu skolēnu attālināto apmācību skola izmanto sekojošos tīkla resursus:

1) Sosiālo tīklu Mykoob (https://www.mykoob.lv)

2) http://www.uzdevumi.lv/

Resurss satur mācību materiālus un uzdevumus vairākos priekšmetos. Pedagogiem Ir iespēja izstrādāt savus materiālus, uzdevumus un pārbaudes darbus. Visiem skolotājiem, kas strādā 5.-12. klasēs, platformā jau ir reģistrācija un piešķirta PROF licence. Pārējie skolotāji un izglītojamie var reģistrēties platformā patstāvīgi.

3) http://www.soma.lv/

Platformā arī ir mācību materiāli dažādos priekšmetos (mācību grāmatas, rokas grāmatas un uzdevumi)
Reģistrēties var, izmantot Jūsu Mykoob profilu (sākumlapā noklikšķiniet uz pogas "Mykoob").

4) https://maconis.zvaigzne.lv/

Izdevniecība Zvaigzne ABC piedāvā bezmaksas izmantot mācību grāmatu elektroniskās versijas līdz 2020. gada 30. jūnijam. Lai izmantotu mācību materiālus, jums jāreģistrējas vietnē.

5) https://www.siic.lu.lv/skolam/materiali/atbalsta/

LU atbalsta materiāli.

Vietne ir mācību materiāli ķīmijā, fizikā, matemātikā un bioloģijā. Reģistrācija nav nepieciešama. Ari LU atbalsta materiāli ir pieejami Mykoob sistēmā izvēlne Faili->DZM mācību materiāli.

6) http://macibas.e-skola.lv/

Vietnē ir ļoti daudz mācību materiālu. Var reģistrēties ar Mykoob profilu (attiecīgā saite atrodas vietnes sākuma lapas labajā pusē). Mācību priekšmetu var izvelēties "Priekšmeti" sadaļā vai ievadot priekšmeta nosaukumu laukā "Meklēt priekšmetus".

7) https://zoom.us/

Platforma videokonferenču veidošanai.

8) Skype, Whats App, Viber

Platformas video tērzēšanai un teksta ziņojumu apmaiņai.


Uzmanību!

Cienījamie vecāki!

Metodiskie norādījumi Rīgas 89. vidusskolas vecākiem attālinātā mācību procesa organizēšanai

Ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” valstī ar mērķi ierobežot COVID -19 vīrusa izplatību līdz 2020.g.14.aprīlim Rīgas 89. vidusskola organizē mācību procesu attālināti, nodrošinājāt mācību plāna izpildi saskaņā ar mācību priekšmetu programmām.

Aicinām Jūs sagatavoties attālinātajam mācību procesam un:

lai nodrošinātu efektīvu attālinātu mācību procesu, materiālu apgūšanu, mācību failu apmaiņu, mācību materiālu apguves kontroli un atgriezenisko saiti, kā arī saņemtu aktuālo informāciju , vecākiem lūgums līdz 2020.g.23.martam pārliecināties, ka Jūsu bērnam ir nodrošināta datora piekļuve portālā Mykoob, kas ir galvenais saziņas līdzeklis starp izglītojamiem, pedagogiem un vecākiem.

Kā arī nodrošināt bērnam iespēju apmeklēt:

 • 5. līdz 12. klases izglītojamiem portālu uzdevumi.lv
 • 1. līdz 12. klases izglītojamiem portālu soma.lv;
 • 1. līdz 12. klases izglītojamiem portālu https://maconis.zvaigzne.lv/

Pedagogi, izglītojami un vecāki pēc saskaņošanās var papildus izmantot:

Viber un WhatsApp.

Gadījumā, ja Jums nav iespējas nodrošināt savu bērnu ar viedtālruni/ planšetdatoru ar interneta pieslēgumu, stacionāro vai portatīvo datoru ar interneta pieslēgumu jāziņo klases audzinātājam līdz 2020. gada 20.martam.

Informācija par veicamajiem mācību uzdevumiem, kā arī visa aktuālā informācija tiks ievietota: mācību sociālajā tīklā Mykoob.

Aktuālai papildus informācijai par Rīgas 89. vidusskolas attālinātā mācību procesa organizēšanu savlaicīgi sekojiet portālā Mykoob!

Informācija pdf formātā.

Rīgas 89. vidusskolas administrācija

19.03.2020


Uzmanību! Aktuāla informācija skolēniem!

Katrs skolēns no priekšmetu skolotājiem pirmdienās no 08.40 līdz 10.00 saņem mācību priekšmetu nedēļas plānojumu, kur norādīts patstāvīgo darbu izpildes un nodošanas termiņš.

Lūgums ieplānot darbu veikšanu tā, lai nebūtu pārslodzes. Nepieciešamības gadījumā saziņa ar priekšmetu skolotājiem, klases audzinātāju, atbalsta personālu notiek sociālajā mācību sistēmā mykoob.lv

Внимание! Актуальная информация для учеников!

Каждый ученик в понедельник с 8.40 до 10.00 от учителей-предметников получает задания на неделю, где указан срок их выполнения и сдачи.

Просьба распределить время выполнения заданий, не перегружая себя. В случае необходимости учащиеся могут задавать вопросы через систему mykoob.lv


Jūsu uzmanībai!

Piedāvājam izvietošanai, izmantošanai, sabiedrības informēšanai divus SPKC sagatavotos informatīvos video (latviski un krieviski) par COVID-19. Video aprakstīti COVID-19 izplatīšanās ceļi un profilakses pasākumi, lai izvairītos no COVID-19 saslimšanas.

Latviešu valodā: https://failiem.lv/u/f5h2f6v2?share_email_id=cee0a3
Krievu valodā: https://failiem.lv/u/7eenaegd?share_email_id=cee1b5


Uzmanību!

Skolas izglītojamiem, vecākiem un iedzīvotājiem!

Ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” valstī ar mērķi ierobežot COVID -19 vīrusa izplatību Rīgas 89. vidusskolas Sporta kompleksa “Mežciems” teritorija, t.sk. futbola laukums, multifunkcionālie laukumi, ielu vingrošanas laukums, kā arī skrejceļu sektors velo trase būs slēgti no 2020.gada 13.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim.

Administrācija


Cienījamie izglītojamie, pedagogi, vecāki!

Sakarā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī, nosūtam JUMS zināšanai Ministru Kabineta informāciju!

Ministru prezidenta Rīkojums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu

 1. No rīkojuma stāšanās spēkā tiek pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020. gada 13. marta mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi. Tas nozīmē, ka 2020. gada 13. martā izglītojamie neierodas skolā.
 2. Klases audzinātājiem jāizziņo skolēnu vecākiem, ka mācības no rītdienas nenotiek, darbinieki un skolotāji turpina darbu, nākamajā nedēļā skolotāji gatavojas nodrošināt mācības attālināti līdz 14.04.2020.
 3. Ja kāds skolēns rīt ierodas skolā, tad bērns jānodarbina līdz vecāks ierodas pakaļ dodas mājās, ja ir droši zināms, ka vecāks ir informēts par to, ka mācības skolā nenotiek līdz 14.04.2020.
 4. Pulciņi, skates, sporta pasākumi un mēģinājumi nenotiek.

Rīgas 89.vidusskolas direktore M. Serkova


Uzmanību!

Rīgas 89.vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāji sadarbībā ar pagarinātās dienas grupas skolotājiem turpina īstenot projektu – “Runājam latviski”.

Marta tēma – Apģērbs. Izskats. Personiskā higiēna”

27.02.2020.


Ieteikumi un rekomendācijas, biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par koronavīrusa Covid-19 izraisīto uzliesmojumu pieejami:

 • Veselības ministrijas tīmekļvietnē:

http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/koronavirusa_izraisita_slimiba_covid19/,

 • Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē:

https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/767 

 • praktiski ieteikumi izglītības iestādēm pieejami arī ministrijas tīmekļvietnē:

https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/3932-praktiski-ieteikumi-izglitibas-iestadem-un-vecakiem-par-covid-19 . …”

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

11.03.2020.


Par nekustamā īpašuma Rīgā, Hipokrāta ielā 27. (iznomājamā platība 1.0 m2), būves kadastra apzīmējums 01001220282025, nomas līgumu.

01.02.2020. Rīgas 89.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Hipokrāta ielā 27. (iznomājamā platība 1.0 m2), būves kadastra apzīmējums 01000282025, nomas līgumu ar SIA "KAFE SERVISS", nomas maksa – EUR 72.00 mēnesī, ar termiņu līdz 31.01.2025.

18.02.2020.


Par nekustamā īpašuma Rīgā, Hipokrāta ielā 27. (iznomājamā platība 16.8 m2), būves kadastra apzīmējums 01001220282025, nomas līgumu.

03.02.2020. Rīgas 89.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Hipokrāta ielā 27. (iznomājamā platība 16.8 m2), būves kadastra apzīmējums 01000282025, nomas līgumu ar Dmitriju Ronžinu, nomas maksa – EUR 54.00 mēnesī, ar termiņu līdz 02.02.2025.

03.02.2020.


Par iespēju iegūt nomas tiesības telpas automātu izvietošanai veselīgas pārtikas – karsto, auksto dzērienu nodrošināšanai (1.5.m2).

13.01.2020. 


Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības - Telpas (16.8.m2)

Rakstiskas izsoles nolikums.

PIETEIKUMS.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOMAS LĪGUMS.

13.01.2020.


Uzmanību!

2019.g.20.novembrī

no 16.30 līdz 19.00

skolā organizē

Vecāku dienu.

Skolas administrācija


2019.gada 21.novembrī skolā notiks pasākums projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros, "Profesiju diena" 3.-4.klašu izglītojamiem.

2019.gada 25.novembrī skolā notiks pasākumi projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros, "Ceļš uz karjeru" 3., 5., 6., 7.,8.klašu izglītojamiem.


Jūsu uzmanībai 2019. gada 8. novembra Rīgas 89.vidusskolas mazākumtautību skolu 3.- 4. klašu skolēnu atklātā konkursa rezultāti.

1. Trešo klašu skolēni:

Klase

Kods

Klausīšanās

Lasīšana

Valodu lietošana

Rakstīšana

Kopā

Vieta

1.uzd.

2.uzd.

1.uzd.

2.uzd.

1.uzd.

2.uzd.

10

5

5

8

12

10

7

57

3

301

1

5

3

5

8

9

4

35

 

3

302

6

3

4

5

12

9

6

45

2

3

303

6

2

3

3

11

9

6

40

a1)

3

304

2

0

5

4

5

6

3

25

 

3

305

1

5

5

5

5

3

4

28

 

3

306

5

4

4

8

11

0

6

38

a

3

307

6

3

3

5

12

4

7

40

a

3

308

4

5

4

5

9

7

6

40

a

3

309

5

4

3

6

7

6

6

37

a

3

310

4

3

3

0

8

4

6

28

 

3

311

5

3

5

5

10

3

6

37

a

3

312

5

1

2

3

5

0

6

22

 

3

313

3

0

5

1

5

5

5

24

 

3

314

2

3

8

4

7

7

6

37

a

3

315

4

4

5

4

9

6

3

35

 

3

316

3

3

5

7

0

5

5

28

 

3

317

6

3

3

4

11

9

5

41

a

3

318

6

5

3

5

10

7

6

42

3

3

319

1

5

1

1

11

6

5

30

 

3

320

7

5

4

2

6

3

3

30

 

3

321

5

5

2

6

11

8

5

42

3

3

322

4

5

5

4

8

5

5

36

 

3

323

4

5

5

6

10

9

5

44

2

3

324

3

4

5

3

7

5

5

32

 

3

325

7

5

4

5

12

8

7

48

1

3

326

5

5

4

3

7

6

3

33

 

3

327

7

3

5

4

10

5

2

36

 

3

328

5

5

4

2

6

5

2

29

 

3

329

             

0

 

3

330

1

3

4

5

4

4

3

24

 

3

331

5

5

5

6

9

9

7

46

2

3

332

2

5

4

6

4

5

5

31

 

3

333

4

4

3

3

12

6

5

37

a

3

334

5

3

2

4

4

5

7

30

 

3

335

3

3

2

0

5

3

6

22

 

3

336

             

0

 

3

337

5

4

4

2

7

7

6

35

 

3

338

1

3

4

2

3

4

7

24

 

3

339

3

5

4

0

0

7

6

25

 

3

340

4

2

2

0

4

2

6

20

 

3

341

5

5

5

1

4

7

6

33

 

3

342

5

3

5

0

0

4

6

23

 

3

343

4

2

4

4

4

9

7

34

 

3

344

2

4

3

1

3

5

5

23

 

3

345

0

2

3

0

3

4

5

17

 

3

346

2

4

3

1

4

9

3

26

 

3

347

6

5

5

5

10

9

6

46

2

3

348

5

5

4

5

11

7

7

44

2

3

349

2

3

3

2

4

6

6

26

 

3

350

1

3

3

5

10

8

5

35

 

3

351

7

5

5

6

12

9

5

49

1

2. Ceturto klašu skolēni:

Klase

Kods

Klausīšanās

Lasīšana

Valodu lietošana

Rakstīšana

Kopā

Vieta

1.uzd.

2.uzd.

1.uzd.

2.uzd.

1.uzd.

2.uzd.

10

5

5

8

12

10

7

57

4

401

8

5

3

4

10

7

6

43

a

4

402

8

4

5

1

12

9

5

44

3

4

403

6

5

4

2

10

8

6

41

a

4

404

7

5

3

3

11

9

6

44

3

4

405

10

5

4

3

12

10

6

50

1

4

406

4

5

4

3

10

7

7

40

a

4

407

7

5

3

3

11

5

3

37

 

4

408

9

5

4

4

11

8

5

46

2

4

409

8

5

5

4

12

9

6

49

1

4

410

8

5

4

2

8

10

5

42

a

4

411

8

5

5

3

11

8

7

47

2

4

412

8

5

1

1

11

10

6

42

a

4

413

4

4

2

2

9

7

7

35

 

4

414

5

5

2

1

4

4

6

27

 

4

415

8

5

1

3

8

10

6

41

a

4

416

7

5

2

4

11

8

7

44

3

4

417

2

5

3

3

10

9

7

39

 

4

418

4

5

4

4

10

6

7

40

a

4

419

 

 

 

 

 

 

 

0

 

4

420

5

5

5

3

12

9

7

46

2

4

421

7

5

3

6

8

10

7

46

2

4

422

5

5

3

1

11

8

6

39

 

4

423

8

5

0

4

9

7

7

40

a

4

424

5

5

2

2

9

8

7

38

 

4

425

5

5

3

3

11

9

6

42

a

4

426

2

5

2

3

10

7

7

36

 

4

427

7

5

4

4

12

9

7

48

2

4

428

7

5

4

3

8

7

3

37

 

4

429

6

5

2

1

11

9

6

40

a

4

430

6

5

5

3

10

7

7

43

a

4

431

8

5

1

10

9

9

7

49

1

4

432

4

4

2

2

5

8

7

32

 

4

433

2

5

1

3

6

6

7

30

 

4

434

6

5

1

4

7

10

7

40

a

4

435

 

 

 

 

 

 

 

0

 

4

436

8

5

2

2

7

9

7

40

a

4

437

 

 

 

 

 

 

 

0

 

4

438

6

5

3

2

5

7

7

35

 

4

439

 

 

 

 

 

 

 

0

 

4

440

6

4

1

1

5

7

7

31

 

4

441

3

4

2

1

5

7

7

29

 

4

442

7

5

3

3

7

9

6

40

a

4

443

 

 

 

 

 

 

 

0

 

4

444

5

5

1

7

8

7

7

40

a

4

445

5

4

3

3

7

7

6

35

 

4

446

2

4

0

1

5

5

6

23

 

4

447

7

5

5

4

12

9

7

49

1

4

448

10

5

4

2

8

9

7

45

3

4

449

5

4

2

1

7

9

7

35

 


1) a - atzinība

2019.gada 12.novembrī plkst.14.00 skolas sporta zālē notiks konkurss "SUPERPUIKA-2019'' 9.-12.klašu jauniešiem.

Konkursa Nolikums un Pieteikums.


2019.g.08.novembrī norisināsies 6. mazākumtautību skolu 3.- 4. klašu skolēnu atklātais konkurss latviešu valodā.

Konkursa Nolikums


2019.gada 01.novembrī skolā notiks pasākumi projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros, ar programmam var iepazīties šeit: Profesiju diena, Ķīmiķis Latvijā.


2019.gada 11.septembrī 13.00 sporta laukumā notiks Vidzemes priekšpilsētas sacensības futbolā 4.-5.klašu zēniem.

Apakšgrupā spēlē:

 • Rīgas 89.vsk.
 • Rīgas Mežciema psk.
 • Rīgas Teikas vsk.
 • Rīgas Hanzas vsk

“Spēka maize,

Avots ceļā,

Lapa visās krustcelēs –

Skola, mana skola,

Tu biji, esi un būsi.”

/S. Kaņepe/

Cienījamie izglītojamie, skolotāji, skolas darbinieki, vecāki!

Aicinām ar savu klātbūtni pagodināt 2019./2020. mācību gada Zinību dienas "Jāsāk man jauns dzīves stāsts..." pasākumu!

Gaidīsim Jūs 2019. gada 2. septembrī, plkst.10.00!

Veiksmīgu, panākumiem bagātu 2019./2020. mācību gadu!

Skolas administrācija


Rīgas 89.vidusskolas 10.klases iestājpārbaudījuma rezultāti (2019.gada 15.augusts)

Iestājpārbaudījuma rezultāti.


Jau atkal viena zvaigzne

Tur augšā šonakt dziest.

Sirds, visu atdevusi,

Beidz priecāties, beidz ciest.

(A. Štrauss)

Dziļās skumjās paziņojam, ka 59 gadu vecumā mūžībā aizgājusi ilggadējā Rīgas 89.vidusskolas mūzikas skolotāja Olga Ivanova.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenei un piederīgajiem. Rīgas 89.vidusskolas kolektīvs.

 

Atvadīšanās no ilggadējās Rīgas 89.vidusskolas mūzikas skolotājas Olgas Ivanovas notiks 2019.gada 30.jūlijā Jaunciema kapu kapličā plkst.12:00

Rīgas 89.vidusskolas administrācija


Aicinām 10.klasē!

10.klases izglītojamos uzņem konkursa kārtībā saskaņā ar iestājpārbaudījuma rezultātiem.

Uzņemšanas noteikumi 10.klasē

Informācija

Iesniegums 


Pretendentiem un vecākiem!

Iestājpārbaudījuma rezultāti.

Dokumentu pieņemšana skolas 10.klasē no 14.06.2019. līdz 16.08.2019. darba dienās no 10:00 līdz 16:00.


Ielūdzam sporta kompleksa apmeklētājus uz nodarbībām.


Uzmanību!

No š.g. 25.marta pagarinātās dienas grupas laikā sāk darboties projekts – “RUNĀJAM LATVISKI”. Šīs nedēļas tēma – “Drošība uz ielas”.


2019.gada 24.aprīlī 14.30 sporta laukumā notiks Vidzemes priekšpilsētas sacensības futbolā 10.-12.klašu zēniem.

Apakšgrupā spēlē:

 • Rīgas 89.vsk.
 • Rīgas 60. vsk.
 • Rīgas Teikas vsk.
 • Rīgas Juglas vsk.

Aicinām piedalīties!

2019.gada 11.aprīlī, plkst. 14.00 Rīgas 89.vidusskolas aicina 3.-7. klašu skolēnus piedalīties pilsētas krievu valodas konkursā "Krievu valoda - ir mana dzimta valoda".

Konkursa rezultāti: 3.-7.klases.

Apbalvošana notiks PIEKTDIENĀ 2019.gada 26.aprīlī. plkst.14.00 Rīgas 89.vidusskolas Svētku zālē.

Konkursa organizātori


Uzmanību!

2019.25.04.

no 16.30 līdz 19.00

skolā organizē

Vecāku dienu.

Rīgas Domes Labklājības departaments aicina Jūs apmeklēt

lekciju par “Bērna psiho emocionālas veselības veicināšanu”

25.04.2019. no 17:30 līdz 18:30

3.stāvā 305.kabinetā Lektore Inese Jokste.

Rīgas 89.vidusskolas “Vecāku dienas” ietvaros.

Gaidām Jūs!

Skolas administrācija


 

Uzmanību!

       Strauji tuvojas viens no mācību gada satraucošākajiem un svarīgākajiem posmiem -  

eksāmenu laiks. Lai mudinātu skolēnus gatavošanos eksāmeniem uzsākt laicīgi, esam  

izveidojuši informatīvu materiālu 9. un 12. klasēm

  

Š.g. 29.martā plkst.13:00 skolas Svētku zālē notiks Rīgas 89.vidusskolas mazākumtautību skolu 10.-11. klašu skolēnu latviešu valodas 2.atklātais konkurss “Raibā pēcpusdiena”.

Nolikums

Konkursā piedalās:

 • Rīgas 63.vidusskolas komanda “Auļi”;
 • Rīgas 40.vidusskolas komanda “Skolas lepnums”;
 • Rīgas 21.vidusskolas komanda “Skarbās meitenes”;
 • Rīgas 72.vidusskolas komanda “Auseklīši”;
 • Rīgas 80.vidusskolas komanda “Lai ir tarakāni!”; 
 • Rīgas 89.vidusskolas komanda “Piparmētras”.

Organizators Rīgas 89.vidusskolas Inovāciju klubs.

 


UZMANĪBU!!!

RĪGAS 89.VIDUSSKOLĀ notiks Rīgas izglītības iestāžu atklātās sacensības handbolā.

Nolikums

Rezultāti

Sporta organizatore


2019.gada 14., 20. februārī un 07.martā mūsu skola notiks RĪGAS SKOLU TELPU FUTBOLA KAUSA PIRMAIS POSMS:

 • Rīgas 89.vidusskola,
 • Rīgas 21.vidusskola,
 • Rīgas Hanzas vidusskola,
 • RTK,
 • Rīgas 1.ģim.,
 • Rīgas 51.vidusskola

Visi līdzjutēji tiek laipni aicināti atbalstīt mūsu komandu!!!

Sporta organizatore


UZMANĪBU!!!

05.02.2019. notiks Rīgas 89.vidusskolas 9., 10., 11., 12.klašu čempionāts volejbolā.

Nolikums.

Rezultāti

Sporta organizatore 


19.12.2018. PLKST. 10.30 SKOLĀ NOTIKS

Rīgas 89.vidusskolas aerobikas kauss

Nolikums (.pdf).

Pieteikums (.doc)

"Mis un Misters Aerobika 2018" - pieteikums (.doc)

Pogramma

Rezultāti: 3.-4.klases, 5.-11.klases.


Uzmanību!

2018.22.11.

no 16.00 līdz 19.00

skolā organizē

Vecāku dienu.

Skolas administrācija


18.11.2018

no plkst.10.00 -13.00

Latvijas Kara muzejā notiks radošas darbnīcas, kuru laikā bērni kopā ar vecākiem veidos dāvanas Latvijas armijas karavīriem.

Dāvanas iecerētas kā pateicība Latvijas armijas karavīriem par ikdienas darbu un miera nodrošināšanu mūsu valstī.

Bērni kopā ar vecākiem varēs veidot apsveikumus, apgleznot kaklasaites, veidot kamuflāžas tauriņus un daudzas citas īpašas dāvanas.

Dalība nodarbībās un ieeja muzejā bez maksas!

18.11. 2018 muzejs apmeklētājiem būs pieejams no 10.00 -17.00


Š.g. 9. novembrī Rīgas 89.vidusskolā (mūsu skolā) norisinājās 5. latviešu valodas atklātais konkurss 3. - 4. klašu mazākumtautību skolu skolēniem.

Paldies visiem dalībniekiem un apsveicam uzvarētājus!

Rezultāti: 3.klases, 4.klases.

Rīgas 89.vidusskolas Inovāciju klubs, Latviešu valodas MK un Sākumskolas MK


  2018.g. septembrī - oktobrī mūsu skolā notika 1.-12.kl. izglītojamo kompozīciju konkurss, vēltīts Latvijas valsts 100 gadu jubilejai.

       

        

       


2018.gada 31.oktobrī 14.00 sporta zālē notiks Vidzemes priekšpilsētas sacensības volejbolā 8.-9.klašu zēniem.

Apakšgrupā spēlē:

 • Rīgas 89.vsk.
 • Rīgas Teikas vsk.
 • Rīgas Franču lic.
 • Rīgas Juglas vsk.

2018.gada 20. un 21 septembrī skolā notika Olimpiskā diena. Olimpiskās dienas rezultāti 1, rezultāti 2.

Sporta organizatore


UZMANĪBU!!!

2018.GADA 20.SEPTEMBRĪ PLKST.12.30 NOTIKS SKOLAS UGUNSDROŠĪBAS MĀCĪBU EVAKUĀCIJA.

PLKST.13.00-14.00 NOTIKS UGUNSDROŠĪBAS PRAKSTISKĀ APMĀCĪBA PIE SKOLAS STADIONA

JĀBŪT VISIEM SKOLOTĀJIEM, TEHNISKIEM DARBINIEKIEM UN 12.A KLASES SKOLĒNIEM!

Administrācija


Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (tālrunis 67026859, 67012031, e pasts bac@riga.lv) pilda kontakpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.


Visos minētajos pasākumos tiks veikta foto un video fiksācija, materiāli var tikt izmantoti publicēšanai.

Sporta kompleksa “Mežciems” darba laiki:

darba dienās: 17.00-20.00 līdz 31.05.2019.

brīvdienās: 8.00-20.00

 • Aizliegts staigāt pa zālieni!
 • Aizliegts braukt pa skrejceliņiem!
 • Gan Rīgas 89. vidusskolas, gan Sporta kompleksa “Mežciems” teritorijā aizliegts braukt ar velosipēdiem, skrejriteņiem, skrituļslidām un citiem transporta līdzekļiem! To drīkst darīt tikai velotreka laukumā, ievērojot drošības noteikumus, izmantojot ķiveri un aizsargus!

Sporta kompleksa "Mežciems"Iekšējie kārtības noteikumi

Rīgas 89. vidusskolas administrācija


„Spēka maize,

Avots ceļā,

Lāpa visās krustcelēs –

Skola, mana skola,

Tu biji, esi un būsi.”

Cienījamie izglītojamie, skolotāji, skolas darbinieki, vecāki un ikviens, kurš vēlas ar savu klātbūtni pagodināt 2018./2019. mācību gada Zinību dienas pasākumu!

Gaidīsim Jūs 2018. gada 3. septembrī Rīgas 89. vidusskolā:
Svinīgajā līnijā plkst.10:00

Veiksmīgu, panākumiem bagātu 2018./2019. mācību gadu!

Skolas administrācijaSkolas klubs "Drošība internetā" informē!

Skolas klubs saņēma ziņu izdevuma "Drošs internets"   Nr.15. un Nr.16.


Aicinam 10.klasē!

10.klases izglītojamos uzņem konkursa kārtībā saskaņā ar iestājpārbaudījuma rezultātiem. Iestājpārbaudījums notiek 2018.gada 19.jūnijā plkst.10.00.

Iesniegumu iestājpārbaudījuma kārtošanai iesniegt uzņemšanas komisijai 171.kab. līdz 01.06.2018.

Iesniegums (.doc - liejupielādēšanai)


 

Uzmanību!

2018.gada no 17.aprīlī, Rīgas 89.viduskolā (Hipokrāta iela 27) risināsies Rīgas sacensības handbolā, kurā par kausu aicināti cīnīties ikviena Rīgas skola. Sacensības notiks starp 10.-12.klašu jauniešiem.

Sacensības rīko, lai popularizēt handbolu Rīgas bērnu un jauniešu un izglītības iestādēs, veicināt aktīvo dzīvesveidu kā vislabāko brīvā laika pavadīšanas veidu, noteikt 2018. gada labākās Rīgas izglītības iestāžu handbola komandas.

Pieteikties sacensībām iespējams līdz 16. aprīlīm, sūtot pieteikumu, norādot komandas spēlētāju vārdus un uzvārdus un klasi.

Sacensības organizē Rīgas 89.vidusskola.

Rezultāti

Informāciju sagatavoja:

Rīgas 89.vidusskolas sporta organizatore


Uzmanību!

2018.26.04.

no 16.00 līdz 19.00

skolā organizē

Vecāku dienu.

Skolas administrācija


Apsveicam!

Rīgas 89. vidusskolas teātra studijas “Teatralka” kolektīvs piedalījās XXI starptautiskajā bērnu un jauniešu teātru festivālā “Krievu klasika Latvijā” ar izrādi “Laiktaiši” pēc romāna motīviem un tika apbalvots ar Laureāta diplomu. Apsveicam iestudējuma dalībniekus ar veiksmīgu pirmizrādi!


Aicinām piedalīties!

2018.gada 06.aprīlī, plkst. 14.00  Rīgas 89.vidusskolas aicina 3.-7.klašu skolēnus piedalīties pilsētas krievu valodas konkursā "Krievu valoda - ir mana dzimta valoda".

Konkursa rezultāti: 3.-7.klases.

Konkursa organizātori


Uzmanību!

Aicinām

1 – 4 klašu skolēnus piedalīties skolas vasaras nometnē «Lučiki»

Programmā:

Boulinga, muzeju, kinoteātru apmeklējumi, izbraukuma ekskursijas.

Sporta sacensības, spēles, konkursi.

Nometnes dalībniekiem tiek piedāvāta ēdināšana 2 reizes dienā (ēdināšanas cena – 70.00 euro)

Nometnes darba laiks:

no 04.06.2018 līdz 15.06.2018

no 9.00 līdz 15.00

Pieteikties varat 322. kabinetā:

 • 04.04.18. no 16.00 līdz 18.00,
 • 05.04.18 no 8.00 līdz 10.00.

(Vietu skaits ir ierobežots).

Uzziņas pa tālruni: 67536336.

Administrācija


2018.g.06.03. notika Rīgas 89. vidusskolas jauno talantu konkursu bērniem un jauniešiem ”Iededz sevī zvaigzni” II kārtu 1.-12.kl.

Konkursa "Iededz sevī zvaigzni" nolikums

 


Futbola sacensības!

2018.gada 26.martā 14.00 sporta zālē notiks Rīgas pilsētas starpskolu sacensību futbolā telpās meitenēm 6.-7.klases.

Apakšgrupā spēlē:

 1. 14:00 Rīgas 89.vidusskola - Rīgas 13.vidusskola
 2. 14:20 Rīgas 71.vidusskola - Rīgas pamatskola "Rīdze"
 3. 14:40 Rīgas Juglas vidusskola - Rīgas Rīnūžu vidusskola
 4. 15:10 Rīgas 89.vidusskola - Rīgas pamatskola "Rīdze"
 5. 15:30 Rīgas 13.vidusskola - Rīgas Juglas vidusskola
 6. 15:50 Rīgas 71.vidusskola - Rīgas Rīnūžu vidusskola
 7. 16:20 Rīgas 13.vidusskola - Rīgas pamatskola "Rīdze"
 8. 16:40 Rīgas 89.vidusskola - Rīgas Juglas vidusskola

Laipni lūdzam!

Š.g. 23.martā plkst.13:00 skolas Svētku zālē notiks Rīgas 89.vidusskolas mazākumtautību skolu 10.-11. klašu skolēnu latviešu valodas 1.atklātais konkurss “Raibā pēcpusdiena”.

Konkursā piedalās:

 • Rīgas 13.vidusskolas komanda “Pozitīvo emociju komanda”;
 • Klasiskās ģimnāzijas komanda “Caur ērkšķiem uz zvaigznēm”;
 • Rīgas 63.vidusskolas komanda “Auļi”;
 • Rīgas 21.vidusskolas komanda “Mākslinieki”;
 • Rīgas 72.vidusskolas komanda “LV JEANS”;
 • Rīgas 80.vidusskolas komanda “Seši kaprači”;
 • Rīgas 89.vidusskolas komanda “Visjaunākā strāva”.

Organizators: Rīgas 89.vidusskolas Inovāciju klubs.


2018.gada 09. februārī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros apmeklēja karjeras attīstības atbalsta pasākumu “Ražots Latvijā”-„Laimas” muzeju. Kopā „Laimas” muzeju apmeklēja 3.-5.klases: 51 izglītojamie.

  


2018.gada 23. februārī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros apmeklēja karjeras attīstības atbalsta pasākumu izglītības izstāde „Skola -2018”. Kopā izstādi apmeklēja : 69 izglītojamie.


Karjeras nedēļas ietvaros!

Karjeras un Projektu nedēļas ietvaros 16.02.2018. un 20.02.2018. 8.a klases skolēniem (15) bija iespēja paviesoties stomatoloģiskajā klīnikā  un detalizēti iepazīties ar ārsta – stomatologa profesiju. Šīs klīnikas vadošais stomatologs un tās īpašniece ir mūsu skolas absolvente.


2018.gada 01.martā 14.00 Sporta zālē notiks Rīgas pilsētas starpskolu sacensības telpu futbolā 1998. gadā dzimušie un jaunākie jaunieši.

Apakšgrupā spēlē:

 • Rīgas 89.vsk.
 • Rīgas 25 vsk.
 • Rīgas Vācu valsts ģimnāzija.
 • Rīgas 13.vsk.

Apsveicam!

Mūsu skolas 10.a klases skolniece ieguva 2.vietu Latvijas skolēnu domrakstu konkursā,kuru izsludināja avīze un labdarības fonds Rietumu. Tēma skanēja šādi:"Mīlestība var rasties tikai brīvības apstākļos un nekad piespiedu kārtā?"

Konkursa darbs ir nopublicēts avīzē, kā viens no labākajiem. 


Skolas klubs "Drošība internetā" informē!

Skolas klubs saņēma ziņu izdevuma "Drošs internets"   Nr.14.


Sacensības florbolā!

2018.gada 27.februārī 14.00 sporta zālē notiks Vidzemes priekšpilsētas sacensības florbolā 8.-9.klašu zēniem.

Apakšgrupā spēlē:

 • Rīgas 89.vsk.
 • Rīgas Hanzas vsk.
 • Rīgas sanatorijas internātpsk.
 • Rīgas 21.vsk.
 • Rīgas 49.vsk.

2018.gada 07.februārī 14.00 sporta zālē notiks Vidzemes priekšpilsētas sacensības tautas bumbā 4.-5.klašu meitenēm.

Apakšgrupā spēlē:

 • Rīgas 89.vsk.
 • Rīgas 84. vsk.
 • Rīgas Ebreju vsk.

2018.gada 31.janvārī 13.30 sporta zālē notiks Vidzemes priekšpilsētas sacensības tautas bumbā 4.-5.klašu zēniem.

Apakšgrupā spēlē:

 • Rīgas 89.vsk.
 • Rīgas 80. vsk.
 • Rīgas 60.vsk.
 • Rīgas Poļu vsk. 

2018.gada 14.februārī

no 09.00 līdz 14.00 sporta zālē notiks

Rīgas 89.vidusskolas 9., 10., 11., 12.klašu

čempionāts volejbolā!!!

 • Pieteikumus līdz 2018. gada 02. februārim plkst. 16.00 rakstiski jānodod Sporta organizatorei
 • 2018.gada 06.februārī 10.10 sporta zālē notiks izloze. Izlozē jāpiedalās vienam pārstāvim no katras komandas.
 • Nolikumu var apskatīt sporta zālē!!!
 • Sacensību rezultāti

 Apsveicam ar uzvaru!

17. janvārī teātra studijas “Teatralka” jaunākā grupa režisores vadībā ieguva Gran-pri teātra konkursā “Tatjanas diena – 2018”!

Bērni parādīja izrādi “Taņečkas un Vaņečkas piedzīvojumi” pēc  pasakas. Izrādē tika aizņemti 19 mūsu skolas skolēni un 8 no tiem ieguva laureātu diplomus nominācijā par izcilu sieviešu un viriešu lomu izpildi - 8 cilv.

Apsveicam ar uzvaru arī citus 11 dalībniekus.

Paldies par palīdzību vecākiem un teātra studijas “Teatralka” vecākās grupas audzēkņiem!


Cienījamie vecāki!

2018.g.16.01. plkst.18.00 Svētku zālē notiks Skolas vecāku sapulce! (Tikšanās ar Rīgas Domes priekšsēdētāju).

Administrācija


Projekta "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās izglītības iestādes" jaunumi

Modes skate: organizatori,


Skolas klubs "Drošība internetā" informē!

Skolas klubs saņēma ziņu izdevuma "Drošs internets"  Nr.12.


 


Apsveicam!

Rīgas 89.vidusskolas vēstures muzeja:

 • padomi,
 • pedagogu,
 • Rīgas pilsētas vēstures muzeju apvienības viceprezidentu

par veiksmīgo sagatavošanos skatei "Skolas izaugsmes vēstījums Latvijai 100. dzimšanas dienā".


Apsveicam!

Noslēdzies Rīgas 89.vidusskolas mazākumtautību skolu 3.-4. klašu skolēnu latviešu valodas atklātais konkurss!

Konkursa rezultāti: 3.klases, 4.klases. Konkursa darbi: 3.klases, 4.klases.

Sirsnīgs paldies visiem dalībniekiem un skolotājiem, kā arī skolēnu vecākiem!

Uzvarētāju apbalvošana š.g. 1. decembrī Rīgas 89.vidusskolas Svētku zālē plkst.13.00.

Laipni aicināti!


Skolas klubs "Drošība internetā" informē!

Skolas klubs saņēma ziņu izdevuma "Drošs internets" Nr.10 un Nr.11.


 Apsveicam!

Rīgas 89. vidusskolas teātra studijas “Teatralka” skolotāju

par INTEREŠU IZGLĪTĪBAS GADA BALVAS 2017 saņemšanu nominācijā par ieguldījumu interešu izglītībā!


           


 

Aicinam piedalīties "Dārzeņu nedēļā"!

Cien. Rīgas 89.vidusskolas skolotāji, skolēni un skolēnu vecāki!

Rīgas 89.vidusskolas projektā „Vesels bērns-vesela nākotne” ietvaros un lai popularizētu Latvijas rudens dārzeņus, Baltic Restaurants Latvia piedāvā skolā organizēt "Dārzeņu nedēļu".

No 13.11.2017. līdz 17.11.2017. Rīgas 89.vidusskolas ēdnīcā  notiks “Dārzeņu nedēļa”:

 • No 13.11. 2017. Līdz 16.11.2017. no 9:00 līdz 14:30 notiks dārzeņu garšošana.
 • Katru dienu notiks balsošana par gardāko dārzeni ar pupiņām.
 • 16.novembrī bērniem ir iespēja atbildēt uz jautājumiem, aizpildot anketas, lai iegūtu balvu. Balvas izsniegs bērniem, kuri visprecīzāk atbildēs uz jautājumiem.
 • Papildus 27. novembrī skolā notiks interaktīvās nodarbības par dārzeņiem un veselīgu uzturu,, ko organizē BRL.

Iepazīties ar informāciju iespējams, uzklikšķinot uz attēlu.

Rīgas 89.vidusskolas projektā „Vesels bērns - vesela nākotne” koordinātore

un ēdnīcas vadītāja


 

Uzmanību!

2017.22.11.

no 16.00 līdz 19.00

skolā organizē

Vecāku dienu.

Skolas administrācija


Skolas klubs "Drošība internetā" informē!

Skolas klubs saņēma ziņu izdevuma "Drošs internets"  Nr.9.


Apsveicam!

Apsveicam mūsu skolas komandu ar uzvaru Vidzemes priekšpilsētas sacensības volejbolā 8.-9.klašu zēniem apakšgrupā. Sacensību rezultāti


Mūsu skolā notīka Rudens diskotekas.

Pateicamies par pasākumu organizēšanu skolas administrācijai, skolotājiem, skolas parlamentam, ka arī 11.A klases skolēniem (3 cilv.)  - par diskotekas novadīšanu.


Sacensības volejbolā!

2017.gada 16.oktobrī  plkst.14.00 Sporta zālē notiks Vidzemes priekšpilsētas sacensības volejbolā 8.-9.klašu zēniem.

Apakšgrupā spēlē:

 • Rīgas 89.vsk.;
 • Rīgas Teikas vsk.;
 • Rīgas Purvciema vsk.;
 • Rīgas Hanzas vsk.


Uzmanību!

Ar prieku paziņojam, ka sākās pieteikšanās Rīgas 89. vidusskolas mazākumtautību skolu 3.- 4. klašu skolēnu latviešu valodas 4. atklātajam konkursam.

Konkursa norises laiks, vieta:

Rīgas 89.vidusskola (Rīga, Hipokrāta 27) 2017.gada 24. novembrī plkst. 14.00.-15.00.

Nokļūšana: no centra ar 14., 18. trolejbusu, 21.autobusu līdz pieturai "Mežciema pamatskola".

Konkursa Nolikums (MS Word).


"Diližanse"

2017.g.13.oktobrī mūsū skolā notiks interaktīvo stundu diena "Diližanse" 1.-4.klases skolēniem


Olimpiskā diena!

2017.gada 22.septembrī, notika Olimpiskā diena. Olimpiskās dienas rezultāti

Sporta organizatore 


Skolas klubs "Drošība internetā" informē!

Skolas klubs saņēma ziņu izdevuma "Drošs internets"  Nr.9.


 Ēdnīca informē!

Uzsākot mācību gadu vecākiem ir daudz jautājumi par ēdināšanu un ap ēdināšanu saistītiem jautājumiem. Lai atbildētu uz daļu no jautājumiem un sniegtu informāciju par ēdinātāju esam sagatavojuši avīzīti. Tas palīdzētu visām pusēm veiksmīgāk uzsākt darbu un iepazīties ar ēdinātāju.Festivāls 

"No pagātnes uz nākotni:Rīgas skola, skolotāji un skolēni

100 gados un turpmāk"

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu aicinā sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas skolēnus piedalīties festivālā "No pagātnes uz nākotni: Rīgas skola, skolotāji un skolēni 100 gados un turpmāk".

Festivāla nolikums.


Teātra studija "Teatralka" aicinā!

Teātra studija "Teatralka" atklāj XV jubilējas sezonu un ielūdz uz aktiermeistarības nodarbībām! 

Apsveicam ar jaunā mācību gada sākumu!

Mūsu studijas durvis ir atvertas visiem, kuri vēlas attīstīt savu aktiermeistarības talantu!

Teātra studijas "Teatralka" režisore


Akadēmijas Kung fu Pansin aicinājums! 

2019. gada 8.novembra Rīgas 89.vodusskolas mazākumtautību skolu 3.- 4. klašu skolēnu atklātā konkursa rezultāti.


Akadēmija Kung fu Pansin treneris apsveic visus 89. vidusskolas skolēnus ar Jauno Mācibu Gada sākumu! 


Lieliska ziņa!!!

Mūsu skolai III vieta Ata Kronvalda fonda  konkursā "Lielā Pūce" Mazo skolu kategorijā un III vieta “Zvaigžņu reitingā”.


 Apsveicam!

Rīgas 89. vidusskolas teātra studijas “Teatralka” kolektīvs atgriezās no Somijas ar uzvaru! Starptautiskajā teātru festivālā “INSPIRATION” pilsētā – Turkū teātra studija “Teatralka” ieguva 1. vietu. Jauno aktieru meistarība, A. Tolstoja slavenās pasakas “Zelta atslēdziņa” režisora interpretācija, muzikālais noformējums, grims un pasakainas dekorācijas savaldzināja Somijas skatītājus un festivāla žūrijas locekļus. Īpašā sajūsmā par studijas “ Teatralka” sniegumu bija žūrijas priekšsēdētāja, Krievijas tautas aktrise. Studijas “Teatralka” kolektīvs tika apbalvots ar kausu par iegūtu 1. vietu un septiņiem diplomiem: diploms par pirmo vietu, kā arī par muzikālo un vizuālo noformējumu, diplomi par kultūras sakaru atbalstu starp Somiju un Latviju režisorei  un grimētajai.

Teātra studijas audzēkņiem bija iespēja ne tikai piedalīties Starptautiskajā festivālā, bet iepazīties ar Somijas galvaspilsētas Helsinki ievērojamākajām vietām, apmeklēt Turku pili un izbraukāt šo brīnišķīgo pilsētu ar skata ekskursiju.

Pateicamies par atbalstu brauciena uz festivālu  realizēšanai: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam, Rīgas Tūrisma Attīstības Birojam, Rīgas 89. vidusskolas direktorei  un mūsu mīļajiem vecākiem!

Interešu izglītības skolotāja,

teātra studijas “Teatralka” režisore  

 

 

 

Par bērnu  uzņemšanu Rīgas 89.vidusskolas  

1.klasēs.

 

Dokumenti lejupielādēšanai:

1. Iesniegums Rīgas 89.vidusskolas 1.klasē (.docx).

2. Mācību piederumu saraksts (.pdf). 

3. Pretendenta isniegums 1.klasē (.docx)


Par vienoto iestājpārbaudījumu skolēnu uzņemšanai

10.klasē

2021./2022.mācību gadā.

Infografika un informācija. Šī informācija ir publicēta arī RD IKSD mājas lapā. Video materiāls "soli pa solim" skolēnu pieteikšanai un uzņemšanai Rīgas valsts ģimnāzijās un galvaspilsētas vidusskolās. - https://www.youtube.com/watch?v=qZ3suQFy6HQ 

Iestājpārbaudījumi: https://izglitiba.riga.lv/lv/pieteikums-iestajparbaudijumam

Uzņemšanas noteikumi 10.klasē


Skolas adrese: Hipokrāta iela 27., Rīga, Latvija, LV-1079

Tālruni: 67536800 - Skolas direktors,

 • 67536653 - Direktora vietnieki izglītības jomā,
 • 67304688 - Direktora vietnieks audzināšanas jomā,
 • 67536777 - Saimniecības pārzinis,
 • 67536577 - Sporta kompleksa pārzinis,
 • 67536589 - Skolas dežurants

Fakss: 67536800

e-pasts: r89vs@riga.lv

Atbalsta komisija:

 • Sociālais pedagogs - 322.kab., t.67536336
 • Skolas psihologs - 212.kab.
 • Speciālais pedagogs - 236.kab.
 • Logopēds - 331.kab.
 • Skolas medmāsa - 141.kab., t.67536589